Bài báo cáo thực hành Vi sinh đại cương

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG
... hưởng đến vi sinh vật vi sinh vật phát triển CDMT10 25 Báo cáo thực hành vi sinh đại cương BÀI 10, 11: THỰC HÀNH KHẢO SÁT PHẢN ỨNG SINH HÓA I Mục đích yêu cầu: Khảo sát khả sử dụng đường vi sinh vật ... dưới: Vi sinh vật sử dụng đường đường oxi hóa - Ống có sắc tố đen: vi sinh vật có khả sinh H2S - Ống nghiệm có thạch bị nứt vi sinh vật có khả sinh CDMT10 27 Báo cáo thực hành vi sinh đại cương ... nằm khoang có độ dầy khoảng 0.1 mm CDMT10 12 Báo cáo thực hành vi sinh đại cương Sau đặt phiến kính có vi sinh vật lên kính hiển vi, quang sát đếm vi sinh vật có buồng kính Đếm theo nguyên tắc...
 • 29
 • 10,338
 • 54

báo cáo thực hành vi sinh

báo cáo thực hành vi sinh
... Vì vi sinh vật mọc nhiều nên đếm không Một số hình ảnh nấm khuẩn lạc nấm men khuẩn lạc nấm mốc hình dạng nấm kính hiển vi nấm mốc Bài 7: ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH VẬT TRONG NƯỚC THẢI Ngày thực hành: 14/6/2010 ... tủ ấm, sau đến ngày xem kết III KẾT QUẢ: Vi sinh vật phân giải hợp chất phospho vô khó tan Vi sinh vật phân giải hợp chất phospho hữu khó tan Do lượng vi sinh vật nhiều nên đếm BÀI 12: ĐỊNH LƯỢNG ... muelleri Một số loài tảo tiêu biểu BÀI PHÂN LẬP VI SINH CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT Ngày thực hành 7/6/2010 I DỤNG CỤ - MÔI TRƯỜNG - HÓA CHẤT: Dụng cụ: Kính hiển vi quang học Phiến kính, kính Hộp Petri Ống...
 • 28
 • 2,677
 • 4

Báo cáo thực hành vi sinh môi trường

Báo cáo thực hành vi sinh môi trường
... Môi trường kiểm tra vi sinh vật bề mặt (môi trường czapek): Môi trường czapek: Saccarose: 6g NaNO3: 6g K2HPO4: 0,2g MgSO4: 0,1g FeSO4: 0,1g Agar: 4g pH= 6,0±0,2 khử trùng 1atm/30 phút • Môi trường ... • Môi trường Giltay sau hấp khử trùng xong để nguội khoảng 50oC • Cấy 1ml dịch mẫu chứa vi sinh vật vào môi trường, ý đặt đầu pipet phần đáy ống nghiệm để đưa vi sinh vật vào phần đáy môi trường, ... TỔNG VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ Ngày thực hành 02/08/2010 I DỤNG CỤ-MÔI TRƯỜNG-HÓA CHẤT: Dụng cụ: Hộp petri Ống nghiệm Tăm Pipet ml, 10ml Đèn cồn Bình tia Môi trường- hóa chất: Nước muối sinh...
 • 27
 • 1,208
 • 5

Báo cáo thực hành vi sinh thực phẩm

Báo cáo thực hành vi sinh thực phẩm
... phẩm cần nghiên cứu - Tiến hành vi c phân giống vi sinh vật cách nhanh chóng - Bảo tồn giống vi sinh vật khiết - Nghiên cứu đặc tính sinh học phát triển loại vi sinh vật Nguyên tắc nuôi cấy vi ... aureus thực phẩm 48 Bài 24: Phương pháp phân tích Clostridium perfringens thực phẩm .50 BÀI 1: THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỆT TRÙNG VI SINH VẬT Báo ... VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM KHUẨN LẠC Nguyên tắc Tổng số vi khuẩn hiếu khí tổng số vi khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn hiếu khí tồn môi trường Tổng số nhóm vi khuẩn thực phẩm...
 • 49
 • 10,378
 • 44

