Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam
... Hồng Ngọc NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, ĐA HÌNH DI TRUYỀN VÀ TÍNH KHÁNG VỚI HÓA CHẤT DI T CÔN TRÙNG CỦA NHÓM LOÀI ANOPHELES LEUCOSPHYRUS VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62.42.70.01 ... vector truyền sốt rét nguy hiểm này, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất di t côn trùng nhóm loài Anopheles leucosphyrus Việt Nam Với Mục ... chất di t côn trùng muỗi sống nhà quần thể muỗi bị tiêu di t 1.4.3 Tình trạng đáp ứng với hóa chất di t số loài Anopheles Việt Nam Việt Nam, số kết nghiên cứu mức độ nhạy cảm với hoá chất di t...
 • 140
 • 273
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất diệt côn trùng nhóm loài anopheles leucosphyrus việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam
... Hồng Ngọc NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, ĐA HÌNH DI TRUYỀN VÀ TÍNH KHÁNG VỚI HÓA CHẤT DI T CÔN TRÙNG CỦA NHÓM LOÀI ANOPHELES LEUCOSPHYRUS VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62.42.70.01 ... vector truyền sốt rét nguy hiểm này, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất di t côn trùng nhóm loài Anopheles leucosphyrus Việt Nam Với Mục ... chất di t côn trùng muỗi sống nhà quần thể muỗi bị tiêu di t 1.4.3 Tình trạng đáp ứng với hóa chất di t số loài Anopheles Việt Nam Việt Nam, số kết nghiên cứu mức độ nhạy cảm với hoá chất di t...
 • 140
 • 247
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khă năng sẳn suất sự thích nghi của bò sữa nuôi tại nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khă năng sẳn suất và sự thích nghi của bò sữa nuôi tại nghệ an
... công việc điều tra nghi n cứu giống sữa đợc nhập từ nơi khác nuôi đất Nghệ An, tiến hành đề tài nghi n cứu số đặc điểm sinh học, khả thích nghi khả sản xuất sữa nuôi Nghệ An" Đề tài đợc triển ... THị NGÂN Phần III Kết nghi n cứu thảo luận 3.1 Nhóm tiêu đặc điểm sinh học Chúng quan sát thu thập số liệu đặc điểm sinh học nhóm sữa nuôi nông hộ địa bàn Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Cữa Lò, TP Vinh ... thụ sữa tơi sản xuất Nghệ An cha có sở chế biến sữa công nghi p, việc tiêu thụ sữa cho hộ chăn nuôi sữa khó khăn, điều ảnh hởng lớn đến phát triển nghành chăn nuôi mẻ 1.4 Một số đặc điểm số...
 • 48
 • 443
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao
... cỉïu mäüt säú âàûc âiãøm sinh hc, sinh họa v k thût ni Nghãu Meretrix lyrata (Sowerby) âảt nàng sút cao Mủc âêch nghiãn cỉïu ca âãư ti l xạc âënh mäüt säú âàûc âiãøm sinh hc ca Nghãu, kho sạt ... mäüt säú loi thüc giäún g Meretrix nhỉ: Walter (1945) mä t ba loi Meretrix lusoria Chem, Meretrix petechialis Lam v Meretrix tripla; Pierre (1952) mä t mäüt loi Meretrix meretrix (Linnaeus); Anuwat ... thỉïc àn ca Nghãu (Meretrix lyrata) g biãøn Tr Vinh åí giai âoản trỉåín g thn h Sinh trỉåíng Nhiãût âäü n h hỉåín g âãún hoảt âäün g sinh l v chi phäúi âãún sinh trỉåín g ca sinh váût cho nãn...
 • 129
 • 387
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định
... trên, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu điều tra khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định nhằm góp phần xác định số đặc điểm sinh ... nhóm rầy chích hút thân lúa cách thích hợp có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại ... xuân 2011 Hải Hậu Nam Định - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhóm rầy hại thân lúa - Đánh giá ảnh hưởng số biện pháp canh tác có ảnh hưởng đến quần thể rầy nâu vụ xuân 2011 Hải Hậu Nam Định -...
 • 54
 • 762
 • 10

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa giống bò Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội
... gian cho sữa đàn lai chu kỳ lợng hồng cầu máu HF nuôi từ 291-342 ngày Trung tâm sữa giống Nội tơng 3.1.2 Sản lợng sữa chu kỳ cho đơng đàn sữa nuôi Sao Đỏ-Mộc châu, nhng số lợng ... sản lợng sữa đời gia súc thấp ảnh hởng lớn đến hiệu ngành chăn nuôi sữa Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận Đàn sữa HF nuôi Trung tâm sữa giống Nội cha phát huy đợc tiềm sinh học chúng ... dỡng cha tốt, Trung tâm nên nuôi lai hớng sữa Tài liệu tham khảo Lơng Văn Lãng, (1983) "Đánh giá số đặc điểm khả sinh sản, sinh trởng sản xuất sữa Holstein Friesian (Cu Ba) trình nuôi thích...
 • 5
 • 873
 • 5

kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học

kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học
... gian sống bọ dừa kéo dài tới 267ngày Kết (hình 1) cho thấy: Trong nhân nuôi 30 ngày đầu tuổi thọ trưởng thành ổn định, 100% số trưởng thành sống đẻ trứng Từ 40- 60 ngày, tuổi thọ giảm dần số chết ... ngày, chiếm 26,89% tổng số trứng đẻ Từ ngày thứ 50 sau số trứng giảm rõ rệt, vào ngày thứ 200 - 210 trứng đẻ trung bình 4,3 trứng/cái/10 ngày chiếm 2,06% số trứng đẻ, số trưởng thành lại đẻ rải ... 7,12 6,85 6,46 6,46 5,90 5,15 5,01 4,61 2,58 1,91 Kết (bảng 4) cho thấy: Thời gian sống đẻ trứng trưởng thành kéo dài, trứng đẻ không tập trung Số trứng đẻ nhiều 40 ngày đầu (từ bắt đầu đẻ), trung...
 • 5
 • 245
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khả năng sản xuất cảu lợn Bảo Lạc

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất cảu lợn Bảo Lạc
... chăn nuôi lợn người dân địa phương - Xác định số đặc điểm sinh học khả sản xuất lợn Bảo Lạc Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Trên sở nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả sản xuất lợn Bảo Lạc, để ... lạc hậu Các nghiên cứu đặc điểm sinh học khả sản xuất chúng thiếu hệ thống Từ thực tế trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả sản xuất lợn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao ... 1.1.5 Đặc điểm sinh trưởng, khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 1.1.6 Đặc điểm sinh sản khả sản xuất lợn nái 16 1.1.7 Cơ sở khoa học nghiên cứu số tiêu huyết học lợn 27 1.2 Tình hình chăn nuôi lợn...
 • 101
 • 449
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khả năng sản xuất của lợn bảo lạc, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng .pdf

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng .pdf
... giống nghiên cứu có khác rõ rệt, cao giống L24, thấp giống L08 (2) Những mô sẹo sống sót có khả tái sinh Khả tái sinh mô sẹo sống sót sau xử lý ngưỡng cao so với ngưỡng lại Số hóa Trung tâm Học ... cho nghiên cứu (3) Quần thể R0 có mức độ biến động di truyền lớn đặc điểm nông học (chiều cao cây, số cành/cây, số chắc/cây, kích thước quả, số lượng chiều dài rễ, thời gian sinh trưởng ) Đây đặc ... Ssv: Số mô sống sót; NT : Tổng số mô xử lý Tỉ lệ tái sinh đánh giá sau tuần nuôi cấy, theo công thức : Rc (%) Trong đó: Nr x100% N sv R c: Khả tái sinh (%); Nr: Số mô tái sinh cây; Nsv: Số mô sống...
 • 75
 • 351
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN ỐC NHẢY (Strombus canarium Linneaus, 1758)

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN ỐC NHẢY (Strombus canarium Linneaus, 1758)
... học sinh sản ốc nhảy cần thiết, thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản ốc nhảy Strombus canarium Linneaus, 1758” Kết nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản ốc nhảy 1.3.1 Phân biệt ốc đực ốc cáiĐặc điểm hình thái cấu tạo quan sinh dục ốc đực ốc 1.2 Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục 1.3 Mùa vụ sinh sản, sức sinh ... cứu đặc điểm sinh học sinh sản ốc nhảy Strombus canarium nhằm tăng thêm hiểu biết ốc nhảy làm sở khoa học cho nghiên cứu công nghệ sản xuất giống nuôi thương phẩm ốc nhảy Nội dung nghiên cúứu Nghiên...
 • 10
 • 758
 • 15

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của tráp vây vàng (acanthopagrus latus houttuyn, 1782) tại vùng nước lợ hải phòng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của tráp vây vàng (acanthopagrus latus houttuyn, 1782) tại vùng nước lợ hải phòng
... Hùng, thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tráp vây vàng Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) vùng nớc lợ Hải phòng Việc nghiên cứu đối tợng có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, ... nớc lợ Hải Phòng 21 3.3 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học 21 3.3.1 Phân bố, vòng đời 21 3.3.2 Tuổi kích thớc thành thục nhỏ 22 3.4 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tráp vây vàng 22 3.4.1 ... nớc lợ nuôi lồng bè, nhiều việc cần phải giải năm tới giải giống thông qua đờng sinh sản nhân tạo Chính thực đề tài nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tráp vây vàng vùng nớc lợ Hải Phòng...
 • 72
 • 465
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản ngao dầu meretrix (linnaeus, 1758) vùng biển cát hải hải phòng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản ngao dầu meretrix (linnaeus, 1758) ở vùng biển cát hải  hải phòng
... việc nghiên cứu đặc điểm sinh sản nh sản xuất giống ngao dầu cần thiết cấp bách Đợc đồng ý nhà trờng, thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản ngao dầu M meretrix (Lineus, 1758) vùng ... điểm sinh sản khác ngao dầu trình bày tiếp phần - Đặc điểm sinh sản loài hai mảnh vỏ 11 2.3.2 Phát triển Nghiên cứu trình phát triển ấu trùng ngao dầu Jintana (1999) cho biết: ấu trùng ngao dầu ... ngọc Ngao Veneridae Vẹm Điệp Sò Ngao Mactridae Trai ngọc Ngao Vẹm Điệp Sò Ngao 16 Bảng công trình nghiên cứu đặc điểm sinh sản số loài hai mảnh vỏ Nhìn chung tác giả tập trung nghiên cứu đặc điểm...
 • 63
 • 950
 • 14

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản kích thích sinh sản cá nhưng (carassioides cantonensis heincke, 1892)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và kích thích sinh sản cá nhưng (carassioides cantonensis heincke, 1892)
... ng nhân t o Nhưng (Carassioides cantonensis Heincke, 1892) N i dung nghiên c u: Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c sinh s n Nhưng Th nghi m kích thích sinh s n nhân t o Nhưng Trư ng ... NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 ð c ñi m sinh h c sinh s n Nhưng Nghiên c u ñã ti n hành thu m u gi i ph u 80 Nhưng trư ng thành (40 ñ c 40 cái) ñ nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c sinh ... tìm n sinh d c, quan sát, mô t hình thái n sinh d c ñ c Ti n hành cân n sinh d c ñ c 3.3.1.3 Theo dõi s phát tri n n sinh d c t bào sinh d c Nhưng qua tháng nghiên c u D a vào quan...
 • 58
 • 494
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu đục thân ngô ostrinia furnacalis guenee biện pháp phòng chống vụ đông 2009 hè thu 2010 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu đục thân ngô ostrinia furnacalis guenee và biện pháp phòng chống vụ đông 2009 và hè thu 2010 tại gia lâm, hà nội
... ñ sâu ñ c thân ngô v thu 2010 t i C Bi, Gia Lâm, N i 45 4.7 M t ñ sâu ñ c thân ngô v ñông 2009 t i ð ng Xá, Gia Lâm, 48 N i 4.8 M t ñ sâu ñ c thân ngô v thu 2010 t i ð ng Xá, Gia Lâm, ... ch sâu h i ngô v ñông 2009 v thu 2010 t i Gia Lâm, N i 4.3 34 Di n bi n m t ñ sâu ñ c thân ngô (Ostrinia furnacalis Guenee) v ñông 2009 v thu 2010 t i xã Văn ð c, Gia Lâm, N i 4.4 ... n (tháng) V thu V ðông 2009 2010 10 11 12 B ng 4.1: Thành ph n sâu h i ngô v ñông 2009 thu 2010, t i Gia Lâm, N i Ánh kim nâu vàng Sâu c n ngô Sâu xanh Sâu xám Sâu khoang Sâu ño xanh...
 • 99
 • 649
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caoluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá bống cát trắng glossogobius sparsipapillus tại hồ lắk và thử nghiệm sinh sảnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư tại vịnh hạ longnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sâu đục quả maruca vitrata fabrnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá hồng bạc lutjanus argentimaculatus forsskal 1775 và ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống ở giai đoạn cá bộtnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu 1 số dặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằngnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmkết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉ%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 502. Chuongtrinhdaihoi2014_SHA_r06. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_rcầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAU11. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_r%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 2%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1bao cao quan tri 6t 2017 cbttBáo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 20164.Bao cao BTGop DHCD SHA.2015 moiSHA07-Bao cao BTG Dai hoi 2016SHA08- Bao cao BKS 201602. Chuongtrinhdaihoi2015_SHA10.TT bau HDQT va BKS 2015-SHA14.Quychebaucu 2015-SHAGiay xac nhan tham duGiấy Ủy quyền Giay uy quyen12.To trinh thong qua bo nhiem TGD,HDQT 2015-SHAPhát huy Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 2021Bariatric and Metabolic Surgery 2017 PDF