Bài thuyết trình nhóm báo cáo phần mềm lucicon thiết kế chiếu sáng

ứng dụng phần mềm relux thiết kế chiếu sáng nội thất

ứng dụng phần mềm relux thiết kế chiếu sáng nội thất
... - Tìm hiểu tổng quan thiết kế chiếu sáng, tìm hiểu thiết bị chiếu sáng Tìm hiểu phần mềm chiếu sáng Relux Ứng dụng phần mềm chiếu sáng Relux thiết kế chiếu sáng nội thất cho hộ III Đối tƣợng khách ... phần mềm Relux thiết kế chiếu sáng nội thất ’ nhằm tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Relux khai thác phần mềm để thiết kế chiếu sáng nội thất cho hộ II Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu tổng quan thiết ... CHƢƠNG III THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NỘI THẤT VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG III.1 Thiết kế chiếu sáng nội thất III.1.1 Chiếu sáng nội thất Với việc chiếu sáng nhà ở, tất nhiên ưu tiên hàng đầu ánh sáng tự nhiên...
 • 210
 • 459
 • 4

Bài thuyết trình nhóm 5 kĩ năng mềm

Bài thuyết trình nhóm 5 kĩ năng mềm
... ĐẦU Kính mời thầy bạn xem đoạn phim NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH I.KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH II Ý NGHĨA CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH III.QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH IV.PHÂN LOẠI I KHÁI NIỆM KẾ ... = phương pháp làm việc XÁC ĐỊNH NGUỒN LỰC “5M” - MAN, “nguồn nhân lực” bao gồm nội dung: + Những thực công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp? + Ai hỗ ... hữu hiệu tiêu chuẩn kiểm tra III QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH Xác định mục tiêu, yêu cầu (Why) Xác định nội dung công việc (What) Xác định 3W   QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Xác định cách thức thực...
 • 36
 • 274
 • 0

Báo cáo “Phân tích và thiết kế các biện pháp cắt giảm lãng phí tại nhà máy nhôm Đông Anh” potx

Báo cáo “Phân tích và thiết kế các biện pháp cắt giảm lãng phí tại nhà máy nhôm Đông Anh” potx
... 13 181.6 Huỷ Chiều dày DA 2133 220.8 Khuôn hỏng K/h chấp nhận không DA 5012 3242 Huỷ 630 Do thiết kế Lắp lên cửa DA 5059 K/h trả lại xử lý bị kêu nắn đạt yêu cầu DA 5071 4101 DA 5080 Kích thớc...
 • 69
 • 432
 • 7

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG Chương trình quản lý cửa hàng bán điện thoại

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG Chương trình quản lý cửa hàng bán điện thoại
... Thêm hàng Sửa NCC Xóa NCC Cập Nhật Quản Bán Thêm NCC Quản NCC Ban Quản Thêm Cập Nhật Hàng Hóa Sửa Sửa Xóa Cập nhạt Quản Quầy Yêu cầu Quản Nhân Viên Báo cáo Thêm Xóa Quản Nhập ... Quản Nhập Cập Nhật Quản Khách Hàng Tìm Kiếm Thống Kê Hàng Bán Hàng Nhập T.T Hàng Hóa Hàng Nhập 4) Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu a) Quản Nhập b) Quản Bán Hàng c) Quản Nhân Viên T.tin yêu ... Kiếm Thống Kê Tìm Kiếm Thống Kê Điện Thoại Kết Quả Ban Quản Kết Quả Yêu Cầu Yêu Cầu Thống Kê Hàng Nợ Kết Quả Yêu Cầu Tìm Thông Tin Về Điện Thoại Yêu Cầu Thống kê Hàng Nhập Kết Quả Hàng...
 • 21
 • 332
 • 1

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế
... CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC QUỐC TẾ Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C Bản chất thiết kế tổ chức quốc tế Thiết kế tổ chức gì? Những việc thiết kế tổ chức? Tác động kinh doanh quốc tế đến thiết ... vấn đề thiết kế kiểm soát TCQT như:    Bản chất, loại hình, vấn đề liên quan đến Thiết kế TCQT” Chức Kiểm soát quản trị chức Kiểm soát KDQT Mô tả công ty quốc tế quản trị chức Kiểm soát ... IV Chức kiểm soát KDQT 28 V QUẢN TRỊ CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT TRONG KDQT Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C V Quản trị chức kiểm soát 29 Quản trị chức kiểm soát Thiết lập hệ thống kiểm soát...
 • 38
 • 468
 • 5

Báo cáo: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Báo cáo: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
... cầu báo cáo Xóa thi Thông báo Đăng nhập Người quản trị Đã xóa Thay đổi thông tin cá nhân Thay đổi password Thông tin hệ thống Thay đổi password Cập nhật thành viên vào hệ thống Thay đổi thông tin ... Giáo trình pttk hệ thống thông tin, NXB Hà Nội –(2004) [3] Thạc Bình Cường, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB khoa học kỹ thuật, (2002) [4] Nguyễn Tuệ, Giáo trình nhập môn hệ CSDL, Hà Nội ... viên, giám thị, cán khảo thí vào hệ thống Phần có người quản trị có quyền thêm vào sở liệu hệ thống 3.6.3.1.3 Thay đổi thông tin: Thay đổi thông tin người dùng tham gia hệ thống thi trắc nghiệm Phần...
 • 46
 • 265
 • 0

Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
... công vào hệ thống STT Hoạt động Tác nhân yêu cầu cập nhật thông tin lên hệ thống Hệ thống kiểm tra thông tin sở liệu Hệ thống gửi thông tin lên mẫu sẵn Tác nhân thay đổi thông mẫu gửi lại hệ thống ... Nếu tồn tài khoản, hệ thống trả thông tin người dùng Thủ thư nhập thông tin sách trả (ID) vào hệ thống Hệ thống cập nhật thông tin sách thu hồi sở liệu Hệ thống thị thông báo trả sách thành công ... thống Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin cập nhật Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin sở liệu Hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công STT Mô tả Thông tin cập nhật không hợp lệ Hệ...
 • 93
 • 278
 • 0

Báo cáo "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lý nhân sự và tiền lương" potx

Báo cáo
... Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản - Thạc Bình Cường ĐHBKHN, 2001 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản - Ngô Trung Việt, Viện CNTT, 1993 NXB GTVT Phân tích thiết kế hệ thống thông ... trọng hệ thống quản thống Khi thao tác thủ công thay hệ thống tự động hoá hệ thống quản mong tương lai có nhiều hệ thống quản nhân tiền lương hữu ích tiện dung Vấn đề quản nhân tiền ... kiếm nhanh thông tin cần thiết Hệ thống "quản nhân sự" gồm chức sau: + Quản nhân viên (Cập nhật thông tin nhân viên) + Quản phòng ban (Cập nhật thông tin phòng ban) + Quản công việc (Mỗi...
 • 31
 • 203
 • 1

Báo cáo "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý vật tư tại Công ty VINACONEX 10" pdf

Báo cáo
... PT &thiết kế HTTT Quản Vật GVHD:Nguyễn Quang Ánh TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản - Thạc Bình Cường ĐHBKHN, 2001 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản ... PT &thiết kế HTTT Quản Vật GVHD:Nguyễn Quang Ánh c5 DFD mức đỉnh – Chức Báo cáo Yêu cầu báo cáo Báo cáo Lãnh đạo Báo 5.1 Báo cáo bán hàng tháng Báo cáo cáo Yêu cầu báo cáo Yêu cầu báo cáo ... PT &thiết kế HTTT Quản Vật GVHD:Nguyễn Quang Ánh C KẾT LUẬN 1.Tự đánh giá mặt thuận lợi không thuận lợi hệ thống so với hệ thống cũ Qua trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống quản vật...
 • 32
 • 224
 • 0

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2
... 1- Biểu đồ phân cấp chức 2- Các biểu đồ luồng liệu 2. 1-Biểu đồ liệu mức ngữ cảnh: 1- Biểu đồ liệu mức đỉnh: 2- Biểu đồ liệu mức chức 3.1 Quản lý bán hàng: 3 .2 Quản lý nhập hàng: 3.3 Quản lý khách ... tạo báo cáo thống kê cách nhanh nhà quản lý có yêu cầu như: • Báo cáo xuất, nhập, tồn: Lập báo hóa đơn bán, hóa đơn nhập theo ngày, tháng, quý… Đồng thời báo cáo mặt hàng tồn lại kho… • Báo cáo ... vào bảng sở liệu riêng loại hàng • Sửa thông tin mặt hàng: Khi thông tin mặt hàng có thay đổi chức thực việc cập nhật thay đổi • Xoá thông tin mặt hàng: Xoá thông tin hàng cần xóa Báo cáo thống...
 • 14
 • 137
 • 0

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG Hệ thống máy cho thuê đĩa tự động

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG Hệ thống máy cho thuê đĩa tự động
... AL2010 -AL2010 thiết bị vật lý chứa đĩa DVD, có thuộc tính sau: - ID -Số lượng đĩa (100 đĩa) -Các đĩa thuê thời điểm -Các đĩa thuê - Các đĩa bị hỏng AL2010 -Phương thức: -Đưa đĩa -Nhận đĩa -Đọc thẻ ... CyberVideo cho thuê đĩa DVD Một đĩa DVD xác định thuộc tính sau: - Bộ phim mà đĩa chứa - Ngày đĩa; ID -Trạng thái đĩa: sẵn sàng, mượn, bị hỏng, bị -Phương thức: -Cho thuê -Trả lại -Hiển thị thông ... cảnh Hệ thống AL 2010 Sơ đồ Use - Case Use-case: thuê đĩa Actor: - Khách hàng khách hàng thường xuyên - Thiết bị máy AL2010 - Ngân hàng Pre-condition: - Máy hoạt động, chờ thao tác người dùng - Máy...
 • 19
 • 125
 • 0

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG HQT CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG HQT CƠ SỞ DỮ LIỆU 2
... kỳ cho nhóm thông tin tổng hợp nhóm thông tin Đồng thời cung cấp loại báo cáo theo yêu cầu chuyên môn khác nhau: báo cáo theo yêu cầu nhà nước, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo lương, báo cáo danh sách ... liệu yêu cầu Tạm ứng lương 2. 2 Tạm ứng 2. 1 Chấm công Phòng TC-KT Chấm công 2. 3 Tính lương Lương Biểu đồ luồng liệu mức Chức Báo cáo thống kê Cán quản lý nhân TT kết TT yêu cầu TT yêu cầu TT kết ... cầu TT kết 3.1 Báo cáo DSNV TT kết TT yêu cầu 3 .2 Báo cáo DS phòng ban 3.3 Báo cáo Lương NV Hồ sơ NV Biểu đồ luồng liệu mức Chức Tra cứu tìm kiếm 4.1 Tìm kiếm theo họ tên NV 4 .2 Tìm kiếm theo...
 • 14
 • 96
 • 0

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
... chúng em chọn đề tài Quản bệnh viện nhằm giải vấn đề II KHẢO SÁT PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Khảo sát hệ thống Hệ thống quản bệnh viện chia thành mảng lớn: quản hành quản chuyên môn Hai mảng ... bệnh nhân đưa vào hệ thống quản chuyên môn Ở đâu bệnh nhân đối tượng trung tâm Nhóm thực hiện: Nhóm -THC-K52 -2- Quản bệnh viện Hệ thống quản chuyên môn tập hợp nhiều phân hệ, phân hệ ... quản nguồn máu, quản chế phẩm máu, quản phân phối máu - Phân hệ quản phẫu thuật – thủ thuật: quản protocol, quản y dụng cụ phòng mổ, quản lịch mổ, quản ê kíp mổ, phân...
 • 30
 • 383
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài thuyết trình về báo cáo tài chínhbài thuyết trình nhóm b3 6   phân tích kỹ thuật đá vòng cầu sau trong môn võ vovinamphan men relux thiet ke chieu sangbài thuyết trình môn bảo vệ rơle phần bảo vệ máy biến ápbài thuyết trình nhóm phan văn tuấnbài thuyết trình về quảng cáobáo cáo phần mềm quản lýbáo cáo phần mềm quản lý thư việnbáo cáo phần mềm quản lý khách sạnbài thuyết trình về bao ve môi trườngbai thuyet trinh tin hoc 7 phan 2báo cáo phan mem quản lý sân bóngbai thuyet trinh ve duong cao toc xay dungbáo cáo phần mềm quản lý điểm sinh viênbáo cáo phần mềm quản lý sinh viênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