cadcenter vn chuong 8 quan sat trinh dien

CHƯƠNG 8.QUAN SÁT TRÌNH DIỄN

CHƯƠNG 8.QUAN SÁT TRÌNH DIỄN
... Presentation chứa công cụ để làm việc quan sát trình diễn TT Nút lệnh Công cụ Chức Ghi Create Presentation View Tweak Component Tạo quan sát trình diễn trình tháo lắp Tháo lắp thành phần Nhập vào ... Autodesk Inventor ghi file AVI Hình 8.11 Hộp thoại Animation 8.4 Các công cụ trình diễn trình tháo lắp Trong quan sát trình diễn, nút Filter công cụ cửa sổ duyệt cung cấp menu lọc để hiển thị cửa ... thoại tạo quan sát trình diễn 8.3.2 Thay đổi vectơ quan sát Precise View Rotation Lệnh Precise View Rotation dùng để xoay cụm chi tiết hình đến hướng nhìn thích hợp, lệnh hữu ích trình tách chi...
 • 8
 • 35
 • 0

8 quan sat trinh dien

8 quan sat trinh dien
... 8. 3.2 Thay đổi vectơ quan sát: Khi tạo mở quan sát trình diễn, véc tơ quan sát mặc định isometric Ta quay véc tơ quan sát tơng đối theo trục hệ trục toạ ... View Rotation Ta ghi véc tơ quan sát để sử dụng sau Ghi véc tơ quan sát: Kích chuột phải chọn Save Camera Hớng nhìn tỷ lệ phóng to thu nhỏ đợc ghi - - Trở lại véc tơ quan sát đợc ghi: Kích chuột ... sát đợc ghi: Kích chuột phải vào cửa sổ đồ hoạ chọn Restore Camera Quan sát đặt lại để ghi hớng quan sát tỷ lệ phóng to thu nhỏ 8. 3.3 Tháo lắp thành phần lắp ráp: Khi ta tháo lắp tay thành phần,...
 • 7
 • 110
 • 0

Chương 8 Các Quan sát Trình diễn ( Presentation Views)

Chương 8 Các Quan sát Trình diễn ( Presentation Views)
... theo quan hệ với ràng buộc đợc gán 8. 3.2 Thay đổi vectơ quan sát: Khi tạo mở quan sát trình diễn, véc tơ quan sát mặc định isometric Ta quay véc tơ quan sát tơng đối theo trục hệ trục toạ độ cách ... Tweak Sequences Thanh công cụ Presentation chứa công cụ để làm việc quan sát trình diễn TT Nút lệnh Công cụ Chức Create Presentation View Tạo quan sát trình diễn trình tháo lắp Tweak Component ... AutoReverse hộp thoại Animation Autodesk Inventor ghi file AVI - 8. 4 Các công cụ trình diễn trình tháo lắp: Trong quan sát trình diễn, nút Filter công cụ cửa sổ duyệt cung cấp menu lọc để hiển...
 • 9
 • 207
 • 0

Tài liệu Chương 8 : Các Quan sát Trình diễn ( Presentation Views) pptx

Tài liệu Chương 8 : Các Quan sát Trình diễn ( Presentation Views) pptx
... theo quan hệ với ràng buộc đợc gán 8. 3.2 Thay đổi vectơ quan sát: Khi tạo mở quan sát trình diễn, véc tơ quan sát mặc định isometric Ta quay véc tơ quan sát tơng đối theo trục hệ trục toạ độ cách ... Tweak Sequences Thanh công cụ Presentation chứa công cụ để làm việc quan sát trình diễn TT Nút lệnh Công cụ Chức Create Presentation View Tạo quan sát trình diễn trình tháo lắp Tweak Component ... AutoReverse hộp thoại Animation Autodesk Inventor ghi file AVI - 8. 4 Các công cụ trình diễn trình tháo lắp: Trong quan sát trình diễn, nút Filter công cụ cửa sổ duyệt cung cấp menu lọc để hiển...
 • 9
 • 193
 • 0

Quan sát trình diễn ( Presentation Views

Quan sát trình diễn ( Presentation Views
... để làm việc quan sát trình diễn TT Nút lệnh Công cụ Chức Create Presentation View Tạo quan sát trình diễn trình tháo lắp Tweak Component Tháo lắp thành phần tháo lắp để tạo quan sát tháo rời ... lắp ráp cố định theo quan hệ với ràng buộc đợc gán 8.3.2 Thay đổi vectơ quan sát: Khi tạo mở quan sát trình diễn, véc tơ quan sát mặc định isometric Ta quay véc tơ quan sát tơng đối theo trục ... Ta tạo quan sát mà thể cấu máy vị trí Ví dụ, ta có Rôbốt để nhấc đặt chi tiết, ta tạo quan sát thể vùng chuyển động - Tạo quan sát trình diễn: Trên công cụ chuẩn (Standard) mở rộng...
 • 9
 • 362
 • 0

hướng dẫn sử dụng inventor(quan sát trình diễn)

hướng dẫn sử dụng inventor(quan sát trình diễn)
... 8.3.2 Thay đổi vectơ quan sát: Khi tạo mở quan sát trình diễn, véc tơ quan sát mặc định isometric Ta quay véc tơ quan sát tơng đối theo trục hệ trục toạ độ cách sử dụng công cụ Precise View Rotation ... để làm việc quan sát trình diễn TT Nút lệnh Công cụ Chức Create Presentation View Tạo quan sát trình diễn trình tháo lắp Tweak Component Tháo lắp thành phần tháo lắp để tạo quan sát tháo rời Precise ... ghi véc tơ quan sát để sử dụng sau http://www.ebook.edu.vn Ghi véc tơ quan sát: Kích chuột phải chọn Save Camera Hớng nhìn tỷ lệ phóng to thu nhỏ đợc ghi - - Trở lại véc tơ quan sát đợc ghi: Kích...
 • 9
 • 189
 • 1

Chương 8 khảo sát địa chất công trình

Chương 8 khảo sát địa chất công trình
... chỉnh lý tài liệu địa chất sử dụng trình thiết kế, thi công công trình Kết công tác khảo sát địa chất công trình giai đoạn phải có báo cáo kết bao gồm : vẽ (bản đồ, mặt cắt địa chất ) số liệu ... nghiệm trời địa chất công trình địa chất thuỷ văn 8. 2.1 Đo vẽ địa chất công trình Nhược điểm lớn công tác đo vẽ đồ địa chất công trình quan sát lớp đất đá, tượng địa chất sâu, lớp bị che phủ trầm ... công trình 8. 2 Các phương pháp khảo sát - Đo vẽ đồ địa chất công trình - Khoan đào thăm dò - Đo địa vật lý lổ khoan, bề mặt địa hình - Thí nghiệm phòng mẫu chọn - Thí nghiệm trời địa chất công trình...
 • 26
 • 559
 • 3

Chương 8: Khảo sát địa chất công trình

Chương 8: Khảo sát địa chất công trình
... phương pháp khảo sát - Đo vẽ đồ địa chất cơng trình - Khoan đào thăm dò - Đo địa vật lý lổ khoan, bề mặt địa hình - Thí nghiệm phòng mẫu chọn - Thí nghiệm ngồi trời địa chất cơng trình địa chất thuỷ ... chỉnh lý tài liệu địa chất sử dụng q trình thiết kế, thi cơng cơng trình Kết cơng tác khảo sát địa chất cơng trình giai đoạn phải có báo cáo kết bao gồm : vẽ (bản đồ, mặt cắt địa chất ) số liệu ... vẽ địa chất cơng trình Nhược điểm lớn cơng tác đo vẽ đồ địa chất cơng trình khơng thể quan sát lớp đất đá, tượng địa chất sâu, lớp bị che phủ trầm tích mềm rời khác Tuy nhiên, cơng tác khảo sát...
 • 31
 • 2,173
 • 47

Bài thuyết trình môn Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 8: Quản trị điều hành quốc tế

Bài thuyết trình môn Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 8: Quản trị điều hành quốc tế
... IV QUẢN TRỊ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH KHÁC Quản trị suất kinh doanh quốc tế Quản trị chất lượng kinh doanh quốc tế Quản trị thông tin kinh doanh quốc tế QUẢN TRỊ NĂNG SUẤT TRONG KINH DOANH QUỐC ... QUỐC TẾ QUẢN TRỊ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH KHÁC I BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH QUỐC TẾ NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH QUỐC TẾ NỘI DUNG SỰ PHỨC TẠP CỦA QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH QUỐC TẾ NỘI ... chuyển QUẢN TRỊ VẬT LIỆU VÀ HẬU CẦN QUỐC TẾ Hậu cần quốc tế QT vật liệu Hậu cần Quốc tế Quản trị vật liệu hậu cần quốc tế Phân phối Hậu cần quốc tế Nhà cung ứng Quản trị Hậu cần Quốc tế Nguyên...
 • 56
 • 663
 • 0

Chương 8 - Quản trị phân phối trong Thương mại điện tử potx

Chương 8 - Quản trị phân phối trong Thương mại điện tử potx
... 8. 2 Quản trị kênh phân phối TMĐT Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 8. 1 Khái niệm, đặc điểm vai trò phân phối TMĐT  8. 1.1 Khái niệm phân phối TMĐT  8. 1.2 Đặc điểm phân phối TMĐT  8. 1.3 ... Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 10 8. 1 Khái niệm, đặc điểm vai trò phân phối TMĐT  8. 1.1 Khái niệm phân phối TMĐT  8. 1.2 Đặc điểm phân phối TMĐT  8. 1.3 Vai trò phân phối TMĐT Bộ môn Quản trị ... TMĐT Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 27 8. 2 Quản trị kênh phân phối TMĐT  Quản trị kênh phân phối định quan trọng mà nhà mkt phải xem xét đưa định  Các bước quản trị kênh phân phối TMĐT...
 • 60
 • 412
 • 0

giáo án điện tử tin học 6 bài 8 - quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời

giáo án điện tử tin học 6 bài 8 - quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời
... hình Bài QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO Bảng chọn File TRONG HỆ MẶT TRỜI Nút close Bài QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI  Solar System 3D Simulator phần mềm mô Hệ Mặt Trời dùng ... hành tinh Tên vệ tinh hành tinh 12,7 56 km 149 .60 0.000 km 365 days 29.79 5.972e24kg 200C 24 hours Moon Sao Mộc Sao Thổ Bài QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI Nhận xét: - Hành tinh ... tinh có nhiều vệ tinh nhất, vệ tinh nhất, vệ tinh? Bài QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Học theo ghi - Trả lời câu hỏi 1; 2; 3; trang 38 SGK - Ôn tập chương...
 • 17
 • 3,771
 • 2

Bài giảng địa chất công trình chương 8 khảo sát địa chất công trình

Bài giảng địa chất công trình chương 8  khảo sát địa chất công trình
... vừa kinh tế 8. 5 BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH, MẶT CẮT ĐỊA CHẤT 8. 5.1 Bản đồ địa chất cơng trình 8. 5.2 Mặt cắt địa chất cơng trình Mặt cắt địa chất cơng trình hình chiếu cấu trúc địa chất lên mặt ... 8. 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 8. 1.1 Nhiệm vụ khảo sát địa chất cơng trình · Xác định điều kiện địa chất · Dự đốn tượng địa chất xảy thi cơng khai ... tượng địa chất Tình hình vật liệu xây dựng Điều kiện địa chất thủy văn Cơng tác khảo sát địa chất cơng trình tiến hành theo giai đoạn sau: •Xác định u cầu khảo sát: mục đích khảo sát, khảo sát...
 • 19
 • 278
 • 0

Bài giảng quản trị dự án chương 8 TS huỳnh thanh điền

Bài giảng quản trị dự án chương 8  TS huỳnh thanh điền
... • Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó? • Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự ... số đặc điểm rủi ro Phân loại rủi ro dự án Quá trình quản lý rủi ro Các rủi ro xãy cho dự án Giải pháp đề Không tập hợp đầy đủ giảng viên có kinh nghiệm - Gởi giảng viên đào tạo bên ngoài, liên ... trợ Các trường khác cạnh tranh - Luôn cải tiến chương trình giảng dạy, đặc biệt trọng tính thực hành; Xây dựng bí riêng cho trường; Xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi; Liên kết với trường mạnh - Ký...
 • 13
 • 238
 • 0

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án
... củarủi rủiro ro ìnhthức thứcthể thể HHình hiệncủa củarủi rủiro ro Rủi ro đơn lẻ Rủi ro xâu chuỗi Rủi ro đồng thời Rủirorotiềm tiềm Rủi tàng tàng Rủiroroxuất xuấthiện Rủi Rủirorogây gâytác tác Rủi ... lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết thực hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng ... thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự án? ...
 • 18
 • 287
 • 0

Xem thêm