ĐÁP án đề THI MINH họa môn SINH học năm 2017 pdf

Đáp án đề thi HSG tỉnh môn Sinh học năm 2006-2007

Đáp án đề thi HSG tỉnh môn Sinh học năm 2006-2007
... dài thu đợc 25% khác đề 24% Vậy có tợng liên kết gen không hoàn toàn(tần số hoán vị f) *TB sinh hạt phấn F1 Ab giảm phân tạo giao tử aB Ab = aB = 1-f ; AB = ab = f 2 *TB sinh noãn F1 Ab giảm ... AAaBb(2n+1) SĐL2: P () AAbb x () AaBB GP Ab AaB, OB (n) (n+1), (n-1) F1 AAaBb(2n+1) (Chỉ cần học sinh v iết đợc nh cho điểm tối đa) P chủng -> 100% cao, tròn Quy ớc: Gen A-cao;b- Thấp;B- Tròn; ... nguyên phân lai sinh thể t bội P () AAbb x () AaBB Gp Ab AB, aB (n) (n), (n) F1: AABb(2n) > AAAABBbb(4n) Đa bội hoá AaBb(2n) -> AAaaBBbb(4n) Do đột biến giảm phân,con lai sinh thể tam...
 • 4
 • 570
 • 2

đáp án đề thi cao đẳng môn sinh học năm 2011 khối b

đáp án đề thi cao đẳng môn sinh học năm 2011 khối b
... B A C B B 41 A D D A C A 42 D B D B A B 43 C C D D B D 44 A C B A C A 45 C B D C D A 46 A A A A B D 47 A B A C C C 48 D D C D C B 49 B A B C D C 50 B D C B B D 51 D A B B B B 52 B B C C B A 53 ... Mã đề < /b> thi < /b> 625 731 496 519 846 953 30 A C C C D C 31 C A A C A A 32 D A B B C A 33 C C A D B B 34 B C A C D A 35 C D C D A A 36 C A D C D B 37 B D C D B C 38 A D B B C C 39 D B A D C C 40 C B A ... D 51 D A B B B B 52 B B C C B A 53 C A A B C A 54 A B C D A D 55 D D A D A B 56 C A B B A D 57 D B D A D C 58 A C C B D C 59 D C B A D C 60 A C A C B B ...
 • 2
 • 5,285
 • 8

Đáp án đề thi chọn HSG môn sinh học lớp 9 tỉnh Thanh hóa năm học 2010-2011

Đáp án đề thi chọn HSG môn sinh học lớp 9 tỉnh Thanh hóa năm học 2010-2011
... thuộc toán vận dụng cấp độ thấp, học sinh biết chọn ruồi đực F1 cho lai phân tích cho điểm tối đa Nếu chọn ruồi F1 chọn giới tính F1 để tiến hành lai phân tích trừ số điểm ý Nếu học sinh cho ... F1 x F1 sau dựa vào tỉ lệ kiểu hình F2 để xác định cho điểm tối đa lớp HS chưa học HGV 2) Học sinh giải cách khác, cho điểm đáp án ... B: Chịu nhiệt hẹp, sống nơi quanh năm nước đóng băng 0,25 0,25 a) Sau lưới thức ăn thỏa mãn điều kiện trên: E B A (2,0 đ) 1,0 F C D H G I - Trong lưới thức ăn D sinh vật phân giải b) Ốc bươu vàng...
 • 4
 • 215
 • 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc
... phú, ổ sinh thái không đa dạng h c o h -Hết i u V KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ ... 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Đề thi có 02 trang, gồm 15 câu) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm) a) Cho khối u xuất phát từ tế bào bị ... hiệu chọn lọc phụ thuộc vào loài đơn bội hay lưỡng bội Nếu loài đơn bội tất gen biểu kiểu hình nên hiệu chọn lọc nhanh ngược lại Câu 10 (1,0 điểm) Nêu điểm khác trình hình thành loài cách li sinh...
 • 9
 • 352
 • 4

Đáp án đề thi HSG tỉnh Môn Sinh Học

Đáp án đề thi HSG tỉnh Môn Sinh Học
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2009 – 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang ) Môn: SINH HỌC - BẢNG A Câu (2.5đ) ... Quan hệ sinh thái: - Quan hệ kí sinh : Cây cam → bọ xít Cây cam → rệp - Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác: Bọ xít → nhện → tò vò - Quan hệ cạnh tranh: bọ xít rệp hút nhựa - Quan hệ cộng sinh: rệp ... tử prôtêin gồm nhiều chuỗi pôlipeptit - Cấu trúc hoá học ADN quy - Cấu trúc hoá học prôtêin phụ định cấu trúc hoá học thuộc vào cấu trúc hoá học prôtêin tương ứng gen phân tử ADN Câu (2.5đ) 0.25...
 • 5
 • 329
 • 5

đáp án đề thi cao đẳng môn văn học năm 2008 khối c

đáp án đề thi cao đẳng môn văn học năm 2008 khối c
... chi tiết trên, c tính nhân vật kh c hoạ: c u trai lớn hồn nhiên, vô tư, dễ mến 0,5 c Ngôn ngữ nhân vật: - C ch nói, c ch nghĩ Việt đơn giản, hồn nhiên (kh c với chị gái Chiến c c ch nói, c ch ... danh nhà văn người nông dân Nam kháng chiến chống Mĩ Những đứa gia đình truyện ngắn xuất s c nhất, thể phong c ch đ c đáo Nguyễn Thi: nghệ thuật trần thuật đ c s c, kh c hoạ tính c ch miêu tả ... Nguyễn Đình Thi đề tài đất nư c Phân tích giá trị nhân đạo truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam Giới thi u chung (0,5 điểm) - Thạch Lam bút truyện ngắn tài hoa, xuất s c trư c Cách mạng tháng Tám 1945...
 • 3
 • 317
 • 0

Đáp án đề thi HSG huyện môn Sinh

Đáp án đề thi HSG huyện môn Sinh
... kết với trình di truyền (0.5 điểm) - sơ đồ lai : (0.5 điểm) (Không yêu cầu học sinh viết giao tử không trừ điểm học sinh không viết giao tử) P: Ab aB (tròn, trắng ) x (bầu dục, đỏ) Ab aB F1: Ab...
 • 2
 • 318
 • 2

Bài soạn ĐÁP ÁN- ĐỀ THI HK I MÔN SINH 12

Bài soạn ĐÁP ÁN- ĐỀ THI HK I MÔN SINH 12
... ADN t i tổ hợp Câu (1.0 i m) Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử Aa: 12, 5% 0.5 i m 0.5 i m 0.5 i m 0.5 i m 0.5 i m Câu (1.5 i m) F1 cho lo i giao tử : - M i cặp gen dị hợp giảm phân cho lo i giao tử ... i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m + Ngẫu ph i nhân tố tiến hóa, vì: - Nhân tố tiến hóa nhân ... 0.5 i m 0.5 i m Câu 9: (1.5 i m) + cặp gen nằm cặp NST có di truyền liên kết hoàn toàn nên 0.25 i m tạo lo i giao tử lo i giao tử v i tỷ lệ ngang + Đ i xuất lo i KH ab → Bố mẹ ph i tạo giao...
 • 3
 • 186
 • 0

Bài giảng ĐÁP ÁN- ĐỀ THI HK I MÔN SINH 12

Bài giảng ĐÁP ÁN- ĐỀ THI HK I MÔN SINH 12
... ADN t i tổ hợp Câu (1.0 i m) Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử Aa: 12, 5% 0.5 i m 0.5 i m 0.5 i m 0.5 i m 0.5 i m Câu (1.5 i m) F1 cho lo i giao tử : - M i cặp gen dị hợp giảm phân cho lo i giao tử ... i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m 0.25 i m + Ngẫu ph i nhân tố tiến hóa, vì: - Nhân tố tiến hóa nhân ... 0.5 i m 0.5 i m Câu 9: (1.5 i m) + cặp gen nằm cặp NST có di truyền liên kết hoàn toàn nên 0.25 i m tạo lo i giao tử lo i giao tử v i tỷ lệ ngang + Đ i xuất lo i KH ab → Bố mẹ ph i tạo giao...
 • 3
 • 181
 • 0

Tài liệu Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B 2007 docx

Tài liệu Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B 2007 docx
... Mã đề < /b> thi < /b> 369 571 194 283 765 867 B A A A D B A D D B A B A C C A A D D B B D A D B C B C C D D C C C C B D C A D C B C A C D A D B C B B A B D D B B D A C B A D D C D A B C A C C C D C B A B ... C D C B A B A A D B C A B A A B A B C B A C B D D C C D D D D C B B D A C A C B A C C A B B C C B D B C D C A B A C A B A C A C A D B D D C C D B C A D C C D B B D B B D A B A C Trang 2/2 ...
 • 2
 • 339
 • 1

Tài liệu Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B 2008 pptx

Tài liệu Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B 2008 pptx
... Mã đề < /b> thi < /b> 524 609 106 315 712 943 D B A C B C C A B B B A C C D C D B D D C B B B A B C C C B C D A B B D A B B D A D A A A A B B B A D C C D A B B D D D C D D B D B B D C B B D D D A A C B D ... B D C B B D D D A A C B D C C B B D B A C B A D A B C A C B B A C D D B D C D D B A B A A D A B C A A C B A D A D B D B C A A A B B D C D D A A B A D A A A C C B A C D ...
 • 2
 • 1,305
 • 3

Tài liệu Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B 2009 doc

Tài liệu Đáp án đề thi Cao đẳng môn Sinh khối B 2009 doc
... Mã đề < /b> thi < /b> 138 246 357 493 685 918 A C D C A A D C B D B D D C A B B A D D A D C B B D A A D A A B D D C B D B C B A D B A A A B C C C B A C D A D A B C B C D B B A C C A C B D C A B C B C B D B ... C B D B A C B D A C A A C A B A A A D D D B D C D A C D A C C A B D B D A D A C B B C B A C B C D B A B C B B C B A C C A D A D D D C C D A D B D D C D B B A D B D A D B B B D D B A D ...
 • 2
 • 4,310
 • 5

đáp án đề thi thử đh môn sinh lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An

đáp án đề thi thử đh môn sinh lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An
... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B B C C D B D B D C A C A B D D B 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B C D C D A B D C D A C A B D D B C 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A D B B C B A C D D B A A C B C C C 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A C B C A C C D C B A B D C A D C A ...
 • 2
 • 2,079
 • 23

đáp án đề thi cao đẳng môn sinh năm 2007 khối b

đáp án đề thi cao đẳng môn sinh năm 2007 khối b
... Mã đề < /b> thi < /b> 369 571 194 283 765 867 B A A A D B A D D B A B A C C A A D D B B D A D B C B C C D D C C C C B D C A D C B C A C D A D B C B B A B D D B B D A C B A D D C D A B C A C C C D C B A B ... C D C B A B A A D B C A B A A B A B C B A C B D D C C D D D D C B B D A C A C B A C C A B B C C B D B C D C A B A C A B A C A C A D B D D C C D B C A D C C D B B D B B D A B A C Trang 2/2 ...
 • 2
 • 2,084
 • 3

Xem thêm