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP
... 14 Chuyên ngành Vi Sinh Vật Học Vi n NC&PT Công nghệ Sinh học Báo cáo thực hành Vi Sinh Vật Công Nghiệp Trường ĐHCT TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Vi t Bài giảng thực hành Vi Sinh Công Nghiệp – thầy ... tốt cho thành phẩm, cần ý đến nồng độ cồn thành phẩm vi c lên men với số lượng lớn thương mại Chuyên ngành Vi Sinh Vật Học Vi n NC&PT Công nghệ Sinh học Báo cáo thực hành Vi Sinh Vật Công Nghiệp ... hàng loạt sản phẩm trung gian tạo thành acid pyruvic Acid pyruvic tác Chuyên ngành Vi Sinh Vật Học Vi n NC&PT Công nghệ Sinh học Báo cáo thực hành Vi Sinh Vật Công Nghiệp Trường ĐHCT dụng enzym Pyruvat-decacboxylase...
 • 18
 • 564
 • 0

Báo cáo thực hành vi sinh

Báo cáo thực hành vi sinh
... 23 Báo cáo thực hành Vi sinh thực phẩm Nấu xôi Nếp nấu xong để nguội GVHD: Bùi Hồng Quân Page 24 Báo cáo thực hành Vi sinh thực phẩm Trộn men GVHD: Bùi Hồng Quân Page 25 Báo cáo thực hành Vi sinh ... 32 Báo cáo thực hành Vi sinh thực phẩm Chao thành phẩm – Được ủ tháng GVHD: Bùi Hồng Quân Page 33 Báo cáo thực hành Vi sinh thực phẩm Bài 5: TÔM CHUA Giới thiệu Mắm tôm chua ăn miền Trung Vi t ... Báo cáo thực hành Vi sinh thực phẩm GVHD: Bùi Hồng Quân Page 16 Báo cáo thực hành Vi sinh thực phẩm Bài 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CƠM RƯỢU TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM I Cơm rượu ăn truyền thống người vi t...
 • 58
 • 263
 • 0

BÁO cáo THỰC HÀNH VI SINH KỸ THUẬT môi TRƯỜNG

BÁO cáo THỰC HÀNH VI SINH KỸ THUẬT môi TRƯỜNG
... dụng kính hiển vi Bài 2: quan sát vi sinh vật kính hiển vi Bài 3: Quan sát tế bào vi khuẩn nấm mốc Bài 4: Quan sát tế bào vi sinh vật ( nhuộm Gram) 12 nhuộm kép Bài 5: Quan sát tê bào vi khuẩn miệng ...    Kính hiển vi Đĩa nuôi cấy vi sinh Ống nghiệm Pipet Ống durham Bài 2: quan sát vi sinh vật kính hiển vi I Mục đích, yêu câu  Quan sát, nhận biết đặc điểm sinh học nhóm vi khuẩn, khuẩn xạ, ... Kỹ sử dụng kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử  Kỹ làm tiêu tạm thời, tiêu giọt ép  Kỹ quan sát đặc điểm sinh học vi sinh vật kính hiển vi II Chuẩn bị: Mẫu vi sinh: Ngô mốc, cơm mốc,...
 • 21
 • 501
 • 0

báo cáo thực hành vật lí đại cương

báo cáo thực hành vật lí đại cương
... động KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ TÍNH TOÁN 2.1 Kết thí nghiệm cài đặt Q = 1000 lít/giờ STT SP (lít/giờ) PV (lít/giờ) Chênh lệch (lít/giờ) OP (%) 1000 1266.1 266.1 39.1 1000 1266.7 266.7 39.5 1000 1262.4 ... 247.8 38.6 10 1000 1247.8 247.8 38.6 2.2 Kết thí nghiệm cài đặt Q = 1100 lít/giờ STT SP (lít/giờ) PV (lít/giờ) Chênh lệch (lít/giờ) OP (%) 1100 1248.3 148.3 34.3 1100 1249.7 149.7 34.3 1100 1255.7 ... 161.9 35 10 1100 1256.9 156.9 34.8 2.3 Kết thí nghiệm cài đặt Q = 1200 lít/giờ STT SP (lít/giờ) PV (lít/giờ) Chênh lệch (lít/giờ) OP (%) 1200 1269.2 69.2 30.8 1200 1259.6 59.6 30.4 1200 1265.3...
 • 58
 • 3,858
 • 3

