Phương pháp điện lượng trong phân tích hóa học

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC VÀ VI SINH VẬT
... ổn định phương pháp Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật 36 CHƯƠNG III: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI SINH VẬT Phương pháp vi sinh vật có khác biệt rõ rệt với phương pháp hóa ... tức phương pháp phải thẩm định Yêu Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật cầu không cho phương pháp thử nội mà cần cho phương pháp tiêu chuẩn Vi c thẩm định phương pháp tiêu chuẩn phương ... verification) 2.1 Phương pháp định tính 2.1.1 Giới hạn phát a Định nghĩa Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật 38 Giới hạn phát phương pháp nồng độ vi sinh vật thấp mẫu xác định phương pháp...
 • 73
 • 2,024
 • 25

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích tình hình biến động năng suất, sản lượng lúa vụ mùa ở xã mai lâm năm 2007 với năm 2005

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích tình hình biến động năng suất, sản lượng lúa vụ mùa ở xã mai lâm năm 2007 với năm 2005
... phân tích biến động ấy, ảnh hưởng nhân tố tới biến độn ấy… Và lý em chọn đề tài: Vận dụng phương pháp số phân tích tình hình biến động suất, sản lượng lúa vụ mùa Mai Lâm năm 2007 với năm ... iq(A/B): số đơn sản lượng giữ hai địa phương A B qA: sản lượng lúa địa phương A qB: sản lượng lúa địa phương B Ví dụ: Tình hình sản lượng lúa vụ mùa Mai Lâm Đông Hội năm 2007 sau: Bảng 6: Sản lượng ... số đơn suất hai địa phương A B wA: suất lúa địa phương A wB: suất lúa địa phương B Ví dụ: Tình hình sản lượng lúa vụ mùa Mai Lâm Đông Hội năm 2007 sau: Bảng 4: Sản lượng lúa vụ mùa Mai...
 • 32
 • 52
 • 1

Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng.pdf

Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng.pdf
... Khối lượng (KHP) Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn Độ nhậy Độ tinh khiết (KHP) Độ nhậy Độ lặp lại Độ tuyến tính Độ lặp lại Độ tuyến tính Khối lượng (thô - bì) Khối lượng (bì) c (NaOH) Thể tích (KHP) Trọng lượng ... bo Khối lượng (KHP) Độ nhạy Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn Độ lặp lại Độ tinh khiết (KHP Độ lặp lại Độ nhạy Tuyến tính Tuyến tính Cân (tổng) Cân (bì) c (NaOH) Độ lặp lại Hiệu chuẩn Nhiệt độ Dung tích (KHP) ... (bì) c (NaOH) Độ lặp lại Hiệu chuẩn Nhiệt độ Dung tích (KHP) AGL 18 độ chệch Độ lặp lại Điểm kết thúc Ln ban hnh : 1.04 Khối lượng phân tử (KHP) Trang : 30 Hng dn cỏc vớ d c lng KB o phõn tớch hoỏ...
 • 73
 • 5,137
 • 82

Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng.pdf

Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng.pdf
... Hình : Giới hạn phù hợp độ không đảm bảo AGL 18 Lần ban hành : 1.04 Trang : 38 Hướng dẫn đánh giá độ KĐB phân tích hoá học định lượng PHẦN B: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TỪ DỮ LIỆU PHÊ DUYỆT ... số nguồn độ KĐB AGL 18 Lần ban hành : 1.04 Trang : 13 Hướng dẫn đánh giá độ KĐB phân tích hoá học định lượng Hình 1: Qui trình ước lượng độ không đảm bảo Xác định Đại lượng đo Bước Xác định nguồn ... chuẩn đo lường kết AGL 18 Lần ban hành : 1.04 Trang : Hướng dẫn đánh giá độ KĐB phân tích hoá học định lượng Trong phân tích hoá học điều cần trọng độ chụm kết công bố sử dụng phương pháp xác định...
 • 90
 • 5,315
 • 85

Phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay.docx

Phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay.docx
... tính số giá tiêu dùng công việc cần thiết, tìm hiểu cụ thể số giá tiêu dùng vấn đề vận dụng phương pháp số thống vào việc tính số giá tiêu dùng Việt Nam 1.Khái niệm công thức tính số giá tiêu ... Tính số giá tiêu dùng cho năm Ta tính số giá tiêu dùng năm so với năm gốc so với năm trước * .Tính số giá tiêu dùng năm kỳ báo cáo so với kỳ gốc: Chỉ số giá tính số bình quân số học giản đơn số ... kiến phương pháp tính số giá tiêu dùng. ” Cục thống TP Hồ Chí Minh “Bảng giá cố định.” Tổng cục thống - Nhà xuất thống Phương pháp số phân tích thống kê. ” Nhà xuất thống 1985 Các...
 • 39
 • 2,686
 • 12

Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng

 Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng
... Khối lượng (KHP) Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn Độ nhậy Độ tinh khiết (KHP) Độ nhậy Độ lặp lại Độ tuyến tính Độ lặp lại Độ tuyến tính Khối lượng (thô - bì) Khối lượng (bì) c (NaOH) Thể tích (KHP) Trọng lượng ... bo Khối lượng (KHP) Độ nhạy Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn Độ lặp lại Độ tinh khiết (KHP Độ lặp lại Độ nhạy Tuyến tính Tuyến tính Cân (tổng) Cân (bì) c (NaOH) Độ lặp lại Hiệu chuẩn Nhiệt độ Dung tích (KHP) ... (bì) c (NaOH) Độ lặp lại Hiệu chuẩn Nhiệt độ Dung tích (KHP) AGL 18 độ chệch Độ lặp lại Điểm kết thúc Ln ban hnh : 1.04 Khối lượng phân tử (KHP) Trang : 30 Hng dn cỏc vớ d c lng KB o phõn tớch hoỏ...
 • 73
 • 887
 • 9

Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng - P2

 Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng - P2
... số nguồn độ KĐB AGL 18 Lần ban hành : 1.04 Trang : 13 Hướng dẫn đánh giá độ KĐB phân tích hoá học định lượng Hình 1: Qui trình ước lượng độ không đảm bảo Xác định Đại lượng đo Bước Xác định nguồn ... 1.04 Trang : 38 Hướng dẫn đánh giá độ KĐB phân tích hoá học định lượng PHẦN B: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TỪ DỮ LIỆU PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP GIỚI THIỆU: Phần hướng dẫn để ước lượng độ KĐB thu từ ... 1.04 Trang : 42 Hướng dẫn đánh giá độ KĐB phân tích hoá học định lượng Các bước đề cập chi tiết Trường hợp đơn giản ước lượng độ chụm từ phân tích lặp lại lô mẫu ước lượng độ từ phân tích đại diện...
 • 90
 • 671
 • 13

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn tổng hợp

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn tổng hợp
... HCM 15,08% Chỉ số tổng hợp số lượng dùng trọng số tương tự số tổng hơp giá Khi ta cần số đơn số lượng ( sản phẩm , hàng hoá ) trọng số thích hợp số tồng hợp số lượng Chỉ số tổng hợp số lượng ... thuộc gọi Chỉ số toàn (Ipq) số độc lập gọi số nhân tố ( Ip Iq) Ví dụ: -Chỉ số giá tiêu thụ ( hay doanh số bán ) = Chỉ số giá bán × Chỉ số lượng tiêu thụ -Chỉ số tổng tiêu phí sản xuất = Chỉ số giá ... dụ như: Tổng sản lượng = NSLĐ trung bình x Tổng số công nhân Đề án môn học Lý thuyết thống kê công nhân Ta xây dựng hệ thống số : Chỉ số tổng sản = Chỉ số NSLĐ lượng x Chỉ số tổng số công nhân...
 • 28
 • 407
 • 0

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn tổng hợp

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn tổng hợp
... 15,08% Trang Chỉ số tổng hợp số lượng dùng trọng số tương tự số tổng hơp giá Khi ta cần số đơn số lượng ( sản phẩm , hàng hoá ) trọng số thích hợp số tồng hợp số lượng Chỉ số tổng hợp số lượng ... số nhân tố ( Ip Iq) Ví dụ: -Chỉ số giá tiêu thụ ( hay doanh số bán ) = Chỉ số giá bán × Chỉ số lượng tiêu thụ -Chỉ số tổng tiêu phí sản xuất = Chỉ số giá thành × Chỉ số khối lượng sản phẩm Tổng ... thức ví dụ như: Tổng sản lượng = NSLĐ trung bình x Tổng số công nhân công nhân Ta xây dựng hệ thống số : Chỉ số tổng sản = Chỉ số NSLĐ lượng x Chỉ số tổng số công nhân trung bình Tổng quát : M=...
 • 27
 • 288
 • 0

Phương pháp thống kê trong phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công ở CHĐCN Lào (85-89) & dự báo

Phương pháp thống kê trong phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công ở CHĐCN Lào (85-89) & dự báo
... hình phát triển công nghiệp - thủ công Chơng III: Vận dụng hệ thống tiêu số phơng pháp thống để phân tích tình hình phát triển công nghiệp - thủ công CHDCND Lào giai đoạn 1985 - 1989 dự báo giai ... Hệ thống tiêu phơng pháp thống sử dụng phân tích tình hình phát triển công nghiệp 2.1 Nguyên tắc chủ yếu xác định hệ thống tiêu phân tích Việc phân tích tình hình phát triển ngành công nghiệp ... pháp nghiên cứu : * Sử dụng phơng pháp phân tích thống để nghiên cứu nh : - Phơng pháp phân bổ - Phơng pháp bảng số liệu thống - Phơng pháp phân tích dãy số thời gian - Phơng pháp dự báo dựa...
 • 73
 • 249
 • 1

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả SXKD của Cty Sơn tổng hợp

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả SXKD của Cty Sơn tổng hợp
... , quảng bá du lịch với hình thức linh hoạt phối hợp chặt chẽ cấp , nghành tranh thủ hợp tác nớc quốc tế hoạt động xúc tiến du lịch , vận dụng kiện lớn tỉnh nh tổ chức lễ hội du lịch , phối hợp ... diện trực tiếp gián tiếp số thị trờng trọng điểm Đồng thời có liên kết với công ty lữ hành có số nguồn khách lớn , nâng cao vai trò liên kết với công ty lữ hành có số nguồn khách lớn , nâng ... hành doanh nghiệp thành công, phải tổ chức cách khoa học hợp lý, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng quản lý chặt chẽ khâu thực phối kết hợp phận nghiệp vụ marketing, điều hành hớng dẫn Vũ Duy...
 • 31
 • 236
 • 0

Phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng

Phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng
... tính số giá tiêu dùng công việc cần thiết, tìm hiểu cụ thể số giá tiêu dùng vấn đề vận dụng phương pháp số thống vào việc tính số giá tiêu dùng Việt Nam 1.Khái niệm công thức tính số giá tiêu ... Phương pháp phân tích số Trong phân tích kinh tế số thống vận dụng nhiều tiêu, nhiều lĩnh vực : số giá tiêu dùng, số giá thành, số xuất lao động vv Ta tiếp tục nghiên cứu kỹ loại số để hiểu ... VỀ CHỈ SỐ I.Khái niệm, đặc điểm, tác dụng số thống 1.Khái niệm số Đặc điểm phương pháp số thống 3 Phân loại số .3 Quyền số số thống Tác dụng số phân...
 • 39
 • 484
 • 1

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh trong công ty Sơn tổng hợp

Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh trong công ty Sơn tổng hợp
... HCM 15,08% Chỉ số tổng hợp số lợng dùng trọng số tơng tự nh số tổng hơp giá Khi ta cần số đơn số lợng ( sản phẩm , hàng hoá ) trọng số thích hợp số tồng hợp số lợng Chỉ số tổng hợp số lợng có ... thức ví dụ nh: Tổng sản lợng = NSLĐ trung bình x Tổng số công nhân công nhân Ta xây dựng hệ thống số : Chỉ số tổng sản = Chỉ số NSLĐ lợng x Chỉ số tổng số công nhân trung bình Tổng quát : M= ... thống Chỉ số phụ thuộc gọi Chỉ số toàn (Ipq) số độc lập gọi số nhân tố ( Ip Iq) Vớ d: -Chỉ số giá tiêu thụ ( hay doanh số bán ) = Chỉ số giá bán ì Chỉ số lợng tiêu thụ -Chỉ số tổng tiêu phí sản...
 • 28
 • 191
 • 0

Tài liệu Đề tài “Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn tổng hợp” ppt

Tài liệu Đề tài “Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Sơn tổng hợp” ppt
... chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp số phân tích kết sản xuất, kinh doanh Công ty Sơn tổng hợp” làm đề án môn học Mục đích chủ yếu đề án thông qua phân tích, đánh giá biến động kết sản xuất kinh doanh ... thức ví dụ như: Tổng sản lượng = NSLĐ trung bình Tổng số công nhân x công nhân Ta xây dựng hệ thống số : Chỉ số tổng sản = Chỉ số NSLĐ lượng x Chỉ số tổng số công nhân trung bình Tổng quát : M= ... HCM 15,08% Chỉ số tổng hợp số lượng dùng trọng số tương tự số tổng hơp giá Khi ta cần số đơn số lượng ( sản phẩm , hàng hoá ) trọng số thích hợp có số tồng hợp số lượng Chỉ số tổng hợp số lượng...
 • 30
 • 274
 • 0

Xem thêm