LỚP 12 KIỂM TRA kết THÚC CHƯƠNG 3 (AMIN AMINOAXIT PEPTIT POLYME)

Giáo án đại số 12: KIỂM TRA 45 phút chương 3 pdf

Giáo án đại số 12: KIỂM TRA 45 phút chương 3 pdf
... thị hàm số sau y = xlnx, y = x đường thẳng x =1 (2đ) Bài Cho hình phẳng giới hạn đường sau y = ex ; y = e-x ; x = quay quanh trục Ox Tính thể tích vật thể (2đ) tròn xoay sinh III ĐÁP ÁN Bài (6đ)Câu ...  t   /4 => K1   (1  tg 2t ) dt tg 2t   /4   dt   (0.5) K2   x2 x6  dx ; t = x3  dt = 3x2dx 1 dt 1 dx => K      K1 t 1 x 1 (0.5)  K= (0.25) Bài 2(2đ) +Xét phương trình xlnx ... Đổi cận : x =  t =1/2; x =   t= (0.5) Nên ta có tích phân A =   2t  1dt ( 0.5) = 2t  3 (0,5) Câu 2(2đ)  t  = -5/12 = - sinx dx Đặt u  x   2x  dv  e dx Thì  du  2dx   v...
 • 5
 • 236
 • 1

Giáo án đại số lớp 10: KIỂM TRA VIẾT GIỮA CHƯƠNG 3 ppt

Giáo án đại số lớp 10: KIỂM TRA VIẾT GIỮA CHƯƠNG 3 ppt
... Với t=1, ta có : x2-6x+6 =  x2-6x+5 =  x =1 hay x=5 (0,5điểm) Với t = 3, ta có : x2-6x +6 =  x2-6x -3 =  x =3+ 2 x = 3- 2 (0,5điểm) ********** THPT Hương Vinh hay THPT Hương Vinh ... : x2-6x+6 0 (0,25điểm) PT tương đương : (x2-6x+6) +3 = x  6x  (0,25điểm) Đặt t = x  x  (t  0) , ta phương trình : t2 +3 = 4t  t2- 4t +3 = (0,5điểm) Giải : t = , t = (0,5điểm) Với t=1, ta ... b khác 11) Hai số   a) x2-2x-1 = nghiệm phương trình : b) x2+2x-1 = c) x2+2x+1 = d) x2-2x+1 = 12) Phương trình x2 +m = có nghiệm : a) m > b) m< c) m  d) m  Đáp án : 1c,2d,3b,4d,5b,6d,7a,8b,9c,10b,11a,12c...
 • 7
 • 246
 • 2

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein
... A H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH Câu 433 (ĐH_B_08): HCHC X có CTPT C2H8O3N2 ... Trang Page 12 TRƯƠNG2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH HỮU NGH ĨA 9 :33 : 13 a12/p12 12/1/20 13 C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 209: Từ glyxin (Gly) ... chất đipeptit? A.H2N-CH2 CH2-CO-NH-CH2-COOH B.H2N-CH2-CO-NH-CH(C2H5)CH2-COOH C.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH D.H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2CH(CH3)-COOH 30 1 X α -aminoaxit no chứa nhóm NH2 nhóm COOH Cho 34 ,8g...
 • 27
 • 1,348
 • 38

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN AMIN - ANILIN docx

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN AMIN - ANILIN docx
... 13: Trong tên gọi đây, tên phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A Phenylamin B Benzylamin C Anilin D Phenylmetylamin Câu 14: Trong chất đây, chất có tính bazơ mạnh ? A C6H5NH2 B (C6H5)2NH C p-CH3-C6H4-NH2 ... p-CH3-C6H4-NH2 D C6H5-CH 2- NH2 Câu 15: Chất khả làm xanh nước quỳ tím A Anilin B Natri hiđroxit C Natri axetat D Amoniac Câu 16: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH A C6H5NH3Cl B C6H5CH2OH C p-CH3C6H4OH ... giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat Câu 19: Kết...
 • 6
 • 895
 • 7

kiểm tra 15 phút chương 3 lớp 11

kiểm tra 15 phút chương 3 lớp 11
... TTGDTX TX Buôn Hồ Kiểm tra 15 Môn: Vật Lý 11 Ban CB Thời gian: 15 phút Họ tên học sinh: .SBD: Lớp: Đánh dấu X vào đáp án chọn: 10 11 12 13 14 15 16 A B C D ... TTGDTX TX Buôn Hồ Kiểm tra 15 Môn: Vật Lý 11 Ban CB Thời gian: 15 phút Họ tên học sinh: .SBD: Lớp: Đánh dấu X vào đáp án chọn: 10 11 12 13 14 15 16 A B C D ... 15 Môn: Vật Lý 11 Ban CB Thời gian: 15 phút Họ tên học sinh: .SBD: Lớp: Đánh dấu X vào đáp án chọn: 10 11 12 13 14 15 16 A B C D Mã đề: 0 03 Câu Hạt tải điện...
 • 9
 • 846
 • 15

Bài giảng lớp 12-kiểm tra 45'''' số 3

Bài giảng lớp 12-kiểm tra 45'''' số 3
... D in each sentence: (1m) Câu 37 : I have finished my homework, however Mary hasn’t A B C D Câu 38 : I think she should be tell the truth about her father A B C D Câu 39 : It rains so much So, we ... TRƯỜNG THCS-THPT KPĂ KLƠNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ MÔN: ANH VĂN KHỐI 12 (2009 – 2010) Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Name: Class: I Pronunciation: (1m) ... C, or D in each sentence: (1m) Câu 37 : Can motorbikes produce in Vietnam? A B C D Câu 38 : I think she should be tell the truth about her father A B C D Câu 39 : I have finished my homework, however...
 • 7
 • 134
 • 1

Tài liệu Kiến thức mạng cơ bản- kiểm tra kết nối (phần 3) doc

Tài liệu Kiến thức mạng cơ bản- kiểm tra kết nối (phần 3) doc
... việc cấu hình TCP/IP trang bị chút kiến thức khắc phục cố Bên cạnh số thông tin địa IP Gateway mặc định máy chủ DNS Giả dụ host mà bạn muốn truyền thông nằm mạng từ xa, đoạn mạng khác công ty bạn ... nhau, nhiên có số điều kiện gây sai lệnh, kết truyền thông bị thất bại Nếu bạn bắt gặp sai lệnh địa IP điều kết tình trạng bị malware xâm nhập vào máy khách, kết tiêm nhiễm DNS Sự tiêm nhiễm DNS trình ... Gateway mặc định Nó cho bạn biết truyền thông mạng nội làm việc dự định, chí mức địa IP Hình B: Ping gateway mặc định thẩm định gói IP đến cổng mặc định mạng Ping DNS Server Cho đến đây, xác minh...
 • 5
 • 276
 • 1

Đề kiểm tra Hình học chương 3 lớp 11 năm 2012 - 2013 ppt

Đề kiểm tra Hình học chương 3 lớp 11 năm 2012 - 2013 ppt
... TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH TỔ: TOÁN – TIN CÂU Câu ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III MÔN: HÌNH HỌC LỚP 11 ĐÁP ÁN điểm THANG ĐIỂM B Hình vẽ cho 0.5 điểm C D A 0.5 G F E a b c Câu   Các vectơ ... 0.5 -góc AB AC 450 -góc AC FH góc AC BD 900 0.5 0.5            AB + DH + EH = AB + AE + AD = AG điểm 0.5 x S Hình vẽ cho 0.5 điểm 0.5 P M N A D O B a Vì ABCD hình ... nên PC hình chiếu AC lên mp (SCD) Vậy góc AC mp (SCD) góc  ACP Vì ABCD hình vuông cạnh a nên AC = a a Vì tam giác SAD vuông cân AD SA a nên AP = = = a AP Ta có : sin  = = =  =0 ACP ⇒ ACP 30 AC...
 • 3
 • 510
 • 10

Đề kiểm tra 1tiết giữa chương 3( lớp 10 A)

Đề kiểm tra 1tiết giữa chương 3( lớp 10 A)
... ĐỀ KIỂM TRA 45' lớp 10A4 Họ tên : Lớp Phần Trắc nghiệm Câu Chọn mệnh đề mệnh đề sau:(khoanh tròn đáp án) B “ ∀ n ∈ N*, n - bội số 3”...
 • 2
 • 197
 • 0

Kiem tra 45 phut chuong 3 nang cao 12

Kiem tra 45 phut chuong 3 nang cao 12
... 0.5 (5 - 3e2) 0.5 π d) D = cos3 xdx ∫ π = (1 − sin x) cos xdx ∫ Đặt t = sinx ⇒ dt = cosxdx x = ⇒ t =  Đổi cận:  π x = ⇒ t =  0.25 0.25 0.25 ⇒ π ∫ cos xdx = ∫ (1 − t )dt t3 = (t - ) = 3 0.25 ... -2 x= Thể tích vật thể giới hạn hình phẳng quay quanh Ox là: 0.75 V = π ∫ (4 − x )dx x3 = π (4x - ) −2 = 32 π 0.75 ... x2 - x = x = x = Diện tích hình phẳng tính theo CT: 0.5 0.5 − x ) dx + ∫ ( x − x ) dx 0.5 x x  x3 x  − ) 0+ − ÷  2 = + + =1 6 0.5 S=- ∫( x 2 =- ( Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng...
 • 4
 • 83
 • 0

Đề kiểm tra kiến thức chương 2+3 VL12NC

Đề kiểm tra kiến thức chương 2+3 VL12NC
... số nút dây tăng thêm nút Tính tốc độ truyền sóng sợi dây A 10m/s B 30m/s C 15m/s D 12m/s Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 20: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A Trong ... với tần số tần số nguồn B Trong môi trường, vận tốc truyền sóng âm có giá trị theo hướng Trang 3/4 - Mã đề thi 132 C Trong trình truyền sóng âm, lượng sóng bảo toàn D Trong trình truyền sóng bước ... âm I0 = 0,1nW/m2 Công suất nguồn âm là: A 10,5W B 26,8W C 31,4W D 13,4W - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ...
 • 4
 • 127
 • 0

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (3).DOC

Tài liệu ôn tập tin học lớp 12 kiểm tra, thi bồi dưỡng học sinh tham khảo (3).DOC
... lọc môn Tin học 47 Ta xét lớp đa giác có p+1 đỉnh (p=0, , n-1), đỉnh q (q=0, 1, , N-1) đỉnh (q+1) mod N, (q+2) mod N, , (q+p) mod N Ta gọi lớp đa giác vắn tắt lớp (q,p) Với đa giác thuộc lớp (q,p), ... chức liệu chơng trình Tổ chức liệu cho đạt yêu cầu sau: a- Dữ liệu đợc tính toán dần theo bớc b- Dữ liệu đợc lu trữ để giảm lợng tính toán lặp lại c- Kích thớc miền nhớ dành cho lu trữ liệu nhỏ ... trình nh lùi số j đến j=0 I A[i] T[i] D[i] Quy hoạch động 12 11 3 -1 -2 1 -3 10 -4 11 10 10 -5 12 11 Một số vấn đề chọn lọc môn Tin học Kết qủa đợc dãy dài : 10 Chơng trình: uses crt; const max...
 • 102
 • 2,209
 • 1

kiem tra dai so chuong 3 hk 2 lop 7

kiem tra dai so chuong 3 hk 2 lop 7
... Bài 1 (2, 0 điểm): Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Số cân nặng 20 bạn HS lớp 7A ghi lại sau (tính tròn kg) 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31 Dùng số liệu ... nặng bao nhiêu? A Người nhẹ 28 kg; người nặng 36 kg B Người nhẹ 25 kg; người nặng 36 kg C Người nhẹ 30 kg; người nặng 45 kg D Người nhẹ 28 kg; người nặng 45 kg Bài 2( 1,0 điểm) Điền chữ Đ (đúng) ... nặng HS trường C Số cân nặng lớp 7A B Số cân nặng HS lớp D Số cân nặng HS lớp 7A 1 .2 Số giá trị dấu hiệu là: A 20 B 10 C D 1 .3 Có giá trị khác dấu hiệu đó? A 20 B 10 C D 1.4 Người nhẹ bao nhiêu?...
 • 3
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra hình học chương 3 lớp 12đề kiểm tra đại số chương 3 lớp 8đề kiểm tra đại số chương 3 lớp 11đề kiểm tra đại số chương 3 lớp 10đề kiểm tra đại số chương 3 lớp 7đề kiểm tra đại số chương 3 lớp 9đề kiểm tra 1 tiết chương 3 vật lý 12kiểm tra 1 tiết chương 3 giải tích 12đề kiểm tra 1 tiết chương 3 giải tích 12đề kiểm tra toán đại chương 3 lớp 11đề kiểm tra toán hình chương 3 lớp 11đề kiểm tra hình học chương 3 lớp 9đề kiểm tra 1 tiết chương 3 hình học 12kiểm tra hình học chương 3 lớp 8đề kiểm tra hình học chương 3 lớp 8Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 1. eHiện tượng phong hóaBài 45. Lá câyBài 15. Vệ sinh thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phú Sơn.Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.tiểu thủ công nghiệp ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Vận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty cổ phần dệt may 29 3.Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkChương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉBài 7. Ăn, uống đầy đủPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Tuần 33. LượmTuần 32. Chuyện quả bầu