DE CUONG SINH HOC 12 (HKII)

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 12 BEST

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 12 BEST
... thÕ sinh th¸i Ch-¬ng III HƯ sinh th¸i, sinh qun vµ b¶o vƯ MT (2 c©u) HƯ sinh th¸i Trao ®ỉi vËt chÊt hƯ sinh th¸i Chu tr×nh sinh ®Þa ho¸ vµ sinh qun Dßng n¨ng l-ỵng hƯ sinh th¸i vµ hiƯu st sinh ... III Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất Hệ sinh thái tự nhiên Hệ sinh thái cạn Hệ sinh thái nước Hệ sinh thái nước mặn Hệ sinh thái nước Hệ sinh thái nhân tạo: (có độ đa dạng thấp hệ sinh thái tự nhiên) ... nước mặt đất III Sinh tồn SV sống lớp đất, nước khơng khí Trái Đất Tập hợp hệ sinh thái tương tự địa lý, khí hậu SV làm thành khu sinh học (biơm) Có khu sinh học chủ yếu: - Khu sinh học cạn: đồng...
 • 24
 • 131
 • 1

đề cương sinh học 12 phần năm DI TRUYỀN học chương i cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị

đề cương sinh học 12 phần năm DI TRUYỀN học chương i cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị
... giun sán v i ngư i thuộc quan hệ: kí sinh Câu 27: n i di n sinh th i thì: Trong di n sinh th i, quần xã sinh vật biến đ i thay lẫn Di n nguyên sinh xảy m i trường mà trước chưa có quần xã sinh ... tr i bố mẹ g i là: ưu lai Câu 4: Lo i biến dị di truyền phát sinh trình lai giống là: biến dị tổ hợp Câu 5: Nguồn nguyên liệu làm sở vật chất để tạo giống là: biến dị di truyền Câu 6: Giao ph i ... biến dị tổ hợp lai chọn giống : tạo đa dạng kiểu gen chọn giống vật nu i, trồng Câu 16: Biến dị di truyền chọn giống là: biến dị tổ hợp, biến dị đột biến, ADN t i tổ hợp Câu 17: Ở trạng th i dị...
 • 35
 • 545
 • 5

Đề cương sinh học 12 (chương 1,2,3)

Đề cương sinh học 12 (chương 1,2,3)
... So sánh ADN ARN : a Giống : - Đều cấu tạo từ đơn fân nu, nu gồm 03 tf : Bazơ nitric, đường 5C, H3PO - Đều có liên kết hóa trị - Đều tổng hợp từ khuôn mẫu ADN - Đều tham gia tổng hợp Protein ... pôlipeptit tổng hợp : A Sinh vật nhân sơ foocmin mêtiônin nhân thực mêtiônin B Sinh vật nhân sơ mêtiônin nhân thực foocmin mêtiônin C Sinh vật nhân sơ nhân thực mêtiônin D Sinh vật nhân sơ nhân ... nu Bài 5: Nhiễm sắc thể đột biến cấu trúc NST A Hình bổ sung: Cấu trúc hiển vi NST GIÁO ÁN SINH HỌC 12A GV : LÊ THỊ CÚC * HỎI: - Mô tả cấu trúc tổng quan NST kì trình phân bào? - Vị trí tâm động?...
 • 20
 • 164
 • 0

NGAN HANG DE SINH HỌC 12 HKII

NGAN HANG DE SINH HỌC 12 HKII
... nhân tố sinh thái vô sinh nhân tố người B.*Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh C.Do thay đổi nhân tố sinh thái D.Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh Ở ... sinh sản sau sinh sản B.đang sinh sản C.trước sinh sản sau sinh sản D.*trước sinh sản sinh sản Đặc trưng sau chi phối đặc trưng khác quần thể? A.tỉ lệ đực , B.khả sinh sản C.*mật độ cá thể D.mức ... đứa trẻ ăn no, điều thể quy luật sinh thái A giới hạn sinh thái B *tác động qua lại sinh vật với môi trường C không đồng nhân tố sinh thái D tổng hợp nhân tố sinh thái Cây xanh ngừng quang hợp...
 • 5
 • 380
 • 4

Đề thi Sinh học 12

Đề thi Sinh học 12
... Có côđon phiên mã mARN? c Liệt kê cụm đối mã tương ứng với côđon Hết - Môn: Sinh học lớp 12 – Mã đề A 2/2 ... đổi trình tự axitamin protein Thay đổi tính trạng Câu 8: Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể 2n = 18, số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng thể ba A 19 B 20 C 16 D 17 Câu 9: Biết gen quy định ... - T D Thay cặp G - X cặp A - T II Phần tự luận: ( 7,0 điểm) Câu 1: ( điểm) Trình bày sở tế bào học tượng liên kết gen hoán vị gen Ý nghĩa hai tượng Câu 2: ( điểm) Dưới trình tự đoạn nucleotit...
 • 2
 • 294
 • 2

de cuong sinh hoc 11

de cuong sinh hoc 11
... phân sinh lóng: mầm tăng chiều dài lóng Khi mơ phân sinh đỉnh bị cắt bỏ, thân tiếp tục sinh trưởng Sinh trưởng sơ cấp: Là sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh Sinh ... tắt giai đoạn sinh trưởng với páht triển chủ yếu loài động vật phim A -SINH SẢN Ở THỰC VẬT Bài 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN: Sinh sản trình sản sinh cá thể mới, ... tục loài Gồm sinh sản vô tính sinh sản hữu tính II SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT: Sinh sản vô tính gì? Là kiểu sinh sản hợp giao tử đực giao tử cáùi, giống giống bố mẹ Các hình thức sinh sản vô...
 • 48
 • 927
 • 7

Câu hỏi ôn tập sinh học 12 - HKII - Tiến hóa và Sinh thái

Câu hỏi ôn tập sinh học 12 - HKII - Tiến hóa và Sinh thái
... phát sinh loài người? So sánh tiến hóa sinh học tiến hóa văn hóa – xã hội trình phát sinh loài người Mối quan hệ trình tiến hóa sinh học tiến hóa VH-XH ... 31: TIẾN HÓA LỚN Để phác họa phát sinh chủng loại, nhà khoa học dựa vào chứng tiến hóa nào? Giải thích trình tiến hóa lớn hình thành nên đơn vị phân loại loài sơ đồ tiến hóa ... Phần bảy SINH THÁI HỌC Chương 1: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI: Môi trường sống gì?...
 • 28
 • 2,305
 • 15

DE CUONG SINH HOC 8

DE CUONG SINH HOC 8
... nở rộng xốp b) Có khoảng 700 - 80 0 triệu phế nang làm tăng diện tích trao đổi khí ( 70 -80 m2) c) Phổi nở theo lồng ngực d) Cả a b đáp án: 1d; 2d Bài 22: Vệ sinh hô hấp Câu 1: Trồng nhiều xanh ... mắt dài bẩm sinh b) Do không giữ vệ sinh đọc( đọc gần) c) Nằm đọc sách ( Khoảng cách mắt sách không ổn định) d) Cả a ,b c Nguyên nhân dẫn đến viễn thị là: a)Do cầu mắt ngắn bẩm sinh b) Do ... : Khớp đốt sống - Khớp bất động loại khớp không cử động đợc: khớp xơng so Bài 8: Cấu tạo tính chất xơng Câu1: bảng 8. 2 SGK/31 - Đáp án: 1b; 2g; 3d; 4e; 5a Câu 2: Thành phần hóa học xơng có ý nghĩa...
 • 14
 • 1,767
 • 16

Đề cương sinh học 11 (cả năm)

Đề cương sinh học 11 (cả năm)
... Nơi sinh trưởng Mơ phân sinh đỉnh Mơ phân sinh bên (tầng sinh vỏ tầng sinh mạch) Đặc điểm bó mạch Xếp lộn xộn Xếp chồng chất Kích thước thân Bé Lón Kiểu sinh trưởng Sinh trưởngc hiều cao Sinh ... triển gồm pha sinh dưỡng pha sinh sản hạt nảy mầm tới tạo hạt II SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨC ẤP Ở THỰC VẬT 1/ Sinh trưởng sơ cấp ( STSC)  Là hình thức sinh trưởng mơ phân sinh  Làm ... sau động vật chủ động lập lại hành vi ( học theo cách thử sai) 4/ Học ngầm: Học khơng chủ định ( học khơng có ý thức) DE CUONG LỚP 11 CƠ BẢN 24 5/ Học khơn học có chủ định, có ý  phối hợp kinh...
 • 38
 • 1,165
 • 16

Đề cương sinh học 11 (HK2)

Đề cương sinh học 11 (HK2)
... đổi chất ) Thế sinh trưởng sơ cấp, thứ cấp Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thức cấp - Là hình thức sinh trưởng làm cho lớn cao lên phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh - Là hình thức sinh trưởng làm ... phân sinh bên ( làm cho cao lên ) ( làm cho to ) Tác dụng sinh lý nhóm chất điều hòa sinh trưởng thực vật - Các tác dụng sinh lý chất điều hòa sinh trưởng đa dạng Do nhóm chất chọn sớ tác dụng sinh ... 15: Sau 45’ học căng thẳng lớp học, học sinh cần phải có – phút để giải lao ? Vì - Bời thời gian 45’ học căng thẳng, tế bào hoạt động hưng phấn liên tục không ngừng Nếu tiếp tục học, khả hưng...
 • 13
 • 4,820
 • 103

Đề thi sinh học 12

Đề thi sinh học 12
... bắt đầu axitfoocmin- Met D phức hợp aa- tARN PHẦN RIÊNG (Học sinh học theo ban phải làm phần đề thi riêng ban đó): ĐIỂM Phần dành cho học sinh Ban A (3 câu, từ câu 21 đến câu 23): Câu 21 (2 điểm): ... Mã đề 126 6 b.Chiều dài gen tổng hợp nên phân tử ARN micrômet? (0,75 điểm) c.Tính số liên kết hidro gen tổng hợp nên phân tử ARN đó? (0,5điểm) - Trang 3/2 Mã đề 126 6 ... cho học sinh GDTX (3 câu, từ câu 27 đến câu 29): -Câu 27(1 ñieåm): Nêu điều kiện nghiệm định luật phân li độc lập? Câu 28 (2 ñieåm): Đột biến gen? Các dạng, chế phát sinh...
 • 3
 • 184
 • 0

Đề cương Sinh học 7 - HKI

Đề cương Sinh học 7 - HKI
... xúc giác - đôi chân bò : di chuyển lưới  Phần bụng : - Đôi lỗ thở : Hô hấp - Lỗ sinh dục : Sinh sản - Núm tuyến tơ : sinh tơ nhện Nêu thứ tự tập tính lưới nhện (SGK tr 83) Trả lời : - Chăng dây ... (thêm) Ốc sên tự vệ cách nào? Ý nghóa sinh học tập tính đào lỗ đẻ trứng ốc sên Trả lời : - Khi gặp nguy hiểm, ốc sên tự vệ cách rút vào vỏ - Ý nghóa sinh học tập tính đào lỗ đẻ trứng ốc sên : ... dây tơ khung - Chăng dây tơ phóng xạ - Chăng sợi tơ vòng - Chờ mồi (thường trung tâm lưới) Nêu thứ tự tập tính săn mồi nhện (SGK tr 83) Trả lời : - Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc - Tiết dòch...
 • 3
 • 511
 • 6

Đề cương sinh học

Đề cương sinh học
... để tổng hợp thành chất hữu khác thể từ chất vô - PTTQ: A (chất vô cơ) + O2 vi sinh vật AO2 + Q CO2 + RH2 + Q vi sinh vật Chất hữu - Các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp Tạ Nguyệt Quế Trường THPT chuyên ... chất hữu từ chất vô nhờ lượng Ánh sáng sắc tố quang hợp hấp thụ chuyển hoá tích lũy dạng lượng hóa học chất hữu tế bào - PTTQ: CO2 + H2O ánh sáng [CH2O] + O2 lục lạp - Sắc tố quang hợp: khả hấp thụ ... ổn định đầu tiên: APG Tạ Nguyệt Quế Trường THPT chuyên Bạc Liêu_ 10TN1 CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO - Cách tính số lượng Nu AND, ARN Gọi N tổng số Nu AND N=A+T+G+X Theo nguyên tắc bổ...
 • 4
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương sinh học 8 hkiiđề cương sinh học 9 hkiiđề cương sinh học 12 học kì iđề cương sinh học 12 học kì 1tai lieu de cuong sinh hoc 12 trac nghiem theo chuongtai lieu de cuong sinh hoc 12 trac nghiemđề cương sinh học lớp 12đề cương sinh học lớp 7 hkiiđề cương sinh học lớp 12 học kì 2đề cương sinh học kì 1 lớp 12đề thi sinh học 12đề cương sinh học 10đề cương sinh học đại cươngđề cương sinh họcđề cương hình học 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả