C 05 01 toc do phan ung

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
... : Khi nhiệt độ tăng lên 100C, tốc độ phản ứng hoá học tăng lên lần Người ta nói tốc độ phản ứng hoá học có hệ số nhiệt độ Chẳng hạn tăng nhiệt độ phản ứng lên thêm 300C tốc độ phản ứng tăng thêm ... hợp với phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng? A Phản ứng thuận kết thúc B Phản ứng nghịch kết thúc C Cả phản ứng thuận phản ứng nghịch kết thúc D Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch ... tốc độ phản ứng hoá học tăng lên lần Người ta nói tốc độ phản ứng hoá học có hệ số nhiệt độ Điều khẳng định sau đúng? A Tốc độ phản ứng tăng lên 256 lần nhiệt độ tăng từ 200C lên 500C B Tốc độ...
 • 8
 • 99
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
... b- Ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh đến tốc độ phản ứng Sự tăng nhiệt độ nhỏ làm tăng tốc độ phản ứng lớn Số lần biến đổi tốc độ phản ứng (hay số tốc độ) nhiệt độ thay đổi ... làm tăng tốc độ phản ứng phản ứng xảy được, nghĩa ∆G < lượng hoạt hóa lớn entropy hoạt hóa nhỏ mà xảy với tốc độ chậm Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hóa học Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận ... tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch, trạng thái cân hóa học lượng chất không biến đổi cân hóa học cân động Với phản ứng tổng quát: aA + bB  cC + dD Trạng thái cân đặc trưng số cân bằng: ...
 • 6
 • 12,104
 • 99

tốc độ phản ứng

tốc độ phản ứng
... n nhi độ phản ứng: Thông thường u vào nhiệt độ tốc tăng nhiệt độ ,tốc độ phản ứng tăng nhanh Vd: 2H2 + O2  2H2O o Ở nhiệt độ 300 C ,phản ứng xảy chậm đến mức xem không xảy ra.Ở 700oC phản ứng xảy ... tăng nhiệt độ lên 100C ,tốc độ phản ứng hoá học trung bình tăng từ đến lần” _ Biểu thức liên hệ: v2 _ = y v1 t2-t1 10 2.Ảnh hưởng nồng độ: + Ảnh hưởng nồng độ tác chất tới tốc độ phản ứng rút từ ... đồnứnthể(hổhọc khíi Tốc độ phản g g hóa n hợp đạ hay ng đặc trưng cho diễn biến nhanh lượ dung dòch) ,tốc độ trung bình phản ứng a phản ứngbằna học n hay chậm củ xác đònh hó g biế thiên nồng độ chất (tác...
 • 10
 • 636
 • 0

tốc độ phản ứng

tốc độ phản ứng
... nồng độ thời gian AA +bB gG +hH Tốc độ phản ứng: v=k[A] m[B]n Hằng số tốc độ phản ứng =k Bậc phản ứng tổng:=m+n+ Phản ứng bậc thay đồi nồng độ tác chất khơng làm thay đổi tốc độ phản ứng Phản ứng ... CB = v = k, độ lớn k tốc độ phản ứng nồng độ chất đơn vò Cho nên người ta gọi k tốc độ riêng phản ứng Người ta coi k đại lượng đặc trưng cho tốc độ phản ứng Giá trò k lớn tốc độ phản ứng nhanh ... đường cong nồng độ- thời gian - tốc độ tức thời khác với tốc độ trung bình -thường gọi tốc độ tức thời ngắn gọn la tốc độ Nói chung tốc độ phản ứng tăng nồng độ tăng Xét phản ứng: NH+4 (dd) +NO2-...
 • 16
 • 784
 • 7

