Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano Zn2SnO4

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4
... chất chống cháy chất ức chế khói Hiện giới có nhiều nhóm nghiên cứu vật liệu ZTO, nhiên nghiên cứu thường tập trung vào sản phẩm tạo nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất chất ... sống cơng nghệ chế tạo cần sử dụng tiền chất dễ tìm chi phí q trình chế tạo phải hợp lý Do việc nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ZTO với vật liệu hóa chất phù hợp với điều kiện sở vật chất Việt Nam ... Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nano Zn2SnO4 Trong luận văn này, chúng tơi sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp tinh thể nano kẽm stannate (ZTO) Nghiên cứu chúng tơi tập trung vào...
 • 68
 • 148
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4
... chất chống cháy chất ức chế khói Hiện giới có nhiều nhóm nghiên cứu vật liệu ZTO, nhiên nghiên cứu thường tập trung vào sản phẩm tạo nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất chất ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN NGỌC TÚ CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO Zn2SnO4 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... sống công nghệ chế tạo cần sử dụng tiền chất dễ tìm chi phí trình chế tạo phải hợp lý Do việc nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ZTO với vật liệu hóa chất phù hợp với điều kiện sở vật chất Việt Nam...
 • 26
 • 96
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu nano Zn2SnO4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano Zn2SnO4
... chất chống cháy chất ức chế khói Hiện giới có nhiều nhóm nghiên cứu vật liệu ZTO, nhiên nghiên cứu thường tập trung vào sản phẩm tạo nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất chất ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN NGỌC TÚ CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO Zn2SnO4 Chun ngành: Vật chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... sống cơng nghệ chế tạo cần sử dụng tiền chất dễ tìm chi phí q trình chế tạo phải hợp lý Do việc nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ZTO với vật liệu hóa chất phù hợp với điều kiện sở vật chất Việt Nam...
 • 69
 • 179
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang Y2O3:Ho3+,Sm3+

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang Y2O3:Ho3+,Sm3+
... thái vật liệu TEM, SEM, nghiên cứu cấu trúc vật liệu phương pháp nhiễu xạ tia X Nghiên cứu tính chất huỳnh quang chế phát quang vật liệu nano chế tạo kĩ thuật huỳnh quang Khảo sát tối ưu hóa tính ... tổng hợp vật liệu nano nói chung vật liệu nano pha tạp ion đất nói riêng 3.2 Tính chất quang vật liệu 3.2.1 Tính chất quang vật liệu Y2O3:Ho3+ 3.2.1.1 Ảnh hưởng nồng độ pha tạp Ho3+ vật liệu Y2O3:x%Ho3+ ... 99 Sự thay đổi tính chất vật liệu nano phát quang pha tạp đất bước đột phá công nghệ ứng dụng, tập trung vào tính chất quang lạ chúng Trong lĩnh vực hiển thị, vật liệu nano phát quang quan tâm...
 • 62
 • 145
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al và mn
... m u Zn0.9 4Al0 .06O Trờn ph ta thy s xut hin nh ca nguyờn t Zn, O, Al cú thnh phn ca tt c h mu Zn1-yAlyO 3.2.2 Kt qu o Raman ca h mu Zn1-yAlyO: 900 A1(LO) % Al- 3% Al- 6% Al- 9% Al- 12% Al- 15% E2LOW+B1high ... of ZnO: TM (TM:Co ,Mn) nanopowders, J Magn Magn Mater 317 e211-e214 [39] Sedky, Ayman Al- Sawalha and Amal M Yassin (2008),, Enhancement of Electrical Conductivity of ZnO Ceramic Varistor by Al ... i mu pha Mn: T ụ ph thuc t trng cc a i cua cac mõu tng dn v t giỏ tr 0,027; 0,051, 0,048; 0,051 emu/g tng ng v i cỏc nụ ng ụ Mn pha ta p x = 0,02; 0,04; 0,06 v 0,08 i vi mu pha Al: Khi pha...
 • 18
 • 410
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu Cu, CNTs Nanocomposite

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu Cu, CNTs Nanocomposite
... tố tính vật liệu tính vật liệu composite phụ thuộc vào đặc tính sau đây: Cơ tính vật liệu thành phần Các vật liệu thành phần có tính tốt vật liệu composite có tính tốt tốt tính chất vật liệu ... cường vật liệu Để khảo sát đánh giá phân tán vật liệu CNTs vật liệu Cu, tiến hành khảo sát vi cấu trúc vật liệu với hai loại vật liệu thử nghiệm vật liệu CNTs chưa biến tính vật liệu CNTs biến tính ... phân tán đồng CNTs vào bên vật liệu Trong trình nghiên cứu chế tạo vật liệu Cu /CNTs composite, vấn đề phân tán đồng CNTs vào Cu vấn đề khảo sát chi tiết Vật liệu CNTs biến tính thể tính vượt trội...
 • 69
 • 237
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al Mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al và Mn
... này, việc nghiên cứu cấu trúc , tính chất quang vật liê ̣u ZnO pha ta ̣p , trình bày kết nghiên cứu tính chất từ vật liê ̣u ZnO pha ta ̣p Mn và tính chất điện vật liệu ZnO pha tạp Al đƣợc chế ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - ĐÀO SƠN LÂM CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ZnO PHA TẠP Al Mn Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60 44 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời ... c ZnO Khi lƣơ ̣ng Mn pha tạp vào nhỏ (x  0,04), mẫu đơn pha đó Mn không làm thay đổi tính chất cấu trúc vật liệu gốc điều chứng tỏ ion Mn vào phân mạng ZnO Khi x ≥ 0,06 đỉnh ZnO tồn đỉnh pha...
 • 74
 • 204
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của vật liệu hydrogel từ các polyme trộn hợp PVA CMC

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu hydrogel từ các polyme trộn hợp PVA CMC
... 1.4 Tổng hợp chế tạo vật liệu PVA/ CMC Sự trộn hợp polyme ưa nước - kỵ nước tạo composite hydrogel bị phân pha Sự trộn hợp polyme khác đem tính chất riêng lẻ polyme thành phần vào hỗn hợp phương ... rẻ tiền tiện lợi để xây dựng vật liệu Luận văn xin đề cập đến vấn đề Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu hydrogel từ polyme trộn hợp PVA/ CMC Đây hướng nghiên cứu nước ta, mở nhiều triển vọng ... cải thiện đặc tính vật liệu hydrogel, người không ngừng nghiên cứu tạo loại vật liệu polyme hydrogel Phương pháp trộn hợp polyme khác đem tính chất riêng lẻ polyme thành phần vào hỗn hợp phương...
 • 57
 • 521
 • 1

chế tạo nghiên cứu tính chất của các hạt nanô oxít sắt từ tính dùng cho các ứng dụng trong sinh học môi trường

chế tạo và nghiên cứu tính chất của các hạt nanô oxít sắt từ tính dùng cho các ứng dụng trong sinh học và môi trường
... Chloramphenicol) D : nc i chng Hot tớnh ca thuc theo thi gian ) 1.2 Hạt nanô mang thuốc 0.8 0.6 T ỷ số Bán kính vòng kháng sinh (cm 1.0 0.4 Thuốc đối chứng 0.2 0.0 20 30 40 Thời gian (h) Hot tớnh cỏc mu suy ... Kớch thc ht thay i khụng ỏng k t tớnh gim ch yu l s ụ xi hoỏ Ch to ht nanụ mụi trng N2 60 Trong N2 To mu N2: Trong không khí u im: t tớnh tt khụng b ụ xi húa 40 M (emu/g) 20 Nhc im: phc thao tỏc ... 350 225 0,01 300 205 0,005 C = 0,02 M C = 0,01 M C = 0,005 M C = 0,002 M H = 100 Oe TB (K) 0,002 Từ độ Nng (M) 350 400 Nhiệt độ (K) Kớch thc ht cú th iu khin bng nng cỏc cht phn ng Cỏc mu th...
 • 21
 • 483
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ chế tạo nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

tóm tắt luận án tiến sĩ chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới
... trình phân h y quang c a màng LDPE Ch t o nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i h p th UV, b n th i ti t - Nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i l p ñi u ki n gia t c th i ti t - Nghiên ... lo i màng s r t thu n l i vi c tri n khai ng d ng th c t Chính v y, ñ tài lu n án “Ch t o nghiên c u tính ch t c a t h p v t li u cao phân t ng d ng làm màng ph nhà lư i” nh m m c ñích nghiên ... tháng - Kh ch ng ñ ng sương c a màng ña l p t t Màng l p v n trì ñư c kh ch ng ñ ng sương m c ñ cao sau tháng phơi m u - Tu i th d ki n c a màng l p 20 tháng 3.3 Nghiên c u th nghi m màng ph nhà...
 • 27
 • 335
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới
... nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i ph gia t i trình phân h y quang c a màng LDPE Ch t o nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i h p th UV, b n th i ti t - Nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà ... lo i màng s r t thu n l i vi c tri n khai ng d ng th c t Chính v y, ñ tài lu n án “Ch t o nghiên c u tính ch t c a t h p v t li u cao phân t ng d ng làm màng ph nhà lư i” nh m m c ñích nghiên ... trình phân h y mà polyolefin có th tr i qua là: Phân h y nhi t, phân h y quang, phân h y h c, phân h y hóa h c phân h y khác (như phân h y vi sinh v t, phân h y ozon…) [10, 31] 13 1.4.1 Phân h...
 • 155
 • 437
 • 1

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu Nanocomposite PlatinCarbon (PTC) bằng phương pháp Polyol
... trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite platin carbon với tên đề tà i Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất vật liệu nanocomposite platin/carbon (Pt/C) phương pháp polyol ̉ TÔNG ... 7401F 36 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết chế tạo vật liệu nanocomposite platin carbon Bằng phương pháp polyol, với môi trường ethylene glycol chế tạo vật liệu nanocomposite Pt chất mang khác như: ... oxy hóa khử (ORR) 1.2.3 Các phương pháp chế tạo nanocomposite platin/carbon 1.2.3.1 Phương pháp tạo mầm xúc tác chất mang Phương pháp tạo mầm xúc tác chất mang phương pháp tổng hợp xúc tác hoặc...
 • 91
 • 482
 • 0

Nghiên cứu chế tạo một số tính chất của vật liệu điện sắc mới

Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu điện sắc mới
... cho hoạt tính điện sắc M vật liệu điên sắc có hoá trị khác Linh kiện điện sắc quan tâm nghiên cứu nhiểu, song phần lớn Ìghiêu cứu tập trung vào tính chất cấu true, tính chất quang, tính chất diện ... a x điểu kiện điện không đổi đế S n 2, màng WO vật liệu điện sắc catốt chế tạo phương pháp tổng hợp điện hoá từ dung dịch bột vonfam H 2 đế S n điện không đổi chất điện ly chế tạo cách trộn branched ... với vật liệu làm thay đổi tính chất quang vủa vật liệu tạo nên hiệu ứng điện sắc Đó tượng điện sắc có hai loại hạt tải tham gia: loại có thời gian sống tức thời ngắn (cỡ «ls) loại có thời gian sống...
 • 43
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silicacác phép đo nghiên cứu tính chất của vật liệutách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúng2 chế tạo và khảo sát cấu trúc của vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất cấu trúc nanôthực nghiệm chế tạo và khảo sát cấu trúc của vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất nanô ứng dụng cho các linh kiện quang điện tửảnh hưởng của nồng độ ag và nhiệt độ lên kích thước hạt và tính chất của vật liệu nano siag7 siêu dẫn nhiệt độ cao và một số tính chất của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ caochế tạo và khảo sát cấu trúc của vật liệu poss pfcác kĩ thuật đo và khảo sát tính chất của vật liệu tio2tính chất của vật liệu nanotính chất của vật liệu nano tio2nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsnichƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3Quyết định 2451 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2204 QĐ-UBND năm 2016 giao giường bệnh kế hoạch cho Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1306 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2405 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin do tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 2221 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3628 QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng NaiQuyết định 1731 QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020Quyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 8896 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hànhQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng NamQuyết định 72 2016 QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 2227 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 1362 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang