T i li u

T i li u

T i li u
... hi u gì? A: Thuy t c h c c n có th gi i quy t m i v n đ x y v t lí B: Thuy t c h c c n h c thuy t xu t s c nh t c a m i th i đ i C: Thuy t c h c c n có th gi i quy t m i v n đ th gi i D: Thuy ... a hai ng i D: nh nh in C u: 22 c đo n trích sau tr l i c u h i li n ti p d i đây: Ch s thông minh, hay IQ (vi t t t c a Intelligence Quotient ti ng Anh), th ng đ c cho có li n quan đ n s thành ... B: Bò C: C i D: i C u: 29 c đo n trích sau tr l i c u h i li n ti p d i đây: B a c m ngày đ i trông th t th m h i Gi a m t rách có đ c m t lùm rau chu i th i r i, m t đ a mu i n v i cháo, nh...
 • 15
 • 38
 • 0

cương hư ng d n h c môn v t lý A1 ph n lý thuy t Tài li u h c: Giáo trình V ti cương docx

cương hư ng d n h c môn v t lý A1 ph n lý thuy t Tài li u h c: Giáo trình V t lý i cương docx
... s ng ph ng n s c Thi t l p ph ng trình s ng Trình bày h m s ng ph ng n s c T nh ch t tu n ho n theo th i gian theo kh ng gian c a h m s ng Ph n B i t p: Chư ng Chư ng Chư ng Chư ng Chư ng Chư ng ... III Dao 21 22 23 24 ngcơ : Dao ng i u hoà, t t d n: thi t l p ph ng trình kh o s t nghi m Dao ng c ng b c: thi t l p ph ng trình kh o s t nghi m Hi n t ng c ng h ng Vi t ph ng trình h m ... V t t c t p m u c a chư ng tr n! i m HP = i m TP(X 0.3) + i m thi(X 0.7) Chú ý: i m thi(10) = thuy t (4) + t p (6) i m TP(10) = chuy n c n (3) + thí nghi m (7) i m chuy n c n Th y , C ch...
 • 2
 • 161
 • 0

Luy n thii h c môn Toán năm h c 2012 – 2013Th yng Vi t HùngTài li u tham kh o:02. C ppt

Luy n thii h c môn Toán năm h c 2012 – 2013Th yng Vi t HùngTài li u tham kh o:02. C ppt
... Do h số a = > n n y u c u to n trở thành y′ = c hai nghiệm ph n bi t x1; x2 thỏa m n H c tr c tuy n t i: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 Luy n thi Đại h c m n To n năm h c 2012 2013 Thầy ... ≠ H m số c điểm c c đại, c c ti u n m phía tr c tung phương trình y′ = c hai nghiệm d u ⇔ ac > ⇔ 2m − > ⇔ m > K t h p đi u ki n ta < m ≠ thỏa m n y u c u to n T nh ch t 5: C c to n c c trị ... 2m H m số c c c đại, c c ti u y′ = c hai nghiệm ph n bi t ⇒ m ≠ H c tr c tuy n t i: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 Luy n thi Đại h c m n To n năm h c 2012 2013 Thầy Đặng Vi t H ng Khi dó,...
 • 13
 • 93
 • 0

Thể tài lịch sử trong tiểu thuyết trung đại việt nam qua nam triều công nghiệp diễn chí hoàng lê nhất thống chí, và hoàng việt long hưng chí

Thể tài lịch sử trong tiểu thuyết trung đại việt nam qua nam triều công nghiệp diễn chí hoàng lê nhất thống chí, và hoàng việt long hưng chí
... là: Nam tri u công nghi p di n chí (NTCNDC), Hoàng nh t th ng chí (HLNTC), Hoàng Vi t long hưng chí (HVLHC) Qua vi c nghiên c u v giá tr l ch s , ngh thu t c a ti u thuy t trung ñ i thông qua ... n m o l ch s xã h i Vi t Nam, m t s ñ c s c ngh thu t c a ti u thuy t trung ñ i Vi t Nam qua NTCNDC, HLNTC HVLHC Văn b n ñư c dùng ñ nghiên c u ba tác ph m: Nam tri u công nghi p di n chí - Nguy ... Qu c Vi t Nam tác ph m tiêu bi u như: Nam tri u công nghi p di n chí, Thiên Nam li t truy n, Hoàng nh t th ng chí, Vi t Lam ti u s , Hoàng Vi t long hưng chí… 1.2 Con ñư ng hình thành phát...
 • 25
 • 337
 • 1

ÔN T P HÈ MÔN TOÁN H C DÙNG CHO H C SINH KH I 11 LÊN 12Tài li u này g m nhi u ph n ñư c pps

ÔN T P HÈ MÔN TOÁN H C DÙNG CHO H C SINH KH I 11 LÊN 12Tài li u này g m nhi u ph n ñư c pps
... kh ng gian v ng d ng http://urbooks.info Th vi n thi tr c nghi m | Luy n thi H mi n ph 22 Ch ng minh vuụng g c: ủ ng th ng vuụng g c v i ủ ng th ng, ủ ng th ng vuụng g c v i m t ph ng, m t ph ... ph ng vuụng g c C c bi to n t nh g c: G c gi a ủ ng th ng, g c gi a ủ ng th ng v m t ph ng, g c gi a m t ph ng C c bi to n t nh kho ng c ch: T i m n ủ ng th ng, ủ n m t ph ng, kho ng c ch gi ... tan x + c = B c 3: Gi i phng trỡnh ta ủ c nghi m c a phng trỡnh ủó cho C ch 2: Dựng c ng th c h b c v phng trỡnh trỡnh b c nh t i v i sin 2x v cos 2x (H c sinh t gi i c ch ny) Chỳ ý: N u phng...
 • 27
 • 95
 • 0

tài liệu ôn tập vật lí lớp 7 quang học tham khảo

tài liệu ôn tập vật lí lớp 7 quang học tham khảo
... biết NSTN củi q = 107J/kg 27 Giải: Q1 = m1.c1(0 – t1)+ m1.£ + m1.c2(100 – 0) = 78 1 000J Q = q0 m0 = 107J H= Q1 = 78 1000 = 1,95% 4.1 07 Q Bài 3:Một ôtô chạy với vận tốc v = 54km/h công suất máy phải ... 0,15 = = 7, 5cm = 0, 075 m 2 Mặt khác : JK = JH + HK = JH + OB ⇒ JK = 0, 075 + (1,65 – 0,15) = 1, 575 m 16 c) Chiều cao tối thiểu gương để thấy toàn ảnh đoạn IJ Ta có : IJ = JK – IK = 1, 575 – 0 ,75 = 0,825m ... chưa biết, người ta đẵ cấp nhiệt lượng Q = 77 9 76 0J Hãy xác định khối lượng nồi Biết nhiệt dung riêng nhôm c1 = 880J/Kg.K Xem nhiệt lượng hao phí Bài 7: Một nhiệt lượng kế khối lượng m = 100g,...
 • 34
 • 1,351
 • 0

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... cứu Để tìm hiểu thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), sử dụng nhiều phương ... chiến tranh văn xuôi đại Việt Nam, ảnh hưởng, tác động từ môi trường sinh thái, lịch sử văn hóa… chi phối đến phản ánh thực chiến tranh tác phẩm - Luận án thông qua ba tác phẩm cụ thể Dấu chân...
 • 163
 • 216
 • 0

Luận văn hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Luận văn hiện thực chiến tranh trong văn xuôi ở việt nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu dấu chân người lính (nguyễn minh châu),đất trắng (nguyễn trọng oánh),nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ANH VŨ HIỆN THỰC CHIÉN TRANH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA BA TÁC PHẨM TIÊU BIỂU DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH (NGUYỄN MINH CHÂU), ĐẤT TRẮNG ... cách tân thi pháp ba tác phẩm tiêu biểu văn xuôi Việt Nam đại viết chiến tranh chống Mỹ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Xác định ... tr 93] 1.1.2 Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) nhà văn lớn văn học Việt Nam đại nửa sau kỷ XX Trong ba mươi năm cầm bút, Nguyễn Minh Châu để lại cho đời 13 tập văn xuôi tập tiểu luận phê bình Có thể...
 • 145
 • 155
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY.doc
... CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY ... sống, vấn đề về phong thủy của bất động sản có liên quan 2.2.2 Các phương pháp xác định giá đất Hiện nay, tùy vào điều kiện cụ thể người ta áp dụng phương pháp tính giá đất sau: * Phương pháp ... giá vật liệu xây dựng + Chỉ số chi phí xây dựng Chỉ số giá xây dựng/ số giá vật liệu xây dựng cung cấp mức giá xây dựng bình quân (đồng/m2) cho loại sản phẩm Đối với số chi phí xây dựng (ở số...
 • 92
 • 637
 • 1

Giới thiệu khái quát về môi trường kinh tế Mỹ và rút ra ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường.docx

Giới thiệu khái quát về môi trường kinh tế Mỹ và rút ra ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường.docx
... hội kinh doanh CHƯƠNG 2: BÀI HỌC NGHĨA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ Học viên : Nguyễn Việt Đức Lớp CH: 15 K “Bài tập điều kiện: Môn KINH DOANH ... 2 “Bài tập điều kiện: Môn KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC” CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ MỸ 1 .Khái quát chung: Tên nước: Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (The ... cuối năm 2005 5,1% năm 2006 Kinh tế tăng trưởng với mức 3,2% năm 2007, 2008 mức 3,15% năm 2009, 2010 2.Một số đặc điểm về môi trường kinh tế: 2.1 .Môi trường kinh tế có tính mở cao Hoa Kỳ...
 • 18
 • 273
 • 0

hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình.doc

hồ sơ mời thầu gói xây lắp cụ thể của một công trình.doc
... thi công gồm: Tổng mặt thi công, đồ tổng tiến độ, đồ tổ chức trờng, bố trí nhân lực, biện pháp thi công công việc thuộc hạng mục nh: công tác đào đắp đất móng; thi công BTCT móng; thi công ... công công trình sai phạm bị xử lý hành pháp luật Số lợng, lực cán bộ: + Chỉ huy trởng công trình kỹ s xây dựng, có năm kinh nghiệm thi công công trình Cán kỹ thuật thi công có trình độ kỹ s xây ... tô công chứng chứng thực) + Trong trình thi công công trình sai phạm bị xử lý hành pháp luật Số lợng, lực cán Đánh giá + Chỉ huy trởng công trình kỹ s xây dựng, có năm kinh nghiệm thi công công...
 • 85
 • 618
 • 0

Giới thiệu khái quát về môi trường kinh tế Mỹ và rút ra ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường

Giới thiệu khái quát về môi trường kinh tế Mỹ và rút ra ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường
... 1 .Khái quát chung: .2 2.Một số đặc điểm về môi trường kinh tế: CHƯƠNG 2: BÀI HỌC NGHĨA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ ... làm hội kinh doanh CHƯƠNG 2: BÀI HỌC NGHĨA CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ Trong chiến lược đẩy Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Hiệp ... “Bài tập điều kiện: Môn KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC” CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ MỸ 1 .Khái quát chung: Tên nước: Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (The...
 • 17
 • 402
 • 0

Xem thêm