Slide kinh tế quốc tế chương (5)

slide bài giảng luật kinh tế chương 5 pháp luật về dntn và hộ kinh doanh

slide bài giảng luật kinh tế chương 5 pháp luật về dntn và hộ kinh doanh
... Ngọc Duy M CHƯƠNG 5: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH- Giới thiệu 1.PHÁP LUẬT VỀ DNTN 2.PHÁP LUẬT VỀ VỀ HỘ KINH DOANH Novembe Nguyễn Ngọc Duy M DNTN Khái niệm Đặc điểm Đăng ký kinh doanh chấm ... CHƯƠNG 5: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU: Luật Doanh nghiệp năm 20 05 (Có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) Luật Doanh nghiệp (năm 1999- hết ... KINH DOANH Sơ lược pháp luật điều chỉnh Khái niệm hộ kinh doanh Đặc điểm pháp lý Đăng ký kinh doanh Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, ngừng kinh doanh, chấm dứt kinh doanh Novembe Nguyễn Ngọc...
 • 24
 • 555
 • 3

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 5 doc

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 5 doc
... thông tin Thông tin quản tín hiệu mới, thu nhận, hiểu đánh giá có ích việc định quản Vai trò thông tin Thông tin tiền đề quản Thông tin sở quản Thông tin công cụ quản Yêu cầu thông ... Xử Phân loại Bảo quản Truyền thông II QUYẾT ĐỊNH Tổng quan định quản Quá trình thực định Phương pháp định Tổng quan định quản Khái niệm: Quyết định quản hành vi sáng tạo chủ thể quản ... định quản Đặc điểm:  Tính tư Tính tương lai Là sản phẩm riêng có nhà quản (trách nhiệm thẩm quyền) Luôn gắn với vấn đề tổ chức    Tổng quan định quản Các chức định quản lý:  Chức...
 • 19
 • 1,926
 • 9

Bài giảng luật kinh tế chương 5 phá sản doanh nghiệp

Bài giảng luật kinh tế  chương 5 phá sản doanh nghiệp
... Triết lý Luật PSDN 1993 phản ánh tư tưởng sách kinh tế du nhập từ kinh nghiệm kinh tế chuyển đổi, chưa phải từ kinh tế thị trường lâu Luật áp dụng cho doanh nghiệp phá sản trình kinh doanh, không ... Ngày nay, doanh nghiệp thua lỗ, luật phá sản không đồng nghĩa với giải thể doanh nghiệp phát mại sản nghiệp người mắc nợ, mà trở thành công cụ tái tổ chức kinh doanh Sau thủ tục phá sản bắt đầu, ... trị sản nghiệp, tác động tới kế hoạch kinh doanh trả nợ- bắt đầu trình tái phân bổ sử dụng nguồn lực cách hợp lý 3 Tiếp nhận pháp luật phá sản Phương Tây vào Việt Nam • Du nhập pháp luật phá sản...
 • 57
 • 204
 • 0

Bài giảng toán kinh tế chương 5 nguyễn ngọc lam

Bài giảng toán kinh tế chương 5  nguyễn ngọc lam
... DỤNG Bài toán cực trị tự do: Ví dụ, DN sản xuất loại sản phẩm với hàm cầu: Q1 = 15 – 1/5P1, Q2 = 20 – 1/3P2 với hàm tổng chi phí: TC = Q12 + 4Q1Q2 + Q22 DN cần sản xuất để đạt lợi nhuận tối đa Bài ... ), (x , y0 ) x x Đặt  xf = f(x0 + x, y0)-f(x0,y0): Số gia riêng f M fx'  xf  lim x x 1 25 C5 HÀM NHIỀU BIẾN Tương tự ta có định nghĩa đạo hàm riêng f theo biến y  yf ' fy  lim  y  ... riêng cấp 3,… 127 C5 HÀM NHIỀU BIẾN Định lý (Schwartz): Nếu lân cận M hàm số f(x,y) tồn đạo hàm riêng liên tục M0 fxy = fyx M Định lý cho đạo hàm riêng cấp cao n biến số (n3) 128 C5 HÀM NHIỀU BIẾN...
 • 28
 • 92
 • 0

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế chương 5 dãy số thời gian

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 5 dãy số thời gian
... niệm dãy số thời gian – Khái niệm Dãy số thời gian dãy trị số tiêu thống xếp theo thứ tự thời gian VD1: Năm GTXK (tr USD) 20 05 2006 2007 2008 2009 40 45 48 55 65 - Kết cấu dãy số thời gian - Thời ... 40 + 45 + 48 + 55 + 65 y= = 50 ,6 ( tr USD) 10 + Đối với dãy số thời điểm TH1 : Dãy số thời điểm có khoảng cách VD2 y1 yn + y + + y n −1 + y= n −1 TH2 : Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian ... 42 48 40 45 50 49 46 42 lượng (1000 tấn) 26 - Nội dung phương pháp Từ dãy số thời gian cho xây dựng dãy số thời gian cách mở rộng khoảng cách thời gian VD : Mở rộng khoảng cách thời gian từ tháng...
 • 46
 • 260
 • 0

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 5

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 5
... thời hạn, khối lượng, giá trò hàng xuất nhập  Quy đònh ngành hàng kinh doanh ⇒ p dụng kinh tế phi thò trường ⇒ Ít áp dụng 25 2.1.2 HÌNH THỨC GIẤY PHÉP (tt)  Giấy phép riêng – cấp kín đáo mang ... vay vốn kinh doanh, trợ giá, bù lỗ xuất Tác dụng  Ngăn cản cạnh tranh bình đẳng  Giảm tính hiệu kinh tế  Phát sinh ỷ lại, bảo thủ, độc quyền  Cản trở tự hóa thương mại toàn cầu 45 2.2.4 CÁC ...  Thò phần cho phép  Quota – cấm vận (embargo) 1.2.3 CỐ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (INTERNATIONAL PRICE FIXING)  Nhiều công ty quốc tế liên hiệp lại để kiểm soát giá, cách:  Cố đònh giá  Cố đònh số...
 • 53
 • 808
 • 9

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế
... mong đợi • Nhà quản trị người sở thường bị chi phối yếu tố văn hóa • Nhà quản trị từ công ty mẹ thường bị cản trở yếu tố khoảng cách thiếu kinh nghiệm làm việc nước – Các nhà quản trị làm việc ... giá nhà quản trị người sở hay người quốc TRẢ LƯƠNG Tùy thuộc sách nhân sư mà công ty theo đuổi 11 LỰA CHỌN NHÀ QUẢN TRỊ Lựa chọn nhà quản trị phù hợp với công việc nước Kỹ • Kiến thức • Năng lực ... DUNG • Quản trị sản xuất cung ứng vật tư: – Lựa chọn địa điểm sản xuất – Quyết định Tự làm -hay - Thuê • Quản trị nhân lực KDQT: Vai trò, khác biệt, sách nhân quốc tế, nội dung hoạt động quản trị...
 • 14
 • 257
 • 0

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 5: Kinh tế Trung Quốc

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 5: Kinh tế Trung Quốc
... hoá tập trung, bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường XHCN mang màu sắc Trung quốc Đó trình cấu trúc lại kinh tế thay đổi phương pháp vận hành kinh tế:  Từ kinh tế công hữu sang kinh tế có nhiều ... đoạn 1949 – 1952: Khôi phục kinh tế  Nhận xét chung mô hình kinh tế Trung Quốc thời kỳ 1949 – 1978: quan hệ sở hữu, chế quản lý kinh tế, bố trí cấu kinh tế, kinh tế đối ngoại Giai đoạn 1953 ... vận hành kinh tế chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang kinh tế vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước  Từ kinh tế mang nặng tính vật sang kinh tế sản xuất hàng hoá  Từ kinh tế đóng...
 • 15
 • 1,257
 • 2

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 5 - Phần 2 So sánh Văn hóa Phương đông và Phương tây

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 5 - Phần 2 So sánh Văn hóa Phương đông và Phương tây
... Nội dung Văn hóa đàm phán Pháp Văn hóa đàm phán Đức Văn hóa đàm phán Mỹ Văn hóa đàm phán Anh Những nét khác biệt văn hóa phương đông phương tây Một số vài đặc điểm văn hóa số tôn giáo ... biệt văn hóa đàm phán phương Đông phương Tây Company Logo www.themegallery.com Sự khác biệt văn hóa đàm phán phương Đông phương Tây Company Logo www.themegallery.com Sự khác biệt văn hóa đàm phán ... phán phương Đông phương Tây Company Logo www.themegallery.com Sự khác biệt văn hóa đàm phán phương Đông phương Tây Company Logo www.themegallery.com Sự khác biệt văn hóa đàm phán phương Đông phương...
 • 31
 • 243
 • 0

Giáo trình về Văn hóa kinh doanh quốc tế Chương 5

Giáo trình về Văn hóa kinh doanh quốc tế Chương 5
... tinh tế thành công giàu có tất văn hoá tham gia kinh doanh quốc tế Hãy ăn mặc đơn giản Cùng với đời làng toàn cầu quốc tế hóa công việc kinh doanh, khoảng trống dành cho sáng tạo cách ăn mặc kinh ... ý văn hóa: Những người có văn hóa Trung quốc pha trộn với văn hóa châu Hồng Kông, Đài Loan Singapore thường áp dụng tên âm đầu tiếng Anh giao dịch quốc tế Đây thể dấu hiệu hiểu biết tập quán kinh ... nơi Trên thực tế khiến mô hình nữ doanh nhân muốn thể sức mạnh đàn ông gặp khó khăn ý văn hóa: hầu hết coi “cách ăn mặc kinh doanh tiêu chuẩn” mang phong cách phương Tây, số văn hóa khuyến khích...
 • 29
 • 262
 • 0

Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Tổ chức doanh nghiệp pptx

Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Tổ chức doanh nghiệp pptx
... LOGO Chương 2 3 4 Tổ chức doanh nghiệp KDQT Các yếu tố tổ chức Cơ cấu tổ chức Hệ thống kiểm soát tưởng thưởng Các quy trình Văn hoá doanh nghiệp LOGO Các yếu tố tổ chức KDQT  Các yếu tố tổ chức ... Các đơn vò chức 11 LOGO Liên kết ngang Tổ chức theo phân nhánh quốc tế  Ưu điểm • -Giảm chi phí tăng hiệu • -Kinh doanh quốc tế không ảnh hưởng đến kinh doanh nội đòa  Nhược điểm • -Hạn chế ... động kinh doanh • nước kinh doanh quốc tế • -Hạn chế khả chuyển giao lực chủ • chốt hoạt động kinh doanh nước quốc tế • -Chưa thực coi trọng hoạt động KDQT 12 LOGO Liên kết ngang Cấu trúc tổ chức...
 • 39
 • 187
 • 0

Tài liệu KINH TẾ QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5: SỰ HỢP NHẤT KINH TẾ Trong những thảo luận truớc đây của chúng ta pptx

Tài liệu KINH TẾ QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5: SỰ HỢP NHẤT KINH TẾ Trong những thảo luận truớc đây của chúng ta pptx
... hỏi Do vậy, có vài hình thức hợp kinh tế khác tổ chức hợp tồn có đặc tính khác II Những ảnh hưởng tĩnh động hợp kinh tế Những ảnh hưởng tĩnh hợp kinh tế Sự hợp kinh tế muốn nói đến đối xử khác ... minh kinh tế Hinh thức toàn diện bốn loại hình hợp kinh tế liên minh kinh tế Nó bao gồm tất đặc điểm thị trường chung muốn nói đến hợp tổ chức kinh tế phối hợp sách kinh tế tất nước thành viên Trong ... giới trước Những ảnh hưởng động hợp kinh tế Thêm vào ảnh hưởng tĩnh hợp kinh tế, điều cấu trúc hoạt động kinh tế nước tham gia tiến triển đáng kể so với chúng không hợp mặt kinh tế Những nhân...
 • 19
 • 215
 • 0

Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 5 pdf

Tài liệu Kinh doanh quốc tế - Chương 5 pdf
... lưỡng nan xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế (tt) Vò tr í gặp thường doan c h ng ác hiệp 17 1.4 Các chiến lược kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế để thâm nhập cạnh tranh thò ... 1.1 Vai trò chiến lược tổ chức kinh doanh (tt) Giá trò gia tăng xác đònh V - P V - P V - C P - C P - C V P C V-P = Thặng dư tiêu dùng P-C = Lợi nhuận biên tế V-C = Giá trò gia tăng V = Giá trò ... 5 I XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH QUỐC TẾ 1.1 Vai trò chiến lược tổ chức kinh doanh 1.2 Lợi ích mở rộng hoạt động toàn cầu 1.3 Thế tiến thoái lưỡng nan xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế: ...
 • 20
 • 147
 • 0

bài giảng kinh doanh quốc tế - chương 5 chiến lược và nghệ thuật kinh doanh quốc tế

bài giảng kinh doanh quốc tế - chương 5 chiến lược và nghệ thuật kinh doanh quốc tế
... (1990) có chiến lược chung: 1) Chiến lược khác biệt (Differentiation Strategy): cung cấp giá trò vượt trội cho khách hàng (chất lượng, sản phẩm, dòch vụ…) 2) Chiến lược chi phí thấp (Low-cost Strategy): ... hình chiến lược quốc tế Porter Những mục tiêu đặc trưng MNC Đánh giá môi trường bên  Thu thập thông tin  Phân tích thông tin Mục đích Giúp nhà quản trò nhận rõ:  Những đặc trưng kinh tế quan ... Phân tích cạnh tranh:  Nhận rõ mục tiêu chiến lược đối thủ  Những chiến lược chung sử dụng dự tính xác đònh KSFs quan trọng tương lai  Những chiến lược phòng thủ công sử dụng dự tính  Đánh...
 • 28
 • 850
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nguyên lý thông kê kinh tế chương 5slide kinh tế vi mô chương 5kinh doanh quốc tế chương 5bài tập tài chính quốc tế chương 5 có lời giaislide kinh tế quốc tế ftuslide kinh tế vĩ mô chương 3slide kinh tế quốc tế đại học ngoại thươngslide kinh tế vĩ mô chương 4slide kinh tế vĩ mô chương 2slide kinh doanh quốc tế ftuslide kinh doanh quốc tế đại cươngslide kinh tế phát triển kinh tế quốc dâncong nghiep voi phat trien kinh te chuong 6 kinh te phat trien slideslide kinh doanh quốc tếlý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 5Quyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 3257 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng BìnhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nạo vét, mở rộng đầm chứa nước chân núi Trúc, thôn Đầm Bái, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2406 2016 QĐ-UBND Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải PhòngQuyết định 58 2016 QĐ-UBND về quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 33 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 3220 QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần ThơQuyết định 3219 QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng, thành phố Cần ThơQuyết định 3155 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 317 QĐ-BCĐCTMTQG năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020Quyết định 554 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 20 2016 QĐ-UBND Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng YênQuyết định 557 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trường Trung học Y tế thành Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum