mĩ thuật lớp 5 học kì 1 pp đan mạch

Giáo án thuật lớp 5 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)
... Bài 5: Tập nặn tạo dáng - Nặn vật quen thuộc Bài 13: Nặn dáng người Bài 21: Tập nặn tạo dáng - Đề tài tự chọn 26 Giáo án thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Bài 29: Tập nặn tạo dáng ... nặn sản phẩm - Thống nội dung, nặn dáng dáng người, động vật chi tiết phụ người, đôgnj vật chi tiết 13 Giáo án thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) bổ sung để xây dựng nội dung ... chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm 17 Giáo án thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm...
 • 35
 • 3,399
 • 28

BAO GIANG LOP 5 HOC KI 1

BAO GIANG LOP 5 HOC KI 1
... học TT Cao Thợng 11 Báo giảng lớp 5D - Năm học: 2 010 - 2 011 T.Việt(Rkn) Sinh hoạt Buổi Thứ Môn Phân biệt l/n Sinh hoạt lớp TÊN BàI DạY Tuần 12 C H I ề Nhân số thập phân với 10 , 10 0 Mùa thảo Vợt ... Toán Chia số thập phân cho 10 , 10 0, 10 00 T.Việt(Rkn) Luyện từ câu: Ôn tập Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trờng Tiểu học TT Cao Thợng 13 Báo giảng lớp 5D - Năm học: 2 010 - 2 011 Sinh hoạt Buổi Thứ Môn Sinh ... Thu Thuỷ Trờng Tiểu học TT Cao Thợng 10 Báo giảng lớp 5D - Năm học: 2 010 - 2 011 T.Việt(Rkn) Sinh hoạt Buổi Thứ Môn Ôn tập Sinh hoạt Đội TÊN BàI DạY Tuần 11 C H I ề Luyện tập Chuyện khu vờn nhỏ...
 • 19
 • 212
 • 0

Giáo án toán lớp 5 học 1 CKTKN

Giáo án toán lớp 5 học kì 1 CKTKN
... hạn : + + 22 11 + + = = = a) 12 12 12 b) 7 11 28 14 11 28 − 14 11 − − = − − = = 16 32 32 32 32 32 32 3× × = = c) × × = × × 42 d) 15 3 15 15 × × 15 x8 15 : × = × × = = = 16 16 16 × × x × Bài ... 10 10 10 10 vạch tương ứng trục số Sau chữa nên gọi HS đọc lần lược phân 14 số từ đến nhấn mạnh phân số 10 10 thập phân Bài : Kết : 11 11 x5 55 15 15 x 25 3 75 31 31x 62 = = ; = = ; = = 2 x5 10 4 ... GV cho HS làm tập chữa 15 15 : 18 18 : = = ; = = ;… 25 25 : 5 27 27 :  HS làm tập (trong Vở tập Toán (phần 1) chữa  Học sinh tự làm 3: 12 40 12 20 = = = = 30 10 0 21 35 Củng cố, dặn dò : chuẩn...
 • 121
 • 2,326
 • 13

Tập đọc lớp 5 học 1

Tập đọc lớp 5 học kì 1
... Lm vic cỏ nhõn Cõu 1: Anh Lờ giỳp anh Thnh vic gỡ ? Anh cú giỳp c khụng ? Anh Lờ giỳp anh Thnh tỡm vic lm Si Gũn v anh ó tỡm c vic cho anh Thnh Trang ch 11 Th t ngy 23 thỏng 12 nm 2009 Mụn:Tp ... vic cu dõn, cu nc 13 Th t ngy 23 thỏng 12 nm 2009 Mụn:Tp c Bi:Ngi cụng dõn s Qua bi hc cho bit Ngi cụng dõn s ú l ? Nguyn Tt Thnh hay gi l Bỏc H 14 Trang ch Th t ngy 23 thỏng 12 nm 2009 Mụn:Tp ... c phn nhõn vt, cnh trớ -Hai em phõn vai anh Thnh v anh Lờ 15 Trang ch Th t ngy 23 thỏng 12 nm 2009 Mụn:Tp c Bi:Ngi cụng dõn s Luyện đọc diễn cảm Giọng anh Thành Giọng anh Lê Chậm rãi, trầm tĩnh,...
 • 20
 • 377
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 5 học 1

Giáo án Lịch sử lớp 5 học kì 1
... PHÁP XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ (1 858 19 45) I Mục tiêu: Qua này, giúp HS nhớ lại mốc thời gian, kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 ý nghóa kiện lòch sử II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành Việt ... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 15 Ngày dạy :14 /12 /2006 Bài dạy: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1 950 I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Tại ta đònh mở chiến dòch Biên giới thu – đông 1 950 - Ýù nghóa ... MÔN: LỊCH SỬ Tiết: 13 Ngày dạy: 29 /11 /2006 Bài dạy: “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Ngày 19 - 12 - 19 46, nhân dân ta tiến hành kháng...
 • 35
 • 268
 • 2

BÀI tập TOÁN lớp 5 học 1

BÀI tập TOÁN lớp 5 học kì 1
... * Bài : TÝnh nhÈm : 1, 23 : 0, 01= 14 : 0 ,5= x 0 ,5= 2,3 45 x 10 0= 12 ,5 : 0 ,5= x0, 25 = 1, 98 : 0 ,1= 0,78 x1000= 1, 25 : 0, 25= 16 x 0, 25= *Bài Đặt tính tính: 74 : 10 2 : 15 882 ... 0, 01 = 3 ,12 : 0, 01 = 11 : 0, 25 = 32 : 0 ,5= 75 : 0 ,5 = : 0 ,5 = 11 x = 32 x = 1 25 : 0, 25 = 12 : 0 ,5 = *Bài Đặt tính tính: 50 ,5 : 2 ,5 46,8 : 6 ,5 13 ,5 : 4 ,5 7,2 : 3,6 ... * Bài : TÝnh nhÈm : 60,37 x 0, 01 = 398 : 0 ,1 = 309,7 x 0, 01 = 1, 23 : 0 ,1 = 25 : 0 ,1 = 48 : 0, 01= 95 : 0 ,1 = 3, 21 x 0, 01 = 25 x 10 = 48 x 10 0 = 72 : 0, 01 = 3 ,12 : 0, 01 =...
 • 38
 • 530
 • 0

TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC 1

TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ 1
... (3 points): Mçi tõ ®iÒn ®óng ®îc 0 ,5 ®iÓm Telling from was nurse What to play II/ Match the questions with the answers (2 ,5 points): Mçi c©u ghÐp ®óng ®îc 0 ,5 ®iÓm c a e d b III/ Tick ( ) the ... passage and tick ( ) true or false (2 ,5 points): Mçi c©u chän ®óng ®îc 0 ,5 ®iÓm 1- True 2- False 3- False 4- False 5- True ... c©u chän ®óng ®îc 0 ,5 ®iÓm What’s your mother’s name? Nam and I are playing chess now Peter is English Let’s play some games IV/ Read the passage and tick ( ) true or false (2 ,5 points): Mçi c©u...
 • 2
 • 176
 • 2

TẬP ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 HỌC 1

TẬP ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 1
... chữ đặt trước kết đúng: Một lớp học có 23 học sinh nữ 19 học sinh nam Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với tổng số học sinh lớp là: • 67 ,54 % C 57 ,46% • 45, 76% D 54 ,76% Câu Trên miếng đất hình ... diện tích mảnh vải ĐỀ SỐ Câu • Nhân số sau với 10 : • Nhân số sau với 0 ,1: Câu Tính giá trị biểu thức: 51 ,5; 88; 92,06; 253 ,7; 1, 25; 12 2 ,11 ; 0,089 25, 049 • b) Câu Một đàn trâu bò có tất 230 Trong ... …………………………………… ĐỀ SỐ Câu Tính: • • • Câu Tính nhẩm: Câu Tìm : • b) Câu Tìm số sau, biết: • 37% 59 ,2 b) 20% 11 2 Câu Số đội viên học sinh khối Năm trường tiểu học 19 8 em, chiếm 49 ,5% số học sinh khối...
 • 10
 • 351
 • 0

Khoa học thuật lớp 5 học II

Khoa học và kĩ thuật lớp 5 học kì II
... khỏi hỗn hợp nước cát trắng) B Đồ dùng dạy học - Hình SGK - Theo nhóm : Muối, mì chính, thìa nhỏ, hạt tiêu… VII VIII XII XIII C Các Hoạt động DẠY- HỌC chủ yếu GIÁO VIÊN I Kiểm tra cũ : – Chất ... : Phiếu học tập C Các Hoạt động DẠY- HỌC chủ yếu GIÁO VIÊN HỌC SINH I Kiểm tra cũ : - Thế biến đổi hoá học ? Cho - HS trả lời ví dụ? GV nhận xét II Giới thiệu GV nêu MĐ - YC môn học III Tìm hiểu ... kiệm điện? GV nhận xét II Giới thiệu GV nêu MĐ - YC môn học III Tìm hiểu a- Tính chất số vật liệu biến đổi hoá học MT:Củng cố tính chất số vật liệu học biến đổi hóa học - Vài HS nêu - Ở phần vật...
 • 72
 • 181
 • 0

