Xuất mảng chẵn nằm trên 1 mảng, lẻ nằm trên hàng tiếp theo

Chuyển giao dọc trong mạng di động thế hệ tiếp theo

Chuyển giao dọc trong mạng di động thế hệ tiếp theo
... Mobile IPv6 giao th c qu n lí di ñ ng l p cho hi u chuy n giao t t (tr chuy n giao) so v i vi c s d ng giao th c Mobile IPv6 thông thư ng Trong trư ng h p s d ng chu n IEEE 802.21 h tr cho giao th ... lý di ñ ng m ng không ñ ng nh t V n ñ qu n lý di ñ ng bao g m k ch b n di ñ ng theo chi u d c, phương pháp, ñi u n, thu t toán, cách ti n hành, giao th c, thông s , tham s ño tham s 3.1.4.1 Di ... chuy n giao d c ñ nghiên c u chuy n giao gi a UMTS WLAN Nhi m v nghiên c u • Nghiên c u trình chuy n giao gi a UMTS WLAN • Kh o sát thông s trình chuy n giao s thay ñ i c a tham s vào giao th...
 • 26
 • 340
 • 0

Tài liệu Luận văn:Chuyển giao dọc trong mạng di động thế hệ tiếp theo potx

Tài liệu Luận văn:Chuyển giao dọc trong mạng di động thế hệ tiếp theo potx
... ñ tài v i tên: Chuy n giao d c m ng di ñ ng th h ti p theo ñ ti n hành nghiên c u Chúng hy v ng t o ñư c m t tài li u tham kh o t t cho nh ng ngư i b t ñ u tìm hi u v M ng di ñ ng th h ti p theo ... Mobile IPv6 giao th c qu n lí di ñ ng l p cho hi u chuy n giao t t (tr chuy n giao) so v i vi c s d ng giao th c Mobile IPv6 thông thư ng Trong trư ng h p s d ng chu n IEEE 802.21 h tr cho giao th ... th c m r ng cho giao th c Mobile IPv6 Giao th c Mobile IPv6 phân c p (HMIPv6) Giao th c chuy n giao nhanh (FMIPv6) 3.2.4 Giao th c Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Giao th c truy n...
 • 26
 • 168
 • 0

Mạng diện rộng WAN - Phần tiếp theo pdf

Mạng diện rộng WAN - Phần tiếp theo pdf
... riêng: - Luôn sẵn có - Sử dụng đường dây người thuê bao thuê nhà cung cấp dịch vụ mạng WAN - Đắt so với giải pháp mạng WAN khác - Sử dụng kết nối riêng biệt điểm Sử dụng kết nối dành riêng khi: - ... dành riêng, trực tiếp, đường gói tin liên mạng khác Các dịch vụ mạng diện rộng PSTN Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng mạng lâu đời có qui mô lớn sử dụng cho truyền thông mạng WAN Các đặc trưng ... Hình 7: Mạng chuyển mạch gói Mạng chuyển mạch gói có đặc trưng sau đây: - Thông điệp chia thành đơn vị nhỏ, gọi gói - Các gói chuyển độc lập qua liên mạng (có thể theo đường khác nhau) - Các gói...
 • 9
 • 67
 • 0

Môn toán lớp 3 _ Số có năm chữ số tiếp theo

Môn toán lớp 3 _ Số có năm chữ số tiếp theo
... tháng năm 2008 toán Các số năm chữ số ( ) Bài : Số ? a) 1 830 1 ; 1 830 2 ; ; ; ; 1 830 6 ; b) 32 606 ; 32 607 ; ; ; ; 32 611 ; Cả dãy số chỗ giống ? c) 92999 ; 930 00 ; 930 01 ; ; ; 930 04 ... ngày 18 tháng năm 2008 toán Các số năm chữ số ( ) Hàng Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị 0 Viết số Đọc số Chữ số đứng hàng Ba mươi hàng trăm, hàng nghìn, nghìn 0 32 000 Chữ số số 30 000 Hãy2nêu ... Hãy đọc số sau : Chữ số màu đỏ đứng hàng ? Ba mươi hai nghìn không trăm năm mươi Chữ số màu đỏ đứng hàng nghìn Thứ ba ngày 18 tháng năm 2008 toán Các số năm chữ số ( ) Bài - Viết ( theo mẫu...
 • 9
 • 755
 • 7

CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ( TIẾP THEO ) ppt

CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ( TIẾP THEO ) ppt
... H: Tự viết số , đọc số T: Lưu ý số chữ số cỏc hàng khỏc Thực hành - Bài : Viết theo mẫu ( 27 ) H: Nờu yờu cầu toỏn ( em) T: Hướng dẫn làm mẫu H: Làm vào ( lớp ) Chữa ( em) T+H: Nhận xét ... ý cách đọc số , viết sô H: Nờu yờu cầu Nờu cỏch làm Làm vào ( lớp) Chữa Đổi KT chéo ( N 2) T: Nhận xét , đánh giá H: Nờu yờu cầu Làm vào Chữa T+H: Nhận xét , chốt lại KQ H: Nờu yờu cầu ( em) Sử ... T+H: Nhận xét , chốt lại KQ H: Nờu yờu cầu ( em) Sử dụng đồ dùng xếp hỡnh Xếp hỡnh trờn bảng ( em) T: Nhận xột học H: Học thuộc ...
 • 3
 • 253
 • 0

Khoa hoc NAM HAY NỮ ( tiếp theo ) pdf

Khoa hoc NAM HAY NỮ ( tiếp theo ) pdf
... luận nhóm cách nghề nghiệp nữ đôi nam đổi chỗ cho + Nam có dịu dàng, kiên không? nhẫn không? Nữ có trụ cột gia đình, chơi bóng đá không? + Nam có làm thư kí, y tá không? Nữ có làm giám đốc, bác ... sinh dựa vào Những đặc điểm nữ có kết thảo luận, lên gắn Đặc điểm nghề lại ý kiến nghiệp có nam nữ vào bảng Những đặc điểm nam có  Giáo viên chốt: Giới khác biệt nam nữ tính cách, lối sống, việc ... T Hoạt động dạy Hoạt đông học 1’ Khởi động: - Hát 4’ Bài cũ: Nam hay n ( tiết G 1) * Trò chơi: Ai may mắn thế? - GV bốc thăm số hiệu, nêu - Học sinh có số hiệu câu hỏi:...
 • 8
 • 125
 • 0

Địa lý lớp 9 - VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ( Tiếp Theo ) potx

Địa lý lớp 9 - VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ( Tiếp Theo ) potx
... - Vai trò? GVxác định lược đồ - Gồm có tỉnh, thành phố - Vai trò: ( sgk ) Củng cố: - Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối trang 99 sgk - Hướng dẫn HS vẽ biểu đồ cột bảng 26.3 sgk Dặn dò: - Học c - ... điểm - Vùng trung tâm kinh tế Xác miền Trung: định lược đồ? GV xác định lược đồ - Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao Trang.là ba gồm tỉnh nào? trung tâm kinh tế vùng ... nuôi trồng thuỷ sản - Vì đàn bò thuỷ sản mạnh mạnh vùng ( năm 2002 vùng? chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản khai thác nước ) - Liên hệ địa phương- tỉnh.ta nào? - Sản lượng thuỷ sản vùng chiếm %?.Có giá...
 • 6
 • 750
 • 9

Địa lý lớp 9 - VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ( Tiếp Theo ) pot

Địa lý lớp 9 - VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ ( Tiếp Theo ) pot
... - Vai trò? GVxác định lược đồ - Gồm có tỉnh, thành phố - Vai trò: ( sgk ) Củng cố: - Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối trang 99 sgk - Hướng dẫn HS vẽ biểu đồ cột bảng 26.3 sgk Dặn dò: - Học c - ... điểm - Vùng trung tâm kinh tế Xác miền Trung: định lược đồ? GV xác định lược đồ - Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao Trang.là ba gồm tỉnh nào? trung tâm kinh tế vùng ... nuôi trồng thuỷ sản - Vì đàn bò thuỷ sản mạnh mạnh vùng ( năm 2002 vùng? chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản khai thác nước ) - Liên hệ địa phương- tỉnh.ta nào? - Sản lượng thuỷ sản vùng chiếm %?.Có giá...
 • 6
 • 975
 • 2

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời sơ (1428-1527) (Tiếp theo) doc

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo) doc
... ruộng) xã GV; Em có nhận xét nông nghiệp thời Sơ? HS; Trả lời - Trong nước: Chợ phát triển GV; Chuẩn kiến thức - Ngoài nước: Buôn bán giao thương chuyển ý với nước GV: Về công thương nghiệp nào? ... có khác nhau? HS; Trả lời GV: Chuẩn kiến thức (Nô tì thời giảm dần, giảm bớt bất công xã hội) Củng cố: ( phút ): Tại nói thời thời thịnh trị? Hệ thống lại nội dung toàn Hướng học ... lợi địa vị giai cấp, tầng lớp sao? HS; Trả lời GV:(Địa chue nắm tay nhiều ruộng đất nắm quyền Các tầng lớp khác nộp tô thuế cho nhà nước) GV: Hãy so sánh xã hội thời với nhà Trần có khác...
 • 6
 • 765
 • 1

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời sơ (1428-1527) (Tiếp theo) potx

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo) potx
... Tông.(144 2- 14 97) Thánh Tông.(144 2- 14 97) HS: Đọc GV: Em biết Thánh Tông? - Là vị vua anh minh HS: Trả lời - Có tài Xuất sắc nhiều GV: Chuẩn kiến thức lĩnh vực như: Kinh tế, trị, GV: Thánh ... nào? - Là nhà sử học tiếng HS: Trả lời - Đỗ tiến sỹ 1442 GV: Chuẩn kiến thức - tác giả “ Đại Việt sử ký GV: Người đỗ tiến sỹ năm nào? toàn thư” HS: Trả lời GV: Ông tiếng ngành nào? HS: Trả lời (sử ... gì? - Thể tư tưởng nhân đạo, yêu HS: Trả lời nước thương dân GV: Chuẩn kiến thức lên bảng HS: Đọc phần chữ in Nghiêng quan sát hình nguyễn Trãi GV: Chốt chuể ý * Hoạt động 2: (10 phút) Thánh...
 • 5
 • 448
 • 0

9 phong cách lãnh đạo Phần 1: Phát triển mối quan hệ (tiếp theo) pdf

9 phong cách lãnh đạo Phần 1: Phát triển mối quan hệ (tiếp theo) pdf
... thành công đòi hỏi mối quan hệ 2 Những mối quan hệ kinh doanh mối quan hệ người với người Bằng cách nói cường điệu lên để tìm lãng mạn, quy luật áp dụng việc xây dựng mối quan hệ Chúng ta người ... kinh nghiệm dạy bảo quan tâm đến bạn Và cách tốt để học tập tiếp tục phát triển giúp đỡ hệ sau làm bạn Hãy xây dựng mối quan hệ trước bạn cần đến chúng Hãy hôm Xây dựng mối quan hệ bạn cần cho thành ... cách thức làm để nhận quan hệ không đủ thân thiết với để bắt đầu sửa chữa Đây hai lời khuyên quan trọng ông: Hãy chia sẻ niềm đam mê bạn Bạn bắt đấu xây dựng nhiều mối quan hệ để thành công cách...
 • 8
 • 221
 • 0

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 8: Chương II: EM TẬP VẼ Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT ( Tiếp theo) ppt

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 8: Chương II: EM TẬP VẼ Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT ( Tiếp theo) ppt
... công cụ vẽ HCN để vẽ điện thoại di động - GV yêu cầu học sinh sử dụng công cụ vẽ elíp cách vẽ hình tròn để vẽ đồng hồ tròn hình 20 Hoạt động nối tiếp: - GV: Dặn dò học kiến thức học - HS lắng ... động giáo viên hoạt động học sinh Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sách vở, cũ: Em công cụ - HS trả lời: Đó công cụ biểu tượng: chọn vùng chép, biểu tượng suốt Hoạt động 2: - GV yêu cầu học ... thức học - HS lắng nghe thực hành máy Lượng giá: Lớp Kết hiểu Đạt Chưa đạt tốt Số Phần lượng trăm Số Phần lượng trăm Số Phần lượng trăm 5A 5B 5C 5D 5E Nhận xét: ...
 • 3
 • 841
 • 0

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 7 ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo) doc

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 1 7 ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo) doc
...  x  x 3 x  1 x x 1 2 x  x  x    x 1 x 1 x 1 b) A  1   1 x   x 1   x 1  3 x 1 3  1   x   x   x  x 1 Vậy x = A= -1 A2  A - Gv câu b : biế để tính Q ? + ... có: 3  1 x 1 D.Củng cố HDTH: 1. Củng cố : ( phần ) 2.Hướng dẫn tự học: a.B i vừa học: -Xem l i tập gi i –Làm tập 75 b,d/40, 41 sgk b.B i học: Kiểm tra tiết Từ gi i t ... a=3b chia hức bậc h - Gv: Cho bt chép vào Muốn rút gọn câu a t + Hs: Ta thực cộng phân th - G i hs gi i lên + Cả lớp gi i làm bạn - Làm để tính E NB ? + Ta thay A = -1 ta có: 3  1 x 1 D.Củng...
 • 5
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi tu (2110 0511)LT DuocKế hoạch 172 KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hànhKế hoạch 147 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định 859 QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận đường bộQuyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaPháp lệnh 07 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyênKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhBAI BAC SY THUANHướng dẫn 329 NHCS-TDSV về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đấtMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự ánThông báo 1418 TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận ban hànhKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênHướng dẫn 35-HD BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệmChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia LaiKế hoạch 227 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà GiangChỉ thị 12 CT-UBND năm 2016 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên