đề máy tính cầm tay môn toán lớp 9

ĐỀ MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN LỚP 8 CÓ GIẢI

ĐỀ MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN LỚP 8 CÓ GIẢI
... 11, từ y = 14 8, 75y + 8, 88z = 8, 81y + 8, 81z 0,07z = 0,06y = 0,06.14 = 0 ,84 suy z = 12 Số học sinh lớp 11+ 14+ 12 = 37 (học sinh) Điểm trung bình tồn lớp 9,57.11 + 8, 75.14 + 8, 88. 12 = 9,035945946 ... y = 150720000 đ z = 188 400000 đ KÌ THI GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MƠN: Tốn lớp Ngày thi: … /… /20… Thời gian: 150 phút (khơng kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ĐIỂM TỒN BÀI THI GIÁM ... tổ C z Ta có: 9,57x + 8, 75y = 9,11 08( x+y) 9,57x + 8, 75y = 9,1108x + 9,1108y 0,4592x = 0,3608y (*) Mà y – x = 3, nên y = x + Thay vào (*) ta 0,4592x = 0,36 08( x + 3) hay 0,0 984 x = 1, 082 4 suy x...
 • 57
 • 600
 • 2

Đề thi HSG máy tính cầm tay môn TOÁN lớp 7 cấp tỉnh LONG AN 2013 2014

Đề thi HSG máy tính cầm tay môn TOÁN lớp 7 cấp tỉnh LONG AN 2013 2014
... VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC: 2013 - 2014 Ngày thi: 16 tháng 02 năm 2014 KHỐI LỚP ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài Nội dung Tính thông thường 97, 84325 −3 ...  7. 17 17. 27 27. 37 20 07  0,09965 1  =  − ÷ 10  20 07  Bước 1: 12345 × 5 678 9 =70 1060205(Ghi chữ số đuôi) Bước 2: 70 10+ 678 90 × 5 678 9=3855412220 Ghi chữ số đuôi) Bước 3: 38554+12345 × 5 678 9 =70 109 875 9 ... 38554+12345 × 5 678 9 =70 109 875 9 Ta có kết 70 109 875 91222060205 Điểm 1 1 993 = 970 299 9993 = 9 970 02999 99993 = 99 970 0029999 999 970 000299999 3,60 970 Tổng quát: 999 = 999 97 000 999 24 123 123 3 n chöõ...
 • 3
 • 961
 • 7

Tuyển tập 20 Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 (có đáp án)

Tuyển tập 20 Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn Toán lớp 9 (có đáp án)
... 112 182 32 201 22 cho 199 92 200 02 200 7 200 92 201 22 12 199 92 22 200 02 22 92 ; 102 112 182 200 72 200 82 200 92 201 22 (223.6 + 1) cho a) U 15; U 21; U15 120; U16 136 U 201 2 35;S6 202 5078 b) S5 ... Tng s tin lói l: 60.10686776-400000000 = 24 1206 560 Bi 5: 201 1 ,201 2x - 2x + 201 3 ,201 4 201 3 ,201 4 201 1 ,201 2 Q= = + 201 4 ,201 5x 201 4 ,201 5 x 201 4 ,201 5 x 201 4 ,201 5 ổ bữ b2 = at - bt + c = a ỗt + cỗ ữ ... - Cỏc chỳ ý chm: ổ 201 1 ,201 2 ữ ỗVới a = 201 3 ,201 4 ;b = ;c = ;t = ữ ỗ ữ ỗ ố 201 4 ,201 5 201 4 ,201 5 201 4 ,201 5 x ứ b2 ằ 0 ,99 851 4a Nu kt qu tớnh toỏn ca tng cõu hoc bi toỏn, hc sinh khụng thc hin theo...
 • 113
 • 1,058
 • 5

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán lớp 9

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán lớp 9
... THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2015 - 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn Toán Lớp THCS Qui định: Thí sinh trình bày vấn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết tính toán vào ô trống liền kể toán ... 6m − n = −2 10 22 − − a) giải hệ ta được: m = 19 ; n = 19 b) m ≈ - 0,5263157 89 ; n ≈ - 1,157 894 737 − 10 22 − 19 ; n = 19 a) m = b) m ≈ - 0,5263157 89 ; n ≈ - 1,157 894 737 Bài ( điểm): Sau năm, ... Cho biểu thức Chứng minh : A số tự nhiên Sơ lược giải Đặt a = (0,2628) ⇒ 10000a = 2628,(2628) ⇒ 10000a – a = 2628 Kết Điểm 2,0 2628 292 a= = 99 99 1111 Vậy: 584 584 584 A= + + 0, 26282628 0, 026282628...
 • 5
 • 268
 • 1

ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN
... 404 895 4071721 69 t 0,5 f ( x) = (1 + x + 3x + x3 + x + 84 x )10 = a0 + a1 x + a2 x + + a50 x 50 10 Khi ú S = a1 + a2 + +a50 = f(1) f(0) = 99 - a M 99 10 = (99 5 ) = 95 099 00 499 2 = (95 099 105 + 499 )2 ... ) = 95 099 00 499 2 = (95 099 105 + 499 )2 0,5 = 95 099 2.1010 + 2 .95 099 . 499 .105 + 499 2 = 90 4382075008804 490 01 Vy S = 90 4382075008804 490 01 = 90 4382075008804 490 00 Thay ln lt cỏc giỏ tr x = 1,2 ; x =2,5 ... 2012 = 199 9 b, BCNN( a, b, c) Li gii túm tt: 1, a, p dng quy tc tỡm c c bn tỡm c CLN (a,b) = 199 9; = 600 299 70 CLN(a,b,c) = 199 9 b, BCNN (a,b) = 92 3538; BCNN(a,b,c) = 600 299 70 2, 2, 710 2 49( mod1000);7100...
 • 108
 • 406
 • 0

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa lớp 12

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn hóa lớp 12
... HC LP 12 CP THPT Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 07 thỏng 12 nm 2008 Chỳ ý : - thi ny cú sỏu (6) trang - Hc sinh lm bi trc tip vo bn thi ny IM (ca ton bi thi) Bng ... TNH CM TAY NM 2008 HNG DN CHM THI D B Mụn: HểA HC Lp 12 cp THPT Thi gian thi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 14/3/2008 (HDC gm 08 trang) IM CA TON BI THI Bng s Cỏc giỏm kho (H, tờn ... đợc : 4p + n3 + n4- 124 + 2n4 -n3 + 126 = 333 p = 82 Thay n1 , n2 p vào (1) (5) ta đợc hệ : 2n3 + 4n4 = 744 67n + 0,5n4 = 8233,5 1,0 n3 = 122 n4 =125 Vậy n1 = 126 n2 = 124 Các số khối : A1=208...
 • 93
 • 314
 • 0

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN THPT - SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN THPT - SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
... a1=0 a n +1 = n(n + 1) (a n + 1) với n∈ N* Tính a2010 (n + 2)(n + 3) Bài Biết khoảng cách từ A(1;1) đến đường thẳng mx+(2m-1)y-3=0 Tính m Bài Cho A (-1 ;1), B(1;30, C(2;5) Biết tập hợp điểm M thỏa ... gạch hình vuông có cạnh 30cm có hoa văn hình vẽ a Tính diện tích phần tô b Tính tỉ lệ phần trăm phần diện tích tô diện tích viên gạch -Hết - Trang 2/2 ...
 • 2
 • 479
 • 14

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN – LÝ – HÓA – SINH TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN KHỐI 12 GDTX – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN – LÝ – HÓA – SINH TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN KHỐI 12 GDTX – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán- lý- hoá -sinh MTCT LONG AN Môn thi: Toán Khối: 12 GDTX Ngày thi: 23-01-2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC KHỐI 12 • Ghi chú: ... tắt cách giải theo hướng dẫn chấm (Các cách giải khác hợp lý, đúng, chấm theo thang điểm tương đương) Tóm tắt cách giải = log 48 , đk: x > x −6 ⇔ log2[x.(x 6)] = log2 48 ⇔ x2 6x 48 = 0,5đ ... y = x4 3x2 + y’ = 4x3 6x Điểm x ≈ 6,99101 yct ≈ 0,39575 hàm số đạt cực tiểu x = Kết a ≈ 8,13075 6 x = 2 0,5đ x − 4x −1 Bài Tính đạo hàm y’ = , thay giá trị x ( x − 2) vào tính toán thông...
 • 4
 • 657
 • 7

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN VÒNG 2

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA VÀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN TOÁN VÒNG 2
... d0 tong d6 F1, F2 h hai ti6u diOm cua elip @) K6t qui L,' n/ Bdi s (s diem) cho hinh hQp cht nhat ABCD.A'B'C'D' c6 canh AB 2, 015 cm vd AB hqp v6i m6t ph5ng (BCD'A') mQt g6c beog 320 vit g6c ild:46o ... vd ti6n hanh ti6t kiQm nhu sau: b6 vdo hQp 1000'bo"g; th6ng tJlir b6 vio h6p 20 00 d6ng; th6n[ thf le 4000 d6ng; thSng thir tu le 8000 d6ng l1p quy trinh tr6n m6y tirrr"oc tinh sau 01 n6m [9c (09 ... bao nhi6u bao nhi6u ti6n? b6 vdo ti en I thir X A Ilet qua So lugc cich giii ,ffi*;e; i I c Bii (s itiom) TrOn mflt phang tea dQ Oxy cho elip (E): 3x2 + di6m M thuQc (E) aro ffi=ffi, Scr lutr-...
 • 5
 • 212
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay môn Vật lý lớp 12 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay môn Vật lý lớp 12 pdf
... v tính ñ t c m L(H), ñi n tr R( Ω ) Cách gi i A V2 V1 B V K t qu ThÝ sinh kh«ng ®−îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 5: (5 ñi m) M t nêm có m t AB nghiêng m t góc α , ñ t sàn n m ngang Trên ... 300 Tính chi u dài lò xo t c ñ góc c a chuy n ñ ng tròn c a v t L y g = 9,8 m/s2 α w ( ) m ¡   h h Đơn v tính chi u dài (m) t c ñ góc (rad/s) Cách gi i K t qu ThÝ sinh kh«ng ®−îc lµm bµi thi ... cho hai v t ñ ng yên b) Khi cho bi t α 60 , tính gia t c c a hai v t Đơn v góc (ñ ), gia t c (m/s2) a Cách gi i K t qu ThÝ sinh kh«ng ®−îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 6: (5 ñi m) Cho m...
 • 10
 • 327
 • 1

Đề thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2011

Đề thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học lớp 12 tỉnh thanh hóa năm 2011
... cánh dài; 185 thân đen, cánh cụt Biết gen quy định tính trạng Giải thích kết viết sơ đồ lai Tóm tắt cách giải kết Bài 4: Ở loài sinh vật, giả thi t cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa cặp gen dị ... hạt dài, trắng a) Hãy tính tần số alen (D,d,R,r) tần số kiểu gen tính trạng quần thể nêu b) Hãy tính tần số kiểu gen quần thể nêu xét chung hai tính trạng Tóm tắt cách giải kết Bài 8: Một nghiên ... Cặp vợ chồng lo sợ sinh bị bệnh Biết rằng, người em chồng anh vợ bị bệnh ra, bên vợ bên chồng không bị bệnh a) Hãy vẽ sơ đồ phả hệ gia đình b) Tính xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa đầu lòng trai...
 • 7
 • 89
 • 0

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia lớp 12

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia lớp 12
... a) Tính diện tích tứ giác ABCD ĐS : S ≈ 64.6667 b) Tính đường cao qua đỉnh D tam giác ABD ĐS : hD ≈ 10.9263 Bài : Cho tứ diện ABCD với góc tam diện đỉnh A có mặt góc nhọn π Hãy tính độ ... ≈ 2.4183 Bài 10 : Viên gạch lát hình vuông với họa tiết trang trí tô ba loại màu hình bên Hãy tính tỷ lệ phần trăm diện tích màu có viên gạch S gachcheo ≈ 2.2832(14.27%) , S toden = 4(25%) ĐS...
 • 2
 • 1,120
 • 22

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT
... DC V O TO THNH PH NNG K THI GII TON TRấN MY TNH CM TAY NM HC 2010-2011 THI CHNH THC Mụn: SINH HC - LP 12 - CP THPT Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 25 thỏng 11 nm 2010 Cõu ... +Kiu hỡnh: 11 qu : qu vng 0,75 H T thi chớnh thc Kỡ thi chn i tuyn hc sinh gii quc gia gii toỏn bng mỏy tớnh cm tay Mụn : Sinh Hc Thi gian lm bi : 120 Ngy thi : 14/02/2012 Bi 1: Hiu sut th tinh ... 2B S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI CHN HSG LP 11 THPT NM HC 2009 2010 THI MễN: HểA HC Dnh cho hc sinh trng THPT khụng chuyờn Thi gian lm bi : 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Bi Cho 20,80 gam...
 • 56
 • 7,809
 • 65

ĐỀ THI giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học GIA LAI

ĐỀ THI giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học GIA LAI
... nhp tim o c l 120-140 ln /phỳt Theo em, thi gian ca chu kỡ tim tr em tng hay gim? Nhp tim ca mt em l 120 ln/ phỳt, cn c vo chu kỡ chun ngi, hóy tớnh thi gian ca cỏc pha chu kỡ tim ca em ú Gii ... phõn I s to thnh nhng loi giao t no? Tớnh s lng tng loi nucleotit mi loi hp t to thnh i c th Dd t th phn MTCT12THPT - Trang Cỏch gii Kt qu Bi 7: (5 im) loài sinh vật, giả thi t cặp NST tơng đồng ... ln nm trờn nhim sc th thng v cp gen ny phõn ly c lp vi Mt gia ỡnh m v v chng u bỡnh thng nhng li sinh mt a mc c bnh núi trờn Nu h mun sinh thờm a th hai thỡ xỏc sut s nh th no cỏc trng hp sau:...
 • 6
 • 452
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán lớp 9đề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 12đề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 7đề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 8đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh lớp 9đề thi máy tính cầm tay môn toán 12đề thi máy tính cầm tay môn toán thcsđề thi máy tính cầm tay môn toánđề thi hsg máy tính cầm tay môn toánđề thi máy tính cầm tay môn toán thptđề thi máy tính cầm tay môn sinh lớp 12đề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán thpt sở giáo dục đào tạo sóc can thođề thi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán thpt sở giáo dục đào tạo sóc trăngtai lieu on may tinh cam tay mon hoa lop 12de thi tinh gia lai mon toan lop 9PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấm