tài liệu amin aminoaxit (3)

Tài liệu Amin - Aminoaxit pdf

Tài liệu Amin - Aminoaxit pdf
... hai amin A C7H9N C2H7N C C7H9N C3H9N 15 B C6H7N C3H9N D C6H7N C4H11N Amin (CH3)2CH-NH-CH3 có tên gọi A N-metylpropan-2 -amin B N-metylisopropylamin C metylpropylamin 16 D N-metyl-2-metyletanamin ... ≥ 2) Valin amino axit có thiên nhiên có (CH3)2CHCH(NH2)COOH Tên thay amino axit A Axit 2-amino-3-metylbutanoic B Axit α -amino-3-metylbutanoic công thức cấu tạo : C Axit 3-amino-2-metylbutanoic ... NaOH thu sản phẩm có CH3OH Công thức cấu tạo thu gọn X A H2N-[CH2]2-COO-CH3 C H2NCH2-COOC2H5 32 B CH3-COOCH2NH2 D.H2N-CH2-COO-CH3 X amino axit, phân tử có nhóm COOH Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam...
 • 7
 • 245
 • 1

Tài liệu Amin chương 3 ppt

Tài liệu Amin chương 3 ppt
... công thức C3H9N - Viết đồng phân amin bậc III CH3CH2CH2NH2 CH3CHCH3 Lưu ý đồng phân gốc hiđrocacbon NH2 CH3CH2NHCH3 GV yêu cầu HS viết đồng phân cấu tạo amin CH3NCH3 có công thức C3H9N CH3 Hoạt động ... H2NCH2COOH; CH3CH2COOH; CH3[CH2]3NH2 pH: CH3CH2COOH < H2NCH2COOH < CH3[CH2]3NH2 Bài 3: HD học sinh viết đồng phân gọi tên CH3CH2CHCOOH axit 2-aminobutanoic CH3CHCH2COOH axit 3- aminobutanoic NH2 ... NH2 CH3CHCOOH + H2SO4 CH3CHCOOH NH2 CH3CHCOOH + CH3OH NH3HSO4 HCl NH2 CH3CHCOOH + HNO2 NH2 Bài 7: CH3CHCOOH + HNO2 NH2 o CH3CHCOOH H2SO4 , t CH3CHCOOCH3 + H2O NH2 CH3CHCOOH + N2 + H2O OH CH3CHCOOH...
 • 19
 • 219
 • 0

Tài liệu ôn tập 3: andehit-xeton

Tài liệu ôn tập 3: andehit-xeton
... chức D không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức Câu 16: Ba chất hữu mạch hở X, Y, Z có công thức phân tử C3H6O có tính chất: X, Z phản ứng với nước brom ; X, Y, Z phản ứng với H2 có Z không bị thay ... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài 11 Anđehit-Xeton chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H2 có số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức ... phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có công thức ứng với công thức chung A CnH2n(CHO)2 (n 0) B CnH2n+1CHO (n 0) C CnH2n-1CHO (n 2) D CnH2n-3CHO (n...
 • 3
 • 1,004
 • 31

Tài liệu Tiếng Việt 3 CKI

Tài liệu Tiếng Việt 3 CKI
... 3 Vì họ hàng nhà kiến không để bắt nạt? a) Vì họ hàng nhà kiến cần cù lao động b) Vì họ hàng nhà...
 • 3
 • 202
 • 0

Xem thêm