DAP AN NGAY 12

DAP AN NGAY 12

DAP AN  NGAY 12
... 2H2SO4 0,8 0 ,12 3a 2b b 0,11.2 O Fe a 0,18 b 0,08 3a b 0,46 S Fe3 : 0,18 Y 2H2 O BTE H : 0,24 n Fe m Fe 0,09 0 ,12 0,21 0,21.56 11,76(gam) Câu 2: Chọn đáp án B Định hướng tư giải Với ancol ta có: ... cho kiện liên quan tới O2 CO2 ta nhớ tới mối liên hệ qua: 3n O2 nCO (n 1) H O 3n O2 nCO (n 1) H O 2O2 Cn H 2n O Ta có: Cn H 2n n axit (0, 43.1,5 0, 465) 0 ,12 0,02 mCH2 BTKL mancol 1,52(gam) 1,52 ... BTNT.O BTKL 0 ,12. 72 8,64(gam) CH COOH Z n Trong O 0,34 0, 43.2 0, 465.2 0, 03.72 1,52 m este 0, 27 0, 03.18 m este 0, 03 NO : 0, 02 N : 0, 01 n H2O BTNT.O 0,34 n ancol 0, 27 0 ,12. 2 0, 03 3,14(gam)...
 • 12
 • 21
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC Ngày thi thứ nhất: 11/01 /2011 (Gồm 06 trang) Câu (1,0 điểm) a) Hãy mô tả tiến ... tập tính tập tính đem lại lợi ích cho loài? HẾT - • • Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ... gia vào trình tổng hợp lipit, chuyển hoá đường giải độc Tế bào bạch cầu lưới nội chất hạt phát triển chúng chức tổng hợp tiết kháng thể Tế bào gan lưới nội chất trơn phát triển gan có...
 • 8
 • 289
 • 4

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)
... số điểm n ≤ 100 - Hết • • Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 3/3 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 BỘ GIÁO ... THPT NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Gồm 01 trang) TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ HAI Tên File chương trình File liệu vào File ... điểm) • • • • 50% số tests ứng với 50% số điểm ≤ n ≤ 100 Thuật toán tham lam trực tiếp với thời gian tính O(n2) đạt 50% số điểm Thuật toán tham lam với tổ chức liệu tốt với thời gian tính O(n...
 • 4
 • 233
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)
... 2 -1 -1 -1 -1 -1 1 Ràng buộc: 50% số tests ứng với 50% số điểm ≤ n ≤ 100 Bài (7 điểm) Hàng Một trang trại lớn n cảnh với độ cao khác đôi Các xếp theo hàng dọc Ông chủ trang trại người ... bố trí tính chất không đơn điệu sau đây: “Đi từ đầu hàng đến cuối hàng (không thi t phải liên tiếp) chiều cao giảm dần” Một hôm ông chủ mua thêm cảnh chiều cao lớn chiều cao tất Ông ... hàng (vào vị trí đầu hàng, vị trí sau thứ hàng, vị trí sau thứ hai hàng, , vị trí sau thứ n hàng) cho hàng thu thỏa mãn yêu cầu tính không đơn điệu nêu Trang 2/3 Yêu cầu: • Hãy cho biết cách...
 • 3
 • 127
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ ... nhiều thang đo, 01 biến trở; - 01 nguồn điện chiều ổn định; - 01 nguồn sáng thay đổi cường độ sáng khoảng giá trị rộng; - Giá đỡ, dây nối, khoá K thi t bị che chắn cần thi t a) Vẽ sơ đồ thí nghiệm ... trở điện trở Rm điện áp hai đầu biến trở Um - Viết phương trình xác định Um theo Ig, Id α - Xác định Pm theo Rm, Ig, Id α Cho dụng cụ sau: - 01 pin quang điện; - 01 ampe kế 01 vôn kế chiều có...
 • 7
 • 276
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)
... giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ nhất: 11/01 /2011 (Gồm 04 trang) Câu (4,5 điểm) Do ... điện thứ hai chiều dài L - x, lớp điện môi ε1 lớp điện môi ε2: 2πε C2 = (L − x) = B(L − x) R+r 2R ln + ln ε1 2r ε2 R + r Điện dung tương đương C = C1+C2 = Ax+B(L-x) = BL+(A-B)x = BL + (A-B)vt ... khỏi tụ điện, phần lại tụ điện chiều dài L - x Lúc này, tụ điện coi hệ gồm hai tụ điện mắc song song Tụ điện thứ chiều dài x, lớp điện môi không khí ε = lớp điện môi ε2: 2πε C1 = x =...
 • 6
 • 123
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)
... theo qui tc isoprenoit: CH3-C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH=O CH3 CH3 O - Hai ng phõn ca xitral l: ng phõn a (E )-3 ,7-imetylocta-2,6-ienal O ng phõn b (Z )-3 ,7-imetylocta-2,6-ienal a v b l hai ng phõn hỡnh ... THI CHN HC SINH GII QUC GIA LP 12 THPT NM 2011 P N THI CHNH THC Mụn: HO HC Ngy thi th hai: 12/ 01 /2011 (Gm 06 trang) Cõu 1 (2,25 im) a) - Cu to phõn t xitral tuõn theo qui tc isoprenoit: CH3-C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH=O ... Metyl ioua, B: n-Butyl ioua, C: But-1-en, D: sec-Butanol, E: Axit propionic, F: sec-Butyl propionat, G: 2-Brombutan, H: sec-Butylmagie bromua, I: Etyl i-sec-butyl cacbinol Chỳ ý: Nu giai on to G...
 • 8
 • 161
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)
... -HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm Trang 2/2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ... phản ứng) → lgv = lgv0 – kt/2,303 v k = = 4.1 0-4 /2.1 0-2 = 2.1 0-2 (phút-1) → lgv = -3 ,4 - 8,7.1 0-3 t [X]0 (t: phút; v: mol.L-1.phút-1) (Những biểu thức lgv hàm biến số độc lập t coi đúng) Đối với ... đáng kể môi trường axit, coi [CO2] ≈ 0,010 M khả xuất kết tủa oxalat (nếu có) Xét thứ tự kết tủa: K s(CaC2O4 ) 1 0-8 ,75 - Để kết tủa CaC2O4: C'C O 2- (1) ≥ = = 1 0-6 ,75 M ' 0,01 CCa 2+ - Để có...
 • 8
 • 381
 • 1

