boi duong hsg sinh hoc 9

giao an boi duong hsg sinh hoc lop 9

giao an boi duong hsg sinh hoc lop 9
... Chuẩn bò Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh Gv:Ph¹m ThÞ Thu Hun * Trường THCS Trùc Phó SGK, SGV sinh học 9 , ôn tập sinh học 9, phương pháp giải tập sinh học 9, để học tốt sinh học A HỆ THỐNG HOÁ KIẾN ... sè kiĨu h×nh C©u 39: H×nh thøc sinh s¶n t¹o nhiỊu biÕn dÞ tỉ hỵp ë sinh vËt lµ: A Sinh s¶n v« tÝnh B Sinh s¶n h÷u tÝnh C Sinh s¶n sinh dìng D Sinh s¶n n¶y chåi C©u 40: Khi giao phÊn gi÷a c©y ... cấp để tôûng hợp nên 480 Protein là: 199 x 480 = 95 520 aa f Để tổng hợp phân tử Protein gồm có 199 aa cần giải phóng 199 – = 198 phân tử nước để hình thành 198 liên kết peptit Suy số lượng phân...
 • 53
 • 9,525
 • 193

tổng hợp lý thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9

tổng hợp lý thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9
... trình tổng hợp ARN diễn mạch gen ) - Nguyên liệu để tổng hợp loại nu: A,U,G,X - Mạch ARN sau đợc tổng hợp rời nhân TBC để tham gia vào trình tổng hợp P - Mỗi lần tổng hợp tạo phân tử ARN - Tổng hợp ... Nguyên liệu dùng để tổng hợp loại nu: A,T,G,X - Mạch đợc tổng hợp liên kết với mạch khuôn ADN mẹ để tạo thành phân tử ADN - Mỗi lần tổng hợp tạo phân tử ADN giống - Tổng hợp dựa nguyên tắc là: ... loạn trình tổng hợp P - Đột biến gen thờng có hại nhng phần lớn ĐBG ĐBG lặn chúng biểu KH thể đồng hợp điều kiện môi trờng thích hợp - Một tổ hợp gen vốn có hại nhng gặp tổ hợp gen thích hợp trở...
 • 16
 • 12,537
 • 471

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9 phần di truyền liên kết với giới tính

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9 phần di truyền liên kết với giới tính
... luật di truyền liên kết với giới tính: - Sự phân li KH không đồng giới - Kết phép lai thuận – nghịch khác - KH biểu giới (giới dị giao) => gen nằm NST Y: di truyền thẳng - KH biểu giới => di truyền ... XAXa chim ♂ XAY Kết không phù hợp với kết thực tiễn Do có sai lầm cho giới giới đồng giao tử Vì giới giới đồng giao tử nên phép lai là: BDHSG Sinh - Di truyền liên kết với giới tính A GV: Trương ... gái bình thường: tất trai dính ngón X c Ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính Trong thực tiễn, người ta dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực chăn nuôi Ví dụ: Người...
 • 5
 • 3,610
 • 79

Các câu hỏi và trả lời tài liệu bồi dưỡng HSG sinh hoc 9

Các câu hỏi và trả lời tài liệu bồi dưỡng HSG sinh hoc 9
... loài sinh sản hữu tính 18 Các câu hỏi trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc Câu 16: Giải thích yếu tố ảnh hưởng tới phân hoá giới tính nêu ứng dụng kiến thức di truyền giới tính sản xuất? Trả lời Các ... aB 19 Các câu hỏi trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc Câu 17: So sánh biến đổi hoạt động NST nguyên phân, giảm phân Trả lời: *Giống nhau: - NST có biến đổi hoạt động giống nhau: trước bước vào phân ... gia vào trình thụ tinh - Chỉ có trứng trực tiếp tham gia vào 13 Các câu hỏi trả lời - Bồi dưỡng HSG sinh hoc trình thụ tinh Câu 10: Nêu điểm giống khác nguyên phân, giảm phân ý nghĩa trình đó? Trả...
 • 46
 • 6,853
 • 38

Bài tập di truyền bồi dưỡng HSG sinh học 9

Bài tập di truyền bồi dưỡng HSG sinh học 9
... phân xảy ở: tế bào sinh dưỡng (hay tế bào xô ma), tế bào sinh dục mầm (hay tế bào sinh dục sơ khai) hợp tử * Bài tập minh họa: VD1: Ở ruồi giấm (2n = 8) Có 10 tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên ... giảm phân I Bài tập di truyền cấp độ tế bào Nguyễn Thanh Huy THCS Hảo Đước - Mỗi tế bào sinh dục ♀ hay ♂ trước bước vào giảm phân tạo giao tử trải qua vùng: + Vùng sinh sản: tế bào sinh dục sơ ... vùng sinh sản có a tế bào mầm ta phải nhân thêm a: Bài tập di truyền cấp độ tế bào Nguyễn Thanh Huy THCS Hảo Đước a.{2n.( 2x – 1) + 2n 2x} • tế bào sinh tinh giảm phân tạo tinh trùng, 2x tế bào sinh...
 • 15
 • 5,275
 • 26

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10
... A 108 ,162,432 ,378 B 162 ,108 , 378 , 432 C 108 ,162 ,378 ,432 D.162 , 108 ,432, 378 Q trình dịch mã cần 1795 lượt tARN tương ứng với số rN A,U,G,X đối mã ? A 108 , 162 ,432 ,378 B.540, 810, 1890 ... đoạn ADN thay đoạn mồi ) b Ở sinh vật nhân thực Sự nhân đơi sinh vật nhân thực nhìn chung giống sinh vật nhân sơ - Ở sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu chép (Ori C), sinh vật nhân thực, hệ gen lớn, ... học xong học sinh cần phải: - Nêu khái niệm đặc điểm chung mã di truyền - Trình bày chế dịch mã Kĩ năng: - Rèn kĩ tư duy, phân tích, tổng hợp khái qt hóa - Phát triển lực suy luận logic học sinh...
 • 30
 • 13,419
 • 164

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học lớp 9
... kt qu ca phộp lai F1 phõn tớnh vi t l: thấp = 799 phõn tớch Kiu gen cp tớnh trng chiu cao thõn cõy l: Xột tớnh trng thi gian chớn: chín sớm 799 Aa ì aa T l : l kt qu ca phộp F1 phõn tớnh vi ... quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c v quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi + Mt s loi (rui gim) hoỏn v gen ch xy quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi + Mt s loi (tm) hoỏn v gen ch xy quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c ... phõn tớnh: thấp = 79 + 19 + T l : l kt qu ca phộp lai phõn tớch + Kiu gen ca cp tớnh trng ny l: Aa ì aa Xột cp tớnh trng hỡnh dng qu: tròn 81 + 19 + T l phõn tớnh: bầu dục = 79 + 21 + T l : l...
 • 32
 • 6,203
 • 34

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 9

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 9
... dung đònh luật vào giải tập di truyền Chuẩn bò SGK, SGV sinh học 9 , ôn tập sinh học 9, phương pháp giải tập sinh học 9, để học tốt sinh học A HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC SGK I Qui luật di truyền Men ... cấp để tôûng hợp nên 480 Protein là: 199 x 480 = 95 520 aa f Để tổng hợp phân tử Protein gồm có 199 aa cần giải phóng 199 – = 198 phân tử nước để hình thành 198 liên kết peptit Suy số lượng phân ... t¨ng sù xt hiƯn sè kiĨu h×nh C©u 39: H×nh thøc sinh s¶n t¹o nhiỊu biÕn dÞ tỉ hỵp ë sinh vËt lµ: A Sinh s¶n v« tÝnh B Sinh s¶n h÷u tÝnh C Sinh s¶n sinh dìng D Sinh s¶n n¶y chåi C©u 40: Khi giao...
 • 50
 • 322
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9
... phần gen loại giao tử sinh → KG cá thể IV CÁCH NHẬN ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN Căn vào phép lai phép lai phân tích: Trang - - Trường THCS Võ Văn Kiệt Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh - Tìm tỉ lệ phân ... phôi 4n → thể 4n + Tế bào sinh dục 2n giảm phân, không phân li NST lần phân bào tạo giao tử đột biến 2n Trang - 11 - Trường THCS Võ Văn Kiệt Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh Nếu giao tử 2n kết hợp ... NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG Qua lần tự nhân đôi (tự sao, tái sinh, tái bản) Trang - 13 - Trường THCS Võ Văn Kiệt Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh - Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn mạch liên kết nu tự theo...
 • 16
 • 519
 • 0

bồi dưỡng hsg sinh học 12

bồi dưỡng hsg sinh học 12
... Nêu chứng sinh học TB phân tử nguồn gốc thống loài sinh vật * Bằng chứng TB: + Mọi thể sống từ SV nhân sơ đến nhân chuẩn có cấu trúc TB + TB chúng thức cấu tạo giống * Bằng chứng sinh học phân ... chứng minh gián tiếp: ADN có tất TB sinh vật, giới hạn nhân thành phần chủ yếu NST Một cấu trúc TB mang nhiều gen xếp theo đường thẳng Tất TB sinh dưỡng loại sinh vật chứa lượng ADN ổn định không ... chất Ngược lại ARN biến đổi tùy thuộc vào trạng thái sinh lí TB Số lượng ADN tăng theo số bội thể TB TB đơn bội ADN số lượng ADN TB sinh dưỡng lưỡng bội số lượng ADN tăng gấp đôi Tia tử ngoại...
 • 22
 • 492
 • 0

CHUYÊN ĐỀ BIẾN DỊ BỒI DƯỠNG HSG SINH học 9

CHUYÊN ĐỀ BIẾN DỊ BỒI DƯỠNG HSG SINH học 9
... cú hi cho c th sinh vt nhng t bin gen c coi l ngun phỏt sinh cỏc bin d di truyn cho chn lc t nhiờn? a Phn ln t bin gen u cú hi cho c th sinh vt nhng t bin gen c coi l ngun phỏt sinh cỏc bin d ... (1,5 - Cây Aaa F1 dạng đột biến thể dị bội (2n+1) thể tam bội (3n) đ) + Cơ chế hình thành thể dị bội (2n+1) có kiểu gen Aaa: - Do rối loạn phân li NST giảm phân aa phát sinh giao tử (n+1) có thành ... ln t bin gen u cú hi cho c th sinh vt nhng t bin gen c coi l ngun phỏt sinh cỏc bin d di truyn cho chn lc t nhiờn? Cõu 10 (2,0 im) th t bin ca mt loi, sau t bo sinh dc s khai nguyờn phõn liờn...
 • 12
 • 1,800
 • 1

xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “dao động và sóng điện từ” vật lý 12 nhằm bồi dưỡng hsg của học sinh thpt chuyên

xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “dao động và sóng điện từ” vật lý 12 nhằm bồi dưỡng hsg của học sinh thpt chuyên
... khoa học Nếu xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương “Dao động sóng điện từ” Vật 12 nhằm bồi dưỡng HSG học sinh THPT chuyên góp phần nâng cao hiệu bồi dưỡng HSG Vật Nhiệm ... gồm chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn việc Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải tập chương “Dao động sóng điện từ” vật 12 Chương Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn hoạt động giải ... sở luận xây dựng hệ thống tập hướng dẫn giải tập Vật 12 chương “Dao động sóng điện từ” Nghiên cứu sở luận thực tiễn việc bồi dưỡng HSG, biện pháp xây dựng hệ thống hướng dẫn giải tập tập...
 • 6
 • 441
 • 3

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần bài tập di truyền học người.

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần bài tập di truyền học người.
... Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền người Câu 3: Khi xét di truyền loại bệnh di truyền người, người ta lập sơ đồ phả hệ sau: 10 Hãy cho biết tính bệnh do: - Bệnh ... GV: Trương Thế Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bài 11: Mẹ tóc thẳng, sinh trai tóc xoăn, gái tóc thẳng Con trai lấy vợ tóc thẳng sinh cháu trai tóc xoăn, ... tính? - Xác định gen người gia đình nói trên? Bài 15: Người ta điều tra bệnh gặp người gia đình xây dựng phả hệ sau: GV: Trương Thế Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền...
 • 6
 • 854
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng hsg sinh học 9giáo án bồi dưỡng hsg sinh học 9tổng hợp lý thuyết bồi dưỡng hsg sinh học 9tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 9 phần di truyền liên kết với giới tínhtài liệu bồi dưỡng hsg sinh học 10tài liệu bồi dưỡng hsg sinh học thptbồi dưỡng hsg sinh học 10bồi dưỡng hsg hóa học 9giao an boi duong hsg hoa hoc 9chuyen de boi duong hsg hoa hoc 9boi duong hsg hoa hoc 9chuyên đề bồi dưỡng hsg hình học 9giao an boi duong hsg sinh hoc 8tai lieu boi duong hsg sinh hoc 810 chuyen de boi duong hsg hoa hoc 9Brief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankBUSN 9th edition kelly test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 11th edition pride test bankBusiness 12th edition pride test bankBusiness analytics 1st edition evans test bankBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness communication in person in print online 9th edition amy newman test bankBusiness communication process and product brief canadian 4th edition guffey test bankBusiness communication today 12th edition bovee test bankBusiness data communications infrastructure networking and security 7th edition stallings test bankBusiness driven information systems 3rd edition baltzan test bankBusiness driven technology 6th edition baltzan test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness government and society a managerial perspective text and cases 13th edition steiner test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness in action 7th edition bovee test bankBusiness ethics case studies and selected readings 7th edition jennings test bankBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bank