tài liệu hóa este lipit (1)

tai lieu hoa li duoc 1

tai lieu hoa li duoc 1
... chât CH3COOH 0,1N (mL) CH3COONa 0,1N (mL) Gelatin 2% Etanol (>99%) pH hỗn hợp (hệ đệm) 1, 8 0,2 1, 0 4,0 3,8 1, 4 0,6 1, 0 4,0 4,4 1, 0 1, 0 1, 0 4,0 4,7 0,6 1, 4 1, 0 4,0 5 ,1 0,2 1, 8 1, 0 4,0 5,7 -Lắc ... oxalic acid Dd acetic acid Dd acetic natri Etanol Gelatin 2% Các hệ đệm Dd Natri Clorua 1 1 1 1 1: 1 :1: 1 :1 1 III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Điều chế hệ keo Qui cách Lọ < 500 mL Bình tia 500 mL 2% 10 % ... tinh mL 10 0 mL Thông thường 10 mL Thông thường Thông thường Thông thường 10 Gali 15 15 2.HÓA CHẤT Stt 10 11 12 13 Tên hóa chất Số lượng Lưu huỳnh bão hòa Nước cất Dd sắt (III) clorua Dd kali hexacyano...
 • 22
 • 274
 • 0

Tài liệu Hóa cơ bản lớp 12 - Chương Este - Lipit doc

Tài liệu Hóa cơ bản lớp 12 - Chương Este - Lipit doc
... D.C6H12O2 Câu 58: Trong phản ứng este hoá ancol axit hữu cân chuyển dịch theo chiều tạo este khi: A Cho ancol dư hay axit hữu dư B Giảm nồng độ ancol hay axit hữu Ôn tập chương Trang Hóa 12 ... tập chương Trang Hóa 12 GV Nguyễn Thị Minh Thư Câu 76: Este sau không thu phản ứng axit ancol A etyl axetat B Metyl acrylat C allyl axetat D Vinyl axetat Câu 77: Một số este dùng hương liệu, ... đẳng : A.Ancol B .Este C.Andehit D.Axit Câu 52:Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ : A CH2= CH-COOCH3 B.CH2= CH-COOH C CH2= C-COOCH3 D.Tất sai | CH3 Câu 53:Cho 13,2 g este đơn chức...
 • 6
 • 324
 • 5

Lý thuyết trọng tâm về estelipit - Tài liệu Hóa học 12

Lý thuyết trọng tâm về este – lipit - Tài liệu Hóa học 12
... chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit ch s xà phòng hóa = ch s este + ch s axit b Ph n ng kh nhóm ... ) - M t s este d chín: isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : + + benzyl propionat CH3-CH2-COOCH2C6H5 : có mùi hoa nhài + etyl butirat CH3-CH2-CH2-COOC2H5 + etyl isovalerat : CH3-CH2-CH2-CH2-COOC2H5 ... Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Tên ch ng c VD: CH OCO C17 H 33 CH OCO C17 H 35 | | CH...
 • 3
 • 310
 • 3

Tài liệu KT HOC KY 1 - HOA 9 - 2010-2011

Tài liệu KT HOC KY 1 - HOA 9 - 2010-2011
... =24;Zn=65;Al=27;Fe=56 ;O =16 ;Cu = 64;H = 1; Cl =35,5;K = 39; Na=23; S= 32 ) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUY NHƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2 010 -2 011 Môn : Hóa Học Lớp I ... 6,72 : 22,4 = 0,3 mol Theo pt (1)  n Al = 2/3n H2 = 2/3 0,3 = 0,2mol m Al = 0,2 27 = 5,4g m Fe2O3 = 21, 4 – 5,4 = 16 g %Al = 5, 10 0% = 25, 2% 21, % Fe2O3 = 10 0% - 25,2% = 74,8% c) Chỉ có CuO tác ... Câu 10 : Hòa tan 1, 45g hỗn hợp kim loại Mg, Zn, Fe vào dung dịch HCl dư, thoat 0,04 mol H2 dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối, giá trị m A 2,87g B 4,29g C 3 ,10 g D 3,87g II PHẦN...
 • 3
 • 130
 • 0

Tài liệu Hóa 8 – HKII – lần 1

Tài liệu Hóa 8 – HKII – lần 1
... tra tiết Hóa HKI lần Năm học: 07 - 08 Điểm - lời phê: Lớp: 8/ ……………………     01.  ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 13 . ;   /   =   ~ 19 . ;   /   =   ~ 02. ;   /   =   ~ 08.  ;   /   =   ~ 14 . ;   /   =   ~ ... tra tiết Hóa HKI lần Năm học: 07 - 08 Điểm - lời phê: Lớp: 8/ ……………………      01.  ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 13 . ;   /   =   ~ 19 . ;   /   =   ~ 02. ;   /   =   ~ 08.  ;   /   =   ~ 14 . ;   /   =   ~ ... tra tiết Hóa HKI lần Năm học: 07 - 08 Điểm - lời phê: Lớp: 8/ ……………………     01.  ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 13 . ;   /   =   ~ 19 . ;   /   =   ~ 02. ;   /   =   ~ 08.  ;   /   =   ~ 14 . ;   /   =   ~...
 • 9
 • 173
 • 0

Tài liệu Hoà trộn 2 bức ảnh thành 1 với Abrosoft FantaMorph 3 pptx

Tài liệu Hoà trộn 2 bức ảnh thành 1 với Abrosoft FantaMorph 3 pptx
... quan trọng nằm ảnh 1, bạn không đặt điểm chọn, chương trình hoà trộn tất điểm ảnh bạn khó nhận hoà trộn Nếu có đặt điểm chọn ảnh 1, chương trình mang vùng điểm chọn hoà trộn vào hình 2, đương nhiên ... bạn xem toàn cảnh bước tạo hiệu ứng chuyển Xuất file ảnh, bạn muốn lấy ảnh đẹp giao hoà ảnh kéo preview đến mức 50% sau kích nút để tạo ảnh Xuất file movie, bước chuyển thu vào thành file movie ... vào hình 2, đương nhiên vùng điểm chọn hình mang nét ảnh xuất Kí hiệu - để loại bớt điểm chọn (nên nhớ nhiều điểm chọn chuyển hoá từ ảnh sang ảnh mềm mại chuẩn), kí hiệu mũi tên để chọn di chuyển...
 • 3
 • 171
 • 1

Tài liệu Mỹ thuật lớp 1 - Tiết 16 - Bài: Vẽ hoặc xé dán lọ hoa doc

Tài liệu Mỹ thuật lớp 1 - Tiết 16 - Bài: Vẽ hoặc xé dán lọ hoa doc
... -Giúp HS thấy vẻ đẹp hình dáng số lọ hoa - Vẽ dán lọ hoa đơn giản II; Chuẩn bị: - GV: Tranh ảnh số dáng lọ hoa - Một lọ hoa thật - Bài vẽ hs họa sĩ HS: Đồ dùng học tập III: Tiến trình dạy- ... nhà có nhiều lọ hoa Mỗi lọ hoa có hình dáng , màu sắc khác Hôm cô hướng dẫn em vẽ lọ hoa thật đẹp GV đặt mẫu số lọ hoa khác 7’ 1; Giới thiệu lọ Các lọ hoa có giống hoa không? Lọ hoa có phận gì? ... tránh vẽ màu 21 Gv chọn số tốt chưa tốt Gv nhận xét ý kiến hs GV đáng giá xếp loại Củng c - dặn dò Tiết vẽ lọ hoa Tiết tăng cường; dán lọ hoa 4; Nhận xét, đánh giá 3’ HS nhận xét +Vẽ hình +Vẽ...
 • 5
 • 551
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết tập trung lần 3 - Môn Hóa Khối 11 (Mã đề thi 101) pdf

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết tập trung lần 3 - Môn Hóa Khối 11 (Mã đề thi 101) pdf
... C4H10 B C6H6 C C3H6 D CH3COOH Câu 30 : Công thức sau ứng với tên gọi 2 ,3 – dimetylhexan: A CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH3 B CH3 – CH(CH3) – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 C CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH(CH3) ... C CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH3 D CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH(CH3) – CH3 - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 10 1 ... sau ứng với xicloheptan? A C7H16 B C7H14 C C7H12 D C7H10 Câu 20: Tỉ khối chất hữu A so với amoniac 2,647 Phân tử khối chất hữu có giá trị là: A 40 B 74 C 45 D 42 Câu 21: Khi cho Metan tác dụng với...
 • 2
 • 516
 • 11

Tài liệu Phụ lục III-1 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - doc

Tài liệu Phụ lục III-1 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - doc
... Tên, địa địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh: Doanh nghiệp cam kết: - Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp doanh nghiệp; - Chịu ... trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật tính hợp pháp, xác, trung thực nội dung Thông báo lập chi nhánh , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Kèm ... ký lập chi nhánh với nội dung sau: Tên chi nhánh: (ghi chữ in hoa) Địa chi nhánh: Điện thoại: Fax: Email: Website: Ngành, nghề kinh doanh...
 • 4
 • 231
 • 0

Xem thêm