Bai 36 Tốc độ phản ứng hóa học + thông tin bổ xung

Bai 36 Tốc độ phản ứng hóa học + thông tin bổ xung
... bình phản ứng 10 phút phản ứng (mol.l1,s1) : Nội dung Hãy tìm phản ứng mà em biết xảy theo tốc độ phản ứng sau : Tốc độ phản ứng lớn Tốc độ phản ứng trung bình Tốc độ phản ứng nhỏ Tính tốc độ trung ... thác tốc độ vật lí để gợi ý HS đề xuất khái niệm tốc độ phản ứng hóa học rút kết luận tốc độ phản ứng hóa học GV cung cấp số cách biểu diễn tốc độ phản ứng (Bảng 1) Hoạt động Tốc độ trung bình phản ... phiếu học tập IV Thông tin bổ sung Trong phản ứng hóa học nồng độ chất tham gia phản ứng thay đổi liên tục, tốc độ phản ứng thay đổi theothời gian phản ứng Vì ngời ta sử dụng tốc độ phản ứng tức...
 • 6
 • 3,675
 • 42

toc do phan ung hoa hoc

toc do phan ung hoa hoc
... tác • III Ý nghóa thực tiễn tốc độ phản ứng I Khái niệm tốc độ phản ứng Thí nghiệm Chuẩn bò ba dung dòch: BaCl2, Na2S2O3 H2SO4 có nồng độ 0,1M để thực hai phản ứng sau: (1) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ ... HCOOH → 2HBr + CO2 Lúc đầu nồng độ Br2 0,0120 mol/l, sau 50 giây nồng độ 0,0101 mol/l Tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian 50 giây tính theo Br2 là: 0,0120 mol/l - 0,0101mol/l -5 v= = ... chất phản ứng c Chất xúc tác d Nồng độ sản phẩm phản ứng Đáp án: d Khi cho lượng Zn vào cốc đựng dung dòch HCl, tốc độ phản ứng lớn dùng kẽm dạng: a.Viên nhỏ b.Bột min, khuấy c.Tấm mỏng d.Thỏi lớn...
 • 15
 • 884
 • 13

Bài 46: Tốc độ phản ứng

Bài 46: Tốc độ phản ứng
... gian chất phản ứng làm thước đo tốc độ phản ứng Từ đưa khái niệm Tốc độ phản ứng hóa học Tốc độ phản ứng độ biến thiên nồng độ chất phản ứng sản phẩm môt đơn vị thời gian A→B A: Chất phản ứng B: ... (a) sớm → tốc độ phản ứng cốc (a) lớn Điều kiện xảy phản ứng: Phải có va chạm chất Tần số va chạm lớn → tốc độ phản ứng lớn Nồng độ chất phản ứng tăng → tần số va chạm tăng → tốc độ phản ứng tăng ... xảy phản ứng Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng Áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng chất khí Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo, nên ảnh hưởng giống nồng độ Xét phản...
 • 29
 • 656
 • 3

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - TIÉT 61

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - TIÉT 61
... tăng dần theo thời gian • Để biểu thị thay đổi nồng độ chất phản ứng hoá học, người ta dùng đại lượng tốc độ phản ứng hoá học gọi tắt tốc độ phản ứng ... xét tốc độ tạo chất kết tủa ống nghiệm viết phương trình hoá học cho thí nghiệm Nội dung 2: Trong phản ứng hoá học : BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl Na2S2O3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + S + H2O Nồng độ H2SO4, ... 2HCl Đáp án • • • • Trong phản ứng hoá học BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl Na2S2O3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + S +H2O Nồng độ H2SO4, BaCl2, Na2S2O3giảm dần theo thời gian • Nồng độ HCl, Na2SO4 tăng dần theo...
 • 4
 • 457
 • 2

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
... nhiệt độ tăng , tốc độ phản ứng tăng - Giải thích: Khi nhiệt độ tăng -> tốc độ chuyển động phân tử tăng -> tần số va chạm tăng -> tốc độ p tăng ảnh hởng diện tích bề mặt: - Đối với phản ứng có ... Tốc độ phản ứng hoá học Tit pp: 78,79 Lp dy:10A6,7 I Mục tiêu học : Về kiến thức : Hs hiểu : Hiểu đợc yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thớc hạt chất phản ứng ảnh hởng đến tốc độ phản ứng ... Trong dấu ( - ) ứng với việc tính tốc tốc độ trung bình khoảng thời gian độ theo chất p, dấu ( + ) ứng với việc tính xét , tốc độ xác thời điểm tốc độ theo chất sản phẩm gọi tốc độ tức thời V.Cng...
 • 13
 • 391
 • 1

Tốc độ phản ứng tiết 1

Tốc độ phản ứng tiết 1
... 2,08 0,25 1, 36 .10 -3 319 13 5 1, 91 0 ,17 1, 26 .10 -3 526 207 1, 67 0,24 1, 16 .10 -3 867 3 41 1,36 0, 31 9 ,1. 10-4 II Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản GV : Thực thí nghiệm dung dòch ứng H2SO4 với dung ... nồng độ chất phản ứng, tốc độ ? phản ứng tăng HV : Quan sát trả lời Hoạt động 3: Ảnh hưởng nhiệt độ Nhiệt độ Quan sát thí nghiệm phản ứng Thực phản ứng (2) hai nhiệt độ khác dung dòch H2SO4 0,1M ... Na2S2O3 0,1m nhiệt độ thường Kết luận : đun nóng khoảng 50oC Trường hợp phản ứng xảy Nhiệt độ phản ứng tăng, tốc độ phản ứng nhanh HS quan sát nhận xét trả lời tăng Hoạt động 2: Ảnh hưởng nồng độ Thực...
 • 3
 • 335
 • 2

Tốc độ phản ứng tiết 2

Tốc độ phản ứng tiết 2
... xét phân hủy H2O2 chậm dung dòch nhiệt độ thường 2H2O2 → 2H2O + O2↑ - Khi cho vào bột MnO2 Kết luận : Chất xúc tác chất làm tăng tốc độ phản ứng, lại sau phản ứng kết thúc Hoạt động : Củng cố ... III Ý nghóa thực tiễn tốc độ phản ứng tốc độ phản ứng - Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng GV giới thiệu nhanh ý nghĩa thực vận dụng nhiều đời sống sản tiễn tốc độ phản ứng xuất Dặn dò: - ... khí CO2 trường hợp từ kết Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng, tốc luận liên quan diện tích bề độ phản ứng tăng mặt chất sẵn với tốc độ phản ứng HS : Quan sát nhận xét kết luận Hoạt động 3:...
 • 2
 • 267
 • 1

Sach giao vien chương tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

Sach giao vien chương tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
... vào SGK, so sánh tốc độ phản ứng thuận nghịch) GV tổng kết : Cân hoá học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Cân hoá học cân động II Hằng số cân Cân ... loại phản ứng xảy nhanh, chậm GV kết luận : Các phản ứng hoá học khác xảy nhanh chậm khác Để đánh giá mức độ nhanh chậm phản ứng hoá học ng ời ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng hoá học Tốc độ phản ... luyện tập tốc độ phản ứng cân hoá học I Mục tiêu học Về kiến thức Củng cố kiến thức tốc độ phản ứng cân hoá học Về kĩ Sử dụng thành thạo biểu thức tính số tốc độ phản ứng để giải toán nồng độ, hiệu...
 • 20
 • 2,360
 • 11

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - 20 câu cơ bản

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - 20 câu cơ bản
... Phương Thảo Tốc độ phản ứng (1) Trang Biểu đồ bên biểu diễn phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng độ chất phản ứng )12 Tốc độ phản ứng Nồng độ chất phản ứng Đồ thị bên, ta thấy tốc độ phản ứng: A Giảm ... ứng, tốc độ phản ứng chất tăng B Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng chất giảm C Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng chất khơng thay đổi D Khi giảm nồng độ chất phản ứng, ... phản ứng vào nhiệt độ Tốc độ phản ứng Nhiệt độ Từ đồ thị trên, ta thấy tốc độ phản ứng: A Giảm nhiệt độ phản ứng tăng B Khơng phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng C Tỉ lệ thuận với nhiệt độ phản ứng...
 • 6
 • 352
 • 2

Xem thêm