Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Bài 14 - Chương trình cấp luận chính trị (theo Hướng dẫn mới thực hiện từ 2012)

Bài 14 - Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị (theo Hướng dẫn mới thực hiện từ 2012)
... thống trị xuất với thống trị giai cấp, nhà nước nhằm thực đường lối trị giai cấp cầm quyền Hệ thống trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nhà nước đảng có tổ chức trị - xã hội, thành lập để thực ... thống trị 3 NỘI DUNG CHÍNH KIẾN THỨC MỞ RỘNG I HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (90 phút) Chính trị hệ thống trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chính trị ... gia lực chung xã - quyền lực mức độ định vào hoạt động trị trị Nhưng mà tổ chức xã hội gọi tổ chức trị Chỉ tổ chức lập chủ yếu để thực quyền lực trị gọi tổ chức trị Tổ chức trị thực hoạt động khác,...
 • 18
 • 3,183
 • 64

Giáo án Bài 7 Chương trình cấp luận chính trị (Tài liệu mới 2012)

Giáo án Bài 7 Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu mới 2012)
... đời nào?… NỘI DUNG CHÍNH KIẾN THỨC MỞ RỘNG I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN (100 phút) Giai cấp công nhân Giai cấp công nhân - đẻ Khái niệm giai cấp công nhân (giai cấp vô đại công nghiệp ... làm thay đổi thật toàn tư liệu sản xuất nhất, định sản xuất tư chủ nghĩa nằm tay giai cấp tư sản giai cấp công nhân tư liệu sản xuất phải bán sức lao động cho giai cấp tư sản, sức lao động trí ... tố chủ quan Chỉ giai cấp công nhân đạt tới trình độ tự giác việc tiếp thu luận khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin phong trào cách mạng thật phong trào trị Bị giai cấp tư sản áp bức, bóc...
 • 19
 • 1,507
 • 30

Bài 9 Chương trình cấp luận chính trị theo Hướng dẫn 65

Bài 9 Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn 65
... PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN CHỦ NGĨA XÃ HỘI (150 phút) Về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội năm 199 1 (gọi tắt Cương lĩnh năm 199 1) ... chủ nghĩa nước ta Trên sở bảy phương hướng trình xây dựng chủ Phát triển kinh tế thị trường định nghĩa xã hội nêu Cương lĩnh hướng xã hội chủ nghĩa năm 199 1, Đại hội X xếp, Đẩy mạnh công nghiệp ... vực đời sống xã hội: - Mục tiêu trị: Xác lập chế độ trị nhân dân lao động làm chủ, xây dựng Nhà nước dân, dân dân - Mục tiêu kinh tế: theo Hồ Chí Minh, chế độ trị chủ Nền kinh tế mà xây dựng...
 • 16
 • 1,377
 • 45

Bài 12 Chương trình cấp luận chính trị theo Hướng dẫn 65

Bài 12 Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn 65
... việc phát triển người vươn tới giá trị chân, thiện, mỹ Bước 5: Hướng dẫn thảo luận, câu hỏi ôn tập, tài liệu học viên tự nghiên cứu (15 phút) Đồng chí cho biết theo quan điểm Hồ Chí Minh chuẩn ... phát triển giá trị truyền thống văn hóa, người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục hệ trẻ Xây dựng hệ gía trị chung người Việt Nam Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cấp, cải tạo, nâng cấp đầu tư xây ... với xã hội, với tự nhiên, với thân Theo quan điểm giá trị văn hóa trình độ phát triển quan hệ nhân tính xã hội, người Nó cộng đồng khẳng định thành hệ giá trị mà chuẩn mực là: Chân, thiện, mỹ...
 • 18
 • 2,239
 • 54

Bài 2 lớp cấp luận chính trị (nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh)

Bài 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị (nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh)
...  Nội dung "nguồn gốc sở giới xung quanh" giải vấn đề 1/ Vấn đề nguồn gốc sở giới xung quanh: - Loài người muốn tồn giới đâu tiên phải ăn Cái ăn lúc đầu săn bắt, hái ... tìm kiếm câu trả lời Chính câu trả lời cho câu hỏi đó, tức quan niệm giới, vị trí người giới đó, thân sống người hợp thành Thế giới quan cộng đồng người thời đại định Thế giới quan bao hàm Nhân ... cao cấp có ý thức phát triển cao Con người với phát triển khả nhận thức quay trở lại nhận thức giới xung quanh thân Từ xuất giới thứ hai phái sinh từ giới vật chất xung quanh thân người, giới...
 • 10
 • 13,115
 • 163

Bài 1 Lớp cấp luận chính trị

Bài 1 Lớp Sơ cấp lý luận chính trị
... Học tập chương trình cấp luận trị, NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2 013 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2 011 ) Văn kiện Đại hội Đại ... giai cấp tư sản giai cấp vô sản, luôn đấu tranh với Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản đòi hỏi xúc phải có dẫn dắt luận khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Tiền đề khoa học luận Chủ nghĩa Mác kế ... vô sản Thời gian từ năm 19 31- 1940 thời kỳ Hồ Chí Minh trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Người kiên định, vững vàng tư tưởng Người chứng minh hoàn toàn đắn Ngày 28 -1- 19 41, sau 30 năm hoạt động...
 • 10
 • 5,489
 • 56

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM
... vo th k XXI, nn kinh t th gii c phỏt trin theo hai xu hng bao trựm l s phỏt trin ca kinh t tri thc v ton cu húa kinh t 2.1.1.1 S phỏt trin ca kinh t tri thc Phỏt trin kinh t tri thc l xu hng ... nn kinh t tri thc, ch th l cụng nhõn trớ thc vi cụng c l to tri thc, qung bỏ tri thc v s dng tri thc Nh vy, nn kinh t tri thc l mt nn kinh t tip ni nn kinh t cụng nghip, phỏt trin trỡnh cao ... t tri thc, coi kinh t tri thc l yu t quan trng ca nn kinh t v CNH, HH Phỏt trin mnh cỏc ngnh v sn phm cú giỏ tr gia tng cao da nhiu vo tri thc Kt hp vic s dng ngun tri thc ca ngi Vit Nam vi tri...
 • 36
 • 962
 • 15

câu hỏi ôn tập Khoa học quản chương trình cao cấp luận chính trị

câu hỏi ôn tập Khoa học quản lý chương trình cao cấp lý luận chính trị
... khâu quản khác nhau; khâu quan hệ hợp tác phân công lao động quản Quan hệ dọc, cấu tổ chức quản phân chia thành cấp quản Cấp quản thể thống gồm khâu quản bậc hệ thống cấp bậc quản ... pháp quản mối liên hệ phương pháp quản mang lại hiệu trình vận dụng chúng vào thực tiễn quản Bằng luận khoa học quản lý, phân tích rõ vấn đề Phương pháp quản tổng thể cách thức, công ... nâng cao trình độ sử dụng tổng hợp phương pháp quản lý, phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ 20 phẩm chất, trao dồi nâng cao trình độ quản cho phù hợp với yêu cầu công đổi...
 • 36
 • 166
 • 1

Quản đào tạo Cao cấp luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

Quản lý đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
... luận trị cho cán dân tộc thiểu số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản đào tạo Cao cấp luận trị cho cán dân tộc thiểu số Học viện Chính trị quốc gia ... Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bối cảnh 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1.1 Tổng ... trạng quản đào tạo Cao cấp luận trị cho cán dân tộc thiểu số Học viện trị khu vực III 2.4.1 Nhận xét chương trình đào tạo Cao cấp luận trị 2.4.1.1 Mục tiêu đào tạo Cao cấp luận trị...
 • 24
 • 324
 • 1

Luận văn tốt nghiệp Cao cấp luận chính trị xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; thực trạng và giải pháp

Luận văn tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; thực trạng và giải pháp
... vực xây dựng đời sống văn hóa sở nên lựa chọn vấn đề Xây dựng đời sống văn hóa sở địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; thực trạng giải pháp làm đề tài luận văn tốt nghiệp Cao cấp luận Chính ... NAM VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CƠ SỞ Quan điểm Đảng Ý nghĩa vấn đề xây dựng đời sống văn hoá sở Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA ... luận chung xây dựng đời sống văn hóa sở Chương 2: Thực trạng xây dựng đời sống văn hoá sở địa bàn thành phố Sơn La từ sau Nghị Trung ương (khóa VIII) đến Chương 3: Phương hướng giải pháp xây...
 • 86
 • 912
 • 6

Tiểu luận trung cấp luận chính trị

Tiểu luận trung cấp lý luận chính trị
... tục phiền hà cấp đặt Thứ hai, Vấn đề phân cấp quản mô hình "một cửa" cha thực hợp phân cấp quản theo chiều dọc nh chiều ngang Ví dụ: Cấp giấy phép kinh doanh đợc phân cho cấp huyện xem ... giá thực trạng cải cách thủ tục hành huyện Ninh Giang ý nghĩa lí luận thực tiễn tiểu luận Tiểu luận góp thêm thông tin có giá trị giúp nhà hoạch định sách, cán làm công tác nghiên cứu, giảng ... có Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hớng nghiệp, dạy nghề, 29 trờng Trung học sở, 28 trờng Tiểu học, 28 trờng Mầm non trờng PTTH, trung tâm giáo dục thờng xuyên; bệnh viện đa khoa, phòng khám, 1trung...
 • 27
 • 4,262
 • 21

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam Giáo án trung cấp luận chính trị hành chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam Giáo án trung cấp lý luận chính trị hành chính môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
... người, hay nói cách khác nói đến chất hội người nhân tố để phân biệt với nhân tố khác Con người nhân tố hội nhân tố kinh tế, nhân tố kỹ thuật hay nhân tố tài nguyên Không thế, mặt ... HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI VIỆT NAM Thực trạng phát huy nhân tố người VN: a Những kết đạt được: Chủ nghĩa hội có xây dựng thành công hay không tuỳ thuộc vào việc có phát huy tốt nguồn lực người ... chủ nghĩa người phát triển toàn diện, hài hòa bước hình thành trình cách mạng hội chủ nghĩa COn người hội chủ nghĩa vừa chủ thể trình xây dựng chủ nghĩa hội, vừa sản phẩm trình Bởi vì,...
 • 24
 • 4,300
 • 34

Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh _báo cáo tốt nghiệp trung cấp luận chính trị

Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành- tỉnh Bắc Ninh _báo cáo tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị
... NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Chương I: Cơ sở luận thực tiễn phát triển Hợp tác Dịch vụ Nông nghiệp Chương II: Thực trạng Hợp tác Dịch vụ Nông nghiệp Ninh ... Trường trị Nguyễn Văn Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp luận trị Nguyễn Văn Học PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC ... khác hợp tác theo quy định pháp luật - Hợp tác dịch vụ nông nghiệp hợp tác thực việc cung cấp dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp kinh tế hội nông...
 • 38
 • 2,400
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sách chương trình sơ cấp lý luận chính trịnội dung chương trình sơ cấp lý luận chính trịtài liệu chương trình sơ cấp lý luận chính trịchương trình lớp sơ cấp lý luận chính trịchương trình sơ cấp lý luận chính trị thí điểmchương trình sơ cấp lý luận chính trịchương trình sơ cấp lý luận chính trị 2013bài soạn chương trình sơ cấp lý luận chính trịbài 1 chương trình sơ cấp lý luận chính trịchương trình học sơ cấp lý luận chính trịbài giảng chương trình sơ cấp lý luận chính trịchương trình sơ cấp lý luận chính trị năm 2013bài 3 chương trình sơ cấp lý luận chính trịbài 8 chương trình sơ cấp lý luận chính trịgiáo trình sơ cấp lý luận chính trị 2013Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học