Bộ đề thi lớp 5 học 1

Bộ đề thi lớp 5 học kì 1
... Bài 1: Đặt tính tính ( 2điểm: đạt 0 ,5 điểm) a 17 ,23 +5, 06 -22,29 b 12 - 4, 75 -7, 25 c 24,7 x 3,8 19 76 7 41 -9386 d.90 4 ,5 Bài 2: Tính (1 điểm) (2 35 phút + 20 phút) x = 55 phút x = 11 giờ ... 6 ,54 = 7, 91 x = 3,4 x 4,7 x = 7, 91 + 6 ,54 x = 15 , 98 x = 14 , 45 Bài 4: (2 điểm) Giá tiền mua lít mật ong là: (0, 25 điểm) 16 0000 : = 80000 (đồng) (0, 25 điểm) Giá tiền mua 4 ,5 lít mật ong là:(0, 25 ... ÁN TOÁN PHẦN 1: 1 điểm Bài 1: câu a (0 ,5 điểm) Bài 2:câu c (0 ,5 điểm) PHẦN II: điểm Bài 1: Đặt tính tính ( 3điểm: nhân chia điểm; cộng trừ 0 ,5 điểm) a 27 ,17 3 b 47,2 c 54 , 21 d.7,44 + 15 , 24 - 26,32...
 • 11
 • 181
 • 0

Giáo án thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)
... trải nghiệm tác phẩm thuật 28 Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ======================= Chủ đề 9: THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MĨ THUẬT (4 tiết ) Bài 5: Xem ... dáng người I MỤC TIÊU: - HS hiểu hoạt động trường hình ảnh, thầy cô giáo - HS hiểu vẽ - HS vẽ, xé dán nặn, tạo dáng dược dáng người quen thuộc Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch ... phẩm tự tạo dáng trang trí 20 Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A3 - Bảng phân tích...
 • 32
 • 3,187
 • 22

Giáo án thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)
... vẽ ca Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) dán thành sản phẩm (Gợi ý em tạo nhân sản phẩm) - Giáo viên phát cho nhóm mõi tờ - Các nhóm học tập dán sản phẩm giấy khổ A3 để ... ======================== Chủ đề 3: ĐỘNG VẬT QUEN THUỘC Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ( tiết ) Bài 14: Vẽ vật quen thuộc Bài 15: tập nặn vật Bài 26: nạn, vẽ xé dán vật Bài 31 : Vẽ tranh ... màu thủ công, kéo, hồ dán, giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Giới thiệu chủ...
 • 30
 • 2,188
 • 21

Giáo án thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)
... GNƯỜI THÂN YÊU ( tiết ) Bài 10: Vẽ chân dung Bài 23 : Vẽ mẹ cô giáo 11 Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 21 : Nặn dáng người Bài 8: Xem tranh I MỤC TIÊU: - HS biết ... Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 5: CON VẬT THÂN QUEN ( tiết ) Bài 16: Tập nặn tạo dáng, nặn vẽ., xé dán vật Bài 24 : Vẽ vật Bài 26 : Vẽ vật nuôi Bài 5: Xé dán hình ... thân quen Giáo án thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) =============================== Chủ đề 3: ĐỒ VẬT QUANH EM ( tiết ) Bài 15: Vẽ cốc Bài 22 : Vẽ trang trí đường diềm Bài 25 : Vẽ...
 • 28
 • 2,432
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tiếng việt lớp 5 học kì 1đề cương ôn tập toán lớp 5 học kì 1ôn tập toán lớp 5 học kì 1ôn tập tiếng việt lớp 5 học kì 1bài tập tiếng anh lớp 5 học kì 1de cuong on tap mon toan lop 5 hoc ki 1bai tap toan lop 5 hoc ki 1ôn tập tiếng anh lớp 5 học kì 1đề kiểm tra tiếng việt lớp 5 học kì 1đề kiểm tra lớp 5 học kì 1đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1giao an toan lop 5 hoc ki 1dự án về môn mĩ thuật lớp 7 học ki 2bai tap anh van lop 5 hoc ki 1giao an de thi lop 5 hoc ki 1Cataloge dung cu co khiTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteCông nghệ tổng hợp PVAc PVAXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Cấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lực“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngCấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6Quản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh