Bài tập sinh học 12 cơ bản và chi tiết

65 Bài tập hình học 12 đáp án chi tiết

65 Bài tập hình học 12 có đáp án chi tiết
... m + 12m + = 3 Cõu 4: Ta cú: r r mu nv = m ( 1;2;8 ) n ( 5;6 ;12 ) = ( m 5n;2m 6n;8m 12n ) ur w cựng phng vi Khi ú: r r mu nv khi: r r ur mu nv = k w m 5n = k 2m 6n = k 8m 12 n ... im ca SB, SC nờn: a a h a a h M ; ; ữ ; ữ ữ; N ; ữ 12 12 b Ta cú: uuuu r a 5a h AM = ; ; ữ 12 ữ uuur a 5a h AN = ; ; ữ 12 ữ Din tớch tam giỏc AMN : S AMN = = 2 uuuu r uuur ... Cõu 56: Gi M ( x0 ; y0 ; z ) ẻ Oy Ta cú: d ( M ,( P )) = d ( M ,(Q)) y0 +1 12 +12 + (- 1) - y0 - = 12 +( - 1) +12 y0 +1 = - y0 - ộy0 +1 = y0 + 5(VN ) y0 =- ờy0 +1 =- y0 - Vy M(0;-3;0) Cõu...
 • 53
 • 386
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12-Bài giảng sinh lớp 12 bản đầy đủ ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12-Bài giảng sinh lớp 12 cơ bản và đầy đủ ppt
... Sự tăng cường sức đề kháng vi khuẩn tụ cầu vàng - Năm 1941: Sử dụng Tụ cầu vàng tiêu pênixilin đểphát diệt VK triển máu tụ cầu vàng hiệu - Năm bệnh: nhiễm khuẩn Tụ cầu vàng gây1944: Xuất da, ... cầu vàng hiểm kháng họ thuốc pênixilin Phòng bệnh: Vìlại tụ cầu có khắp nơi thể thuốc kháccần vệ sinh thiên nhiên nên có cấu thể vùng da, niêm trúc tươngtrường, đặc biệt môi tự mạc Cần vệ sinh ... pênixilin -ĐB -SINH SẢN (GIAO PHỐI) CLTN abcD abcd abCd (QT thích nghi) Sơ đồ trình hình thành quần thể thích nghi vi khuẩn tụ cầu vàng b sở di truyền Quá Trình Quá trình phát sinh tích lũy...
 • 37
 • 532
 • 1

Lý thuyết bài tập hóa học 11 bản nâng cao

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao
... + III AXIT NITRIC Cu to phõn t - Tớnh cht vt a Cu to phõn t 2H2O 2H2O - Trong hp cht HNO3, nguyờn t nit cú s oxi hoỏ cao nht l +5 b Tớnh cht vt - Axit nitric tinh khit l cht lng khụng mu, ... d CHCH mol + + + H2 Br2 HCl mol Ni, t 0 Pd, PbCO3 , t Hg xt (đime hóa) 6000 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... NaNO2 II AMONIAC - MUI AMONI Amoniac a Cu to phõn t - Tớnh cht vt - Cu to phõn t N2 t0 + 2H2O N2 + NaCl + 2H2O - Tớnh cht vt lý: NH3 l mt cht khớ, tan nhiu nc cho mụi trng kim yu b Tớnh cht...
 • 54
 • 11,948
 • 63

bai 16 sinh hoc 12- co ban (hot)

bai 16 sinh hoc 12- co ban (hot)
... KiĨu gen hỵp Aa ®ång hỵp tréi AA 28 64 = = 16 16 16 64 ……… ………………… n = = 1- (1/2)n ? = = = TØ lƯ KiĨu gen ®ång hỵp lỈn aa 1 21 22 = 16 28 23 = 64 = 16 ……… ……………… 1- (1/2)n ? 2n ? * Xu hướng ... thể sinh vật, Vậy quần thể sinh vật gì? thể sau? Quần thể - Quần thể hiểu là: + Tập hợp cá thể lồi + Chung sống khoảng khơng gian xác định + Tồn qua thời gian định + Có khả giao phối với sinh...
 • 17
 • 1,060
 • 5

Bài tập sinh học 12 hướng dẫn dành cho học kì 1

Bài tập sinh học 12 có hướng dẫn dành cho học kì 1
... tử tỉ lệ tương đương kiểu gen Aa; cá thể cho giao tử kiểu gen AAaa  Kiểu gen P AAaa x Aa Sơ đồ lai: P AAaa x Aa G 1/ 6 AA : 4/6 Aa :1 / aa 1/ 2 A : 1/ 2 a F1 1 /12 AAA : 1 /12 AAa : 4 /12 AAa ... 4 /12 AAa : 4 /12 Aaa : 1 /12 Aaa : 1 /12 aaa Kết kiểu hình đời con: 11 Thân cao : thân thấp Vậy kiểu gen P : AAaa x Aa  Chọn D Bài 26: Gen klượng 504 .10 3 đvC G=20% Mạch thứ gen 12 6 Nucleotit ... cá thể quần thể : 12 0 + 400 + 680 = 12 0 0 Tần số kiểu gen AA = 12 0 / 12 0 0 = 0 ,1 : Tần số kiểu gen Aa = 400 / 12 0 0 = 0,33 Tần số kiểu gen aa = 680 / 12 0 0 = 0,57 Vậy : pA = 0 ,1 + 0,33 / = 0,265...
 • 13
 • 1,598
 • 4

Lý thuyết bài tập hóa học 11 bản nâng cao(Phần 2) doc

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 2) doc
... (NH2)2CO (cha khong 46%N) l loi phõn m tt nht hin - c iu ch bng cỏch cho NH3 tỏc dng vi CO nhit v ỏp sut cao t0 , p 2NH3 + CO (NH2)2CO + H2O - Trong t urờ dn chuyn thnh mui cacbonat (NH2)2CO ... + III AXIT NITRIC Cu to phõn t - Tớnh cht vt a Cu to phõn t 2H2O 2H2O - Trong hp cht HNO3, nguyờn t nit cú s oxi hoỏ cao nht l +5 b Tớnh cht vt - Axit nitric tinh khit l cht lng khụng mu, ... phn ng sau +HNO3 +H2 O t +HCl +NaOH a Khớ A dung dch A B Khớ A C D + (5) (1) (2) (3) (4) H2O (1) (2) (3) (4) (5) (6) b NO2 HNO3 Cu(NO3)2 Cu(OH)2 Cu(NO3)2 CuO Cu c (4) (8) Cõu...
 • 11
 • 1,130
 • 31

Lý thuyết bài tập hóa học 11 bản nâng cao(Phần 3) ppt

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 3) ppt
... chất vật - Silic có hai dạng thù hình: silic tinh thể silic vô định hình Tính chất hóa học - Silic có số oxi hóa: -4, 0, +2 +4 (số oxi hóa +2 đặc trưng hơn) - Trong phản ứng hóa học, silic ... + CO3   CaCO3  0.0125 0.02 0.0125  n CaCO3  0.0125*100  1.25(gam) C PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI I PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu Hoàn thành PTHH phản ứng sau: a NaHCO3 + NaOH  b NaHCO3 + HCl  c SiO2 ... b Tính oxi hóa * Tác dụng với hidro 0 -4 t , xt C+ 2H2  C H  * Tác dụng với kim loại 0 -4 t 3C+ 4Al  Al4 C3 (nhôm cacbua)  II CACBON MONOXIT Tính chất hóa học - Tính chất hóa học đặc trưng...
 • 6
 • 793
 • 25

Lý thuyết bài tập hóa học 11 bản nâng cao(Phần 4) pdf

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 4) pdf
... xiclohexan metylxiclohexan d Phản ứng oxi hóa: 3n t0  CnH2n + O2  nCO2 + nH2O B BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Phần tập ankan phần tập bản, làm tảng để ta giải tập hóa học sau Do yêu cầu cần phải nắm để ...    0.15 a + 2b = 0.2 b = 0.05 %C H6 = 100 - 66.67 = 33.33 (%)  C PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI I PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu Viết công thức cấu tạo đồng phân ankan ứng với công thức phân tử C4H10, ... 31 Đốt cháy hoàn toàn 3,6 g ankan A thu 11g CO2 5,4g nước Khi clo hóa A theo tỉ lệ mol 1:1 tạo thành dẫn xuất monoclo Xác định CTPT CTCT A II PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO Câu Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon...
 • 8
 • 1,115
 • 30

Lý thuyết bài tập hóa học 11 bản nâng cao(Phần 5) pptx

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 5) pptx
... d CHCH mol + + + H2 Br2 HCl mol Ni, t 0 Pd, PbCO3 , t Hg xt (đime hóa) 6000 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... lớt hn hp khớ C2H4 v C3H6 (ktc) thu c 11, 2 lớt khớ CO2 (ktc) a Xỏc nh % theo th tớch mi khớ hn hp u b Tớnh lng nc sinh Cõu 36 Mt hn hp gm hai anken cú th tớch 11, 2 lớt (ktc) k tip dóy ng ng Khi ... i qua Ni un núng thu c hn hp khớ Y cú t so vi H2 l 18 Bit M phn ng ht Xỏc nh CTPT ca M Cõu 11 (A-2 011) Hn hp X gm C2H2 v H2 cú cựng s mol Ly mt lng hn hp X cho qua cht xỳc tỏc nung núng, thu...
 • 11
 • 1,309
 • 18

bài 24 sinh học 12 bản

bài 24 sinh học 12 cơ bản
... PHÔI SINH HỌC III.BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV.BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ II.Bằng chứng phôi sinh học Phôi giai đoạn phát triển cá thể? Phôi cá Phôi rùa Phôi gà Phôi người Bài ... SÁNH *Bằng chứng sinh học phân tử -Mã di truyền :Dùng chung cho loài sinh vật II.BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC III.BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV.BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ -Các ... hàng gần ngược lại Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ I.BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH II.BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC III.BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV.BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ III...
 • 23
 • 1,310
 • 1

Bài tập Sinh Học 12 đáp án

Bài tập Sinh Học 12 có đáp án
... Con lai cho bốn kiểu hình số lượng không 128 : 124 : 26 : 21 Suy hoán vò gen ruồi F1 với tần số : 21 + 26 x 100% = 16% 128 +124 +26+21 Hai gen B V ruồi F1 tần số hoán vò 16% 16cM ( xănti ... BV 70 % xám, cánh dài 20% đen, cánh cụt bv -bv 5% xám, cánh cụt Bv bv 5% đen, cánh dài bV bv Bản đồ di truyền : Ruồi F1 xám, cánh dài ( BV / bv ) lai với ruồi đen, cánh cụt ( bv ... F1 giao phối với ruồi đực đen, cánh cụt người ta thu đời loại kiểu sau : Mình xám, cánh dài : 128 Mình đen, cánh cụt : 124 Mình đen, cánh dài : 26 Mình xám, cánh cụt : 21 Xác đònh đồ di truyền...
 • 40
 • 566
 • 1

Xem thêm