Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huế

Slide đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huế

Slide đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huế
... QTKD TH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đánh giá hiệu quả CRM từ các yếu tố bên ngoài Đánh giá mức độ tin cậy khách hàng VCB Đánh giá mức độ tin cậy đối với thương hiệu Kết quả kiểm ... K42 QTKD TH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đánh giá hiệu quả CRM từ các yếu tố bên ngoài Đánh giá mức độ tin cậy khách hàng VCB Đánh giá mức độ tin cậy đối với thương hiệu Tiêu chí An ... trình xây dựng CRM •Xác định chi tiêu phản ánh kết quả thực hiên hoạt động CRM Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động CRM tại Vietcombank (VCB) Huế •Đề một số giải pháp...
 • 43
 • 331
 • 0

Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huế

Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huế
... lượng ngân hàng khách hàng giao dịch Đa phần khách hàng giao dịch với 2-3 ngân hàng với 108 khách hàng, chi m 85.7% số lượng khách hàng giao dịch lúc ngân hàng nhiều với 60/126 khách hàng, chi m ... quả ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế nói riêng NHTM ở Việt Nam nói chung Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu hoạt động quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng TMCP ... hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Huế Đối tượng tham gia vấn: Nhân viên thực hoạt động quản trị khách hàng, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh...
 • 64
 • 372
 • 1

phân tích mức đô ̣ hài lo ̀ng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng tmcp ngoa ̣i thương viêt namchi nha ́nh câ ̀n thơ

phân tích mức đô ̣ hài lo ̀ng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ atm tại ngân hàng tmcp ngoa ̣i thương viêt nam – chi nha ́nh câ ̀n thơ
... mƣ́c đô hài lo ng của khách hàng sƣ̉ dụng dịch vụ thẻ ATM tạ i Ngân hàng TMCP Ngoa i Thƣơng Việt Nam Chi nha nh n Thơ? Ngân hàng TMCP Ngoa i Thƣơng Việt Nam Chi nha nh n Thơ ... động dịch vụ thẻ ATM Ngân hà ng TMCP Ngoa i Thƣơng Việt Nam Chi nha nh n Thơ phát triển tốt Mƣ́c đô hài lo ng của khách hàng đô i với dị ch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Ngoa i ... Anh Phân tí ch mức đô hài lo ng của khách hàng sử dụng dị ch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Ngoa i Thương Việt Nam Chi nha nh n Thơ  Do chất lƣợng đƣợc đo lƣ ̀ng bằng...
 • 104
 • 249
 • 0

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bình liêu

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ bình liêu
... cổ phần thương mại dịch vụ Bình Liêu em định tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bình Liêu ... cổ phần thương mại dịch vụ Bình Liêu em định tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bình Liêu ... cho Công ty ngày nhiều 4.2 Đánh giá hiệu kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu từ năm 2011-2013 4.2.1 Tình hình tài Công ty qua báo cáo kết hiệu...
 • 74
 • 272
 • 0

SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
... GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU VÀ HÌNH ĐÁNH GIÁ CAMELS2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP CHÂU2 MÔ HÌNH CAMELS CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ... CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CHÂU VÀ HÌNH ĐÁNH GIÁ CAMELS GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP CHÂU Ngân hàng thương mại cổ phần Châu (tên giao ... ATC xin phép sư dụng hình CAMELS để phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Châu, kết hợp với những thông tin tài chính và phi tài chính...
 • 69
 • 195
 • 0

Đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất biện phát nâng cao hiệu quả hoạt động một số trạm xử lý nước thải mỏ than trong ngành than ở việt nam

Đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất biện phát nâng cao hiệu quả hoạt động một số trạm xử lý nước thải mỏ than trong ngành than ở việt nam
... khai thác than x lý n 1.2.1 Tình hình khai thác than c th i m than Vi t Nam Vi t Nam - Theo T p đoàn Than khoáng s n Vi t Nam tr l Qu ng Ninh kho ng 10.5 t t n, tr l ng than t i Vi t Nam r t l ... 3.2.1 Nâng cao hi u qu s d ng trang thi t b 88 3.2.2 Nâng cao hi u qu ho t đ ng m t s công đo n dây chuy n x lý 90 3.2.2.1 Nâng cao hi u qu s d ng b u hoà 90 3.2.2.2 Nâng cao hi ... v n hành b o d m than Vi t Nam ng m t s tr m x lý n ánh giá hi u qu ho t đ ng x lý n c th i m than Vi t Nam c th i c a tr m x lý n c th i m than Vi t Nam xu t bi n pháp đ nâng cao hi u qu x lý...
 • 162
 • 91
 • 0

Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần hàng hải minh lương

Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần hàng hải minh lương
... đề tài báo cáo thực tập Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tài tại Công ty cổ phần Hàng Hải Minh Lương Dưới giúp đỡ nhiệt tình cán công nhân viên Công ty cổ phần Hàng Hải Minh Lương ... Phân tích đánh giá hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương 2.2.1 Phân tích hiệu sử dụng tổng tài sản công ty Để đánh giá cách đầy đủ xác hiệu sử dụng tài sản, cần sâu phân tích ... THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MINH LƯƠNG 2.1 Phân tích tình hình sử dụng tài sản nguồn vốn Công ty cổ phần hàng hải Minh Lương 2.1.1 Thực trạng...
 • 44
 • 60
 • 0

phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam - chi nhánh quảng nam

phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam - chi nhánh quảng nam
... a Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam 2.1.2 Ch c năng, nhi m v c a NHTMCP Ngo i thương Vi t Nam - Chi nhánh Qu ng Nam 2.1.3 Cơ c u t ch c c a NHTMCP Ngo i thương Vi t Nam - Chi nhánh Qu ng Nam ... Đ NG B O LÃNH T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM - CHI NHÁNH QU NG NAM 2.1 Khái quát v ho t ñ ng c a Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Qu ng Nam 2.1.1 Quá trình ... phát tri n c a NHTMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Qu ng Nam Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam Chi nhánh Qu ng Nam có tr s ñ t t i 35 Tr n Hưng Đ o, TP Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam, ho t ñ ng...
 • 26
 • 151
 • 0

mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam - chi nhánh đà nẵng

mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam - chi nhánh đà nẵng
... thức hoàn trả - Cho vay tiêu dùng trả góp - Cho vay tiêu dùng phi trả góp - Cho vay tiêu dùng tuần hoàn c Căn vào nguồn gốc khoản nợ - Cho vay tiêu dùng gián tiếp : - Cho vay tiêu dùng trực ... sau: - Đối tượng cho vay tiêu dùng - Dư nợ cho vay - Danh mục sản phẩm cho vay - Phạm vi cung ứng dịch vụ - Chất lượng dịch vụ - Chất lượng vay - Kết cho vay 1.2.2 Các tiêu đánh giá kết mở rộng cho ... tế 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng NHTM a Căn vào mục đích cho vay - Cho vay tiêu dùng cư trú (cho vay tiêu dùng bất động sản 6 - Cho vay tiêu dùng phi cư trú (cho vay tiêu dùng thông thường)...
 • 26
 • 215
 • 1

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ ĐÔ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ ĐÔ
... ca ̣nh tranh cùng với tình hình thực tế của Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô, em đã phân tích về tình hình hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh và đầ u nâng cao lưc ca ̣nh tranh của Chi nhánh, ... ̣nh tranh đô i vơi Chi nhánh Ngân ̣ hàng NN&PTNT Thủ đô là mô ̣t vấ n đề rấ t cấ p thiế t nhằ m nâng cao hiê ̣u quả kinh doanh và khẳ ng đinh vi ̣ thế của mình thi ̣ truờng Chi ... pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhá nh Ngân hàng NN&PTNT Thủ đô Đầu tạo dựng tiềm lực sở vật chất và đô i mới công nghê ̣ 1.1 Đa dạng hóa nguồn vốn để phục vụ trình đổi công nghệ Chi nhánh...
 • 21
 • 228
 • 0

Đánh giá tình hình hoạt động và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND UBND

Đánh giá tình hình hoạt động và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND UBND
... động HĐND UBND thị xã, tình hình kinh tế- xã hội thị xã cho Văn phòng HĐND Văn phòng UBND tỉnh 4.3 Đối với phòng, ban, ngành, xã, phờng thị xã Văn phòng HĐND -UBND thị xã máy làm việc HĐND UBND ... để có phơng hớng nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng II Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng HĐND -UBND thị xã Phú Thọ Trong thời gian thực tập Văn phòng HĐND -UBND thị xã Phú Thọ ... Tình hình hoạt động Văn phòng HĐND -UBND thị xã Phú Thọ Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND -UBND thị xã Phú Thọ Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND -UBND thị xã Phú Thọ đợc quy định văn Quy định chức...
 • 37
 • 263
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh đăk lăk

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh đăk lăk
... Cơ cấu cho vay theo thời hạn Xét cấu cho vay theo thời gian cho vay, chia khoản vay thành cho vay ngắn hạn cho vay trung, dài hạn Trong hoạt động cho vay chia nhỏ thành cho vay VND cho vay USD, ... 2.2: Cơ cấu cho vay theo nghành nghề VCB Daklak 25 Bảng 2.3: Cơ cấu cho vay theo thời gian cho vay VCB Daklak 29 Bảng 2.2: Cơ cấu cho vay theo thời gian cho vay ngân hàng VCB chi nhánh ... tốc cho vay trung, dài hạn Điều phần dần khẳng định vai trò cho vay ngắn hạn hoạt động cho vay ngân hàng, cho thấy hoạt động cho vay ngắn hạn ngân hàng có hiệu cao, đảm bảo an toàn sinh lời cho...
 • 66
 • 57
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG HẠ
... những giải pháp marketing phù hợp với các hoạt động kinh doanh của chi nhánh Láng Hạ Chương I Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ nền kinh ... I.Giới thiệu chung về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Láng Hạ 1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của Ngân hàng NN &PTNT Chi nhánh Láng Hạ Từ những ... động kinh doanh 16 CHƯƠNG II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG No & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG...
 • 41
 • 419
 • 1

Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành
... tăng sản phẩm công ty thu hút nhiều khách hàng Công tác quản lý sản xuất, công tác kế toán công ty trọng Nó thể kết mà công ty đạt công ty có lợi nhuận qua năm Trong tương lai, công ty gặp phải ... vốn công ty tốt, điều giúp công ty đứng vững ngành sản xuất gỗ PHẦN 2: MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ ĐẠI THÀNH 2.1 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 2.1.1 Sứ mệnh công ty Với ... vô quan trọng .Công ty thực thông thập thông tin từ hồ sơ lưu trữ nội nhân viên công ty, về khách hàng công ty thực hiên thu thập qua hội chợ, hội thảo.Về đối thủ cạnh tranh công ty thu thập qua...
 • 42
 • 404
 • 0

những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam-chi nhánh 11

những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng xuất nhập khẩu việt nam-chi nhánh 11
... PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN Q́C TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG X́T NHẬP KHẨU VIấậ́T NAM-CHI NHÁNH 11 3.1.Một số thành tựu đạt ... 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN Q́C TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG X́T NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH- 11 2.1.Giới thiờờ̀u vờờ̀ Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ……………………20 ... ngân hàng doanh nghiệp CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN Q́C TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG X́T NHẬP KHẨU VIấậ́T NAM –CHI NHÁNH 11 2.1Giới thiờờ̀u vờờ̀ ngân...
 • 61
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của công ty và nguyên nhânđánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nammột số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệpiii giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam trong thời gian tớigiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động và cho vay vốn của ngân hàng công thươngcác chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động tư vấn m amp a của công ty chứng khoáncác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tư vấn m amp a của công ty chứng khoángiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn m amp a của công ty chứng khoán bản việtđịnh hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn m amp a của công ty chứng khoán bản việtnhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mạimột số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập tại việt namxây dựng kế hoạch và giải pháp củng cố đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các htxnâng cao hiệu quả hoạt độngslide nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn bia huếphân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng tây đôBài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac 2017Bài báo ISI SCOPUS | Hanoi University of Science, VNU02. Chuong trinh hop du kienDanh muc HNKH Quoc te 2014Danh muc HNKH trong nuoc 2014 0Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUsaigontel a6a1dTFBTXChủ đề thế giới thực vậtBài 6. Trình bày khẩu hiệuLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Thương mại và du lịchBài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạngBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 12. Đời sống kinh tế, văn hoáLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUChủ đề sinh học 9 Ô nhiễm môi trường