DAP AN DE CO BAN

DAP AN DE CO BAN

DAP AN DE CO BAN
... 09.32 1,8 BTKL n CO2 0, 08 n Otrong A 0, 08 HCOOCH3 44 n ancol 0,1 0, 08 0, 02 n COO 0, 03 Với 0,1 mol A (gấp đôi thí nghiệm 1) n H2 0, 03 n axit n este ancol 0, 06 0, 04 n axit n ancol n este 0, ... Có phần chưa tan 0, 448m Fe2 : 2a Cu : a 0, 448m Fe2 O3 : a 0,1(64 160) Cl : 6a 107, Ag : 2a AgCl : 6a a 0,1 m 50(gam) Câu 40: Hỗn hợp A gồm axit axetic, ancol metylic este đơn chức...
 • 2
 • 56
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm 2011 - 2012 môn Ngữ văn - đáp án hệ bản

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đăk Nông năm 2011 - 2012 môn Ngữ văn - Có đáp án hệ cơ bản
... ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 22 tháng 06 năm 2011 MÔN THI: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng ... dẫn chấm gồm 02 trang) I HƯỚNG DẪN CHUNG - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chung để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ Văn nên giám ... tưởng Bác Lưu ý: - Mỗi câu được: 0.25đ - Thí sinh chép sai đến từ trừ: 0.25đ - Thí sinh chép sai đến từ trừ: 0.5đ - Nếu thí sinh chép sai từ từ trở lên không cho điểm - Thí sinh chép nêu giá...
 • 4
 • 199
 • 0

Bai 1 dap an PP co ban de giai hoa huu co TB

Bai 1 dap an PP co ban de giai hoa huu co TB
... c) CxHy 15 cm3 đ t 98cm3 O2 CO2 làm l nh CO2 dd KOH H2O – H2O O2 d - CO2 O2 d 68cm3 O2 d B Các pp c b n xác đ nh CTPT c a HCHC 8cm3 c 1: T s đ em rút th tích ch t VCxHy = 15 cm3 V O2 ban đ u = ... => nCO2 n N2 4 Mà VCO2 + VN2 = 0.56 lít => VCO2 = 0.448 lít, VN2 = 0 .11 2 lít nN2 = 0.005 mol, nCO2 = 0.02 mol S d ng bào toàn nguyên t oxi => s mol nguyên t oxi có h p ch t h u c B nO = 2x nCO2 ... H p ch t h u c : CxHyNz C n ý: m(gi m) = m(k t t a) – ( mCO2 + mH2O) => mCO2 + mH2O = 15 .1 gam Ch t k t t a ch có th BaCO3 => nC = nBaCO3 = 0.2 mol nH = x nH2O = 0.7 mol nN = x nN2 = 0.2 mol...
 • 3
 • 134
 • 0

K g bai 1 dap an PP co ban de giai hoa huu co

K g bai 1 dap an PP co ban de giai hoa huu co
... V CO2 tông = 1, 8 – 0,5 = 1, 3 (l) = V CO2 pu + V CO2 bđ V H 2O = 3,4 – 1, 8 = 1, 6 (l) Theo ph ng trinh ta co Sô mol oxi = sô mol CO2 pu + ½ sô mol H2O => VO2 pu = V CO2 V CO2 tông= V CO2 p tông ... Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Khóa h c KIT -1: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c) Các pp c b n xác đ nh CTPT c a HCHC Câu 20 m(gi m) = m (k t tua) ... = 0 ,1 mol  X la C2H6O Câu 23 nCaCO3 = 0 .1 mol mCO2 + mH2O = 16 ,8 gam => nCa(HCO3)2 = nCa(OH)2 - nCaCO3 = 0, mol => nC = x nCa(HCO3)2 + nCaCO3 = 0,3 mol => mCO2 = 13 ,2 gam => mH2O = 3.6 gam =>...
 • 3
 • 131
 • 0

BÀI tập và đáp án PTLG bản

BÀI tập và đáp án PTLG cơ bản
... ⇔ cot(3 x − 300 ) = cot 300 ⇔ 3x − 300 = 300 + k1800 , k ∈ Ζ ⇔ x = 200 + k 60o, k ∈ Ζ BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: giải phương trình lượng giác sau: sin(4 x − ⇔ 4x − ⇔x= a/ π π π 12 = kπ +k π ,k ... ∈Z 72 3 x + π = π + π − x + k 2π  d / sin(3 x − Bài tập tự luyện: Giải phương trình sau: Nguyễn thị tâm Page 12 Phương trình lượng giác bản- chuẩn11 a / sin x = sin b / sin x = − c / sin(3 ... π π  x − = − + k 2π x = − + kπ   40 d / cos(2 x − Bài 6: Giải phương trình sau: Nguyễn thị tâm π Page 11 Phương trình lượng giác bản- chuẩn11 a / sin x − cos2 x = ⇔ sin x = cos2 x π b /...
 • 13
 • 188
 • 0

Đáp án đề khảo sát chất lượng toán 12 bản (2010-2011) pps

Đáp án đề khảo sát chất lượng toán 12 cơ bản (2010-2011) pps
... không vẽ hình vẽ sai hình không chấm điểm Cẩm thủy, ngày 10 tháng năm 2010 Duyệt BGH Hiệu phó Phạm Đăng Nhị Duyệt nhóm Người làm đáp án Đinh Thế Vân ...
 • 2
 • 170
 • 0

Đáp án môn học NHỮNG vấn đề bản về NHÀ nước và PHÁP LUẬT xã hội CHỦ NGHĨA

Đáp án môn học NHỮNG vấn đề cơ bản về NHÀ nước và PHÁP LUẬT xã hội CHỦ NGHĨA
... Chí Minh nhà nước pháp luật kiểu khái quát nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa sau: Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa nhà nước hội chủ nghĩa thực dân, dân, dân; tất quyền lực nhà nước thuộc ... lố chủ trương Đảng Cộng sản thành pháp luật nhà nước - Pháp luật hội chủ nghĩa mang tính nhân đạo hội chủ nghĩa Hệ thống pháp luật XHCN: Hệ thống pháp luật XHCN tổng thể quy phạm pháp luật ... với chất pháp luật nói chung: - Pháp luật sản phẩm hoạt động nhà nước hội chủ nghĩa - nhà nước kiểu mới, nhà nước dân, dân dân, mang chất giai cấp công nhân Vì pháp luật hội chủ nghĩa mang...
 • 38
 • 2,348
 • 20

BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( 8 chuyên đề bản đáp án)

BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( 8 chuyên đề cơ bản có đáp án)
... receptionist (welcome) the guests and (ask) them to fill in the form The car (break) down and we (have) home The boys (swim) to walk while the girls (sunbath) My father (come) in, (look) and (tell) ... 'comrade ( ồng chí)/ 'marmalade (mứt cam)/ 'coffee/ 'decade (thập niên, mười năm)/ com'mittee (uỷ ban)/ 'insect (côn trùng)/ 'coffer (két đựng bạc)/ 'offer/ 'pilfer ( n cắp vặt)/ 'suffer (chịu khổ, ... applauding (sau insist V-ing) 18 to throw (sau admit động từ to) 19 being surprised (sau didn't mind V-ing), phía sau by nên ta phải sử dụng thể bị động 20 to be invited (sau hope động từ to,...
 • 234
 • 2,741
 • 29

Các vấn đề bản về an toàn thông tin trên mạng.doc

Các vấn đề cơ bản về an toàn thông tin trên mạng.doc
... yếu điểm hệ thống Thông thờng quan tâm đến kẻ công mạng kẻ tiếp cận hệ thống, an toàn vật lý đợc coi yếu điểm hệ thống e Tính toàn cục: Các hệ thống an toàn đòi hỏi phải có tính toàn cục hệ thống ... độ an toàn chúng mạnh, mà nên tạo nhiều chế an toàn để tơng hỗ lẫn c Nút thắt (Choke Point) : Tạo cửa hẹp, cho phép thông tin vào hệ thống đờng cửa Đòng phải tổ chức cấu kiểm soát điều khiển thông ... nội dung luồng thông tin truyền mạng Nhng vi phạm chủ động lại biến đổi , xoá bỏ, làm trễ, xếp lại thứ tự làm lặp lại gói tin ngay tịa thời điểm sau thời gian Hơn nữa, số thông tin ngoại lai bị...
 • 5
 • 676
 • 3

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ TÍN DỤNG VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ TÍN DỤNG VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.DOC
... định dự án đầu t nhằm: -Đánh giá tính hợp lý dự án : Tính hợp lý đợc biểu cách tổng hợp (các giấy tờ hợp lệ có liên quan đến dự án ) tngf nội dung, cách thức tính toán tiêu dự án -Đánh giá tính ... thu, chi dự án xem xét tính vững tài dự án thời gian thực nh thời gian vận hành kết đầu t, đánh giá đợc khả sinh lời dự án, thời gian hoàn vốn dự án Để đa kết luận vấn đề cần thẩm định vấn đề sau: ... giá tính hiệu dự án: Hiệu đợc xem xét hai góc độ tài kinh tế xã hội dự án tính hiệu đợc tiêu đánh giá -Đánh giá tính khả thi dự án: Đây mục đích quan trọng thẩm định dự án Một dự án hợp lý hiệu...
 • 79
 • 407
 • 0

Đề thi mạng máy tính đáp án đề 5

Đề thi mạng máy tính có đáp án đề 5
... 217. 65. 82. 151 c 217. 65. 82. 152 d 217. 65. 82.160 44 Một mạng lớp B cần chia thành mạng con, phải sử dụng Subnet Mask: a 255 . 255 .224.0 b 255 .0.0. 255 c 255 . 255 .240.0 d 255 . 255 . 255 .224 45 Địa 139.219. 255 . 255 ... Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask 255 . 255 . 252 .0 chia thành Subnet? a 16 b 32 c 64 d 128 43 Chỉ nút mạng Subnet với nút mạng IP 217. 65. 82. 153 Subnet Mask 255 . 255 . 255 .248: a 217. 65. 82. 156 ... C cần chia thành mạng sử dụng Subnet Mask sau đây: a 255 . 255 . 255 .224 b 255 .0.0. 255 c 255 .224. 255 .0 d 255 . 255 . 255 .240 30 Byte địa IP dạng: 01000111 Vậy thuộc lớp nào: a Lớp A b Lớp B c Lớp...
 • 3
 • 4,378
 • 316

Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề bản.pdf

Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề cơ bản.pdf
... mc ớch vay cú th k n cỏc khon tớn dng nh sau: Cho vay kinh doanh, cho vay tiờu dựng v cỏc khon cho vay khỏc - Cn c vo lói sut, thỡ cú cỏc loi hỡnh nh sau: Cho vay vi lói sut th ni, cho vay vi ... th xy vi cỏc d ỏn cho vay u t Quỏ trỡnh cho vay ca mt d ỏn thng gm nhiu khõu: t thm nh, xột duyt, quyt nh cho vay ti kim tra s dng vay v theo dừi, x lý thu hi n sau cho vay Trong ú, cỏc Ngõn ... xung Cho vay trung v di hn: L khon cho vay cú thi gian trờn mt nm, c tin hnh ch yu trờn cỏc d ỏn u t vi thi gian thu hi chm Hot ng cho vay mang li cho ngõn hng rt nhiu ri ro tim n, c bit l cho vay...
 • 66
 • 485
 • 1

5 bước để bản đề án kinh doanh hiệu quả

5 bước để có bản đề án kinh doanh hiệu quả
... triết lý kinh doanh doanh nghiệp, mục tiêu chiến lược mà bạn đề cho công ty thành lập Sứ mệnh tầm nhìn doanh nghiệp nói ngắn gọn lại trả lời cho câu hỏi sau vòng 50 từ: Tôi bán gì? Thôi bán cho ... hành động Và bạn sang trang cuối đề án, bước bạn bắt tay vào thực để bắt đầu dự án Những sách lược thể mục tiêu chiến lược mà bạn vừa vạch Bên cạnh nội dung trên, đề án bao gồm sách tài chính, đặc ... hoạt động tài dự án Điều quan trọng bạn phải dựa tính toán ước lượng thực tế đơn giản kỳ vọng lạc quan Hãy chứng minh ý tưởng kinh doanh bạn khả thi sinh lời Bây bạn tự tin viết đề án cho ý tưởng...
 • 3
 • 328
 • 2

Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của nhtm - những vấn đề bản

Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của nhtm - những vấn đề cơ bản
... hiệu tài dự án Hay nói cách khác, thẩm định tài thẩm định tính khả thi mặt tài dự án, nhu cầu vay vốn dự án nh khả trả nợ lãi vay dự án 1.1.3 Sự cần thiết thẩm định tài dự án hoạt động cho vay NHTM ... tính định hoạt động cho vay ngân hàng Tuy nhiên, để làm tốt công tác thẩm định tài dự án, trớc hết phải hiểu nội dung thẩm định tài dự án 1.2 Nội dung thẩm định tài dự án hoạt động cho vay NHTM Hoạt ... thi dự án, xem xét đặc điểm dự án, yếu tố thuộc môi trờng ảnh hởng tới dự án, công việc công tác thẩm định dự án đầu t 1.1.2.2 Các vấn đề thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng Thẩm định...
 • 69
 • 350
 • 2

Xem thêm