quang pho phat xa cua cac nguon sang

quang pho phat xa cua cac nguon sang

quang pho phat xa cua cac nguon sang
... - Kính hiển vi huỳnh quang - Máy chụp X quang - Máy phát tia laser 6.6.2 Mô tả chức dụng cụ, thiết bị mục (6.6.1)? (10 điểm) - Kính hiển vi huỳnh quang loại kính hiển vi quang học sử dụng để ... thấy loại đèn huỳnh quang, đèn xenon, đèn dây tóc phát ánh sáng trắng; đèn LEDs phát ánh sáng màu tùy thuộc vào màu đèn  Các loại đèn thể quang phổ khác đặt trưng cho loại QUANG PHỔ PHÁT XẠ 6.5 ... loại đèn dây tóc, đèn huỳnh quang, đèn Xenon phát ánh sáng trắng quang phổ liên tục gồm nhiều dãy sáng có màu khác nhau( đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím) nối tiếp liên tục  Quang phổ liên tục phụ thuộc...
 • 6
 • 335
 • 5

Buồng cộng hưởng quang học và ảnh hưởng của các thông số trong buồng cộng hưởng đến phổ phát xạ của laser màu

Buồng cộng hưởng quang học và ảnh hưởng của các thông số trong buồng cộng hưởng đến phổ phát xạ của laser màu
... nhau) N = 38 = ảnh hởng thông số buồng BCH đến phổ xạ Laser màu băng rộng Vùng phổ xạ Leser màu bị giới hạn miền phổ huỳnh quang chất màu, phổ phát xạ Laser mà phụ thuộc thông số BCH nh : Nồng ... Nghiên cứu, khảo sát ảnh hởng thông số BCH đến phổ phát xạ Laser màu Trong có trình bày khái quát BCH Laser màu, số ảnh hởng thông số BCH đến phổ phát xạ Laser màu, có mô lý thuyết đồng thời kết ... phổ phát xạ ii ảnh hởng thông số BCH đến phổ phát xạ leser màu Tính chất chung phổ phát xạ Leser Việc phát Laser xảy độ khuyếch đại môi trờng hoạt chất lớn độ mát BCH, lúc phổ Laser đợc phát...
 • 56
 • 498
 • 2

đề tài 'các phương pháp nâng cao độ nhạy của phép phân tích bằng quang phổ phát xạ nguyên tử '

đề tài 'các phương pháp nâng cao độ nhạy của phép phân tích bằng quang phổ phát xạ nguyên tử '
... nêu lên cần thiết việc nâng cao độ nhạy phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử • Đã giới thiệu ba phương pháp nâng cao độ nhạy phương pháp sử dụng chất phụ gia, phương pháp sử dụng điện trường ... nguyên tắc phương pháp nâng cao độ nhạy phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử Đó phương pháp đưa vào nguồn chất phụ gia, tác dụng lên nguồn từ trường điện trường bên ngoài, phương pháp phổ ... có cường độ lớn nguên tác ta nâng cao độ nhạy độ ổn định nguồn quang phổ 6 Kết luận Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử tiến hành cách có hiệu quả, xác có nguồn sáng quang phổ ổn...
 • 7
 • 470
 • 0

Xây dựng mô hình phổ phát xạ của vật liệu nhiệt phát quang mgb4o7 pha tạp dy

Xây dựng mô hình phổ phát xạ của vật liệu nhiệt phát quang mgb4o7 pha tạp dy
... vật liệu MgB4O7: Dy 62 44 Hình 5.4 Đường Contour phổ 3D vật liệu 62 MgB4O7: Dy 45 Hình 5.5 Đặc trưng phổ Dy 64 46 Hình 5.6 Đặc trưng phổ MgB4O7: Dy từ Abtahi 64 47 Hình 5.7 Đặc trưng phổ MgB4O7: Dy ... 40 Hình 4.7 Front Panel chương trình biểu diễn đồ thò 59 3D I( l , T) 41 Hình 5.1 Phổ 3D vật liệu MgB4O7: Dy 61 42 Hình 5.2 Đặc trưng phổ 3D vật liệu 61 MgB4O7: Dy 43 Hình 5.3 Đường GC vật ... HVTH : Phan Thị Quỳnh 20 hình lý thuyết tả dòch chuyển điện tích mức lượng gọi hình động học tượng nhiệt phát quang Hiện nhiệt phát quang có ba hình: hình động học bậc một, hình...
 • 89
 • 156
 • 0

TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)

TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)
... coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) (Phương pháp xác định nguyên tố phụ gia, kim loại mài mòn, tạp chất dầu bôi trơn sử dụng xác định nguyên tố chọn lọc loại dầu gốc quang phổ phát ... thuật phụ gia đóng gói quy định phần dựa vào thành phần nguyên tố Các dầu bôi trơn thường pha trộn phụ gia đóng gói, tiêu kỹ thuật chúng xác định thành phần nguyên tố Phương pháp áp dụng, phụ gia ... dụng cụ 6.1 Máy quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng - Máy quang phổ phân tích phân tích đồng thời thích hợp, trang bị với đuốc ICP thạch anh máy phát r-f để tạo trì plasma 6.2 Cân...
 • 10
 • 546
 • 0

Mở rộng giới hạn hàm lượng của phương pháp thêm trong phép phân tích định lượng quang phổ phát xạ

Mở rộng giới hạn hàm lượng của phương pháp thêm trong phép phân tích định lượng quang phổ phát xạ
... h d%nh l ^ ? n g cune nhU phan t i c b djjoh t i n h !ffi quanG l a mgt n^;3Uon s n j vgn n?tnG hxm nogn l i t a % 9 % * ^ Trong ho quang t a k i c h t h i c h d\ì^ heu h e t c a c a^^uyen t ... cac l o g i nfuon sang nhu ssu : nrgn l U a , ho quang va t i a d i g a , moi l o g i iiruòn s a n : co kha n'Unir kfch t h f c h khac n^»att Trong ttryc t e phan t f c h quan;: p h o , c h a ... tr'„fc*nc xun: quanh l;o vj;y p!5n tfch quang sU «yac 2>9t vun/r san^; r j n g , t u aonr Btfni^^hea den aon.;:^ vo t«yen microract ffhi^ta vy cua v^i^'P phaa t i ^ h quang dugc c i ^ -gn ^ ' ' i ^^^i...
 • 149
 • 89
 • 0

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)
... KẾT LUẬN Việc nghiên cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) thu kết sau: • Các bước sóng để phân tích NTĐH mẫu có hàm lượng ... Phương pháp chuẩn độ • Phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) Xác định NTĐH ICP-MS • Xác định NTĐH kích hoạt nơtron • Xác định NTĐH huỳnh quang tia X (XRF) • Một số phương pháp ... nhóm nguyên tố đất hiếm: Tính chất đất kim loại, oxit, hidroxit muối chúng 1.2 .Ứng dụng nguyên tố đất Các sản phẩm đất sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp, nông nghiệp, y học Những NTĐH độ tinh khiết...
 • 16
 • 253
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)
... - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES) ’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng...
 • 120
 • 481
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)’’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát...
 • 115
 • 246
 • 0

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)
... - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP- OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) ’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát...
 • 20
 • 209
 • 0

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)
... - Nguyễn Phƣơng Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP- OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát ... phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng Nguyên tố đất Không phát Kích hoạt nơtron Giới hạn phát Giới hạn định lượng...
 • 19
 • 340
 • 1

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử doc

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử doc
... Schaibe-Lomakin phát biểu mối liên hệ cường độ vạch phổ phát xạ nguyên tử với nồng độ chất có plasma Trình bày phương pháp phân tích định lượng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 15 ... kích thích phát phổ phát xạ Tất nhiên mức độ khác tùy thuộc vào khả kích thích nguồn lượng Phổ phát xạ vật mẫu bao gồm ba thành phần: - Nhóm phổ vạch Đó phổ nguyên tử ion Nhóm phổ vạch nguyên tố ... tố nhiễu 3.1 .3 Các loại vạch phổ đặc trưng nguyên tố Trong ba thành phần: phổ vạch nguyên tử ion; phổ đám phân tử nhóm phân tử; phổ liên tục phổ vạch thành phần đặc trưng cho nguyên tử ion trạng...
 • 15
 • 2,814
 • 69

TÀI LIỆU VỀ QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ

TÀI LIỆU VỀ QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ
... tâm,các nguyên tử dễ dàng kích thích để tạo xạ, xạ lan truyền bên dễ dàng bị nguyên tử vùng bên (chưa bị kích thích hấp thụ) II/ Thiết bị phân tích: Hình 4: Sơ đồ máy quang phổ phát xạ nguyên tử Nguồn ... 5 • Một vài đặc trưng phổ phát xạ nguyên tử: - Vạch cuối cùng: Chúng ta biết phân tích nguyên tố có mẫu, ta thu loạt vạch phổ đặc trưng cho nguyên tố trải dài từ vùng tử ngoại tới vùng hồng ... hấp thụ xạ tượng thường xảy nguồn kích thích, đặc biệt nồng độ nguyên tố mẫu cao Hiện tượng gây ảnh hưởng đáng kể lên vạch phổ mà thu Hiện tượng tự hấp thụ xảy xạ nguyên tử bị nguyên tử khác...
 • 13
 • 778
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quang phổ phát xạ định lượngquang phổ phát xạphương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tửmáy quang phổ phát xạ nguyên tửphương pháp quang phổ phát xạ nguyên tửquang phổ phát xạ nguyên tửphân tích quang phổ phát xạphương pháp quang phổ phát xạphương pháp quang phổ phát xạ aesmáy quang phổ phát xạmáy quang phổ phát xạ hồ quangmáy quang phổ phát xạ icpmáy quang phổ phát xạ plasmahệ số phát thải của các nguồn thải di động đặc trưng chạy ngoài đô thị của tổ chức y tế thế giới who 1993§§8 đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đenPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học