SKKN HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VA CHẠM VẬT LÝ 10

Một số phương pháp giải toán trên máy tính casio THPT

Một số phương pháp giải toán trên máy tính casio THPT
... nguyên dương phương trình (3) hoán vị (1 ; ; 2) * Phương pháp : Sử dụng tính chất chia hết Phương pháp sử dụng tính chất chia hết để chứng minh phương trình vô nghiệm tìm nghiệm phương trình ... Đức Duy III Phương trình nghiệm nguyên: * Phương pháp : Đưa dạng tích Biến đổi phương trình dạng : vế trái tích đa thức chứa ẩn, vế phải tích số nguyên Thí dụ : Tìm nghiệm nguyên phương trình ... x, y, z tức phương trình (5) nghiệm nguyên Thí dụ : Tìm nghiệm nguyên phương trình : xy + x - 2y = (6) Lời giải : Ta có (6) tương đương y(x - 2) = - x + Vì x = không thỏa mãn phương trình...
 • 7
 • 270
 • 6

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN NHÓM KIM LOẠI ĐIỂN HÌNH

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN NHÓM KIM LOẠI ĐIỂN HÌNH
... khử: kim loại M + Chất oxi hóa: H2O - Nhôm không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc nguội NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 2Al(OH)3 t → Al2O3 + 3H2O Toán kim ... than D.Nước Câu 42: Kim loại M phản ứng với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2 dung dịch HNO3 (đặc, nguội ) Kim loại M là: A Fe B.Al C.Ag D.Zn Câu 43: Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân ... 61: Kim loại cặp oxi hóa – khử sau phản ứng với ion Ni2+ cặp Ni2+/Ni ? A.Pb2+/Pb B.Cu2+/Cu C.Sn2+/Sn D.Cr3+/Cr Câu 62: Phương trình hóa học sau biểu diễn tính oxi hóa ion kim loại hợp chất kim...
 • 18
 • 185
 • 0

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề thi ôn - Part1+2

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề thi ôn - Part1+2
... (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), s n ph m thu c A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) B 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) C 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) D 2-metylbuten-3 ... H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung d ch HCl (dư), sau ph n ng k t thúc thu c s n ph m là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- ... dung d ch NaOH thu c s n ph m có mu i H2N-CH2-COONa Công th c c u t o thu g n c a X là: A H2N-CH2-COO-C3H7 B H2N-CH2-COO-CH3 C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-COO-C2H5 Câu 51: Khi th c hi n ph n ng este...
 • 39
 • 83
 • 0

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa hữu cơ

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa hữu cơ
... H2O Hidro hóa anđehit đã nhận thêm 0,2 mol H2 thì số mol của rượu Võ Ngọc Bình Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn Lớp K31A Hóa – ĐHSPHN Một số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu trội ... Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn Lớp K31A Hóa – ĐHSPHN 12 Một số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu Võ Ngọc Bình Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn Lớp K31A Hóa – ĐHSPHN 13 ... D C4H10, C5H12 Võ Ngọc Bình Email: bi_hpu2@yahoo.com.vn Lớp K31A Hóa – ĐHSPHN Một số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu Ví dụ 3: Cho 14g hỗn hợp anken là đồng đẳng liên tiếp qua...
 • 13
 • 359
 • 0

10 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hoá học THPT

10 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hoá học THPT
... x = 100 M 64 M + gim 0,05.m gam 100 (1) Pb(NO3)2 M(NO3)2 + Pb M (gam) mol 207, tng (207 M) gam x mol T (1) v (2) ta cú: tng 7,1.m x = 100 207 M 7,1.m gam 100 (2) 0,05.m 7,1.m 100 = 100 ... NaCl 58,5 36 100 = 27,84% (ỏp ỏn B) 58,5 36 103 53 Vớ d 7: Trn 100 ml dung dch A (gm KHCO3 1M v K2CO3 1M) vo 100 ml dung dch B (gm NaHCO3 1M v Na2CO3 1M) thu c dung dch C Nh t t 100 ml dung ... khan? A 5,7 gam B 7,5 gam Hng dn gii Theo phng phỏp KLPTTB: 23 m RCOOH 2,3 gam, 10 10 30 m RCH2 COOH gam 10 10 C 5,75 gam D 7,55 gam M 2,3 53 0,1 Axit nht cú KLPT < 53 l HCOOH (M = 46)...
 • 81
 • 98
 • 0

skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học. một số dạng bài tập hóa học thpt nguyễn hữu cảnh

skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học. một số dạng bài tập hóa học thpt nguyễn hữu cảnh
... Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Chuyên đề : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC ’’ TÓM TẮT ... Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Đỏ i1 r1 r2 i2t (n) Tím Trắng Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC B SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh C ... TRƯỞNG MỤC LỤC Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang ...
 • 4
 • 163
 • 0

SKKN Một số phương pháp giải hệ phương trình không mẫu mực dùng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

SKKN Một số phương pháp giải hệ phương trình không mẫu mực dùng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
... y = 19 y = 19 19 2 x = x = x = x = 19 19 y = y = y = 19 y = 19 19 19 Võy hờ a cho co nghiờm: 19 19 ; ữ; ; ữ; 19 ; 19 ữ; ữ 19 19 19 ; 19 ữ ữ ... tiờn hanh trờn mụt sụ lng hoc sinh la 32 em, vi ụi tng va chu yờu la hoc sinh kha, hoc sinh gioi ma cha tiờn hanh thc nghiờm trờn cac ụi tng hoc sinh trung binh, hoc sinh cac n vi trng hoc khac ... hoc sinh, c biờt la ụi vi hoc sinh THCS Tuy nhiờn nụi dung thng c a vao cac tuyờn sinh vao cac trng chuyờn, lp chon va cac thi hoc sinh gioi Vi võy, viờc giang day chuyờn cho ụi tng la hoc sinh...
 • 49
 • 398
 • 0

SKKN các dạng toán liên quan đến số nguyên tố và có phương pháp giải quyết

SKKN các dạng toán liên quan đến số nguyên tố và có phương pháp giải quyết
... b, c, d, e số nguyên tố d > e Theo ra: a = b + c = d - e (*) Từ (*) a > a số nguyên tố lẻ b + c d - e số lẻ Do b, d số nguyên tố b, d số lẻ c, e số chẵn c = e = (do c, e số nguyên tố) a ... ta cần tìm số nguyên tố b cho b + b + số nguyên tố Ta có: x y = x = y ( x 1)( x +1) = y Do y M ( x 1)( x +1)M 2 Mà x - + x + = 2x x - x + có tính chẵn lẻ x - x + hai số chẵn liên tiếp ( x ... dang toan liờn quan thỡ cha cú vit bao gi Tụi cng i hi thm nhiu ng nghip huyn tỡm t liu dy hc nhng cng cha cú vit v ti ny Qua nhiu kỡ thi nht l thi HSG thỡ nhiờu bai tõp liờn quan vờ sụ nguyờn...
 • 15
 • 638
 • 0

SKKN Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng. THCS PHỔ MINH

SKKN Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng. THCS PHỔ MINH
... biển khơi với đồ câm trên: đồ 3.4 đồ câm * Nâng cao kiến thức kiến thức cho học sinh: 11 đồ 3.5 đồ lưới thức ăn hệ sinh thái rừng Từ đồ chung ( ví dụ lưới thức ăn hệ sinh thái rừng) ... niệm: Môi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh chúng - Các loại môi trường: + Môi trường nước + Môi trường mặt đất - không khí + Môi trường lòng đất + Môi trường sinh vật b Dạng ... tư học môi trường nhân tố sinh thái 2.3.2.2 Sử dụng đồ để hệ thống hóa kiến thức nâng cao Ví dụ 8: Mở rộng nâng cao kiến thức mối quan hệ cấp độ tổ chức sống với nhân tố sinh thái môi trường...
 • 26
 • 129
 • 0

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo
... phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, cỏc nhúm linh trng phỏt sinh A k Krờta (Phn trng) ca i Trung Sinh B.k T (Th t) ca i Tõn sinh C k Tam (th ba) ca i Tõn sinh D.k Jura ca i Trung sinh Cõu (H ... Trong lch s phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, bũ sỏt c ng tr A k Pecmi thuc i C sinh B k tam thuc i Tõn sinh C k Jura thuc i Trung sinh D k Triat (Tam ip) thuc i Trung Sinh Cõu (C 2011): Hin ... nng sinh sn C Cỏc nhúm cỏ th thớch nghi vi cỏc iu kin sinh thỏi khỏc nhausinh sn cỏc khỏc nờn khụng giao phi vi D Cỏc cỏ th sng mt mụi trng nhng cú tớnh giao phi khỏc nờn b cỏch li v mt sinh...
 • 26
 • 330
 • 0

phương pháp giải phương trình và hệ phương trình

phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
... pháp a Thế túy Phương pháp B1: Chọn phương trình đơn giản hệ B2: Đưa phương trình dạng tích cách sau + Dùng biến thiên tham số + Đặt nhân tử trực tiếp + Rút trực tiếp B3: Thế vào phương trình lại ... phụ Phƣơng pháp B1: Chọn phương trình bậc cao hơn, nhóm thành thành phần B2: Cố gắng nhóm phương trình lại thành phần tạo phương trình Chú ý: Dạng thường nhân chia hai vế phương trình hệ cho để ... phƣơng trình Ví dụ a.√ b.√ c √ √ √ √ √ √ √ Phân tích: Những phương trình đơn giản, cần bình phương vế toán giải Tuy nhiên, trình bình phương cần chuyển vế thích hợp, cho việc tính toán sau đơn...
 • 53
 • 326
 • 1

Một vài phương pháp giải phương trình lượng giác không mẫu mực

Một vài phương pháp giải phương trình lượng giác không mẫu mực
... giải phương trình siêu việt chứa biểu thức lượng giác, thường tuỳ thuộc đặc trưng phương trình Cần kết hợp cách giải phương trình mũ, logarit với giải phương trình lượng giác Đôi sử dụng phương ... 0,  chứa nghiệm phương trình  4 12 Cho phương trình msĩn + (m + )cosx = a, Giải phương trình m = m cosx b, Định m để phương trình có nghiệm c,Giả sử m giá trị làm cho phương trình có nghiệm ... nghiệm (2) 14 Cho phương trình : sin4x + (1 – sinx)4 = m a, Giải phương trình với m = b, Định m để phương trình có nghiệm 15 Cho phương trình : 2cosx.cos2x.cos3x + m = 7cos2x a, Giải phương trình...
 • 14
 • 609
 • 4

lý thuyết, bài tập và phương pháp giải phần dao động cơ

lý thuyết, bài tập và phương pháp giải phần dao động cơ
... theo cơng thức: dao động với biên độ góc , lấy g = 10m/s2 Động lắc là: + Dạng 3: Lập phương trình dao động lắc đơn * Chú ý : Khi lập phương trình dao động lắc đơn có hai dạng phương trình: - Phương ... mA dao động Viết phương trình dao động mA Tìm điều kiện biên độ dao động mA để mB ln đứng n k A B J mB k mA II/ CÁC DẠNG TỐN VỀ CON LẮC ĐƠN ; I.TĨM TẮT LÝ THUYẾT Phương trình dao động : Chiếu phương ... dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu π/4 Phương trình dao động vật có dạng : x = asin5πt + acos5πt (cm) biên độ dao...
 • 75
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải toán giải tíchphương pháp giải toánphương pháp giải toán hình học 11phương pháp giải toán phương trìnhtổng hợp các công thức và phương pháp giải bài tập môn toán luyện thi đại họcphương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh sáng chếphương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh sáng chế ttphương pháp cải tiến giống lúaphương pháp giải bài toán lượng giáccông thức và phương pháp giải các bài toán thi đại họcphương pháp giải vật lýphương pháp giải trình tự maxam và gilbertphương pháp gia công bánh răng và phân loại máy gia công bánh răngáp dụng theo phương pháp đối chiếu với mặt cắt lợi nhất về thủy lựcphương pháp giải nhanh hóaCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học