ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ BÀI TOÁN TƯỚI CÂY TRÊN ĐƯỜNG TẠI QUẬN THỦ ĐỨC

Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện bắc bình, tỉnh bình thuận

Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện bắc bình, tỉnh bình thuận
... tỉnh Bình Thuận, đề tài Ứng dụng GIS hỗ trợ xử biến động đất đai huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng GIS hỗ trợ xử biến động đất đai huyện Bắc Bình ... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BẮC BÌNH - TỈNH BÌNH THUẬN Tác giả ĐẶNG XUÂN TIẾN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Hệ ... Thiết, phía Tây giáp Lâm Đồng huyện Hàm Thuận Bắc, phía Bắc Giáp Ninh Thuận Lâm Đồng Hình 3: Vị trí địa huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận Trang 10 Địa hình của huyện Bắc Bình phức tạp, gồm bốn...
 • 85
 • 241
 • 0

Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô hà nội

Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô hà nội
... tài: Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ƣu mạng BTS địa bàn thủ đô Nội đƣợc thực 2 Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng phần mềm có ứng dụng thu t toán tối ƣu không gian nhằm hỗ trợ việc vận hành ... Tài nguyên GIS Khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Trang TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ƣu mạng lƣới BTS địa bàn thủ đô Nội đƣợc ... Hòa Bình, Phú Thọ Với vị trí địa thu n lợi, thủ đô Nội có hội phát triển mặt, kể lĩnh vực truyền thông Sau mở rộng địa giới hành tháng năm 2008, diện tích Nội 3.3324,92 km2 nằm hai bên...
 • 59
 • 159
 • 0

ứng dụng gis hỗ trợ công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại PleiKu

ứng dụng gis hỗ trợ công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại PleiKu
... Hiện công tác quản CTR đô thị TP Pleiku chưa tin học hóa Nếu để tình trạng tiếp diễn chắn làm giảm hiệu công tác bảo vệ môi trường đô thị TP Pleiku - Nhiều địa phương ứng dụng GIS công tác quản ... HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ™&˜ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, ... trường nhiều loại chất thải, chủ yếu chất thải rắn gây Hiện nay, công tác quản CTR TP Pleiku chủ yếu dựa vào phương thức cũ Cách quản không tập trung, xử số liệu chậm, công tác thu gom, vận...
 • 96
 • 468
 • 3

ỨNG DỤNG GIS hỗ TRỢ CÔNG tác tác CHIẾN và QUY HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG GIS hỗ TRỢ CÔNG tác tác CHIẾN và QUY HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... lý trên, đề tài nghiên cứu: Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác tác chiến quy hoạch phòng cháy chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiến hành Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ ... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CÔNG TÁC TÁC CHIẾN VÀ QUY HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả TRUYỆN PHƯƠNG MINH TÚ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp ... đề tài Tp Hồ Chí Minh, Tháng 06/2013 Truyện Phương Minh Tú ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác tác chiến quy hoạch phòng cháy chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực...
 • 71
 • 259
 • 2

Phần mềm ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh bình dương

Phần mềm ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh bình dương
... chức phần mềm: - Kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tự động, theo đất, theo chủ sử dụng - Xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ... Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương thực 1.2 Mục tiêu khóa luận - Xây dựng sở liệu quản lý thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Thiết kế phần ... chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Người chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất xử lý hợp đồng chấp, bảo lãnh quyền sử dụng...
 • 81
 • 868
 • 0

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm vinamilk áp dụng trong phạm vi quận thủ đức

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm vinamilk áp dụng trong phạm vi quận thủ đức
... Xuất phát từ lí mà đề tài Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng phạm vi Quận Thủ Đức tiến hành Quận Thủ Đức với thị trƣờng thƣơng mại ... Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng phạm vi Quận Thủ Đức đƣợc thực thời gian từ 01/01/2014 đến 01/06/2014 với liệu thí điểm Quận Thủ ... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ PHÂN TÍCH KINH DOANH CHO HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ SẢN PHẨM VINAMILK ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI QUẬN THỦ ĐỨC Tác giả LÊ THỊ DUNG Giáo vi n hƣớng dẫn: ThS.KHƢU...
 • 78
 • 168
 • 0

Ứng dụng GIS hỗ trợ quảncây xanh tại trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cây xanh tại trường đại học nông lâm tp hồ chí minh
... Tài nguyên GIS Khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng ĐH Nông Lâm TPHCM ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÂY XANH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đƣợc ... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÂY XANH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SVTH ĐỖ MINH CẢNH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sƣ ngành ... ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh - Lớp liệu giảng đƣờng trƣờng ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh - Lớp liệu khu kí túc xá sinh viên trƣờng ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh - Lớp liệu đƣờng giao thông trƣờng ĐH Nông...
 • 85
 • 832
 • 0

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học nông lâm tp hồ chí minh
... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ SINH VIÊN HOẠCH ĐỊNH CUỘC SỐNG: ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực ĐỖ THẾ DŨNG Giáo viên hướng dẫn Th.S KHƯU MINH ... nghiên cứu: Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định sống: Áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thực hoàn thành Phòng kỹ thuật – Trung tâm Ứng dụng Hệ thống ... ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định sống: Áp dụng thí điểm sinh viên trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nhằm giúp ban quản lý sinh viên trường hay phận quan quản lý có...
 • 71
 • 359
 • 0

Ứng dụng GIS hỗ trợ quảnhồ sơ địa chính tại huyện long thành tỉnh đồng nai

Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện long thành tỉnh đồng nai
... hỗ trợ quản hồ địa huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Ứng dụng hệ thống thông tin địa phát triển ứng dụng hỗ trợ quản hồ địa ... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN LONG THÀNH – TỈNH DỒNG NAI Tác giả PHAN VĂN DIỆN Giáo viên hướng dẫn: ThS Khưu Minh Cảnh TP Hồ Chí Minh, Tháng năm ... thống quản hồ địa địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan GIS 2.1.1.1 Định nghĩa Hệ thống thông tin địa (GIS) :...
 • 39
 • 406
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố hải phòng

Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố hải phòng
... hóa liệu không gian đất đai - Đánh giá thực trạng nhu cầu chuẩn hóa liệu không gian đất đai thành phố Hải Phòng - Nghiên cứu khả ứng dụng GIS chuẩn hóa liệu không gian đất đai - Đề xuất ý tƣởng ... việc Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa liệu không gian đất đai thành phố Hải Phòng có ý nghĩa thực tiễn cao Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng GIS để giải số vấn đề tồn liệu ... Dữ liệu không gian đất đai vấn đề chuẩn hóa liệu - Chƣơng Đánh giá nhu cầu chuẩn hóa liệu không gian đất đai thành phố Hải Phòng - Chƣơng Nghiên cứu đề xuất số quy trình chuẩn hóa liệu không gian...
 • 75
 • 233
 • 0

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm vinamilk áp dụng trong phạm vi quận thủ đức

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm vinamilk áp dụng trong phạm vi quận thủ đức
... LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ PHÂN TÍCH KINH DOANH CHO HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ SẢN PHẨM VINAMILK ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI QUẬN THỦ ĐỨC H ọ tên sinh vi n: LÊ THỊ DUNG N gành: Hệ thống Thông tin ... Xuất phát từ lí mà đề tài Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng phạm vi Quận Thủ Đức tiến hành Quận Thủ Đức với thị trường thương mại ... 2010 – 2014 Tháng 6/2014 ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ PHÂN TÍCH KINH DOANH CHO HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ SẢN PHẨM VINAMILK ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI QUẬN THỦ ĐỨC Tác giả LÊ THỊ DUNG Giáo vi n hướng dẫn: ThS.KHƯU...
 • 97
 • 450
 • 0

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp " Ứng dụng GIS trong quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị " docx

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp
... ĐàO TạO ĐạI HọC HUế NGUYễN MINH DIễN ứNG DụNG GIS TRONG QUY HOạCH PHáT TRIểN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell.Arg) TạI HUYệN GIO LINH, TỉNH QUảNG TRị LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC NÔNG NGHIệP Chuyên ... cõy cao su v tiờu chu n ủ t tr ng cao su 2.5.1 c ủi m sinh v t h c cõy cao su 2.5.2 Tiờu chu n ủ t tr ng cao su - t thớch h p ủ tr ng cao su ph i n m vựng khớ h u phự h p ủ i v i cõy cao su ... n Gio Linh, C a Vi t v 19 xó: Vnh Tr ng, Linh Th ng, H i Thỏi, Gio Sn, Gio Bỡnh, Gio An, Gio Ho, Linh H i, Trung Giang, Trung H i, Trung Sn, Gio Phong, Gio M , Gio Chõu, Gio Thnh, Gio Mai, Gio...
 • 27
 • 419
 • 2

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCIMS XÂY DỰNG WEBSITE TRA CỨU THÔNG TIN THỬA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCIMS XÂY DỰNG WEBSITE TRA CỨU THÔNG TIN THỬA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH
... QUY_HOACH ARC IMS XÂY DỰNG WEBSITE WEBSITE TRA CỨU THÔNG TIN THỬA ĐẤT INTERNE T Hình 1-6 :Quy trình xây dựng Website tra cứu thông tin đất quận Thủ Đức -Trang 18- Ngành: Quản Lý Đất Đai Thu thập ... Ghi thông tin website: thông tin đơn vị thiết kế website, quyền, giấy phép đăng ký cung cấp thông tin II.6 Ứng dụng phần mềm ArcIMS xây dựng website tra cứu thông tin đất II.6.1 Sử dụng ArcIMS ... Từ kết đó, đề tài ứng dụng phần mềm ArcIMS xây dựng Website tra cứu thông tin đất địa bàn quận Thủ Đức Website cung cấp công cụ GIS (phóng to, thu nhỏ, di chuyển đồ, xem thông tin ) cho phép người...
 • 50
 • 599
 • 1

ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHỈ SỐ BỤI MỊN TẠI QUẬN NINH KIỀU VÀ CÁI RĂNG, TP CẦN THƠ NĂM 2014

ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHỈ SỐ BỤI MỊN TẠI QUẬN NINH KIỀU VÀ CÁI RĂNG, TP CẦN THƠ NĂM 2014
... ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHỈ SỐ BỤI MỊN TẠI QUẬN NINH KIỀU VÀ CÁI RĂNG, TP CẦN THƠ NĂM 2014 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ MINH TÂM Giáo viên hƣớng dẫn TS.Hồ Quốc Bằng Tháng năm 2016 ... việc thành lập đồ số bụi mịn phân vùng mức độ ô nhiễm không khí địa bàn Quận Ninh Kiều Cái Răng, Tp Cần Thơ + Đánh giá chất lƣợng không khí Quận Ninh KIều Cái Răng; TP Cần Thơ thông qua đồ số bụi ... sai số nhỏ IDW nên đề tài chọn phƣơng pháp Spline để thành lập đồ số AQI bụi mịn Quận Ninh Kiều Cái Răng ,Thành phố Cần Thơ 4.4 Thành lập đồ Hình 4.15 Bản đồ phân vùng số bụi mịn vào mùa mƣa Quận...
 • 53
 • 222
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất biện pháp giảm thiểu trên địa bàn quận thủ đức

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất biện pháp giảm thiểu trên địa bàn quận thủ đức
... nylon, đề tài hướng vào mục tiêu: Đánh giá trạng sử dụng người dân chợ địa bàn Quận Thủ Đức Đề xuất biện pháp giảm thiểu sử dụng túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức 1.3 - Phạm vi thực hiện: Đối tượng: ... cộng đồng Đánh giá trạng sử dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức 1.2 Mục đích đề tài: Trên sở điều tra đánh giá trạng sử dụng túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức tác hại ... sở tái chế 45 Đánh giá trạng sử dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU VIỆC SỬ DỤNG TÚI NYLON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC 5.1 Tuyên...
 • 71
 • 991
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng gis hò trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian vè đất đai ở thành phó hải phòngứng dụng gis và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu xác định vị trí bãi chôn lấp chất thải rắn cho quận thủ đức tp hồ chí minhứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robotung dung dao ham trong bai toan tham sophần mềm hỗ trợ bài toánứng dụng ariz 85 giải bài toánmột số quy luật phân phối xác suất và ứng dụng của nó trong bài toán kiểm định giả thiết thống kê đơn giảnứng dụng đạo hàm giải bài toán tiếp tuyếnứng dụng lượng giác trong bài toán tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhấtphép quay và ứng dụng của nó vào bài toán chứng minh trong không gianứng dụng gis trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông đa tam tỉnh lâm đồng kỷ yếu hội thảo ứng dụng gis toàn quốc 2011ứng dụng logic mờ vào bài toán máy giặtchƣơng 3 ứng dụng máy tính giải bài toán ngƣợc và xây dựng các đặc tính động học của biến khớpđịnh hướng ứng dụng cntt hỗ trợ dạy họcứng dụng cntt hỗ trợ công tác qlUnit 9 lesson b 12Unit16 b 1ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: DỊCH TỄ HỌCĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ BẢO HIỂM1 1đề kiểm tra lí 6 HKIPERIOD 85 e8 UNIT 13 LANGUAGE FOCUSTB ULSA LVTS2016Thong bao 1176 diem nhan HS dot 1 2017 Sua17072017Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (tt)skkn một số KINH NGHIỆM và BIỆN PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH TIỂU học HIỆN NAYGiải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng venChuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành công nghiệp trọng điểm của việt nam hiện nayĐề, HD chấm văn HSG9 UB 2016Đề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảMột số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn vật líOXI HOA KHU NHOM CHUCĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG