GIAO AN Vật lý 6, trọn bộ chi tiết

GIAO AN Vật 6, trọn bộ chi tiết

GIAO AN Vật lý 6, trọn bộ chi tiết
... trí vật TĐ Chẳng hạn, lên cao trọng lượng vật giảm chút ít.Trái lại, khối lượng vật không thay đổi theo vị trí vật, khối lượng lượng chất chứa vật VD trọng lượng vật Mặt Trăng 1/6 trọng lượng vật ... 1N +Trọng lượng cân 1kg tính gần 10N ?Một HS có khối lượng 30 kg trọng lượng N? ?Trọng lượng cam 2N khối lượng bao nhiêu? -Trọng lượng vật cường độ lực hút TĐ lên vật Do đó, trọng lượng vật phụ ... - Vật rắn bỏ lọt bình chia độ? +) Dùng bình chia độ: - Đổ nước vào bình chia độ, ghi lại thể tích V1 - Thả vật rắn vào bình chia độ, ghi lại thể tích V2 - Vật rắn không bỏ lọt bình →Thể tích vật...
 • 94
 • 271
 • 0

Giáo án Vật 6 (Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 6 (Trọn bộ)
... 0F) = 68 0F b) TÝnh 68 0F =? 0C Ta cã: 68 0F = 320F + 360 F 36 = 0C + 1,8 0C = 200C Ho¹t ®éng 5: VËn dơng GV: Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh C5? C5: -) 300C = 00C + 300C = 320F + 30 1,80F = 860 F -) ... nãng mét lỵng chÊt láng? A Khèi lỵng riªng cđa chÊt láng t¨ng B Khèi lỵng cđa chÊt láng t¨ng C Khèi lỵng riªng cđa chÊt láng gi¶ m D C¶ thĨ tÝch vµ khèi lỵng riªng cđa chÊt láng ®Ịu t¨ng C©u 4: ... riªng D C¶ A, B, C C©u 6: Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp c¸c chÊt në v× nhiƯt tõ Ýt tíi nhiỊu, c¸ch s¾p xÕp nµo lµ ®óng? A R¾n, láng, khÝ B Láng, khÝ, r¾n C R¾n, khÝ, láng D KhÝ láng r¾n PhÇn tù ln: C©u...
 • 56
 • 349
 • 2

Giáo án Vật 6 (trọn bộ)

Giáo án Vật lý 6 (trọn bộ)
... Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác d) Cân gọi gì? - Tác dụng vật lên vật khác ? Lực t/d lên vật gây kết gọi lực qủa vật? - Lực tác dụng lên vật làm vật ? Nếu có hai lực t/d vào vật bị biến dạng ... kéo vật lên vật khác c) Lực kế gọi gì? d) Cân ? Lực t/d lên vật gây kết - Tác dụng vật lên vật khác qủa vật? gọi lực Gv: Lơng Thị Thuỷ 43 GA Vật Trờng THCS Hải Vân ? Nếu có hai lực t/d vào vật ... Kết luận: Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật t/d lực lên vật Hoạt động 3: Nhận xét phơng chiều lực ( ) Các nhóm làm lại t/n h .6. 1 ;6. 2 sau nhận 2) Phơng chiều lực: xét phơng chiều lực ? H .61 lò xo t/d...
 • 201
 • 329
 • 1

Giao an vat ly 6 tron bo nam hoc 2010 - 2011

Giao an vat ly 6 tron bo nam hoc 2010 - 2011
... dạy:8/12/0 8-6 A;9/12/0 8-6 B;10/12/0 8-6 C; 11/12/0 8-6 D Tiết: 16 Kiểm tra HọC Kì I I Mục tiêu - Đánh giá kết học tập HS kiến thức, kĩ vận dụng - Rèn tính t lô gíc, thái độ nghiêm túc học tập kiểm tra - Qua ... nghiêng đòn bẩy - Đọc trớc 16: Ròng rọc *** - Ngy soạn:3/1/09;ngày dạy :6/ 1/0 9-6 B;12/1/0 9-6 C,6A,6D Tiết:19 ròng rọc I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cấu tạo ... biết - Hớng dẫn làm tập sách tập V Hớng dẫn học nhà: (1 phút) - Học làm tập sách tập - Chuẩn bị cho sau ============*&*=========== Ngy soạn:28/11/08;ngày dạy:1/12/0 8-6 A;2/12/0 8-6 B;3/12/0 8-6 C;...
 • 99
 • 313
 • 4

Giáo án Vật 6 (trọn

Giáo án Vật lý 6 (trọn bô
... Quỳnh Chi 26 Hoạt động 4: Vận dụng ( phút ) -Yêu cầu học sinh thực -Đọc làm C6 câu C6 -Gọi học sinh trả lời câu hỏi C6 -Trả lời câu hỏi C6 -Nhận xét -Ghi Giáo án lí IV Vận dụng -C6: treo dây ... phương án án thực hành vật rắn đo thể tích vật rắn không thấm - Bảng4.1 nhóm vật dụng cụ V(ư) V(đ) -Gọi học sinh đại diện -Đại diện nhóm nêu cần đo cm3 cm3 đo nhóm nêu phương án thí thực phương án ... -Đọc làm C6 III Công thức liên hệ C6 trọng lượng -Gọi học sinh trả lời câu hỏi C6 -Trả lời câu hỏi C6 khối lượng -Nhận xét -C6: Trường THCS Phan Thúc Duyện  33 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Giáo án lí -Ghi...
 • 99
 • 235
 • 0

Tài liệu Giáo án Vật 6 Trọn bộ

Tài liệu Giáo án Vật Lý 6 Trọn bộ
... vật để đo khối lượng *Những điểm cần lưu ý: + Khối lượng vật đại lượng vật đặc trưng cho đồng thời thuộc tính khối lượng khác vật: 1, Lượng chất tạo thành vật 2, Quán tính vật 3, Hấp dẫn vật ... dụng lực hút lên vật, lực gọi trọng lực + Trọng lực tác dụng lên vật trọng lợng vật Hoạt động 3: Tìm hiểu Phương chiều II– PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA trọng lực ( 10 phút) TRỌNG LỰC Gv: Trọng lực có phương ... Ngày soạn: Tiết TRỌNG LỰC - ĐƠN VỊ TRỌNG LỰC A- MỤC TIÊU • Hs hiểu đợc trọng lực lực hút trái đất, nắm đợc phơng chiều trọng lực • Hiểu đợc trọng lợng vật trọng lực tác dụng lên vật • Nắm đợc đơn...
 • 74
 • 1,025
 • 2

Giáo án Vật 6 trọn bộ

Giáo án Vật lý 6 trọn bộ
... dụng lên vật gọi trọng lực hay trọng lượng vật Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 48/82 Trường THCS Trần Quang Khải Câu 5: Lực hút trái đất lên vật gọi gì? 10/ Giáo án Vật Câu 6: + D = ... = 0 ,66 6 (m3) (1 điểm) Nhận xét, đánh giá kiểm tra Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 43/82 Trường THCS Trần Quang Khải Dặn dò: Giáo án Vật Về nhà coi lại đọc trước 15 - - Giáo ... 28/82 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Vật - - Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 29/82 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần : Tiết: 3 Giáo án Vật Ngày soạn: 07/11/201 08/11/201...
 • 82
 • 263
 • 0

Giáo án vật 6 trọn bộ hay

Giáo án vật lý 6 trọn bộ hay
... đo: B1: Đo trọng lượng vật B2: Kéo vật lên từ từ đo lực kéo ghi kết vào bảng c Nhận xét: Lực kéo vật lên trọng lượng vật Rút kết luận: GV: Yêu cầu học sinh hoàn thành câu C2 Khi kéo vật lên theo ... cát có khối lượng 15kg a Tính thể tích cát đó: b Tính trọng lượng đống cát a Thể tích cát là: 3m3 (1000.10) : 15 = 66 6,7 dm3 = 0 ,66 7 m3 b Trọng lượng đống cát 3m3 là: 3000.15 = 45000N Bài 4: ... rọc: Giáo viên treo hình 16. 2 ( a,b ) lên bảng Giáo viên mắc ròng rọc động ròng rọc cố định bàn giáo viên Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, quan sát - Là bánh xe có rãnh, quay quanh hình 16. 2...
 • 94
 • 2,068
 • 0

giáo an vat 6 trọn bộ tuyệt vời

giáo an vat lý 6 trọn bộ tuyệt vời
... : Vt ang chuyn ng nhanh lờn v vt ang chuyn ng I.Nhng hin tng cn chỳ ý quan sỏt cú lc tỏc dng 1.Nhng s bin i ca chuyn ng Vt ang chuyn ng dng li Vt ang ng yờn, bt u chuyn ng Vt chuyn ng nhanh lờn ... xột v phng v chiu ca lc (10) GV: Lm li TN h6.1; TN h6.2, y/c Hs quan sỏt v nhn xột trng thỏi chuyn ng ca xe ln HS: Quan sỏt v tr li GV: Chiu H6.1, H6.2 mụ phng phng v chiu ca lc tỏc dng hai t/hp ... chiu xỏc nh HS : Lm li TN 6. 3 ri tr li C5 H4: Hai lc cõn bng ( ) GV: Chiu H6.4 SGK y/c Hs quan sỏt v tr li cõu hi C6 HS: Cỏ nhõn quan sỏt v tr li GV: Nhn mnh hai i ngang thỡ dõy ng yờn GV: Y/c...
 • 108
 • 118
 • 0

Giáo án VẬT 8 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải...
 • 71
 • 742
 • 14

Giáo án Vật 12(Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 12(Trọn bộ)
... sáng vật sáng : Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Các vật sáng bao gồm nguồn sáng vật chiếu sáng b) Vật chắn sáng – Vật suốt : Vật chắn sáng vật không cho ánh sáng truyền qua Vật suốt vật ánh sáng ...  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  15 phút (6-20) Sự truyền ánh sáng Giới thiệu nguồn sáng vật sáng Tìm vài ví dụ nguồn sáng vật chiếu sáng Giới thiệu vật chắn sáng, vật ... Dặn dò :  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  Trang 13 Phần hai : QUANG HỌC Chương V SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Tiết 36 SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG GƯƠNG PHẲNG...
 • 138
 • 376
 • 3

Giáo án vật 7 trọn bộ

Giáo án vật lý 7 trọn bộ
... nhờ phát ánh Nguyễn Bửu Khánh -3- ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại Sau - Tự hoàn chỉnh thông báo từ nguồn ghi kết luận vào sáng để biểu thò vật tự tập phát ánh sáng, vật sáng để ... Nguồn nguồn sáng vật sáng sáng vật - Yêu cầu HS nhận xét khác - Nhận xét trả sáng : dây tóc bóng đèn lời Kết luận sáng mãnh giấy trắng, - Dây tóc cụ thể vật tự phát bóng đèn tự ánh sáng, vật phải ... lại chiếu sáng vật B Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ gương truyền từ ảnh đến mắt ta C Vì có ánh sáng từ vật vòng sau gương đến mắt ta D Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt...
 • 122
 • 408
 • 4

GIÁO án vật 12 TRỌN bộ (cơ bản)

GIÁO án vật lý 12 TRỌN bộ (cơ bản)
... tốc độ vật → lực M Vật chịu tác dụng lực T r = lα P O s hướng tâm giữ vật chuyển động u r u u r Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang t + P P u r P n Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) ... 10 -12 W/m2 Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang 31 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) - Thơng báo tần số âm âm cho nhạc cụ phát - HS ghi nhận khái niệm âm hoạ âm từ xác định đặc trưng vật ... chu kì tần số + Cơng thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hồ V.DẶN DỊ: Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) Về nhà làm tập Sgk.và sách tập VI RÚT...
 • 113
 • 415
 • 1

giao an dia ly 6 (tron bo-cuc hay)

giao an dia ly 6 (tron bo-cuc hay)
... 22 -6 22-12 dộ dài ngày đêm điểm D D vĩ tuyến 66 033bắc nam hai nửa cầu nh ? Vĩ tuyến 60 33Bắc Nam đờng ? (Vào ngày 22 -6 ngày 22-12 vĩ độ 66 033 bắc nam có tợng ngày đêm dài suốt 24 h - Vĩ tuyến 66 033B ... nh ? Bớc 2: - GV yêu cầu HS trả lời - GV chuẩn kiến thức - Vào ngày 22 -6 22-12 địa điểm ở: + Vĩ tuyến 66 033b + Vĩ tuyến 66 033N Có ngày đêm dài suốt 24 h - Từ vòng cực đến cực hai bán cầu số ngày ... đất Hoạt đông Thầy trò Hoạt động 1: Bớc 1: GV: Hớng dẫn học sinh quan sát địa cầu tranh cấu tạo Trái Đất - Quan sát tranh H 26- SGK em cho biết cấu tạo Trái Đất gồm lớp ? - Các lớp có đặc điểm...
 • 71
 • 666
 • 3

GIÁO ÁN VẬT 9 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 - TRỌN BỘ
... HS: - điện trở mẫu có giá trò 6Ώ, 10Ώ, 16Ώ GV: Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật - ampe kế có GHĐ 1,5A ĐCNN 0,1A - vôn kế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1V - nguồn điện 6V - công tắc - đoạn ... 19 GV: Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật II.CHUẨN BỊ: *Đối với nhóm học sinh: - nguồn điện V - công tắc - ampekế có GHĐ 1,5 A ĐCNN 0,1 A - vôn kếá có GHĐ 10 V ĐCNN 0,1 V - ... Quý Đôn giáo viên Giáo án Vật Bảng 1: Điện trở suất 200C số chất - HS làm câu C2 * Hoạt động : Xây dựng công thức tính điện trở - Tính theo bước - Tính theo bước - Tính theo bước - Rút công...
 • 69
 • 281
 • 2

Xem thêm