GIẢI đề MINH họa PHẦN 2017 PHẦN mũ LOGA BẰNG CASIO

Giải đề minh họa 2017 BGD

Giải đề minh họa 2017 BGD
... Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M Giá trị V A 375 B 600 C 300 D 400 Lời giải H2  Al : 0,1mol Al : 0,1 t0 H 2SO4 3+  → O : 0,15 →   Al 0,1 dd SO 24− : 0,3 FeO ... thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 53,95 B 44,95 C 22,60 D 22,35 Lời giải Gly − K : 0, 2mol ⇒ m = 44,95gam Ta có: Y   KCl : 0,3mol Câu 22: Chất phản ứng thủy phân ... hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 2,90 B 4,28 C 4,10 D 1,64 Lời giải t0 CH3COOC2H5 + NaOH  → CH3COONa + C2H5OH Mol: 0,02 0,02 0,02 ⇒ m = 0,02 × 82 = 1,64 gam...
 • 6
 • 319
 • 0

Giai chi tiet de minh hoa toan 2017 thay tung toan

Giai chi tiet de minh hoa toan 2017 thay tung toan
... khóa PEN – 2017 môn Toán Trắc Nghiệm - Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Lê Anh Tuấn HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG tới ! GV: Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN facebook.com/ThayTungToan Giải ... khóa PEN – 2017 môn Toán Trắc Nghiệm - Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Lê Anh Tuấn HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG tới ! GV: Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN facebook.com/ThayTungToan Giải ... khóa PEN – 2017 môn Toán Trắc Nghiệm - Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Lê Anh Tuấn HOCMAI.VN tự tin chinh phục thành công kì thi THPTQG tới ! GV: Nguyễn Thanh Tùng HOCMAI.VN facebook.com/ThayTungToan Giải...
 • 15
 • 310
 • 0

Lời giải đề minh họa môn Hóa 2015

Lời giải đề minh họa môn Hóa 2015
... tím A HCOOH B C2H5NH2 C C6H5OH D NH3 Giải: Đáp án C HCOOH làm quỳ tím hóa đỏ C2H5NH2 làm quỳ tím hóa xanh C6H5OH không làm đổi màu quỳ tím NH3 làm quỳ tím hóa xanh Câu 47 Ancol X (MX = 76) tác ... có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với He 23/18 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 15 B 20 C 25 D 30 Giải: Đáp án A 23 • Có M Z = ≈ 5,11 18 Z chứa khí hóa nâu ... Phương trình hóa học sau sai? A 2Na + 2H2O ⇒ 2NaOH + H2 B Ca + 2HCl ⇒ CaCl2 + H2 C Fe + CuSO4 ⇒ FeSO4 + Cu D Cu + H2SO4 ⇒ CuSO4 + H2 Giải: Đáp án D Phương trình D sai Cu kim loại hoạt động hóa học...
 • 19
 • 1,493
 • 3

Hướng dẫn giải đề minh họa Hóa năm 2017 - Kì thi THPTQG

Hướng dẫn giải đề minh họa Hóa năm 2017 - Kì thi THPTQG
... FeCl3 B CuCl2, FeCl2 HD: Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O C FeCl2, FeCl3 D FeCl2 Cu (dư) + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 Thầy HẬU hóa: https://www.facebook.com/lexuanhau174/ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA HÓA NĂM 2017 ... DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA HÓA NĂM 2017 Câu 23: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu m gam muối Giá trị m A 3,425 B 4,725 C 2,550 D 3,825 HD: m = 2,0 ... Al3   0, 2mol HD: n SO2  233 0,8  n OH  4.0,  0,8mol  n Ba(OH)2   0, 4mol  V  2lit Thầy HẬU hóa: https://www.facebook.com/lexuanhau174/ D 2,5 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA HÓA NĂM...
 • 10
 • 382
 • 1

TIỂU LUẬN Phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng trong lễ tân ngoại giao. Lấy các tình huống lễ tân trong thực tiễn quan hệ ngoại giao của các nước và của Việt Nam để minh họa

TIỂU LUẬN Phân tích nội dung nguyên tắc bình đẳng trong lễ tân ngoại giao. Lấy các tình huống lễ tân trong thực tiễn quan hệ ngoại giao của các nước và của Việt Nam để minh họa
... thủ nguyên tắc quan trọng phải thực cách nghiêm túc, đầy đủ quốc gia II TÌNH HUỐNG TRONG THỰC TIỄN QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA CÁC NƯỚC VÀ CỦA VIỆT NAM THỂ HIỆN NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHÂN ... I NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG LTNG Nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử LTNG Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền nguyên tắc luật quốc tế có tính ... ngoại giao không phân biệt đối xử quốc gia Việt Nam III KẾT LUẬN Nguyên tắc bình đẳng quốc gia quan hệ ngoại giao có vị trí quan trọng nói trên, vậy, quốc gia giao tiếp đối ngoại hoạt động đối ngoại...
 • 7
 • 1,706
 • 16

Sử dụng một phần mềm quản lí hoàn chỉnh để minh họa khi học sinh làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access SKKN tin học 12

Sử dụng một phần mềm quản lí hoàn chỉnh để minh họa khi học sinh làm quen với hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access SKKN tin học 12
... dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa học sinh làm quen với hệ quản trị sở liệu microsoft access GV: Trần Sĩ Nguyên Trang SKKN: Sử dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa học sinh làm ... LIỆU MICROSOFT ACCESS Phần mềm sử dụng để minh họa phần mềm quản học sinh, phần mềm quản thư viện, phần mềm quản bán hàng, …được xây dựng Access sử dụng phần mềm Quản thư viện để học ... Nguyên Trang SKKN: Sử dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa học sinh làm quen với hệ quản trị sở liệu microsoft access học Access Từ kích thích hứng thú học tập học sinh để đạt mục tiêu...
 • 13
 • 1,001
 • 9

SKKN sử dụng phần mềm quản lý hoàn chỉnh để minh họa, nhằm dúp học sinh lớp 12 nâng cáo kết quả học tập môn tin học

SKKN sử dụng phần mềm quản lý hoàn chỉnh để minh họa, nhằm dúp học sinh lớp 12 nâng cáo kết quả học tập môn tin học
... sử dụng đối tượng phần mềm để minh họa cho học yêu cầu học sinh làm lại đối tượng thực hành Từ giúp học sinh cảm thấy hứng thú với môn học hiệu học tập cao Phần mềm sử dụng để minh họa phần mềm ... quản học sinh, phần mềm quản lí thư viện, phần mềm quản lí bán hàng,… xây dựng hệ QTCSDL Microsoft Access Ở sử dụng phần mềm Quản lí thư viện để học sinh dễ hiểu SGK có nội dung tìm hiểu quản ... DỤNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014 Tên đề tài: Sử dụng phần mềm quản hoàn chỉnh để minh họa, nhằm giúp học sinh 12 nâng cao kết học tập môn Tin học Những người tham gia thực hiện: STT Họ tên...
 • 33
 • 422
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế trong kinh tế học phát triển để minh họa chi tiết sự vận động của quy luật (lượng-chất) phản ảnh trong quá trình đi lên của nền kinh tế đang phát triển

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế trong kinh tế học phát triển để minh họa chi tiết sự vận động của quy luật (lượng-chất) phản ảnh trong quá trình đi lên của nền kinh tế đang phát triển
... mơ hình tăng trưởng phát triển kinh tế kinh tế học phát triển để minh họa chi tiết vận động quy luật "lượng-chất" phản ảnh q trình lên kinh tế phát triển Khóa luận tổ chức thành nội dung: 1) Trình ... quy kinh tế đo GDP (hay GNP) thực tế, có tốc độ tăng trưởng GDP (hay GNP) thực tế Thơng thường, tăng trưởng kinh tế dùng tiêu thực tế tiêu danh nghĩa Tổng hợp từ mơ hình tăng trưởng kinh tế ... lệch quy kinh tế hai kỳ cần so sánh, (ii) {tốc độ tăng trưởng kinh tế} tính cách lấy chênh lệch quy kinh tế kỳ so với quy kinh tế kỳ trước chia cho quy kinh tế kỳ trước Tốc độ tăng trưởng...
 • 13
 • 220
 • 1

Phân tích lý thuyết hiện thực về chính trị và vai trò của lý thuyết này trong bối cảnh hiện nay lấy các ví dụ trong nước, quốc tế để minh họa

Phân tích lý thuyết hiện thực về chính trị và vai trò của lý thuyết này trong bối cảnh hiện nay lấy các ví dụ trong nước, quốc tế để minh họa
... có nhiều vai trò to lớn trị quốc tế, thuyết bộc lộ nhiều hạn chế định Bởi lẽ đó, thuyết 10 thực trị bối cảnh cần ứng dụng vào thực tiễn theo cách thức phù hợp với điều kiện quốc gia tùy ... quốc tế, mang đến nhận đinh, hướng đắn Tuy có nhiều vai trò thuyết thực hạn chế: - Dù cách nhìn nhận chất thiết yếu trị quốc tế theo chủ nghĩa thực thuyết phục đề xuất sách thiếu xác cách ... định sách đối ngoại Vai trò của lý thuyết hiện thực chính trị bối cảnh hiện - Chủ nghĩa tân thực mở góc nhìn khung thuyết phân tích trị quốc tế trở thành thuyết bàn luận, bổ...
 • 11
 • 257
 • 0

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu

tiểu luận nghệ thuật nhiếp ảnh 1.Phân tích vai trò của ánh sáng và hướng chiếu sáng trong tạo hình nhiếp ảnh ( cắt ảnh trên báo, tạp chí để minh hoạ). 2.Anh (chị) có nhận xét gì về thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí Việt Nam và làm gì để chất liệu
... Nhận xét thực tiễn việc sử dụng ảnh báo chí Việt Nam gải pháp để chất liệu ảnh báo chí tốt 23 I Thực tiễn sử dụng ảnh báo chí Việt Nam Hãy lật giở số báo hàng ngày, thử xem ảnh đăng tải? Báo ... tuổi dạo phố Ảnh chụp ngày 29/11/2011 13 Chương 2: Vai trò ánh sáng hướng chiếu sáng tạo hình nhiếp ảnh I Ánh sáng vai trò anh sáng Trong môn nhiếp ảnh, ánh sáng giúp ghi nhận cảnh vật chung ... chép, ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật, ảnh 29 photoshop ảnh chân dung, ảnh phong cảnh, ảnh đời thường… Kỹ thuật số đời, ứng dụng mạnh mẽ làm tăng đột biến số lượng người sử dụng máy ảnh Nhiếp ảnh trở...
 • 30
 • 297
 • 0

Tìm hiểu thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp tại Việt Nam hiện nay. Phân tích một tình huống thực tế để minh họa

Tìm hiểu thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp tại Việt Nam hiện nay. Phân tích một tình huống thực tế để minh họa
... Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 20 năm - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 30 năm - Hợp đồng bải hiểm nhân thọ hỗn hợp chấm dứt tuổi 55 60 Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp người ta phân loại ... Vài nét bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp a Khái niệm, đặc điểm - Khái niệm: Bảo hiểm hỗn hợp (còn gọi bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hay bảo hiểm sinh mạng tổng hợp) nghiệp vụ bảo hiểm, đó, kết hợp bảo hiểm ... chấp để khởi nghiệp kinh doanh… b Các loại hình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp Hiện nay, giới thực nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp như: - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 10 năm - Hợp đồng...
 • 17
 • 67
 • 0

Tìm hiểu thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp tại Việt Nam hiện nay. Phân tích một tình huống thực tế để minh họa

Tìm hiểu thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp tại Việt Nam hiện nay. Phân tích một tình huống thực tế để minh họa
... hình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp như: - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 10 năm - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 20 năm - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 30 năm - Hợp đồng bải hiểm nhân thọ ... Vài nét bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp a Khái niệm, đặc điểm - Khái niệm: Bảo hiểm hỗn hợp (còn gọi bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hay bảo hiểm sinh mạng tổng hợp) nghiệp vụ bảo hiểm, đó, kết hợp bảo hiểm ... cấp hợp đồng bảo hiểm: Hợp đồng bảo heiemr văn chứng thực cho việc giao kết hợp đồng hai bên Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm hợp đồng gốc, giấy yêu cầu bảo hiểm, hóa đơn thu phí bảo hiểm...
 • 17
 • 101
 • 1

GIAI CHI TIET DE MINH HOA MON SINH HOC 2017

GIAI CHI TIET DE MINH HOA MON SINH HOC 2017
... Xuất TV có hoa C →đúng Vì kỉ phấn trắng xuất TV có hoa Câu 13 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh đồng cỏ B Tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây C Tập hợp bướm sinh sống ... tuần hoàn A B C D Hướng dẫn: Chu trình sinh địa hoá chất: vận chuyển vật chất hệ sinh thái theo đường từ môi trường vào quần xã sinh vật, từ sinh vật đến sinh vật khác cuối trở môi trường Quá ... tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây Đã nói cụ thể loài cá chép C →sai tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc phương Vì có nhiều loài bướm mà không nói cụ thể loài bướm D →sai tập hợp chim sinh sống rừng...
 • 11
 • 874
 • 0

Giải chi tiết đề minh họa của bộ GD môn Sinh học năm 2017

Giải chi tiết đề minh họa của bộ GD môn Sinh học năm 2017
... quần xã D hệ sinh thái Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học → Trả lời: (SGK trang 109, trang 111 phần kết luận) Theo Đacuyn phát sinh đặc điểm ... mối quan hệ kí sinh? A Cây tầm gửi thân gỗ B Cá ép sống bám cá lớn cá lớn C Hải quỳ cua Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học D Chim mỏ đỏ linh ... án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học (5) Vì y = x.z  QT (5) cân di truyền (6) Vì y ≠ x.z  QT (6) chưa cân di truyền Câu 28 Một quần thể sinh vật...
 • 14
 • 387
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề minh họa thpt 2017đề minh họa sinh 2017 thptqgđề minh họa gdcd 2017đề minh hoạ thptqg 2017de thi hoa phan tich va loi giaihãy phân tích về sử dụng đòn bẩy tài chính trong việc huy động vốn cho doanh nghiệp cho ví dụ bằng số để minh họa sự phân tích trênmột số mô phỏng để minh họa hoạt động và đánh giá chất lƣợng của phương pháp music dùng dàn anten tuyến tính l phần tửcâu hỏi với các phần mềm trình chiếu em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh họa nội dungđề cương hóa phân tíchcách giải bài tập hóa phân tích định lượnggiải bài tập hóa phân tích định lượnggiải bài tập hóa phân tích định tínhđề thi hóa phân tích định lượngđề thi hóa phân tích đại học bách khoagiải bài tập hóa phân tích 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học