BÀI tập TRẮC NGHIỆM có đáp án CHI TIẾT

Bài tập trắc nghiệm đáp án Địa lý kinh tế Việt Nam

Bài tập trắc nghiệm có đáp án Địa lý kinh tế Việt Nam
... trọng kinh tế vị trí địa Việt Nam: a du lịch quốc tế b nông nghiệp quốc tế c công nghiệp quốc tế d vận tải quốc tế câu 33 sắc tự nhiên vị trí địa Việt Nam: a lục địa hải dương b lục địa châu ... nhỏ: a trung quốc, Việt Nam, pháp, nhật b nga, pháp, Việt Nam, nhật c pháp, nhật, Việt Nam, trung quốc d trung quốc, pháp, nhật, Việt Nam câu 61 vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam tính theo đường ... câu 71 Việt Nam nước xuất gạo lớn giới Hãy chọn vị trí Việt Nam năm 1999 a hoa kỳ, campuchia, Việt Nam, ấn độ b hoa kỳ, thái lan, Việt Nam, ấn độ c thái lan, hoa kỳ, ấn độ, Việt Nam d Việt Nam, ...
 • 49
 • 3,676
 • 0

Bài tập trắc nghiệm đáp án chuyên đề anđehit, xeton, axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề anđehit, xeton, axit cacboxylic
... NaOH Câu 78: ? A axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic B Axit axetic; axit acrylic; anilin; toluen; axit fomic C Ancol etylic; ancol metylic; axit axetic; axit propionic D ... biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, người ta dùng thuốc thử A dung dịch Na2CO3 B CaCO3 C dung dịch Br2 D dung dịch AgNO3/NH3 Câu 80: Để phân biệt axit propionic axit acrylic ta ... dung dịch NaOH Câu 81: thể phân biệt CH3CHO C2H5OH phản ứng với A Na B Cu(OH)2/NaOH C AgNO3/NH3 D Tất Câu 82: Để phân biệt dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta...
 • 4
 • 1,489
 • 22

bài tập trắc nghiệm đáp án xác suất thông kê

bài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thông kê
... – Giáo trình Xác suất – Thống Ứng dụng – NXB Thống Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận – Lý thuyết Xác suất Thống tốn – NXBTKê Đậu Thế Cấp – Xác suất – Thống – Lý thuyết tập – NXB Giáo ... Giáo dục Lê Sĩ Đồng – Xác suất – Thống Ứng dụng – NXB Giáo dục Đặng Hùng Thắng – Bài tập Xác suất; Thống – NXB Giáo dục Đào Hữu Hồ – Lý thuyết Xác suất – Thống & Bài tập – NXB Khoa học ... Biết xác suất để sinh viên thi đỗ lần lần tương ứng 60% 80% Tính xác suất sinh viên thi đỗ? VD Trong dịp tết, ơng A đem bán mai lớn mai nhỏ Xác suất bán mai lớn 0,9 Nếu bán mai lớn xác suất bán...
 • 68
 • 266
 • 0

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm đáp án về dao động điều hòa môn vật lý

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm có đáp án về dao động điều hòa môn vật lý
... Đáp án khác Câu 131: Chọn câu sai nói lượng dao động điều hòa A Khi động vật tăng vật giảm B Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn C Khi vật dao động chuyển động vị trí cân vật tăng D Khi vật ... biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số? A Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc độ lệch pha hai dao động thành phần B Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc tần số hai dao động ... Tần số dao động lớn tắt dần chậm D Lực cản lớn tắt dần nhanh Câu 297: Tìm phát biểu nói dao động tự A Dao động tự dao động tuần hoàn B Dao động tự dao động điều hòa C Dao động tự dao động không...
 • 24
 • 133
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU (100 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN CHI TIẾT )

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (100 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT )
... = 8g x:y:z:t= “Lấy cơng thức từ số mol Gọi a mol CxHyNzSt => nC = ax ; nH = ay ; nN = az ; nS = at => nC : nH : nN : nS = x : y : z : t = => x : y : z : t = = 0,25 : : 0,5 : 0,25 = : : : => CTDDGN ... %O / 16 = 4,545 : 9,1 : 2,2725 = : : “Chia , 2725” => Cơng thức đơn giản : (C2H4O)n Ta M = 88 => (12.2 + + 1 6). n = 88 => n = => CT : C4H8O2 => D Câu 6 1: Phân tích hợp chất hữu X thấy phần ... : Mẹo => Đề cho MA = 60 => Chỉ đáp án A M = 60 => A Cách 2: x : y = nC : nH = nCO2 : 2nH2O = : “Số liệu lẻ => dùng máy tính => tỉ lệ = 0,25 hay : 4” => Chỉ A D tỉ lệ C : H : => Dựa...
 • 45
 • 451
 • 2

Bài tập kiểm toán đáp án chi tiết

Bài tập kiểm toán có đáp án chi tiết
... thuộc kiểm toán nội bộ: a Kiểm toán báo cáo kế toán b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tuân thủ d Kiểm toán báo cáo toán ngân sách Câu 11: Nếu lấy chức kiểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán ... hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? a Kiểm toán báo cáo tài chính.D b Kiểm toán nhà nước c Kiểm toán độc lập d Kiểm toán nội Câu 9: Cuộc kiểm toán tiến ... chính? a Kiểm toán hàng tồn kho.D b Kiểm toán tài sản cố định c Kiểm toán nghiệp vụ toán d Kiểm toán vôn chủ sở hữu a Câu 67: Lập báo cáo kiểm b Thực kiểm toán toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? ...
 • 23
 • 2,541
 • 6

Bài tập Tiền Lương đáp án chi tiết rất hay

Bài tập Tiền Lương có đáp án chi tiết rất hay
... trước.Khí áp dụng mức xí nghiệp đònh tăng mức lương cho nhân viên lên 10% a) Đơn giá tiền lương thay đổi b) Tự cho ví dụ minh họa *** -a) ĐG tiền lương thay đổi: ĐG = Mtg * ML Mtg giảm 20% Trong ... xuất tháng phân xưởng sau: QA = 2.080 ; QB = 7.176 Tính tiền lương sản phẩm trả cho phận công nghệ A, công nghệ B Tính tiền lương trả cho phận phục vụ theo hình thức lương sản phẩm gián tiếp ... 26 * = 4317 đ Tiền lương theo sản phẩm quy đổi phân xưởng (Sản phẩm B Note : ĐG theo em để em nằm dưới…)  sản phẩm A = 8.770 = 2,45 B 3.570 Tiền Lương sản phẩm tháng : Q .Lương( tháng) = 3570 *...
 • 20
 • 239
 • 0

Bài Tập Lượng Giác Đáp Án Chi Tiết

Bài Tập Lượng Giác Có Đáp Án Chi Tiết
... ⇔ x = −75° + k180°(k ∈ Z ) Kết hợp điều kiện ta S = { −75°;105°; 285°} 5π 17π ;x = 12 12  π 13π 5π 17π  ; ; Vậy S =  ;  12 12 12 12  x= Bài 6: Giải phương trình: 1)sin ( x + 1) cos ( ... So điều kiện PT nghiệm x = −30° + k 90° x 10) cos = − cos(2 x − 30°) x ⇔ cos = cos(180 − x + 30°) x ⇔ cos = cos(210° − x)  x = 84° + k144° ⇔ (k ∈ Z )  x = 140° + k 240° (9) Bài 7: Giải phương ... ) cos x + cos x = 2sin d )3sin 2 x + cos x − = Các công thức thường áp dụng: -Các đẳng thức lượng giác sin2α + cos2α = 1 + tan2α = + cot2α = cos α sin α tanα.cotα = (α ≠ π + k π) (α ≠ kπ) π (α...
 • 13
 • 240
 • 0

BÀI tập lý 12 đáp án CHI TIẾT

BÀI tập lý 12 có đáp án CHI TIẾT
... sáng trung tâm tổng số vân sáng đơn sắc riêng biệt ba xạ là: A 34 B 21 C 27 D 20 Đáp án D: Vân sáng màu vân sáng trung tâm phải trùng xạ, nên k1λ1 = k λ = k 3λ3 ⇒ k1 : k : k = 15 :12 ... k1 0,56 12 = = = = k 0, 42 nên vị trí vân bậc 12 1 = k 3λ3 ⇒ k 3λ = 5, 04µm ⇒ 6, 63 ≤ k ≤ 13, 26 Vì λ2 λ3 Mặt khác Do khoảng hai vạch trùng bậc 12 λ1 xạ ánh sáng nhìn thấy nên λ3 > ... sóng Đáp án C Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời ba xạ đơn sắc bước sóng λ1 = 0, 4µm ; λ = 0,5µm ; λ = 0, 6µm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng...
 • 4
 • 150
 • 0

Bài tập vật lý đáp án chi tiết 1

Bài tập vật lý có đáp án chi tiết 1
... ZL − ZC ) C R 1R = ( ZL − ZC ) Đáp án C Ta U2 R1 Z12 P1 = U2 R2 Z 22 P1 = P2 ⇒ R (R + (ZL − ZC ) ) = R (R + (Z L − ZC ) ) ⇒ R 1R = ( Z L − ZC ) 2 2 Câu 12 Đặt điện áp xoay chi u u = U cosωt(V) ... = 4 .10 −2 cos  5 .10 6 t + ÷A A 2  π  i = 4 .10 −2 cos  5 .10 6 t − ÷A B 3  π  i = 4 .10 −2 cos  5 .10 6 t + ÷A C 6  π  i = 4 .10 −3 cos  5 .10 6 t + ÷A D 6  u= Đáp án C Chọn t = ω= = 5 .10 6 ... 0,5cm Đáp án C: Gọi CM = IH = x d1 = AH + MH = C 0,56cm ( + x) D 0,42cm + 22 Trên hình ta có: (1) d = BH + MH = ( − x) + 22 (2) Vì M cực tiểu nên có: nhất, nhận k = Vậy có: 0,56cm d1 − d = 1cm 1 ...
 • 6
 • 169
 • 0

Bài tập vật lý đáp án chi tiết

Bài tập vật lý có đáp án chi tiết
... t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu t = T + T 12 = 7T 12 = 30 s Đáp án B Câu 9: Hai lắc đơn chi u dài 81 cm 64 cm treo trần phòng, nơi g = 10 m/s Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân ... 0,42 s Chọn đáp án D ==== Câu 10: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 ... phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Chọn đáp án A: Câu 12: Hai âm độ cao hai âm A cường độ âm B mức cường độ âm C biên độ D tần số Chọn đáp án D: Câu 13: Một thiết bị tạo sóng hình sin...
 • 5
 • 132
 • 0

Bài tập với wish đáp án chi tiết

Bài tập với wish có đáp án chi tiết
... speak Chinese They wish ……………………………………………… Their teams don’t play very well _ They wish ……………………………………………………… She doesn’t get good marks _ She wishes ………………………………………………………… It’s cold _ I wish ... like it _ I wish …………………………………………………… I have to work tomorrow _ I wish ………………………………………………………………… There are many people here _ I wish ……………………………………………………………… 10 Mary isn’t here I wish ………………………………………………………………………… ... weather isn’t better today I wish …………………………… …………………… 17.I don’t like being so short I wish ……………………… ………………………………………… 18.I can’t visit my grandparents often I wish …… ……………………………………………….… 19.She...
 • 4
 • 303
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem co dap an hoa dai cuongbài tập trắc nghiệm có đáp án quản trị xuất nhập khẩubai tap trac nghiem co dap an mon moi truong va con nguoibài tập trắc nghiệm có đáp án môn phân tich hoạt động kinh doamhcac cau tieng anh dang bai tap trac nghiem co dap antom tat li thuyet va bai tap trac nghiem co dap an chuong luong tu anh sang ban co banbai tap trac nghiem co dap an clause after wish if onlybai tap tac nghiem co dap an dinh luat men denbai tap trac nhiem co dap an ki thuat dien tu diodtạo bài tập trắc nghiệm một đáp án đúngbài tập trắc nghiệm chọn đáp án đúngtrắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiếtbai tap dao dong dieu hoa co dap an chi tietbài tập amin có đáp án chi tietchuyên đề khối đa diện va 50 bai tap co đáp án chi tietquyet dinh cua dai hoi dong ve viec gia nhap wto cua viet namBest time to travel angkor watVấn Ä‘á  Nông nghiá ‡p trong WTO - Andrew StephenVòng Đà m phán Doha và tác Ä‘á ™ng đến Viá ‡t Nam - Th.s LÆ°Æ¡ng Hoà ng Thái2004 151 ND CP sua doi ND 78 2003 ND CP thue nk CEPT 2003 200621 2010 TT BCT Thuc hien quy tac xuat xu trong ASEAN goodĐề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.Giấy cam đoanBáo cáo thường niên - Tài liệu biểu mẫuDC 13.pdfMau ho so chuyen Dang chinh thuc【final ver 】Application Information 2016 2XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Bai 4 ve giao duc xa vienToT Quan ly CLB khuyen nong TL Hoc vienket qua dieu tra ho ngheo 2011ket qua dieu tra ho ngheo 2012Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedQuyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedCông văn 184 BGDĐT -SEQAP V v: Tập huấn giáo viên cốt cán về đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngày | SEQAP.EDU.VN CV 184 CT doi DTBD