trắc nghiệm toán 12 ôn thi tốt nghiệp

248 câu TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ôn THI tốt NGHIỆP 12

248 câu TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ôn THI tốt NGHIỆP 12
... …………to start with before you order the main course? A anything B something C someone D anyone 248 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP …………do you intend to take a short rest? A How much ... year 10 10 248 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP A When B How C What time D How often 180 A: Do you think you’ll get the job? – B: ………… A I know so B Well, I hope so C I think so D ... Of course d Will what be all right? 223 You often come to class late “….” 12 12 248 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP a Yes, I’m sorry about that b Yes, I’m late c Yes, I know I did d...
 • 14
 • 631
 • 1

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP pot

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP pot
... ………………………………” A Definitely Go ahead B I don’t think so C I suppose you’re right D I really appreciate your offer 22 Jackie: “ …………………………Sue How’s every thing?” Sue: “ Pretty good” A Have a good time ... “ ……………………” A Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned C I’m terribly sorry But I have to disagree B Thanks And you? D Sure Go ahead 25 Lucy: “ Have a nice day!” Susan: “ …………………………… ... Client: “ …………………………………” A No, that is impossible B No, I don’t think so C I hope not C I’m afraid, I disagree 16 Tony: “ I’ve just passed my exam.” Jim: “ …………………………….”...
 • 2
 • 227
 • 0

TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx

TRĂC NGHIỆM LÝ THUYẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN : DAO ĐỘNG CƠ ppsx
... hoà với tần s : A ω’ = ω B ω’ = 2ω C ω’ = ω/2 D ω’ = 4ω Câu 1 9: Pha dao động dùng để xác định: A Biên độ dao động C Trạng thái dao động B Tần số dao động D Chu kì dao động Câu 2 0: Đồ thị biểu ... chỗ đường mấp mô B Dao động đồng hồ lắc C Dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 2 4: Chọn câu câu sau: A Dao động điều hoà dao động tắt dần theo thời gian B Chu kì dao động điều hoà phụ ... độ dao động C Khi vật dao động vị trí biên vật lớn D Biên độ dao động giá trị cực tiểu li độ Câu 2 5: Chọn câu đúng: lượng dao động điều ho : A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động...
 • 2
 • 138
 • 0

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP ppt

25 CÂU TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP ÔN THI TỐT NGHIỆP ppt
... ………………………………” A Definitely Go ahead B I don’t think so C I suppose you’re right D I really appreciate your offer 22 Jackie: “ …………………………Sue How’s every thing?” Sue: “ Pretty good” A Have a good time ... “ ……………………” A Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned C I’m terribly sorry But I have to disagree B Thanks And you? D Sure Go ahead 25 Lucy: “ Have a nice day!” Susan: “ …………………………… ... Client: “ …………………………………” A No, that is impossible B No, I don’t think so C I hope not C I’m afraid, I disagree 16 Tony: “ I’ve just passed my exam.” Jim: “ …………………………….”...
 • 2
 • 453
 • 2

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: Toán (đề số 2), khối A Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Tập xác định : D = R Sự biến thi n : y ' = 4x - 16x = 4x (x ... Phương trình (*) có biệt thức ∆ > nên có hai nghiệm phân biệt Từ bảng biến thi n f(x) suy phương trình f(x) = có không nghiệm phân biệt  1 Mặt khác: f     0, f 0  0, f  3 f    ... (C1) tâm O bán kính R=2 ˆ  P thuộc đường tròn (C2)  Nếu APB  120 o  OP  tâm O bán kính R = Đường thẳng y = m thỏa mãn yêu cầu toán cắt đường tròn (C1) điểm chung với đường tròn (C2)  Đường...
 • 6
 • 824
 • 8

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất
... THANG ĐIỂM Môn: TOÁN (đề số 2), khối D Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Khi m = hàm số trở thành y   x  x   Tập xác định :  Sự biến thi n: y ' ...  4a   9 Trong tam giác AHK vuông H có 0,50 12a 4a 2a 30   15 2a 2a 30 2a   a (đvtt) 15 45 HK  AK  AH  Thay vào (*) ta VSAHK Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà đủ điểm ... tam giác SAB vuông A có 1 SA2 AB 4a a 2a  2  AH    2 2 2 AH SA AB SA  AB 4a  a Trong tam giác SAC vuông A SA2 4a 2a có SC  SA2  AC  4a  2a  a 6, SK    SC a 24a 12a Suy AK  SA2...
 • 6
 • 477
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI TỐT NGHIỆP 2011

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI TỐT NGHIỆP 2011
... A chất cấu tạo hóa học sợi xenlulozơ Trang- 11 Bài tập trắc nghiệm Hoá Học hữu 12 Năm học 2010 -2011 B Bản chất cấu tạo hóa học tơ nilon poliamit C Quần áo, nilon, len, tơ tằm không nên giặt với ... Trang- Bài tập trắc nghiệm Hoá Học hữu 12 Năm học 2010 -2011 Chương III MIN -AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công ... Trang- Bài tập trắc nghiệm Hoá Học hữu 12 Năm học 2010 -2011 Chương I ESTE- LIPIT Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là.A B C D Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức...
 • 21
 • 192
 • 1

Trắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
... bị giới hạn? A Sinh sản chậm, sức sinh sản thấp, chịu tác động chủ yếu nhân tố sinh thái hữu sinh B Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao, mẫn cảm với biến động nhân tố sinh thái vơ sinh C Biết bảo ... mạc 009: Nhân tố sinh thái là: A tất nhân tố vật lí hóa học mơi trường xung quanh sinh vật (nhân tố vơ sinh) B mối quan hệ sinh vật với sinh vật khác sống xung quanh (nhân tố hữu sinh) C tác động ... phân bố gián đoạn 033: Ổ sinh thái sinh vật gì? A nhân tố sinh thái mơi trường B nơi cư trú lồi C cách sinh sống sinh vật mơi trường D tổ hang sinh vật 034: Nếu lồi có ổ sinh thái khơng giao :...
 • 54
 • 220
 • 0

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi tốt nghiệp

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi tốt nghiệp
... n thi tốt nghiệp 2007-2008 Câu 23)The new models are _more economical but also more attractive A) both B) not only C) but also D) as well as Câu 24)She ate the hamburger ... but C) or D) nor Câu 47:Nam got wet _ he forgot his umbrella A)and B) but C) so D) because Câu 48:Hoa failed her math test. ,she has to the test again -2- n thi tốt nghiệp 2007-2008 A) ... United States the wealthiest country _ the world ? a of b in c over d on 11/ When Rome as the Romans -4- n thi tốt nghiệp 2007-2008 a with b for c in d like 12/ This must be done ...
 • 63
 • 382
 • 0

trắc nghiệm môn hóa ôn thi tốt nghiệp

trắc nghiệm môn hóa ôn thi tốt nghiệp
... 42n Poli isopren ( C5 H ) n 68n Luyện thi đại học môn hóa Trang 36 157) Hệ số polime hóa gì? Có thể xác định xác hệ số polime hóa không? Tính hệ số polime hóa PE, PVC xenlulozơ, biết phân tử khối ... Công thức phân tử 2) ( H N ) x − R( COOH ) y 1) Khi x=y ta có amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu Luyện thi đại học môn hóa Trang 40 Khi x>y ta có amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa ... Fe3+/Fe2+ 0,78 Ag+/Ag +0,80 Au3+/Au +1,50 (V) Luyện thi đại học môn hóa 206) Cho phản ứng hóa học xảy pin điện hóa a) 2Cr + 3Cu2+ 2Cr3+ + 3Cu E0 pin điện hóa là: a) 0,40 V b) 1,08 V c) 1,25 V d) 2,5...
 • 50
 • 229
 • 0

Toàn tập trắc nghiệm vật lý 12- ôn thi tốt nghiệp và đại học

Toàn tập trắc nghiệm vật lý 12- ôn thi tốt nghiệp và đại học
... động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 91 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ ... vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số biến thi n li độ Câu 94 Phát biểu sau nói dao động ... 0,32 J Câu 125 Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ...
 • 62
 • 439
 • 3

Toàn tập trắc nghiệm vật lý 12 ôn thi tốt nghiệp và đại học

Toàn tập trắc nghiệm vật lý 12 ôn thi tốt nghiệp và đại học
... B 112 D 113 B 114 D 115 B 116 D 117 D 118 A 119 A 120 C 121 B 122 D 123 B 124 D 125 D 126 D 127 C 128 D 129 A 130 D 131 A 132 B CHƯƠNG II SÓNG CƠ SÓNG ÂM 10 tài liệu ôn thi tốt nghiệp đại học ... 107 C 108 A 109 D 110 B 111 B 112 D 113 D 114 A 115 C 116 B 117 C 118 B 119 D 120 C 121 C 122 D 45 Toàn tập trắc nghiệm vật 12 CHƯƠNG VII LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu Công thức Anhxtanh tượng quang ... động Thông tin sau sai? A Chu kì dao động vật 0,25 s tài liệu ôn thi tốt nghiệp đại học B Tần số dao động vật Hz C Chỉ sau 10 s trình dao động vật lặp lại cũ D Sau 0,5 s, quãng đường vật lần...
 • 62
 • 65
 • 0

650 Câu trắc nghiệm sinh học 12: ôn thi tốt nghiệp pptx

650 Câu trắc nghiệm sinh học 12: ôn thi tốt nghiệp pptx
... sinh học 575 Sự phát sinh phát triển sống bao gồm giai đoạn chính: A Tiến hoá học tiến hoá tiền sinh học B Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học C Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học tiến ... B sinh trưởng sinh sản C cảm ứng tự điều chỉnh D câu 574 Sự phát sinh sống trái đất kết trình A tiến hoá lí học B tiến hoá hoá học, đến tiến hoá tiền sinh học C sáng tạo Thượng Đế D tiến hoá sinh ... hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học tiến hoá sinh học 576 Chất hữu hình thành giai đoạn tiến hoá hoá học nhờ: A tác dụng nước B tác động yếu tố sinh học C mưa kéo dài hàng ngàn...
 • 63
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán 12 ôn thi tốt nghiệptrắc nghiệm sinh học 12 ôn thi tốt nghiệptrắc nghiệm vật lý 12 ôn thi tốt nghiệpcau hoi trac nghiem vat ly 12 on thi tot nghieptrắc nghiệm sinh 12 ôn thi đại họcđịa lý 12 ôn thi tốt nghiệpbài tập sinh học 12 ôn thi tốt nghiệpvật lý 12 ôn thi tốt nghiệpmột số đề đọc hiểu ngữ văn 12 ôn thi tốt nghiệpkỹ năng làm bài tập đọc hiểu tiếng anh 12 ôn thi tốt nghiệplý thuyết sinh học 12 tổng hợp kiến thức sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp môn sinh tài liệu luyện thi sinh học 12 tóm tắt lý thuyết sinh học1574 bài tập trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại họcbiện luận số nghiệm của phương trìnhđề thi tốt nghiệp toán 12bài tập ôn thi tốt nghiệp toán 12đề ôn thi tốt nghiệp toán 12draft solution of shareholdersGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauĐề ôn thi toán 7 HKI4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP1.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGPhu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lon