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 12)
... biết số Nu loại X= 4000 Vậy số Nu loại A ? A A = 2000 B A = 3000 C A = 4000 D A = 5000 Câu9: Cơ chế phát sinh thể dị bội không phân ly bình thường cặp NST giảm phân tạo nên A Giao tử có NST NST ... F2 ( 2đ ) Bài 2: Những người có quan hệ huyết thống vòng đời không kết hôn với dựa sở khoa học Đáp án: Trắc nghiệm : 10 11 12 C B C D B A B A B C B C Tự luận : a Xác định tính trạng trội đỏ ,tính...
 • 2
 • 184
 • 0

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 7 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 7 kèm đáp án (Đề 12)
... cảnh nào? Trong kháng chiến chống quân Nam Hán (thế kỉ 10) A Trong kháng chiến chống quân Tống (thế kỉ 11) B Trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông (thế kỉ 13) C Trong kháng chiến chống quân ... hương D Trong văn Một thứ quà lúa non: Cốm, Thạch Lam miêu tả so sánh cốm tương hợp với vật nào? Hoa cỏ A Lá sen B Ánh nắng C Hồng D Phần 2: TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Viết đoạn văn trình bày ... Trông quê mẹ ruột đau chín chiều Bài 2: (4 điểm) Cảm xúc khu vườn nhà em ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1: (4 điểm) Câu P .án D A C B B B D D B 10 D Phần 2: (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Bài ca dao biểu...
 • 3
 • 226
 • 0

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 12)
... Câu 1/ Chép nguyên văn thơ “ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”của Phan Bội Châu Câu 2/ Giới thi u áo dài Việt Nam ĐÁP ÁN I/ Trắc nghiệm (3 điểm ) ( Mỗi câu 0,3 điểm ) Câu 10 Đáp án C A C B D D D ... thoát li, xa lánh chốn bụi trần nhà thơ B/ Lòng yêu đời, yêu sồng nhà thơ C/ Sự đùa cợt nhà thơ trước thực trạng sống lúc D/ Xu hướng nhập muốn cống hiến tài cho đất nước Câu 10/ Văn thuyết minh ... không tiếp tục vẽ C/ Cô không muốn quan tâm đến cuối D/ Chiếc rụng hay không định số phận cô Câu 8/ Bài thơ “ Muốn làm thằng Cuội” Tản Đà viết theo thể thơ nào? A/Tự B/ Thất ngôn tứ tuyệt C/ Thất...
 • 2
 • 166
 • 0

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 12)
... lại buổi thăm trường đầy xúc động đó? C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( 4,0 điểm ) Câu 10 C B B B A C A C Ph .án B D Phần : ( _5,0 điểm ) Câu Câu : Đáp án - Chép đủ câu: “Tưởng người người ôm”, ... nào? A Nghĩa gốc B Nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ C Nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ D Cả A,B,C Câu 9: Các thành ngữ: mồm miệng; câm miệng hến Các thành ngữ liên quan đến phương châm hội ... điểm: - Điểm 5: Không sai lỗi diễn đạt Viết văn lưu loát, đề tài, có có cảm xúc, bố cục cân đối, chữ viết rõ - Điểm : Sai từ đến lỗi diễn đạt Viết văn lưu loát, đề tài, có cảm xúc, bố cục cân...
 • 4
 • 202
 • 0

Noel 2008-Đề thi Lịch sử HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Lịch sử HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 12)
... chương mở lịch sử khu vực Đông Nam Á” ? Hãy nêu xu phát triển giới ngày nay? Giải thích câu nói : “hòa bình ,ổn định hợp tác phát triển ” vừa thời ,vừa thách thức dân tộc Bài : C ĐÁP ÁN – HƯỚNG ... thức dân tộc Bài : C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) CÂU Ph .án D A A A D A Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Bài : Đáp án -Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy lích quân đội phát ... triển, không nắm bắt tụt hậu so vớicác dân tộc khác,nếu nắm bắt thời đường lối sách đắn phù hợp đánh sắc văn hóa dân tộc… 0,5 0,5 0,5 0,5 1 ...
 • 3
 • 170
 • 0

Noel 2008-Đề thi Lịch sử HK1 lớp 7 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Lịch sử HK1 lớp 7 kèm đáp án (Đề 12)
... nghiệp ( 3đ ) Trình bày cách đánh địch độc đáo Lý Thường Kiệt kháng chiến chống Tống (1 075 -1 077 )? ( 1đ ) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên? ... nghi ệm ; Câu Đáp án D C D A Câu : Lần lượt điền từ sau : Sức dân , sâu rễ , bền gốc , thượng sách C âu Đánh số thứ tự : 3, 2, , II Tự luận : Những biện pháp nhà Lý để phát triển sán xuất nông ... đoàn kết, tham gia kháng chiến - Sự chuẩn bị mặt cho kháng chiến nhà Trần - Tinh thần chiến đấu hi sinh chiến, thắng toàn quân dân - Có đường lối chiến thuật, chiến lược đắn, sáng tạo nhà Trần *Ý...
 • 2
 • 174
 • 0

Noel 2008-Đề thi Địa lý HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 12)

Noel 2008-Đề thi Địa lý HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 12)
... địa hình ?Nêu rõ đặc điểm miền ? (2đ) Câu :Vẽ biểu đồ nhận xét gia tăng dân số Châu Á theo số liệu :(3đ) Năm 180 0 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (triệu 600 88 0 1402 2100 3110 3766* người ) ĐÁP ... khí hậu lục địa Tại :Lãnh thổ trãi dài từ vùng cực đến xích đạo nên Châu Á có nhiều đới khí hậu khác (1đ) Câu :(1đ) -Nam Á có miền địa hình -Đặc điểm:Là phận nằm rìa phía nam lục địa +Phía Bắc ... :(3đ) Năm 180 0 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (triệu 600 88 0 1402 2100 3110 3766* người ) ĐÁP ÁN A.Trắc nghiệm : I Mỗi câu trả lời 0,25đ Câu 1:D Câu :C Câu 3:B Câu 4: D II.Mỗi câu trả lời 0,25...
 • 3
 • 894
 • 2

Xem thêm