Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

28 3,432 29
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 20:10

Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 1: HỘP MÀU CỦA EM ( tiết ) Bài 1: Vẽ màu đậm, màu nhạt Bài 6: Màu sắc, vẽ màu vào hình có sẵn Bài 11: Vẽ tiếp hoạ tiết vẽ màu vào đường diềm Bài 14: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông vẽ màu I MỤC TIÊU: - HS nhận biết ba độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt - HS biết tạo biết tạo độ đậm nhạt đơn giản - Vẽ trang trí vẽ tranh, HS có kiến thức đơn giản với màu phân biệt đậm nhạt màu sắc - Vận dụng vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - SGV nghệ thuật 2, tập vẽ - Giấy A1 - Ảnh chụp số tranh hoạ sĩ, tranh thiếu nhi, số trang trí đẹp, số hình ảnh đồ vật ứng dụng trang trí - Hình ảnh hoạt động vẽ theo nhạc - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint - Một số nhạc phục vụ vẽ theo nhạc Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài màu sắc Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu số hình ảnh thiên nhiên, hình ảnh đồ dùng vật dụng có màu sắc bật, đẹp để em thấy phong phú màu sắc tự nhiên sống ngày + Yêu cầu HS nêu cảm nhận qua hình ảnh vừa xem? HS: - Chú ý quan sát + Suy nghĩ nêu cảm nhận hình ảnh mà vừa xem - Cho HS xem số sản phẩm - Chú ý quan sát ứng dụng trang trí, vẽ màu sống ngày + Yêu cầu HS nêu cảm nhận + Nêu cảm nhận hình ảnh vừa xem qua hình ảnh? - Giới thiệu ba độ đậm nhạt màu - Chú ý quan sát + Độ đậm - đậm vừa - nhạt (màu đỏ) + Độ đậm - đậm vừa - nhạt (xanh lam) - Chú ý quan sát, ghi nhớ + Độ đậm - đậm vừa - nhạt (vàng) Và số màu sắc khác - Cho HS xem độ đậm nhạt màu - Chú ý quan sát sác tranh vẽ sản phẩm có ứng dụng trang trí mĩ thuật - Giới thiệu cách vẽ đậm nhạt - Chú ý quan sát, ghi nhớ Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: - Chú ý quan sát, ghi nhớ - Hướng dẫn HS vẽ đậm vẽ nhạt + Thực hành làm theo hướng dẫn + Dùng phấn vẽ trực tiếp bảng giáo viên Thực hành vẽ đậm vẽ nhạt + Dùng màu vẽ trực tiếp giấy giấy nháp - Hướng dẫn cho HS làm - Làm thực hành theo hướng thực hành tập vẽ Gồm bài: dẫn giáo viên B1; B6; B11; B14 - Chú ý quan sát, ghi nhớ - Giới thiệu hoạt động vẽ theo nhạc sản phẩm hoạt động vẽ theo + QChú ý quan sát ghi nhớ nhạc + Cho em xem video, hình ảnh vẽ + Chú ý quan sát theo nhạc + Cho em xem sản phẩm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Yêu cầu em nêu cảm xúc - Nêu cảm nhận hoạt xem hoạt động vẻ động vẽ theo nhạc sản phẩm mà thneo nhạc sản phẩm mĩ thuật? vừa xem Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Mở nhạc, tổ chức cho em làm vẽ theo nhạc - Quan sát gợi ý em thực hành - Yêu cầu em cắt từ vẽ theo nhạc thành sản phẩm (Gợi ý em tạo sản phẩm) - Giáo viên phát cho nhóm mõi tờ giấy khổ A2 để nhóm dán sản phẩm HS: - Các em làm vẽ theo nhạc theo cá nhân giấy A3 - Cắt tạo sản phẩm từ vẽ theo nhạc theo ý thích - Các nhóm học tập dán sản phẩm cá nhân vào phần giấy A2 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Cách vẽ màu? + Về cách tạo dáng sản phẩm? + Về cách xếp chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ màu, cách tạo dáng sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Vẽ theo mẫu: Vẽ mũ Bài 20 Vẽ theo mẫu: Vẽ túi xách Bài 27 Vẽ theo mẫu: Vẽ cặp sách Bài 31 Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thời trang em ====================== Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 2: THỜI TRANG CỦA EM ( tiết ) Bài 9: Vẽ mũ Bài 20: Vẽ túi xách Bài 27: Vẽ cặp xách Bài 31: Trang trí hình vuông I MỤC TIÊU: - HS tích cực, chủ động khám phá, hiểu phong phú, đa dạng thời trang Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS tạo hình dáng đơn giản mũ, túi xách, cặp xách, - HS biết cách xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo hình vẽ theo yêu cầu - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - SGV nghệ thuật 2, tập vẽ - Giấy A3 - Hình ảnh số mũ, túi sách, cặp sách học sinh số trang trí hình vuông - Hình minh họa số sản phẩm hoàn thành chủ đề học sinh - Hình minh họa thuyết trình sản phẩm học sinh - Máy chiếu Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài màu sắc Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu hình ảnh mũ, túi sách, sặp sách sống - Tác dụng mũ? - Tác dụng túi sách? - Tác dụng cặp sách? - Tìm hiểu đặc điểm mũ, túi sách, cặp sách + Các phận mũ HS: - Quan sát, liên tưởng - Suy nghĩ liên tưởng qua trải nghiệm thân - Liên tưởng, suy nghĩ theo trải nghiệm thân - Quan sát, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Các phận túi sách + Các phận cặp sách - Giới thiệu hình ảnh số mũ, túi sách, cặp sách trang trí đẹp - Cách trang trí? - Cách vẽ họa tiết? - Cách vẽ màu? - Giới thiệu ứng dụng trang trí hình vuông vào trang trí đồ vật - Giới thiệu hình ảnh trang trí hình vuông - Cách vẽ họa tiết? - Cách vẽ màu? - Quan sát, học tập rút kinh nghiệm - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ, liên tưởng qua trải nghiệm thân Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: - Hướng dẫn vẽ mũ, túi sách, - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ - Luyện tập vẽ mũ, túi sách, cặp cặp sách + Cách vẽ mũ (minh họa, diễn giải) sách làm tư liệu cho biểu đạt chủ đề + Cách vẽ túi sách (minh họa, diễn giải) + Cách vẽ cặp sách (minh họa, diễn giải) - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Hướng dẫn trang trí hình vuông - Giới thiệu số đồ vật hình vuông trang trí đơn giản, đẹp - Giới thiệu số hình vuông trang trí đẹp - Cách trang trí hình vuông: (minh họa, diễn giải) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Nêu yêu cầu biểu đạt cho chủ đề - Cùng làm tranh 2D, xây dựng thành hàng thời trang Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Cách vẽ màu? + Về cách tạo dáng sản phẩm? + Về cách xếp chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ màu, cách tạo dáng sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 15 Vẽ theo mẫu: Vẽ cốc Bài 22 Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm Bài 25 Vẽ trang trí: Tập vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn Bài 33 Vẽ theo mẫu: Vẽ bình đượng nước Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Đồ vật thân quen Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) =============================== Chủ đề 3: ĐỒ VẬT QUANH EM ( tiết ) Bài 15: Vẽ cốc Bài 22: Vẽ trang trí đường diềm Bài 25: Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn Bài 33: Vẽ bình nước I MỤC TIÊU: - HS hiểu đa dạng, phong phú hình dáng màu sắc đồ vật quen thuộc, gần gũi với em - HS biết cách quan sát, hình dung phận đồ vật theo cảm nhận riêng - HS phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên tranh tĩnh vật theo ý thích II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Một số đồ vật quen thuộc sống ngày (cốc, bát, đĩa, bình đựng nước, ấm pha trà - Một số vẽ tĩnh vật học sinh, họa sĩ - Tranh 2D (nội dung hàng thời trang, hàng bán đồ dùng ngày ) - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Vở Tập vẽ - Bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu thủ công, kéo, hồ dán, giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề học Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: - Tìm hiểu đặc điểm đồ vật - Giáo viên cho HS xem số hình ảnh đồ vật sống ngày + Kể tên đồ vật hình ảnh? + Tác dụng đồ vật sống ngày? + Đặc điểm riêng đồ vật? (chất liệu, kích thước, hình dạng, màu sắc, kiểu cách trang trí ) - Vì lại có khác đồ vật? + Do công dụng sử dụng mục đích sử dụng dẫn đến khác hình dạng đồ dùng, vật dụng Sự khác hình dạng dẫn đến việc trang trí khác + Ngoài mục dích sử dụng công dụng đồ vật sống, sử dụng chúng với mục đích khác không? - Sử dụng chúng với mục đích thẩm mĩ Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Chú ý quan sát, liên tưởng + Quan sát, tư duy, phân tích + Quan sát, tư duy, phân tích qua trải nghiệm thân + Quan sát, tư duy, phân tích + Quan sát, tư phân tích - Quan sát, tư duy, phân tích qua trải nghiệm thân - Lắng nghe, nghi nhớ + Suy nghĩ, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Liên tưởng, suy nghĩ qua trải nghiệm thân (Tiết + 3) HS: GV: - Hướng dẫn vẽ theo mẫu - Cho em quan sát mẫu (một số đồ dùng, vật dụng quen thuộc sống ngày) - Cho em xem số vẽ theo mẫu tiêu biểu (của họa sĩ trẻ ẹm) - Hướng dẫn cách vẽ : Giáo viên biểu diễn trực tiếp cách vẽ (nhìn mẫu thật, trình bày hoạt động vẽ bảng, giá vẽ) - Bày mẫu tổ chức cho học sinh vẽ - quan sát, liên tưởng - Quan sát, tư duy, suy nghĩ học tập rút kinh nghiệm - Quan sát, ghi nhớ, học tập rút kinh nghiệm - Chuẩn bị đồ dùng Thực vẽ theo mẫu Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) vẽ theo mẫu - Hướng dẫn cách trang trí đồ vật + Cho em xem số đồ dùng, vật dụng trang trí đẹp + Cho em xem hình ảnh số đồ dùng có giá trị thẩm mĩ cao - Thực cách trang trí nêu quy trình trang trí đồ vật cho HS quan sát - Yêu cầu HS thực tạo dáng trang trí môt đồ vật mà thích Hoạt động3 : Biểu đạt + Quan sát, tư duy, liên tưởng + Quan sát, tư duy, liên tưởng - Quan sát, ghi nhớ - Chuẩn bị đồ dùng thực tạo dáng trang trí đồ dùng mà thích (Tiết GV: - Cho HS xem hình ảnh số triển lãm, hình ảnh số gian hành thương mại có bày bán, giới thiệu đồ dùng, vật dụng có chất lượng thẩm mĩ cao - Gợi ý em thực chủ đề xây dựng gian hàng thương mại đồ dùng - Tổ chức cho HS thực chủ đề Thực làm tranh 2D HS: - Quan sát, tư duy, ,liên tưởng trải nghiệm - Chú ý lắng nghe, nghi nhớ, rút kinh nghiệm - Các nhóm thực chủ đề.(giấy A2) + Cá nhân tạo tư liệu giấy A4 + Tạo dáng đồ vật + Trang trí đồ vật theo ý thích Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho em lên thuyết trình, trình bày chủ đề + Chủ đề (tên gian hàng) + Mặt hàng (các đồ dùng bày bán) + Điểm thích gian hàng ? HS - Lên trình bày chủ đề nhóm theo gợi ý GV - Nêu điểm ấn tượng chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS 10 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về nhân vật? + Về hình ảnh (đặc điểm nhân vật), điểm chân dung giống mẫu ? + Màu sắc tranh? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn sản phẩm mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình nhân vật + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác, hoàn thành chủ đề - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 2: Xem tranh thiếu nhi Bài 7: Vẽ tranh đề tài – Em học Bài 19: Vẽ tranh đề tài – Sân trường em chơi Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Trường em =================== Ngày soạn: Ngày giảng: 14 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 5: CON VẬT THÂN QUEN ( tiết ) Bài 16: Tập nặn tạo dáng, nặn vẽ., xé dán vật Bài 24: Vẽ vật Bài 26: Vẽ vật nuôi Bài 5: Xé dán hình vật I MỤC TIÊU: - HS hiểu vẻ đep, phong phú, đa dạng hình dáng, phận vật - HS tạo hình dáng đơn giản vật nuôi, cối gần gũi xung quanh - HS biết xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo tranh vật quen thuộc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A1 - Ảnh chụp số vật, tranh vẽ, hình xé dán, nặn số vật - Hình ảnh hoạt động vẽ nhau, hoạt động vẽ 2D - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài vật Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho em quan sát ảnh vật nuôi ( cá, gà, trâu, bò, lợn, chó, mèo ) - Hãy kể tên vật hình? - Hãy kể hoạt động vật mà em biết? 15 HS: - Quan sát, nhớ lại đặc điểm, hoạt động vật - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng - Chia sẻ trải nghiệm với bạn Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Cho HS quan sát tranh vẽ, hình nặn, xé dán vật Yêu cầu HS điểm khác hình ảnh, hoạt động vật thật vật tranh + Hình ảnh? + Màu sắc? + Hoạt động? + Sự xếp vật tranh người vẽ tranh? (một trang trại, khu rừng ) - Quan sát , so sánh + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời + Quan sát, liên tưởng, trả lời Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - Hướng dẫn HS cách vẽ, cách nặn, - Quan sát, ghi nhớ cách xé dán cách tạo dáng, tạo hoạt + Vẽ hình vật vào tập vẽ động cho vật giấy A4 + Cách vẽ số vật + Nặn số vật sáp nặn + Cách nặn hình vật + Xé, dán hình vật giấy màu, + Cách xé, dán hình vật giấy báo + Cách tạo dáng hoạt động + Hướng dẫn HS làm tập tập vẽ ( Tiết 3) HS: GV: + Cách tạo nhóm vật (trang + Tập vẽ hình, tạo dáng vật vào giấy A4 làm tư liệu xây dựng trai, khu vườn, khu rừng ) Minh hoạ tranh 2D nhóm theo chủ đề (vẽ nhiều hình vật) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D theo chủ đề mà nhóm chọn - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải 16 HS: - GV chia nhóm, nhóm thực chủ đề - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng hoạt động cho vật + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi Bài Vẽ tranh: Đề tài Em học Bài 19 Vẽ tranh: Đề tài Sân trường em chơi Bài 29 Tập nặn tạo dáng tự do: Nặn vẽ, xé dán vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Trường em 17 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ================= Chủ đề 6: TRƯỜNG EM (4 tiết ) Bài 2: Xem tranh thiếu nhi Bài 7: Vẽ tranh – Em học Bài 19: Vẽ tranh đề tài – Sân trường em chơi Bài 29: Nặn, vẽ xé dán vật (trình bày sản phẩm) I MỤC TIÊU: - HS phát triển hiểu biết hoạt đôgnj trường - HS hiểu hình dáng đơn giản người hoạt động để tạo hình dáng cách vẽ, nặn xé dán - HS phát triển khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú vẽ tranh đề tài nhà trường, tranh vẽ chân dung, vẽ dáng người - Video, hình ảnh hoạt động, phong cảnh nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo bạn học sinh - Hình ảnh vè hoạt động vẽ biểu cảm - Một số vẽ chân dung biểu cảm - Máy chiếu Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Em yêu trường em” Giới thiệu chủ đề: 18 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: HS: - Giới thiệu hình ảnh hoạt - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng động nhà trường qua trải nghiệm thân - Các hoạt động thực tế: + Các hoạt động truyền thống + Các hoạt động học tập + Các hoạt động vui chơi, hoạt động ngoại khóa, - Cho HS xem tranh vẽ đề tài nhà - Chú ý, quan sát, phân tích liên trường tưởng theo trải nghiệm thân + Hoạt động tranh? + Hình ảnh tranh? + Cách vẽ màu tranh? + Màu sắc tranh? - Giới thiệu Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - GV hướng dẫn cách vẽ đề tài nhà + Quan sát ghi nhớ + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh trường + Minh họa trực tiếp diễn giải cho nghiệm HS hiểu + Xác định hoạt động định vẽ + Vẽ hình (hình thể nội dung hoạt động) trước phần giấy ưu tiên + Vẽ thêm hình phụ cho vẽ sinh động (nhóm thống nội dung, phân công phần việc thực vẽ nhau) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2+3) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - Các thành viên nhóm hợp tác dùng phục vụ vẽ tranh, thực chủ vẽ tranh theo chủ đề “trường em” đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh 19 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, gợi ý cho em thực tốt hơn, hiệu Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 4) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản sản phẩm phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thuyết thuyết trình, trình bày chủ đề trình chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng - Yêu cầu em chon sản phẩm - Chọn chủ đề mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 3: Vẽ 20 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 5: Vẽ tranh - Vườn Bài 11: Vẽ tranh đề tài - Vườn hoa công viên Bài 27: Vẽ tranh phong cảnh Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thiên nhiên quanh em ===================== Chủ đề 7: THIÊN NHIÊN QUANH EM (4 tiết ) Bài 3: Vẽ Bài 4: Vẽ vườn Bài 13: Vẽ tranh đề tài - Vườn hoa công viên Bài 34: Vẽ tranh phong cảnh I MỤC TIÊU: - HS tích cực, chủ động khám phá, hiểu phong phú, đa dạng thiên nhiên - HS tạo hình dáng đơn giản cối, hoa lá, vật - HS biết cách xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo tranh thiên nhiên - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 2, Vở tập vẽ - Giấy A3 - Tranh, ảnh đề tài tranh vẽ vườn cây, công viên phong cảnh thiên nhiên - Máy chiếu - Vận dụng QTMT vẽ Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ 21 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Gv cho HS quan sát số ảnh chụp, tranh vẽ cảnh thiên nhiên (vườn cây, vườn hoa, công viên) + Yêu cầu HS kể hình ảnh tranh? + Yêu cầu HS kể màu sắc hình ảnh tranh? - Cây cối thiên nhiên loài có đặc điểm hình dáng màu sắc khác nhau, đa phong phú Điều góp phần làm cho thiên nhiên tươi đẹp * Giới thiệu - Tên - hình dạng - Màu sắc - Các phần + Cuống + phiến + Gân Ngoài số thấy rõ phần mạch dẫn diềm * Giới thiệu vườn - Giới thiệu số vườn + Nêu đặc điểm hình dạng thân, cành lá, màu sắc cây? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Quan sát hình + Quan sát hình, kể tên hình ảnh + Quan sát, kể tên màu sắc + Quan sát, kể tên màu sắc tranh - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ (Tiết 2+3) 22 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hướng dẫn cách vẽ - Gv minh họa diễn giải: * Hướng dẫn cách vẽ vườn - Gv minh họa diễn giải: * Thực hành vẽ 3; làm tư liệu cho chủ đề * Hướng dẫn cách vẽ tranh phong cảnh vườn hoa công viên - Gv minh họa diễn giải bước vẽ (cho nhóm vẽ nhau) + Phân công nhiệm vụ + Xác định phần giấy cá nhân + Mỗi thành viên xác định hình vẽ, thực vẽ (phối hợp chia thành viên) + Vẽ màu hoàn chỉnh tranh * Thực hành vẽ 13 luyện tập xây dựng chủ đề Hoạt động3 : Biểu đạt HS: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Thực hành 3; làm tư liệu - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Thực hành 13 luyện tập xây dựng chủ đề ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - Cùng thực chủ để Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận - Các em quan sát đưa nhận xét 23 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) xét sản phẩm riêng + Về hình ảnh tranh? - Chọn chủ đề mà thích + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 12: Vẽ cờ tổ quốc cờ lễ hội Bài 17: Xem tranh dân gian Bài 18: Tô màu vào hình vẽ tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu tượng Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Em tìm hiểu nghệ thuật dân gian" ======================= Chủ đề : EM TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ( tiết ) Bài 12: Vẽ cờ Tổ quốc cờ lễ hội Bài 17: Xem tranh dân gian Bài 18: Tô màu vào tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu tượng I MỤC TIÊU: 24 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS biết phân tích tác phẩm mặt hình thức, tạo dáng, màu sắc, chất liệu - HS phát triển khả phát đẹp, tìm tòi tiếp xúc với tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, buổi triển lãm - HS sử dụng phương pháp tái để tự tái lại tác phẩm yêu thích: qua học cách thể thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - cờ Tổ quốc - vài đầu tượng thach cao - Các phụ tranh học - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint - Vận dụng quy trình “các phương pháp liên kết HS với tác phẩm” Học sinh: - Vở tập vẽ - Chuẩn bị cho đóng vai tái tác phẩm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát "Quê hương em" Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: * Giới thiệu nghệ thuật dân gian: - Giáo viên cho HS xem video số hoạt động, hình ảnh nghệ thuật dân gian Gợi ý em: + Các em nhìn thấy hình ảnh gì? + Những hình thường thấy đâu? + Có nhiều hình ảnh, hoạt động khác không? - Nghệ thuật dân gian phong phú đa dạng loại hình, hình thức biểu đặc trưng vùng miền 25 HS: - Chú ý quan sát + Quan sát, tư phân tích + Quan sát, tư phân tích, nêu cảm nhận - Quan sát, phân tích, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) * Giới thiệu cờ Tổ quốc cờ lễ hội: - Cờ Tổ quốc: Là hình ảnh mang tính tượng trưng cho dân tộc + Cờ Tổ quốc Việt Nam hình gi? + Màu gì? + Chính cờ có hình gì? Màu gì? - Cờ lễ hội: cờ treo lễ hội nhìn vui mắt + Các cờ lễ hội có hình gì? + Bên cờ có gì? + Cờ lễ hội có nhiều màu sắc không? Kể tên màu sắc cờ lễ hội? * Giới thiệu tranh dân gian: - Cho HS xem số tranh dân gian (tranh dân gian Đông Hồ) - Cho HS xem hình ảnh nghệ nhân, quy trình làm tranh dân gian làng Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh + Ai người làm tranh dân gian? (nghệ nhân dân gian) + Tranh dân gian vẽ hay làm? + Giấy làm tranh giấy gì? + Màu sắc lấy từ đâu? + Để có nét tranh mảng màu phải làm nào? * Giới thiệu tượng: - Thường nhìn thấy tượng đâu? - Thường làm tượng ai? - Tượng thường làm chất liệu gì? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết ) 26 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hưỡng dẫn vẽ cờ Tổ quốc cờ lễ hội: + GV minh họa diễn giải cách vẽ * Hưỡng dẫn tô màu vào tranh dân gian: - GV minh họa diễn giải cách tô màu * Hướng dẫn cho em tập đóng vai vào nhân + Yêu cầu HS chọn tác phẩm để tái + Yêu cầu nhóm phân chia nhiệm vụ - GV hướng dẫn cách sắm vai tái lại tác phẩm HS: - quan sát, ghi nhớ - quan sát, ghi nhớ - Quan sát, ghi nhớ, rút kinh nghiệm + Nhóm họp bàn chọn tác phẩm tái + Phân chia vai + Tập tái tác phẩm + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh nghiệm Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết ) Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - Các nhóm thực việc tái diễn tác dùng phục vụ sắm vai thực tái phẩm, thành viên giới thiệu thuyết trình phần trình bày tái tác tác phẩm theo nhóm - Các nhóm thực theo thứ phẩm nhóm tự Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng tái theo tác phẩm? HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề 27 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 28: Vẽ trang trí Bài 30: Vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường Bài 35: Trưng bày kết Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề :Vệ sinh môi trường 28 [...]... =================== Ngày soạn: Ngày giảng: 14 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 5: CON VẬT THÂN QUEN ( 4 tiết ) Bài 16: Tập nặn tạo dáng, nặn hoặc vẽ., xé dán con vật Bài 24 : Vẽ con vật Bài 26 : Vẽ vật nuôi Bài 5: Xé dán hình con vật I MỤC TIÊU: - HS hiểu được vẻ đep, sự phong phú, đa dạng về hình dáng, các bộ phận của con vật - HS tạo được hình dáng đơn giản về các con... dung Bài 23 : Vẽ mẹ hoặc cô giáo 11 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 21 : Nặn dáng người Bài 8: Xem tranh I MỤC TIÊU: - HS biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để vẽ tranh chân dugn theo cảm nhận - HS vẽ được chân dung của bạn thân hoặc bạn bè trong lớp - HS phát huy khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân đối với người khác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo. .. sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 2 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi Bài 7 Vẽ tranh: Đề tài Em đi học Bài 19 Vẽ tranh: Đề tài Sân trường em giờ ra chơi Bài 29 Tập nặn tạo dáng tự do: Nặn hoặc vẽ, xé dán các con vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Trường em 17 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full). .. Vận dụng QTMT vẽ cùng nhau 2 Học sinh: - Vở tập vẽ 2 - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ 21 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát “Quê hương em” 2 Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ bài hát khởi động ở phần ổn định tổ chức lớp 3 Bài học: Hoạt động 1:... tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu về tượng Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Em tìm hiểu nghệ thuật dân gian" ======================= Chủ đề 8 : EM TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ( 4 tiết ) Bài 12: Vẽ lá cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội Bài 17: Xem tranh dân gian Bài 18: Tô màu vào tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu về tượng I MỤC TIÊU: 24 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS biết phân... làm như thế nào? * Giới thiệu về tượng: - Thường nhìn thấy tượng ở đâu? - Thường làm tượng những ai? - Tượng thường được làm bằng những chất liệu gì? Hoạt động 2: Kỹ năng sáng tạo (Tiết 2 ) 26 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hưỡng dẫn vẽ lá cờ Tổ quốc và cờ lễ hội: + GV minh họa và diễn giải cách vẽ * Hưỡng dẫn tô màu vào tranh dân gian: - GV minh họa và diễn giải cách... đề: + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề 27 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét giờ học: + Nhận xét về tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét về ý thức học tập, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 28 : Vẽ trang trí... sát hình + Quan sát hình, kể tên hình ảnh + Quan sát, kể tên màu sắc + Quan sát, kể tên màu sắc trong tranh - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ (Tiết 2+ 3) 22 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hướng dẫn cách vẽ chiếc lá - Gv minh họa và diễn giải: * Hướng dẫn cách vẽ vườn cây - Gv minh họa và diễn giải: * Thực hành vẽ các bài 3; 4 làm tư liệu cho chủ... lượt lên thuyết trình về chủ đề của nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho các nhóm nhận - Các em quan sát và đưa ra nhận xét 23 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) xét về sản phẩm của nhau riêng của mình + Về hình ảnh trong tranh? - Chọn ra chủ đề mà mình thích nhất + Về cách tạo dáng? + Về cách sắp xếp của chủ đề? + Màu sắc của cả chủ đề? - Yêu... Hình ảnh vè hoạt động vẽ biểu cảm - Một số bài vẽ chân dung biểu cảm - Máy chiếu 2 Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát “Em yêu trường em” 2 Giới thiệu chủ đề: 18 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề 3 Bài học: Hoạt động 1: Trải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay