PROS cum dong tu p2

PROS cum dong tu p2

PROS  cum dong tu p2
... computer turn on? B How you turn on the computer? C How you turn the computer on? D Both B and C are correct 22 I/ not accept/ offer/ turn down/ A I couldn’t accept his offer to avoid turning ... look up C look after D look at 11.Please the light, it’s getting dark here A turn on B turn off C turn over D turn into 12.The nurse has to _ at the midnight Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 ... I couldn’t accept his offer because he was turned down C I couldn’t accept his offer, so I turned it down D I couldn’t accept his offer whether I was turned down 23 Both Ann and her sister look...
 • 6
 • 110
 • 0

PROS cum dong tu p3

PROS  cum dong tu p3
... he finally……at midnight a came to b turned out c turned in d came off 16 The hall was very crowded with over fifty people into it a pushed b packed c stuck d stuffed 17 He took the trouble to write…… ... complimenting d congratulating 16 If we want to ……… up with them we'd better hurry Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP a come b arrive c approach 17 Unfortunately the ... Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn Cô VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA NGỮ PHÁP 10 In order to…… with his studies, he worked through the summer a take b catch on c catch up d take up 11 A good friend will...
 • 5
 • 117
 • 1

PROS cum dong tu p4

PROS  cum dong tu p4
... away / out ném đi, vứt - try on mặc thử (quần áo) - turn down = refuse từ chối - turn into trở thành, biến thành - turn off tắt - turn on mở - turn up = arrive / appear đến, xuất - wash up rửa ... don’t seem to see eye with Sally in this case 44 Turn a blind eye to… = giả vờ không biết…, nhắm mắt làm ngơ … => If I were Sally, I would not turn a blind eye to how people treat me 45 Feast ... attempt turned …… …quite well a over b up c out d into It's taking me longer to get ……… the operation than I thought a through b by c up from d over When the princess kissed the frog, it turned...
 • 9
 • 107
 • 1

Tổng hợp cụm động từ và thành ngữ hay gặp

Tổng hợp cụm động từ và thành ngữ hay gặp
... mạnh hậu hành động vật, việc Ex: He was blinded as a result of a terrible accident Từ nối mục đích kết - Trong cấu trúc người ta dùng thành ngữ "so that" (sao cho, để cho) Động từ mệnh đề sau ... nhà nào, đưa nhận xét đẹp Vậy tìm hiểu cách sử dụng loại Mạo Từ câu nhé: I Mạo từ không xác định “A, an” đứng trước danh từ cụm danh từ để nói chung chung vật, việc Ví dụ: A scarf makes any outfit ... Trường hợp “u” có phiên âm /ju:/ University, uniform lại sử dụng mạo từ “a” Ví dụ: A University, a uniform II Mạo từ xác định Phạm khắc vĩnh-ielts 7.5 “The” mạo từ xác định, đứng trước danh từ câu...
 • 43
 • 2,972
 • 242

Cụm Động từ

Cụm Động từ
...    4.Ghi nhớ: _Cụm động từ loại tổ hợp từ động từ với số từ ngữ phụ thuộc tạo thành.Nhiều động từ phải có từ ngữ phụ thuộc kèm,tạo thành cụm động từ trọn nghĩa _Cụm động từ có ý nghĩa đầy ... nghĩa đầy đủ có cấu tạo phức tạp động từ, nhưng hoạt động câu giống động từ II.Cấu tạo cụm động từ:   1.Mô hình cấu tạo cụm động từ: _Cấu tạo đầy đủ cụm động từ có phận:Phần trước,phần trung ... thức hành động VD: Bài tập chưa tìm câu trả lời ->Mục đích Mụ2.Ghi nhớ:  _Mụ hỡnh cụm động từ: nMụ2.Ghi nhớ: nMụ2.Ghi nhớ:  cụm động từ:  _Mụ hỡnh cụm động n_Mụ hỡnh từ: cụm động từ: n Mụ2.Ghi...
 • 9
 • 320
 • 1

CUM dong tu

CUM dong tu
... 4) His recovery was slow (get) 5) What was the reason for their late arrival? (turn) 6) You can stay here for the night (put) 7) That noise is driving me ... last for long (look) 10) I offered to help her but she said, “No, thanks.” (turned) ...
 • 2
 • 292
 • 1

cụm động từ tiếng anh

cụm động từ tiếng anh
... lên, treo cổ -String together: kết hợp từ, cụm từ by drumtung 170.Strip down:tháo máy -Strip from:tháo bỏ -Strip of:lột trần,tước bỏ,tước đoạt tài sản, danh hiệu -Strip off:cởi quần áo 171.Strive ... gây bao đau khổ cho cô gái, chàng ta chuồn ) -Take time off :từ từ, bình tĩnh = take one’s time Eg:Take your time, I will wait(cứ từ từ, chờ ) -Take on:tuyển dụng Eg:This company has to take on ... đạt mong muốn 35.Count against:xem bất lợi cho -Count on/upon: kì vọng, tin cậy -Count out:đếm từ từ,từng ( count one by one ) -Count up:tính tổng, công lại -Count one’s blessings:cảm ơn có I really...
 • 48
 • 1,764
 • 46

CUM DONG TU

CUM DONG TU
...
 • 14
 • 336
 • 0

tiet 61 cụm động từ

tiet 61 cụm động từ
... Thuộc động từ -cũng câu đố ối oăm - GV gợi ý: Một tổ hợp từ gồm động từ + ĐT từ ngữ phụ thuộc  Cụm động từ -để hỏi người Vậy cụm động từ ? ĐT  Cụm động từ: loại tổ hợp từ động từ với Thử bỏ từ ... Hoạt động 2: Cấu tạo cụm động từ GV vẽ mơ hình cụm động từ (bảng phụ) Cũng giống cụm danh từ có cấu tạo PT, PTT PS u cầu học sinh điền cụm động từ phần vào vị trí mơ hình CĐT Gợi ý : -Xác định động ... phần sau cụm động từ Cho biết phụ ngữ bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa gì? Hoạt động 3: Luyện tập: Giáo viên: Lương Thò Phương - Động từ: “ học” - Cụm động từ: học  Cụm động từ có ý nghĩa đầy...
 • 3
 • 5,876
 • 17

cum dong tu

cum dong tu
...
 • 13
 • 287
 • 0

CỤM ĐỘNG TỪ

CỤM ĐỘNG TỪ
... c: - Nờu nhng c im ca ng t? cú nhng loi ng t no? Cho VD? t cõu vi ng t va tỡm c? Tiết 61 : Cụm động từ I Cm ng t l gỡ? Ví dụ : SGK * Nhận xét : - Nu lc b cỏc t ng in m thỡ khụng hiu c ngha ca...
 • 14
 • 385
 • 4

Ngữ văn 6 tiết cụm dộng từ

Ngữ văn 6 tiết cụm dộng từ
... nhóm Mỗi nhóm nội dung Nhận xét Cho điểm tinh thần b/ Phụ ngữ -Phụ ngữ trước: -Phụ ngữ sau: Ghi nhớ ( SGK ) III Luyện tập Bài Tìm cụm động từ a đùa nghịch sau nhà b - yêu thương Mị Nương - muốn ... TỰ HỌC + Nhớ kiến thức động từ, CĐT Đọc tìm CĐT văn học Đặt câu có CĐT Xác định cấu tạo CĐT + Tìm hiểu Tính từ , CTT về: ý nghĩa, cấu tạo, chức vụ ngữ pháp Chỉ tính từ, CTT VB học Tự nghiên cứu ... thiếu chủ kiến CĐT 5/Củng cố: - Bổ sung mô hình cấu tạo CĐT TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ GV: LÊ THỊ THU THỦY GIÁO ÁN NGỮ VĂN - So sánh với mô hình cấu tạo CDT - Chức CĐT? Chốt lại ý nghĩa CĐT việc...
 • 3
 • 821
 • 2

cum dong tu lop 6

cum dong tu lop 6
... Da vo cỏc bc tranh, em hóy tỡm cỏc ng t thớch hp? cỳi bay ung ng v tay chốo xoay bi Tiết 61 : Cụm động từ I Cm ng t l gỡ? Xột vớ d:(sgk) Viờn quan y ó i nhiu ni,n õu quan cng nhng cõu ... ph thuc to thnh Nhiu ng t phi cú cỏc t ng ph thuc i kốm, to thnh cm ng t mi trn ngha Ct : Tiết 61 : Cụm động từ Xột vớ d khỏc: -Cho ng t: Hc, ct Hóy phỏt trin thnh cm ng t v t cõu vi cm ng t ... ngha khụng cú c im x thi im núi nhng cú th cú c im x tng lai + Ph ng khụng mang ý ngha ph nh tuyt i => C hai ph ng u cho thy s thụng minh, nhanh trớ ca em Cha cha kp ngh cõu tr li thỡ ó ỏp...
 • 16
 • 1,095
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cách dùng của cụm động từ breakcác cụm động từbài tập cụm động từcách dùng cụm động từsử dụng cụm động từtài liệu về cụm động từcụm động từ anke protừ điển cụm động từ trong tiếng anhtừ điển cụm động từ tiếng anhcụm đồng từcum dong tu thong dungcum dong tucum dong tu lop 9bai tap phan cum dong tu trong tieng anhcụm động từ tiếng anhTuần 6. Mẩu giấy vụnThông tư 15 2016 TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựngThông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoThông tư 34 2015 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt NamThông tư 06 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNNThông tư 35 2015 TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmThông tư 115 2015 TTLT-BTC-BTP sửa đổi Thông tư số 08 2012 TTLT-BTC-BTCThông tư 03 2015 TT-BKHĐT quy định việc lập hồ sơ mời thầu xây lắpThông tư 20 2015 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.Thông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnThông tư quy định mức thu và sử dụng đường bộ trạm thu phí km 1807 + 500Thông tư 108 2015 TT-BTC hướng dẫn quả lý đường bộ trạm thu phí km1610+800Thông tư 38 2015 TTLT-BYT-BTC quy định nội dung và mức chi cho các chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thứcThông tư quy định mức thu và sử dụng trạm thu phí Quán Hàu, Quảng BìnhThông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệĐồ án Chi tiết máy 2017Thông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn QuốcThông tư 01 2016 TT-BYT quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Thông tư liên tịch 01 2016 TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình