vật liệu siêu hấp thụ

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY VÀ NỒNG ĐỘ KALI HYDROXÍT LÊN ĐỘ TRƯƠNG CỦA VẬT LIỆU SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYME HÓA BỨC XẠ AXÍT ACRYLIC TRÊN NỀN MONTMORILLONITE

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY VÀ NỒNG ĐỘ KALI HYDROXÍT LÊN ĐỘ TRƯƠNG CỦA VẬT LIỆU SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYME HÓA BỨC XẠ AXÍT ACRYLIC TRÊN NỀN MONTMORILLONITE
... KOH sấy nhiệt độ khác nhau: 60 (a), 70 (b), 90 (c) 110 oC (d) IV KẾT LUẬN Nhiệt độ sấy nồng độ kali hydroxít ảnh hưởng đáng kể đến độ trương bão hòa vật liệu siêu hấp thụ nước chế tạo từ axít acrylic ... cho vật liệu Để đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ sấy lên độ trương vật liệu, mẫu MMT/AAc-8 % KOH sau chiếu xạ tia gamma liều hấp thụ kGy sấy khô dải nhiệt độ từ 60, 70, 90 110 oC 14 giờ, sau ngâm trương ... từ axít acrylic polyme hóa xạ montmorillonite Độ trương vật liệu siêu hấp thụ nước cao đạt 238 g/g nồng độ KOH %, nhiệt độ sấy 70 oC, tỉ lệ khối lượng MMT/AAc 1: 0,3 liều hấp thụ kGy Phân tích...
 • 7
 • 263
 • 1

NGUYÊN cứu và CHẾ tạo vật LIỆU SIÊU hấp THỤ nước từ TINH bột và ACID ACRYLIC

NGUYÊN cứu và CHẾ tạo vật LIỆU SIÊU hấp THỤ nước từ TINH bột và ACID ACRYLIC
... NGHIÊN CỨU Khảo sát chế ghép AA lên tinh bột Tổng hợp vật liệu siêu hút nước từ AA tinh bột NỘI DUNG I Tổng quan II Thực nghiệm III Kết VI Kết luận đề nghò I TỔNG QUAN Giới thiệu vật liệu hấp thụ nước ... NGHIỆM - Nghiên cứu khả ghép AA vào tinh bột chất khơi mào K2S2O8 - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu loại chất tạo liên kết ngang - Trên sở tinh bột, tiến hành tổng hợp số vật liệu hấp thụ nước nhằm thay ... 156 Nước muối 62 50 48 44 38 Độ hấp thụ (g/g) Độ hấp thụ (g/g)ï III KẾT QUẢ Vật liệu PAA/DEG – DAA – tinh bột 400 300 Nước cất 200 Nước thường 100 Nước muối 40 50 60 Nhiệt độ 70 80 III KẾT QUẢ Vật...
 • 71
 • 486
 • 0

nghiên cứu và chế tạo vật liệu siêu hấp thụ nước từ tinh bột và acid acrylic

nghiên cứu và chế tạo vật liệu siêu hấp thụ nước từ tinh bột và acid acrylic
... Ảnh hưởng loại tinh bột lên khả hấp thụ nước vật liệu PAA/DEG-DAA -tinh bột Thí nghiệm Các loại tinh bột bột bắp bột sắn bột mì AA (g) bột gạo bột nếp 10 Độ hấp thụ (g/g) Nước thường Nước muối 10 ... loại tinh bột lên khả hấp thụ nước vật liệu PAA/DEG-DAA -tinh bột * Nhận xét: Trong loại tinh bột, bột mì cho sản phẩm có độ hấp thụ nước cao nhất, tinh bột lại thấp hàm lượng amylopectin tinh bột ... hấp thụ (g/g)ï Nước muối 800 600 400 200 Nước cất Nước thường Nước muối 10 Tinh bột Đồ thị 5: Ảnh hưởng hàm lượng tinh bột lên khả hấp thụ nước vật liệu PAA/DEG-DAA -tinh bột * Nhận xét: Dựa vào...
 • 69
 • 472
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ và giải hấp phụ nước của vật liệu siêu hấp phụ

Nghiên cứu khả năng hấp phụ và giải hấp phụ nước của vật liệu siêu hấp phụ
... dung nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ nước vật liệu siêu hấp phụ 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường đến khả hấp phụ nước vật liệu siêu hấp phụ nước 3.3 Nghiên cứu khả ... trương vật liệu siêu hấp phụ giảm Đã nghiên cứu ảnh hưởng thời gian đến trình hấp phụ nước vật liệu siêu hấp phụ nước - Thời gian để trình hấp phụ đạt bão hòa 60 phút Nghiên cứu khả hấp phụ nước ... 2.2.2 Nghiên cứu khả giải hấp phụ vật liệu siêu hấp phụ 2.2.2.1 Khả giải hấp phụ nƣớc điều kiện phòng thí nghiệm với vật liệu hấp phụ nƣớc dung dịch NaOH, NaCl, HCl nƣớc cất Lấy 20g vật liệu hấp phụ...
 • 42
 • 253
 • 0

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu polyme siêu hấp thụ nước và ứng dụng chúng để giữ ẩm và cải tạo đất

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu polyme siêu hấp thụ nước và ứng dụng chúng để giữ ẩm và cải tạo đất
... học Công nghệ giao chủ trì thực Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nớc, mã số KC02.DA01/06-10 Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu polyme siêu hấp thụ nớc ứng dụng chúng để giữ ẩm cải tạo đất ... thiệu chung polyme siêu hấp thụ nớc: công nghệ chế tạo ứng dụng 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, chế tạo polyme siêu hấp thụ nớc 1.1.1 Trên giới Polyme siêu hấp thụ nớc thờng đợc chế tạo từ trình ... án hoàn thiện xây dựng quy trình công nghệ sản xuất polyme siêu hấp thụ nớc công suất 100tấn/năm; sản xuất thử sản phẩm phục vụ thử nghiệm thơng mại hoá; xây dựng quy trình sử dụng sản phẩm cho...
 • 215
 • 536
 • 3

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT DNA TRONG ĐẤT NHẰM KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ VI SINH VẬT TRONG MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TRÙN ĐẤT Pheretima sp.VÀ THỰC VẬT SIÊU HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG CÂY THƠM ỔI (Lantana Camara L.)

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT DNA TRONG ĐẤT NHẰM KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ VI SINH VẬT TRONG MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TRÙN ĐẤT Pheretima sp.VÀ THỰC VẬT SIÊU HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG CÂY THƠM ỔI (Lantana Camara L.)
... nhằm khảo sát tính đa dạng hệ vi sinh vật mối quan hệ tương tác trùn đất Pheretima sp thực vật siêu hấp thụ kim loại nặng thơm ổi (Lantana Camara L.) 1.1 Mục đích Khảo sát khả hấp thụ thơm ổi ... cứu đất cho thích hợp với suất trồng bỏ qua yếu tố sinh học đất 2.8 Mối quan hệ vi sinh vật, thực vật trùn đất 2.8.1 Mối quan hệ vi sinh vật Để giải thích rõ mối quan hệ phức tạo vi sinh vật thực ... vật siêu hấp thụ: loại có khả hấp thu kim loại nhiều gấp trăm lần loại thực vật thông thường Qua khảo sát cho thấy có 400 loài phân bố 45 họ thực vật cho thực vật siêu hấp thu Các loài loài thực...
 • 79
 • 936
 • 0

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM
... Lựa chọn marketing mix nục tiêu địmh vị đặt hàng Quyết định khung định hướng chiến lược phổ mặt hàng Quyết định chọn nhóm gamme mặt hàng thuộc nhóm Quyết định hoàn thiện phối thức mặt hàng hỗn ... chuyn xong người Nhà bán buôn Nhà bán lẻ tiêu dùng chm Nhà cuối nhập + Kờnh 2: Kờnh ny l kờnh giỏn tip ngn, ó cú s chuyờn mụn hoỏ K.4 Người môi giới Nhà bán buôn Nhà bán lẻ marketing tiờu th nhng ... phân đoạn mục tiêu Xây dựng hỗn hợp marketing cho phân đoạn mục tiêu Hỡnh 1.2: Ba bc ch yu ca marketing mc tiờu 3- TO LP PHI THC MARKETING BN BUễN HN HP (MARKETING MIX) Sau cụng ty xỏc nh c chin...
 • 50
 • 800
 • 4

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM

Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM
... luận công nghệ marketing bán buôn công ty thơng mại bán buôn Chơng II: Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập công ty xây lắp- xuất nhập vật liệu kỹ thuật ... thuật xây dựng (CONSTREXIM) Chơng III: Một số kiến nghị đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập công ty xây lắpxuất nhập vật liệu kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) ... giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập công ty CONSTREXIM 1- vận dụng mô hình công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng công ty CONSTREXIM...
 • 47
 • 283
 • 0

Công tác quản lý Nguyên Vật Liệu", Công ty thương mại và bao bì Hà Nội

Công tác quản lý Nguyên Vật Liệu
... Công ty thương mại bao Nội I Cơ sở khoa học kiến nghị Đánh giá công tác quản nguyên vật liệu Công ty thương mại bao Nội Đối với doanh nghiệp sản xuất công ty, vấn đề quan tâm hàng ... trạng công tác quản nguyên vật liệu Công ty thương mại bao Nội Đặc điểm cách phân loại nguyên vật liệu công ty 1.1 Đặc điểm Nguyên vật liệu công ty thường loại khan đồ sộ, phần vật liệu ... nguyên vật liệu công ty - Hiện công ty có nhiều loại nguyên vật liệu khác quản nhiều kho khác công tác quản loại vật liệu gặp nhiều khó khăn đa dạng chủng loại vật liệu công ty thi công...
 • 25
 • 199
 • 0

Kế toán nguyên liệu,vật liệu, khảo sát thực tế tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long (BC; 10)

Kế toán nguyên liệu,vật liệu, khảo sát thực tế tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long (BC; 10)
... Nam C ng 133 331 14.815. 360 62 1 309. 469 . 560 133 111 133 111 7. 564 .9 96 621 83.214.9 56 621 45.121. 964 ,8 309. 469 . 560 83.214.9 56 521.9 96, 8 45.721. 964 ,8 415.5 86. 868 ,8 437.8 06. 480,8 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ... TY XÂY D NG S THĂNG LONG I c i m chung c a Cơng ty 1-Q trình hình thành phát tri n c a Cơng ty Cơng ty xây d ng s Thăng Long m t daonh nghi p nhà nư c tr c thu c t ng cơng ty xây d ng Thăng Long ... 83.214.9 56 75 .64 9. 960 7. 564 .9 96 43. 764 .239,2 39.785 .67 2 3.978. 567 ,2 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN thi cơng Nh p cát vàng ph c v thi cơng C ng 17/12 480 1.257.725 ,6 1.234.2 96 123.429 ,6 128.3 36. 920,8 1 16. 669 .928...
 • 56
 • 119
 • 0

Kế toán nguyên liệu,vật liệu, khảo sát thực tế tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long

Kế toán nguyên liệu,vật liệu, khảo sát thực tế tại Công ty xây dựng số 6 Thăng Long
... Nam C ng 133 331 14.815. 360 62 1 309. 469 . 560 133 111 133 111 7. 564 .9 96 621 83.214.9 56 621 45.121. 964 ,8 309. 469 . 560 83.214.9 56 521.9 96, 8 45.721. 964 ,8 415.5 86. 868 ,8 437.8 06. 480,8 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ... TY XÂY D NG S THĂNG LONG I c i m chung c a Cơng ty 1-Q trình hình thành phát tri n c a Cơng ty Cơng ty xây d ng s Thăng Long m t daonh nghi p nhà nư c tr c thu c t ng cơng ty xây d ng Thăng Long ... 83.214.9 56 75 .64 9. 960 7. 564 .9 96 43. 764 .239,2 39.785 .67 2 3.978. 567 ,2 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN thi cơng Nh p cát vàng ph c v thi cơng C ng 17/12 480 1.257.725 ,6 1.234.2 96 123.429 ,6 128.3 36. 920,8 1 16. 669 .928...
 • 56
 • 96
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương
... giá nguyên vật liệu 100 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu CTCP Thực Phẩm Minh Dương 100 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên ... nguyên vật liệu CTCP Thực Phẩm Minh Dương 100 3.2.2 Các yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu 101 3.2.3 Một số kiền nghị công tác kế toán nguyên vật liệu CTCP Thực Phẩm Minh ... kho nguyên vật liệu 83 2.4.3 Kế toán xuất kho nguyên vật liệu 85 2.4.4 Kế toán kiểm kê đánh giá lại nguyên vật liệu 89 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN...
 • 132
 • 135
 • 0

Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)

Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)
... thuật xây dựng (CONSTREXIM) Chơng III: Một số kiến nghị đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập công ty xây lắpxuất nhập vật liệu kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) ... luận công nghệ marketing bán buôn công ty thơng mại bán buôn Chơng II: Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập công ty xây lắp- xuất nhập vật liệu kỹ thuật ... 57 Chơng III Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập công ty xây lắp xuất nhập vật liệu kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) .58 I...
 • 47
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu không hấp thụ nhiệtchế tạo vật liệu siêu thuận từvật liệu bao bì thủy sảnứng dụng vật liệu siêu dẫnvật liệu siêu dẫntài liệu vể vật liệu học kỹ thuậtôn thi môn vật liệu học kỹ thuậtđề thi môn vật liệu học kỹ thuậtvật liệu học kỹ thuậtvật liệu và kích thướcvật liệu siêu giữ nước cho cây trồngvật liệu địa kỹ thuậtvật liệu siêu dẫn là gìvật liệu siêu đàn hồivật liệu lọc hồ thủy sinhbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả