Bài tập Tiền Lương có đáp án chi tiết rất hay

20 1,321 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2015, 21:36

. Tính tiền lương sản phẩm trả cho bộ phận công nghệ A, công nghệ B 4. Tính tiền lương trả cho bộ phận phục vụ theo hình thức lương sản phẩm gián tiếp. 5. Đề xuất 1 phương pháp và tính tiền lương. tháng : Q .Lương( tháng) = 3570 * (7176 + 2080 * 2,45) = 43.811.040 đ 3. a. Tổng tiền lương trả cho bộ phận CN A: Ta có : TLspA = ĐGspA * QA = 4*8770 * 416 = 14.593.280 đ b.Tổng Tiền lương trả. 8*26 000.000.1 = 2625 đ 3. Tiền lương theo sản phẩm quy đổi của phân xưởng (Sản phẩm chính là B.)  1 sản phẩm A = 2625 4580 = 1,74 B Tiền Lương sản phẩm trong tháng : Q .Lương( tháng) = 2625 * (10.560
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Tiền Lương có đáp án chi tiết rất hay, Bài tập Tiền Lương có đáp án chi tiết rất hay, Bài tập Tiền Lương có đáp án chi tiết rất hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn