Địa tầng và môi trường trầm tích Holocenmôi trường trầm tích Holoce vùng ven biển sông Tiền

tóm tắt luận án tiếnĐỊA TẦNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH HOLOCEN VÙNG VEN BIỂN SÔNG TIỀN

tóm tắt luận án tiến sĩ ĐỊA TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH HOLOCEN VÙNG VEN BIỂN SÔNG TIỀN
... biến đổi môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền: Các môi trường sông cửa sông ven biển Holocen sớm, môi trường estuary vũng vịnh nông Holocen môi trường cửa sông ven biển Holocen ... cửa sông gồm trầm tích bùn, cát cửa sông trầm tích đầm lầy ven biển đại, trầm tích sông biển đầm lầy Chương Môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền 5.1 Khái niệm tướng môi trường trầm ... nhằm giải vấn đề địa tầng môi trường trầm tích vùng ven biển sông Tiền Mục tiêu luận án - phân vị địa tầng phân chia, góp phần hoàn thiện sơ đồ địa tầng Holocen vùng ven biển sông Tiền nghiên cứu...
 • 28
 • 129
 • 0

Địa tầng môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền

Địa tầng và môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền
... CHƯƠNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH VÙNG VEN BIỂN SÔNG TIỀN TRONG HOLOCEN 105 5.1 Môi trường sông cửa sông ven biển 105 5.1.1 Môi trường sông 105 5.1.2 Môi trường cửa sông ven biển ... ngọt) vùng ven biển sông Tiền - Về địa tầng: a) Sinh thái địa tầng: Xác lập đới sinh thái địa tầng Diatomeae trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền: 1) TDEZ-1, ứng với giai đoạn biển tiến Holocen ... nhóm môi trường sinh thái đới bờ bám đáy trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền Hình 3.6 Một số hóa thạch Diatomeae nhóm môi trường sinh thái nước trầm tích Holocen vùng ven biển sông Tiền...
 • 257
 • 170
 • 0

Đặc điểm Diatomeae trong trầm tích Holocen cửa vùng ven biển sông Tiền (Tiền Giang) ý nghĩa cổ sinh thái

Đặc điểm Diatomeae trong trầm tích Holocen cửa vùng ven biển sông Tiền (Tiền Giang) và ý nghĩa cổ sinh thái
... kiện cổ sinh thái, hay môi trường thành tạo trầm tích holocenhiện đại vùng cửa sông ven biển sông Tiền Mở đầu Vùng cửa sông ven biển sông Tiền HÌNH 1: Sơ ĐÓ KHU v ự c NGHIÊN c ứ u phần diện tích ... cửa sông ven biển sông Tiền Chương 4: Đặc điểm Diatomeae khu vực cửa sông ven biển sông Tiền Chương 5: Ý nghĩa cổ sinh thái Diatomea Kết luận Tài liệu tham khảo CHƯ ƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ T ự NHIÊN ... sáu cửa sông thuộc hệ thống Sông Tiền (Cửa Tiểu, Cửa Đại, Cửa Ba Lai, Cửa Hàm Luông, Cửa Cổ Chiên Cửa Cung Hầu) đổ Biển Đông Diatomeae nhóm hóa thạch vi cổ sinh ý nghĩa nghiên cứu trầm tích...
 • 56
 • 314
 • 0

Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng phóng xạ U, Th, K trong mẫu địa chất môi trường

Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng phóng xạ U, Th, K trong mẫu địa chất và môi trường
... định hàm lượn g đ n g vị p h ó n g xạ (U, Th, K) có m ẫu địa chất môi trư ờng đề suất qui trình xác định hàm lượng chủng Chương I Hệ phổ k gamma hoạt độ nhỏ 1.1 D etectơ xạ gam m a N h trình ... xạ g a m m a - hiệu suất ghi xạ g a m m a (có hệ số phát ỉy) hệ p h ổ k Chương II Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Uran, Thori, Kali H àm lư ợng đ n g vị p h ó n g xạ Ư 238, T h 232, K ... II: Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Uran, Thori, Kali : ’ „ 1 II Một số p h n g pháp xác định hàm lượng u 238, T h 232, K 40 m ẫ u 11 11.2 Khảo...
 • 23
 • 236
 • 0

Đặc điểm địa chất, thạch học môi trường thành tạo cacbonat vùng tây nam bình long, tỉnh bình phước

Đặc điểm địa chất, thạch học và môi trường thành tạo cacbonat vùng tây nam bình long, tỉnh bình phước
... trước đây, đề tài Đặc điểm đòa chất, thạch học môi trường thành tạo cacbonat vùng Tây Nam Bình Long, tỉnh Bình Phước thực nhằm nghiên cứu chi tiết đặc điểm đòa chất, thạch học, thạch luận khoáng ... 26 Luận văn Thạc só Khoa học Đòa chất CHƯƠNG IV : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ ĐÁ VÔI VÙNG TÂY NAM BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC IV ĐỊA CHẤT: Mỏ đá vôi khu vực xã Minh Đức, vùng Tây Nam Bình Long mỏ có cấu trúc ... NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN: - Về mặt khoa học: Làm sáng tỏ đặc điểm đòa chất, thạch học, đặc điểm biến đổi cấu trúc đòa chất mỏ đá vôi khu vực Từ tái lập môi trường thành tạo đá vôi vùng nghiên...
 • 139
 • 366
 • 1

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG-SÔNG

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG-SÔNG VÀ LŨ
... dài, tốc độ chậm  tiểu mãn, sớm, vụ, cuối vụ - Ngoài vào mức nước đỉnh lũ, người ta chia loại sau:  nhỏ, vừa  lớn  đặc biệt lớn  lòch sử 5.2/ Mùa lũ: - Vùng ... thấp xấp xỉ lúc bắt đầu lên Thời gian lên: khoảng thời gian từ chân lên đến đónh Thời gian xuống: khoảng thời gian từ đỉnh đến chân xuống Cường suất (m/h): biến đổi mực ... dòng chảy đột ngột có lưu lượng thấp đỉnh cao, thời gian ngắn 4) Các biện pháp phòng chống nguy hiểm: 4.1/ Công tác dự báo quy hoạch: 17 Báo cáo Địa Chất Mơi Trường Nhóm - Bằng phương pháp...
 • 21
 • 126
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐỊA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
... GVHD: Hà Quang Hải 15 Địa chất môi trường Nhóm NHỮNG CHỨNG BỆNH TIỀM ẨN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT Thể chất xem trạng thái thể sinh vật điều chỉnh môi trường nội chất ngoại chất Quan sát qua nhiều ... Địa chất môi trường 1.2 Nhóm Các khía cạnh sức khỏe môi trường cần quan tâm Hình 2: Cấu tạo vật chất • Xác định loại bệnh từ môi trường tác động môi trường đến sức khỏe • Hiểu số vấn đề địa chất ... quan đến môi trường địa chất, ước lượng 2/3 trường hợp bệnh nhân khối u ung thư Wertern Hemisphere có nguyên nhân môi trường nguồn nước tác nhân quan trọng 4.1 Chứng bệnh tim môi trường địa chất...
 • 32
 • 205
 • 0

nghiên cứu sự phân bố xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam tt

nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam tt
... Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm (2012), Báo cáo kết phân tích chất ô nhiễm hữu khó phân hủy công nghiệp đối tượng môi trường, sinh vật sản phẩm Việt Nam, Đề án ... Kết phân tích mẫu thực tế………….….……………….…… ….… 56 3.4.1 Kết phân tích mẫu trầm tích biển ……….….…….………… 56 3.4.2 Sơ cho nhận xét kết phân tích ……….….………………… 58 3.4.3 Đánh giá xu hướng lịch sử ô nhiễm ... Báo cáo“Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m nước đến độ sâu 100m nước, tỷ lệ 1:500.000”,...
 • 11
 • 266
 • 0

nghiên cứu sự phân bố xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam

nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl cbs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ thanh hóa đến bình thuận, việt nam
... Duyên NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ XU HƯỚNG Ô NHIỄM CỦA CÁC HỢP CHẤT THUỐC TRỪ SÂU CƠ CLO VÀ CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG TRẦM TÍCH TẠI VÙNG VEN BIỂN TỪ THANH HÓA ĐẾN BÌNH THUẬN, VIỆT NAM ... khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường biển nói chung môi trường trầm tích ven biển nói riêng Để phát triển bền vững, việc nghiên cứu khả tích lũy chất gây ô nhiễm môi trường trầm tích biển ... polyclobiphenyl (PCBs) trầm tích vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Việt Nam với mục đích tối ưu hóa qui trình phân tích đồng thời lượng vết siêu vết hợp chất OCPs PCBs mẫu trầm tích với độ nhạy...
 • 103
 • 721
 • 5

nghiên cứu sự phân bố xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ bình thuận đến thanh hóa, việt nam

nghiên cứu sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và các hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trong trầm tích tại vùng ven biển từ bình thuận đến thanh hóa, việt nam
... Ngô Ngọc Long NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ XU HƯỚNG Ô NHIỄM CỦA CÁC HỢP CHẤT THUỐC TRỪ SÂU CƠ CLO VÀ CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG TRẦM TÍCH TẠI VÙNG VEN BIỂN TỪ BÌNH THUẬN ĐẾN THANH HÓA, ... Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu phân bố xu hướng ô nhiễm hợp chất thuốc trừ sâu clo hợp chất polyclobiphenyl (PCBs) trầm tích vùng ven biển từ Bình Thuận đến Thanh Hóa, Việt Nam với mục đích tối ... thiệu thuốc trừ sâu clo polyclobiphenyl 1.1.1 Giới thiệu số thuốc trừ sâu clo (OCPs) Nhóm thuốc trừ sâu họ clo (OCPs) dẫn xu t clo số hợp chất hữu diphenyletan, xyclodien, benzen, hexan Đây hợp chất...
 • 114
 • 466
 • 1

Qui Hoạch Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Môi Trường Nước nhằm Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu – Thí Điểm Nghiên Cứu cho Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

Qui Hoạch Phát Triển Bền Vững Hệ Thống và Môi Trường Nước nhằm Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu – Thí Điểm Nghiên Cứu cho Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam
... (2012) Qui Hoạch Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Môi Trường Nước nhằm Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu Thí Điểm Nghi n Cứu cho Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam, Báo Cáo Tổng Hợp Kết Quả Dự Án (bản tiếng Việt) ... Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên ĐH Cần Thơ Ph +84 710 3831068 Email: nhtrung@ctu.edu.vn Qui Hoạch Phát Triển Bền Vững Hệ Thống Môi Trường Nước nhằm Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu Thí Điểm ... tích hợp hệ thống nước đô thị” để cải thiện hệ thống dịch vụ môi trường nước, qua tăng cường khả thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH) thành phố Cần Thơ, Việt Nam Tổng quan Thành phố Cần Thơ...
 • 40
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty cổ phần mỏ địa chất và môi trườngđịa điểm và môi trường xung quanhiii trường địa từ và môi trường xung quanh trái đấtcơ sở hạ tầng và mõi trường kinh doanh du lịch và lữ hành gồmlưu ý độ nhạy cảm và đề kháng kháng sinh có tính địa phương và môi trườngnghiên cứu đề xuất quy hoạch và giải pháp nâng cấp các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông hồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậucon người và môi trường địa lítăng trưởng kinh tế và môi trườngtăng dân số và môi trườngđịa chỉ hội bảo vệ thiên nhiên và môi trườngbộ tài nguyên và môi trường địa chỉđịa chỉ liên hệ bộ tài nguyên và môi trườngđịa chỉ tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trườngđịa điểm bộ tài nguyên và môi trườngđịa chỉ cơ quan bộ tài nguyên và môi trườngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả