3 de trac nghiem GT 12 chuong 1

sáng kiến kinh nghiệm môn marketting – đề trắc nghiệm câu hỏi chương 1

sáng kiến kinh nghiệm môn marketting – đề trắc nghiệm câu hỏi chương 1
... B Là tập hợp người bán hang có có C Là tập hợp người sản xuất có có D Tất phương án Đ/a A Câu 10 Câu 10 Marketing ? A hoạt động người nhằm thỏa mãn nhu cầu thông qua trao đổi B Là trình mà cấu ... người tiêu dùng C Cả A B D Tất sai Đ/a : b Câu 4: Theo Philip Kotler mối quan hệ nhu cầu cụ thể hang hóa cấp độ ? A.3 B.4 C.5 D.6 Đ/a :a Câu :Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ nhu cầu cụ thể ... A.2 B.3 C.4 D.5 Đ/a c Câu Để thực giao dich người ta cần điều kiện A Hai vật có giá trị B Thỏa thuận điều kiện giao dich C Thời gian địa điểm thỏa thuận D Tất phương án Câu Thị trường gi ? A...
 • 5
 • 266
 • 0

Đề trắc nghiệm Hóa 11 - Chuơng 1 - Khó

Đề trắc nghiệm Hóa 11 - Chuơng 1 - Khó
... đầu A 1, 12g B 0,56g C 56 g D 1, 95g Câu 34: Một dung dịch có pH=5 đánh giá A [H+] = 5,0 .1 0-4 M B [H+] = 2,0 .1 0-5 M C [H+] = 2,0 .1 0 -1 M D [H+] = 1, 0 .1 0-5 M Câu 35: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với ... bằng: A 13 B 12 C 11 D 10 Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O Sau cân bằng, hệ số phân tử chất phương án sau đây? A 3, 14 , 9, 1, B 3, 28, 9, 1, 14 C 3, 26, 9, 2, 13 D ... 2, 28, 6, 1, 14 Câu 21: Cho dãy chất sau: AgNO3, C2H5OH, Ca(OH)2, C12H22O 11, NaCl, CH3COOH Số chất điện li A B C D Câu 22: Trộn 70ml dung dịch HCl 0 ,12 M với 30ml dung dịch Ba(OH)2 0 ,10 M thu dd...
 • 4
 • 293
 • 1

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 full có đáp án

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 1 full có đáp án
... M(2;0) phương trình là: A y = 12 x − 12 B y = 12 x + 10 C y = 12 x − 24 D y = 12 x + 24 Câu 2: Tiếp tuyến với đồ thị (C) hàm số điểm hoành độ phương trình là: A y = 12 x − 12 B y = 12 ... B y = 12 x + 10 C y = 12 x − 24 D y = 12 x + 24 Câu 3: Tiếp tuyến với đồ thị (C) hàm số điểm tung độ phương trình là: A y = 12 x − 12 B y = 12 x + 10 C y = 12 x − 24 D y = 12 x + 24 Câu ... C Câu 31: Nghiệm phương trình y = x1 ; x2 Hãy chọn phương án / A x12 + x2 = B x12 + x2 = C x12 + x2 = D x12 + x2 = Câu 32: Bình phương tổng nghiệm phương trình y / = giá trị là: A .1 B.2 C...
 • 23
 • 426
 • 2

De trac nghiem 1 tiet GT 12 chuong 1 ứng dụng đạo hàm

De trac nghiem 1 tiet GT 12 chuong 1 ứng dụng đạo hàm
... 15 ,16 ,17 ,18 : x −∞ − y’ y 1 0 + +∞ − + −3 +∞ -4 +∞ -4 Câu 15 : Hàm số có cực đại .cực tiểu Câu 16 : Hàm số đồng biến khoảng , nghich biến khoảng Câu 17 : Đây bảng biến thiên hàm ... án sau: A Hàm số có cực trị B Đồ thị hàm số qua điểm A( ; 3) C Hàm số nghịch biến khoảng (0 ; 1) D Hàm số tiệm cận Câu 12 : Chọn phát biểu phát biểu sau đây: y= A Hàm số 2x +1 y=x −x B Hàm số tiệm ... Câu 9: Hàm số y = −x4 + x2 A , có số giao điểm với trục hoành là: B C y= Câu 10 : Tiếp tuyến đồ thị hàm số A 1/ 6 B -1/ 6 Câu 11 : Cho hàm số C Luôn nghịch biến khoảng xác định D Luôn giảm R x +1 x−5...
 • 5
 • 363
 • 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1
... luôn ngược dấu với v Câu 15 Trường hơp sau coi rơi tự ? A Ném sỏi lên cao B Thả sỏi rơi xuống C Một người nhảy dù D Quả bom máy bay bay thả xuống Câu 16 Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất thay ... tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc D Gia tốc vận tốc dấu chuyển động nhanh dần đếu Câu 11 Phát biểu sau không ? chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A có gia tốc trung bình không đổi ... điểm 2m/s2 Câu 13 Trong công thức tính vận tốc chất điểm chuyển động nhanh dần v = v0 + a.t A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn trái dấu với v Câu 14 Trong công thức...
 • 2
 • 197
 • 0

Kiểm tra 1 tiết GT 12- Chương 1 - 2 đề

Kiểm tra 1 tiết GT 12- Chương 1 - 2 đề
... THẬN Họ tên:……………………………… Lớp:………… Điểm KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 THỜI GIAN: 45’ Ngày kiểm tra: 14 /10 /2 010 Ngày trả bài: 28 /10 /2 010 Nhận xét giáo viên Đề số: 02 Câu 1: (6 điểm) Cho hàm số y = − x + x ... (C) hàm số điểm có tung độ -1 Câu 2: (2 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số sau: y = f ( x) = − x − x + x − đoạn [ -1 ; 2] Câu 3: (2 điểm ) Tìm a để hàm số y = x + (2a − a ) x − có cực trị BÀI...
 • 2
 • 728
 • 6

sáng kiến kinh nghiệm môn marketting – đề trắc nghiệm câu hỏi chương 3

sáng kiến kinh nghiệm môn marketting – đề trắc nghiệm câu hỏi chương 3
... động kinh doanh C Đó trình tập hợp,ghi chép ,phân tích xử lý liệu có liên quan đến marketing hang hóa dịch vụ nhằm đạt tới mục tiêu định trọng hoạt động kinh doanh D Tất phương án Đ/a A Câu Quá ... Marketing gồm bước A .3 B.4 C.5 D.6 Đ/a c Câu Số liệu thông tin thu thpậ từ A thông tin sơ cấp B Thông tin thứ cấp C Thông tin sơ cấp thứ cấp D Thông tin sơ cấp ,trung cấp thứ cấp Đ/a c Câu Phân tích ... Marketing A B C D Đ/a c Câu PP để thu thập liệu gồm ? A Khảo sát ,quan sát ,thực nghiệm mô B Tìm kiếm ,khảo sát ,thu thập ghi chép C Thu thập ,ghi chép mô D Tất a,b,c Câu Có phương thức chọn...
 • 5
 • 184
 • 0

Trắc nghiệm sinh 12 - chương 3 " phiên mã - dịch mã " doc

Trắc nghiệm sinh 12 - chương 3
... của NST nhân thực trình tự nào sau là đúng? A 3- 2 - 7-4 - 5-1 -6 B 3- 7 - 2-4 - 5-1 -6 C 3- 7 - 4-2 - 5-1 -6 D 3- 2 - 4-1 - 5-6 6/ Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính trì ổn định qua các thế hệ ... hoà phiên C Điều hoà dịch D Điều hoà sau dịch 2/ Điều hoà hoạt động gen tế bào nhân sơ chủ yếu xảy mức độ nào? A Sau dịch B Dịch C Phiên D Phiên và dịch 3/ ... 1 0-5 D 1 0-5 – 1 0 -3 3/ Hoá chất 5-BrômUraxin làm biến đổi cặp nu- nào sau đây? A A-T → G-X B T-A → G-X C G-X → A-T D G-X → T-A 4/ Đột biến gen mang lại hậu quả cho bản thân sinh vật?...
 • 55
 • 255
 • 1

Xem thêm