Các nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ trong tự nhiên

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th k khu vực đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ (tóm tắt)
... húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th v K khu vc xó ụng Cu, huyn Thanh Sn, tnh Phỳ Th c thc hin vi mc tiờu v nhim v sau: Mc tiờu: - Nghiờn cu c im a húa phúng x t nhiờn cỏc nguyờn t U, Th, K; Hong Th ... v mụi trng phúng x ti cỏc khu vc; - Nghiờn cu c im a húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th, K; - Lun gii mi liờn quan gia giỏ tr cỏc tham s phúng x (U, Th, K) o c ti khu vc nghiờn cu v t kt qu phõn ... ú; xỏc nh mt cỏch cú c s khoa hc, thc tin ca nhng khu vc c nghiờn cu v kh nng tn ti v phỏt trin dõn c, kinh t xó hi Khu vc Thanh Sn Phỳ Th vi cỏc th n pegmatit cú k ch thc: rng t vi n vi chc một,...
 • 27
 • 69
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th k khu vực đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
... a húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th v K khu vc xó ụng Cu, huyn Thanh Sn, tnh Phỳ Th c thc hin vi mc tiờu v nhim v sau: Mc tiờu: - Nghiờn cu c im a húa phúng x t nhiờn cỏc nguyờn t U, Th, K; - ỏnh ... v mụi trng phúng x ti cỏc khu vc; - Nghiờn cu c im a húa phúng x cỏc nguyờn t U, Th, K; - Lun gii mi liờn quan gia giỏ tr cỏc tham s phúng x (U, Th, K) o c ti khu vc nghiờn cu v t kt qu phõn ... 1.3.3.3 Khoỏng sn Theo bỏo cỏo a cht v khoỏng sn nhúm t Thanh Sn Thanh Thy ca Vin a cht v Khoỏng sn, din tớch nghiờn cu cú cỏc d thng phúng x thori - urani nm cỏc th n pegmatit, d thng phúng x...
 • 63
 • 80
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th k khu vực đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********** HOÀNG TH HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA PHÓNG XẠ CÁC NGUYÊN TỐ U, Th K KHU VỰC XÃ ĐÔNG C U, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ TH Chuyên ngành: Khoáng vật học Địa hóa ... khu vực; - Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ nguyên tố U, Th, K; - Luận giải mối liên quan giá trị tham số phóng xạ (U, Th, K) đo đƣợc khu vực nghiên cứu từ k t phân tích mẫu với tồn th n ... huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th ” đƣợc th c với mục tiêu nhiệm vụ sau: Mục tiêu: - Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ tự nhiên nguyên tố U, Th, K; - Đánh giá ảnh hƣởng hàm lƣợng nguyên tố U, Th, K...
 • 12
 • 49
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ nguyên

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên
... Bq/l -4 6- Huyện Phong Thổ Nớc suối: 1.090 Thị xó Lai Châu Huyện Tam Đờng NBL 5-8 NBL 9-7 NBLg 8-2 NBL1 1-6 NBL 2-4 NBL 1-4 NBL 3-3 NBL0204 NBL0 9-0 1 NBL0601 NBL0309 NBL0614 1.680 NNX 1-1 2 NNX 1-8 NNX 1-5 ... h Ba Vỡ Phc h Phu Sa Phỡn Phc h Ye Yen Sun Phc h Nm Xe - Tam ng Phc h Pu Sam Cỏp Cng phúng x dao ng khong (àR/h) 1 2-3 2 3 0-7 0 1 5-2 7 6-1 8 7-2 0 6-1 3 1 7-3 6 1 7-5 0 2 0-4 0 2 0-4 0 1 0-2 5 1 5-5 7 2 5-5 3 7-3 3 ... Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) B 1032008 223954 Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) C 1033227 223009 Mng Hum F-4 8-2 8-C (5754 III) D 1033227 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753 IV) E 1034446 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753...
 • 103
 • 555
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ , nông sơn -quảng nam, hàm tân -bình thuận đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ nguyên tố đi kèm v

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ , nông sơn -quảng nam, hàm tân -bình thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên tố đi kèm v
... 2 0,0 2 9,4 2 4,3 0,2 0,1 7 8,0 8 8,0 29 7,0 2,1 1 8,0 2 1,0 2 9,5 2 5,2 1,4 0,2 7 9,0 10 6,0 28 1,0 2,9 1 6,0 2 3,5 3 0,4 2 6,9 4,4 0,4 8 0,0 10 3,0 30 7,0 2,4 1 8,0 2 4,2 3 1,4 2 7,6 2 9,8 1,9 8 2,0 10 6,0 28 5,0 2,4 ... 1 6,0 2 4,7 3 2,0 2 7,8 19 0,3 9,4 8 3,0 8 7,0 22 9,0 1,5 1 4,0 2 4,6 3 2,3 2 8,7 22 1,4 1 2,3 8 5,0 6 4,0 21 7,0 2,1 2 0,0 2 3,8 3 1,3 2 6,2 30 8,3 1 5,9 8 8,0 5 8,0 19 9,0 2,2 1 8,0 2 3,8 3 1,6 2 6,3 28 7,2 1 3,3 8 8,0 5 7,0 ... 18 8,0 2,2 1 8,0 2 3,5 3 1,2 2 6,2 29 6,6 1 3,8 8 8,0 5 7,0 18 9,0 1,9 1 5,0 10 2 3,3 3 0,4 2 6,2 21 7,3 9,5 8 6,0 6 7,0 21 8,0 2,0 1 8,0 11 2 2,9 3 0,3 2 6,2 6 1,2 3,2 8 4,0 8 4,0 21 8,0 2,1 1 6,0 12 2 0,9 2 9,8 2 4,9 1 5,3 ...
 • 159
 • 467
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng phóng xạ ô nhiễm, các nguyên tố phóng xạ nguyên tố đi

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng phóng xạ và ô nhiễm, các nguyên tố phóng xạ và nguyên tố đi
... 29 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn 30 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn 31 Đặc trng trờng phóng ... Tin Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn Hình 1.2: Sự thay đổi hàm lợng nguyên tố phóng xạ mẫu nớc theomặt cắt 1103 hớng dòng chảy từ Trại An Đi m ... sau: - Ph thng gia Q2 1-2 - aQ2 1-2 , trm tớch sụng (bói bi cao), thnh phn gm: cui, si, cỏt bt, sột mu xỏm vng 16 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn -...
 • 124
 • 271
 • 0

các nguyên tố phóng xạ ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiên

các nguyên tố phóng xạ và ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiên
... vi hm lng khỏc Trong ú Rubidi l ht nhõn phõn ró beta mm thun tuý, cú chu k rt ln Hm lng ca nú t ỏ rt nh Vỡ vy Trong tất loại đất đá thuộc vỏ trái đất chứa nguyên tố phóng xạ tự nhiên Uran, Thori, ... u phỏt mt s vch bc x gamma cú nng lng hon ton xỏc nh Ngoi ra, cỏc bc x gamma cú kh nng õm xuyờn ln, ú phng phỏp gamma cú tm quan trng ln Trong phũng thớ nghim cỏc mu o ph gamma khụng cn phi x ... b gamma, cho nờn a vt lý ht nhõn hm lng ca cỏc nguyờn t phúng x Uran, Thori v Kali c xỏc nh theo phng phỏp ph gamma Cỏc bc x gamma cỏc nguyờn t phúng x phỏ cú ph giỏn on Mi ht nhõn phúng x gamma...
 • 46
 • 533
 • 0

CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA TRONG TỰ NHIÊN

CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA TRONG TỰ NHIÊN
... CHƯƠNG I CÁC NGUN TỐ PHĨNG XẠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA TRONG TỰ NHIÊN KIL OBO OKS CO M Các ngun tố phóng xạ tự nhiên Trong tự nhiên có sẵn đồng vị có tính phóng xạ, đồng vị phóng xạ tự nhiên ... hoạt độ phóng xạ ngun tố dãy, suy hoạt độ phóng xạ hạt nhân khác, biết hàm lượng ngun tố dãy Trong địa chất quan tâm đến hàm lượng ngun tố U, Th, K Trong dãy phóng xạ tự nhiên ngun tố phóng xạ đầu ... lượng phóng xạ ngun tố phóng xạ phát xạ gamma có mẫu đất .3.2 Phơng xạ gamma Trong tất loại đất đá thuộc vỏ trái đất chứa ngun tố phóng xạ tự nhiên Uran, Thori, Kali Rubidi với hàm lượng khác Trong...
 • 48
 • 133
 • 0

hệthống hoá các bài tập nhiệt động, động học các quá trình chứa các nguyên tố phân nhóm chính nhóm vi

hệthống hoá các bài tập nhiệt động, động học các quá trình chứa các nguyên tố phân nhóm chính nhóm vi
... chọn đề tài: “Hệ thống hố tập nhiệt động, động học q trình chứa ngun tố phân nhóm nhóm VI Sinh vi n thực Nguyễn Thành Đơ SVTH: Nguyễn Thành Đơ Trang Thân Tặng Luận văn tốt nghiệp chun ngành hóa ... quan trọng chương trình hố học để khảo sát q trình hố học : cân hố học, chiều hướng diễn biến q trình Bài tập nhiệt động lực hố học phần tập khó, sách tập hố lí chưa nhiều Thơng qua vốn kiến thức ... văn tốt nghiệp chun ngành hóa Vơ Cơ GVHD: Phạm Ngọc Thạch LỜI MỞ ĐẦU Hố học mơn khoa học thực nghiệm nghiên cứu tính chất chất q trình Nhiệt động lực học phần quan trọng chương trình hố học để...
 • 66
 • 1,173
 • 3

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon, Fabricius 1798) thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon, Fabricius 1798) thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng
... nước ao nuôi tôm (Penaeus monodon, Fabricius 1798) thâm canh đa chu kỳ đa ao - Đánh giá mối liên quan sinh trưởng yếu tố môi trường tôm nuôi thâm canh đa chu kỳ đa ao 2.3 Phương pháp nghiên ... khiển môi trường cách tối ưu Vì đề tài Nghiên cứu biến động yếu tố môi trường sinh trưởng tôm ao nuôi tôm (Penaeus monodon, Fabricius 1798) thâm canh đa chu kỳ đa ao Hải Phòng thực với nội ... đích nghiên cứu xác định hầu hết yếu tố sinh lời sản lượng cao chương trình sản xuất đa chu kỳ - đa ao nuôi tôm thương phẩm 1.2.3 Những yếu tố môi trường tác động lên đời sống tôm Các yếu tố...
 • 63
 • 444
 • 0

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt
... điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật ... độ xác đường cong hiệu suất ghi 54 3.4 Xác định hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 56 3.4.1 Quy trình phân tích 56 3.3.2 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng số mẫu thực vật ... 29 2.1.3 Xác định hoạt độ đồng vị theo phương pháp phổ gamma 31 2.2 Phổ gamma đồng vị phóng xạ tự nhiên 35 2.2.1 Đo hoạt độ đồng vị 7Be 36 2.2.2 Đo hoạt độ đồng vị 40K...
 • 5
 • 1,168
 • 4

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma
... điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật ... Bảng 3.11 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Hòa Bình 60 Bảng 3.12 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Mộc Châu 61 Bảng 3.13 Hoạt độ phóng xạ mẫu lạc tươi 61 Bảng 3.14 Kết xác định hoạt độ phóng xạ riêng ngun tố 62 Luận ... đặc trưng mẫu TVTh-TN Bảng 3.7 Hoạt độ phóng xạ đồng vị phóng xạ 55 Bảng 3.8 Hoạt độ phóng xạ mẫu thơng Việt Trì 59 Bảng 3.9 Hoạt độ phóng xạ mẫu thơng 59 Bảng 3.10 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Thái...
 • 69
 • 446
 • 1

skkn phương pháp dạy học chương 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn hóa học lớp 10 THPT ban cơ bản theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

skkn phương pháp dạy và học chương 2  bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn  hóa học lớp 10  THPT  ban cơ bản theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
... "PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA HỌC LỚP 10 - THPT - BAN CƠ BẢN THEO ĐỊNH HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH" (cụ thể dạy ... hoàn- Hóa học lớp 10 - THPT - Ban Trang 20 Chương II Dạy học chương - Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn theo định hướng tích cực hóa hoạt động học sinh Tiết 13, 14 - Bài 7- Bảng ... THPT - Ban trường THPT theo định hướng tích cực hóa hoạt động HS "Phương pháp dạy học chương - Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Định luật tuần hoàn - Hóa học lớp 10 - THPT- Ban theo quan điểm kiến...
 • 63
 • 935
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đồng vị của nitơ trong tự nhiên làcác nguyên tố phóng xạ và ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiênvai trò của các nguyên tố đại lượng và vi lượngvai trò của các nguyên tố đa lượng và vi lượngcác nguyên tố đa lượng và vi lượngcơ sở hóa học phóng xạ tập 1 hóa phóng xạ đại cương hóa học của các nguyên tố phóng xạ5 điện hóa học của các nguyên tố phóng xạphần ii các nguyên tố phóng xạ7 các nguyên tố phóng xạ tự nhiênví dụ dạy bài 3 các nguyên tố hoá học và nýớc sinh học 101 đặc điểm phân bố các nguyên tố phóng xạcác nguyên tố hóa học vàbài 3 các nguyên tố hóa học và nướcbài giảng các nguyên tố hóa học và nướcgiáo án các nguyên tố hóa học và nướcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học