Báo cáo chuyên đề vi sinh đại cương vi khuẩn gram âm

Báo cáo chuyên đề vi sinh đại cương vi khuẩn gram âm
... VI KHUẨN GRAM ÂM I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VI KHUẨN GRAM ÂM II CẤU TRÚC VI KHUẨN GRAM ÂM III MỘT SỐ LOẠI VI KHUẨN GRAM ÂM I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VI KHUẨN GRAM ÂM Phương pháp phát Sơ lược vi khuẩn ... KHUẨN GRAM ÂM I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VI KHUẨN GRAM ÂM II CẤU TRÚC VI KHUẨN GRAM ÂM III MỘT SỐ LOẠI VI KHUẨN GRAM ÂM ĐI ỂN HÌNH III MỘT SỐ LOẠI VI KHUẨN GRAM ÂM ĐIỂN HÌNH Rhizobium – Vi khuẩn ... + Vi khuẩn Gram dương bắt màu tím kết tinh + Vi khuẩn Gram âm bị rửa trôi phức màu Sơ lược vi khuẩn gram âm 2.1 Phân bố: Vi khuẩn phân bố khắp nơi: không khí, đất, nước Nốt sần họ đậu nơi có vi...
 • 45
 • 300
 • 0

Báo cáo thực tập vi sinh vật đại cương

Báo cáo thực tập vi sinh vật đại cương
... 1ml Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C   Mẫu 10-2 10-3 10-1 9ml NaCl 9ml NaCl (nước vô trùng) vô trùng vô trùng 90ml NaCl vô trùng Trang 15 10-4 9ml NaCl vô trùng Thực tập vi sinh đại ... muối vô trùng nhằm tạo môi trường dinh dưỡng cho vi sinh vật, dùng nước cất vô Trang 16 Thực tập vi sinh đại cương Nhóm 3_Lớp 071160C trùng vi sinh chết để lâu bên mà môi trường dinh dưỡng - Tiến ... nhiệt độ số vi khuẩn khác bị hạn chế khả sinh trưởng Hơn môi trường E.C muối mật ức chế cá vi khuẩn Gr + vi khuẩn không thuộc nhóm vi khuẩn đường ruột Trang 18 Thực tập vi sinh đại cương Nhóm...
 • 33
 • 607
 • 0

BÀI BÁO CÁO : THỰC HÀNH HÓA ĐẠI CƯƠNG HỰC HÀNH HÓA SỐ 2 PHA CHẾ DUNG DỊCH – CHUẨN ĐỘ

BÀI BÁO CÁO : THỰC HÀNH HÓA ĐẠI CƯƠNG HỰC HÀNH HÓA SỐ 2             PHA CHẾ DUNG DỊCH – CHUẨN ĐỘ
... Điểm thực hành Điểm vệ sinh trật tự BÀI BÁO CÁO : THỰC HÀNH HÓA SỐ PHA CHẾ DUNG DỊCH CHUẨN ĐỘ * Nội dung thực hành: Thí nghiệm : pha chế dung dịch chuẩn độ 1.Mục đích : - Pha chế số dung dịch ... Bài tập thí nghiệm : 2. 1 Điều chế 25 0ml dung dịch H2SO4 0,4M ( 98% ) 2. 2 Điều chế 25 0ml dung dịch H2SO4 0 ,2 M ( 98% ) 2. 3 Điều chế 25 0ml dung dịch Na2S2O3 0,1M từ Na2S203.5H2O Thực hành hóa đại ... nghiệm 2: Thực hành hóa đại cương Trang 12 2.5/ 4,85 g 2. 6/ 7,35 g a/ Dùng 12, 4 g Na2S2O3.H2O để điều chế 25 0 ml Na2S2O3 0,2M b/ Dùng 25 ,25 ml dung dịch H2SO4 98% điều chế 25 0 ml dd H2SO4 0 ,2 M...
 • 20
 • 1,923
 • 1

Bài báo cáo thực hành môn Chăm sóc sức khỏe trong sinh học phân tử

Bài báo cáo thực hành môn Chăm sóc sức khỏe trong sinh học phân tử
... tâm trở nên cần thiết II NỘI DUNG Khai thác liệu từ báo chuyên đề nội dung lý thuyết môn học Sinh học phân tử chăm sóc sức khỏe Ung thư Bài báo Maker Gen Methyl hoá Methyl hóa Đột biến Methyl ... tin sinh học giúp sinh viên khai thác triệt để nguồn liệu Google hay NCBI liên quan đến công trình nghiên cứu khoa học khảo sát in silico liên quan đến Công nghệ sinh học nói chung Sinh học phân ... Khai thác liệu từ báo chuyên đề nội dung lý thuyết môn học Sinh học phân tử chăm sóc sức khỏe 28 Tiến hành khảo sát in silico báo số 8: DNA Methylation at the RARβ Promoter: A Potential Biomarker...
 • 37
 • 305
 • 0

Bài giảng thực tập vi sinh đại cương

Bài giảng thực tập vi sinh đại cương
... dinh dưỡng Bài số 4: Phân lập – Nuôi cấy – Bảo quản vi sinh vật Bài số 5: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi sinh vật kính hiển vi BÀI SỐ 1: CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT ... NỘI DUNG THỰC HÀNH -Bài số 1: Các quy tắc an toàn phòng thí nghiệm vi sinh vật Bài số 2: Các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh phương pháp khử trùng Bài số 3: Thực hành pha môi ... cầu quan trọng kiểm nghiệm vi sinh vật Khi làm vi c với vi sinh vật, thường thao tác với số lượng lớn đậm đặc tế bào vi sinh vật (ở mức 109 tế bào/ml) Nhiều chủng vi sinh vật tác nhân gây bệnh...
 • 43
 • 3,254
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực hành vi sinh đại cươngbai bao cao thuc hanh vi sinh vatbai bao cao thuc hanh vi sinh moi truongbài báo cáo thực hành vật lý đại cương a2bài báo cáo thực hành hóa học đại cươngbài báo cáo thực hành vật lý đại cương a1bài báo cáo thực hành vật lý đại cươngbài báo cáo thực hành vật lý đại cương 1bài báo cáo thực hành hóa học đại cương kết tinh acid benzoicbáo cáo thực hành hóa sinh đại cươngbáo cáo thực hành vi sinh vật đại cươngbao cao thuc hanh vi sinh vatbáo cáo thực hành vi sinh thực phẩmbài giảng thực hành vi sinh đại cươngbáo cáo thực hành vi sinh ứng dụngConsumer behavior 10th edition solomon test bankContemporary advertising and integrated marketing communications 14th edition arens test bankConsumer behavior building marketing strategy 12th edition hawkins test bankConsumer behavior building marketing strategy 13th edition mothersbaugh test bankContemporary business 16th edition boone test bankContemporary corporate finance international edition 12th edition mcguigan test bankContemporary financial management 13th edition moyer test bankContemporary human geography 2nd edition rubenstein test bankContemporary logistics 11th edition murphy test bankContemporary management 9th edition jones test bankContemporary marketing 16th edition boone test bankContemporary nutrition a functional approach 4th edition wardlaw test bankCornerstones of cost management 3rd edition hansen test bankContemporary psychiatric mental health nursing 3rd edition kneisl test bankCornerstones of financial accounting 2nd edition rich test bankCornerstones of financial accounting 3rd edition rich test bankCorporate finance 3rd edition graham test bankCost accounting 14th edition horngren test bankCost accounting 15th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 7th edition blocher test bank