TIỂU LUẬN xây DỰNG nền QUỐC PHÒNG TOÀN dân NGANG tầm với sự NGHIỆP CÁCH MẠNG TRONG THỜI kỳ đổi mới HIỆN NAY

Tiểu luận Đảng lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngang tầm với sự nghiệp đổi mới

Tiểu luận Đảng lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngang tầm với sự nghiệp đổi mới
... Một số giải pháp chủ yếu xây dựng quốc phòng toàn dân, trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, trận an ninh nhân thời kỳ Xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân giai đoạn phải tiến ... dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân Đảng ta xác định: Xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân nội dung cụ thể: xây dựng tiềm lực quốc phòng, trận quốc phòng, lực lượng quốc phòng toàn dân ... chẽ xây dựng quốc phòng toàn dân, trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng -an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế chiến lược...
 • 25
 • 3,139
 • 21

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tác động của nó đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu VII hiện nay

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tác động của nó đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu VII hiện nay
... Quõn khu VII trờn thc t cũn nhiu bt cp Quõn khu VII l a bn cú nhiu a phng i u v t c nhng kt qu quan trng vic thc hin CPH doanh nghip nh nc t cú ch trng ca ng v Nh nc v CPH ng thi, Quõn khu VII ... xõy dng nn QPTD trờn a bn Quõn khu VII i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu l nhng kinh t v quc phũng ca quỏ trỡnh CPH doanh nghip nh nc ti a bn Quõn khu VII, v tỏc ng hai chiu ca quỏ trỡnh ... ng tiờu cc t CPH, sau CPH doanh nghip nh nc n xõy dng nn QPTD trờn a bn Quõn khu VII í ngha ca lun ỏn Nhng kt qu ca lun ỏn c rỳt t nghiờn cu ti mt a bn c th (Quõn khu VII) , nhng s gúp phn lm rừ...
 • 176
 • 68
 • 0

Bai 2 xay dung nen quoc phong toan dan an ninh nhan dan

Bai 2 xay dung nen quoc phong toan dan  an ninh nhan dan
... an ninh nhân dân, cần tập trung số nội dung sau: * Kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế kinh tế với Quốc phòng, an ninh * Tạo bố trí chiến lượt thống phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh ... phòng, an ninh trọng điểm 2. 5 Những biện pháp chủ yếu xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh - Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh + Nội dung: Quán triệt quan điểm ... dựng quốc phòng, an ninh nhân dân bao gồm: Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân xây dựng trận quốc phòng, an ninh + Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Tiềm...
 • 32
 • 619
 • 0

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
... 2.2 Xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam hội chủ nghĩa 2.2.1 Mục đích xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh - Tạo sức mạnh tổng ... ninh nhân dân Nền quốc phòng an ninh nhân dân xây dựng nhằm mục đích tự vệ, phải chống thù trong, giặc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Giữa quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân khác ... nước toàn dân toàn lãnh thổ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa - Nội dung xây dựng trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gồm: + Phân vùng chiến lược quốc...
 • 11
 • 720
 • 1

NGHỆ THUẬT QUÂN sự VIỆT NAM TRONG CHIẾN THẮNG điện BIÊN PHỦ và 30 4 NHỮNG vấn đề về xây DỰNG nền QUỐC PHÒNG TOÀN dân HIỆN NAY

NGHỆ THUẬT QUÂN sự VIỆT NAM TRONG CHIẾN THẮNG điện BIÊN PHỦ và 30 4  NHỮNG vấn đề về xây DỰNG nền QUỐC PHÒNG TOÀN dân HIỆN NAY
... trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Đây nét xây dựng trận quốc phòng toàn dân nước ta xây dựng trận quốc phòng Xây dựng khu vực phòng thủ xây dựng tỉnh (thành phố) vững mạnh không quốc phòng, ... ĐIỀU KIỆN MỚI Xây dựng trận quốc phòng toàn dân nội dung quan trọng nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Yêu cầu quốc phòng toàn dân phải xây dựng lực lượng ... điều kiện Xây dựng trận quốc phòng toàn dân xây dựng toàn nội dung cấu thành trận phạm vi nước địa phương, sở Bài viết đề cập đến số vấn đề sau đây: Thứ nhất, xây dựng trận quốc phòng toàn dân phải...
 • 19
 • 197
 • 0

tiểu luận cao học văn hóa GIA ĐÌNH những giải pháp xây dựng văn hóa gia đình trong thời kỳ đổi mới hiện nay

tiểu luận cao học văn hóa GIA ĐÌNH những giải pháp xây dựng văn hóa gia đình trong thời kỳ đổi mới hiện nay
... xưa nay, nxb khxh năm 1991 - Viện triết học nho giáo việt nam, NXB KHXH năm 1994 - Tạ Văn Thành, 1997, Văn hóa gia đình gia đình văn hóa Trong: Bộ Văn hóa Thông tin, 1997 Xây dựng gia đình văn hóa ... minh tức văn hóa (khái niệm văn hóa Hồ Chí Minh ) Khái niệm văn hóa gia đình Văn hóa gia đình nội dung quan trọng lĩnh vực nghiên cứu gia đình Nghiên cứu văn hóa gia đình giúp có sở khoa học để ... đến văn hóa gia đình Việt Nam - Đưa giải pháp xây dựng văn hóa gia đình thời kỳ đổi ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo Phương pháp nghiên cứu - So sánh, đánh giá, phân tích, tổng hợp - Sử dụng phương pháp...
 • 38
 • 337
 • 0

Luận văn "Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ đổi mới hiện nay" ppt

Luận văn
... tham khảo, luận văn gồm chương, tiết 9 Chương MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 1.1 QUAN NIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA Nói tới văn hóa nói tới ... hình đó, tác giả chọn đề tài: "Xây dựng môi trường văn hóa thành phố Hạ Long thời kỳ đổi nay" làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Về vấn đề MTVH xây dựng MTVH nước ta có số công trình ... hiệu 46 Chương THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA THÀNH PHỐ HẠ LONG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THÀNH PHỐ HẠ LONG 2.1.1 Vị trí địa lý, dân cư Vị trí địa lý Thành phố Hạ Long thành lập theo Nghị định 102...
 • 129
 • 357
 • 0

LUẬN VĂN: Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ đổi mới hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ đổi mới hiện nay ppt
... hình đó, tác giả chọn đề tài: "Xây dựng môi trường văn hóa thành phố Hạ Long thời kỳ đổi nay" làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Về vấn đề MTVH xây dựng MTVH nước ta có số công trình ... mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương, tiết Chương môi trường văn hóa Vai trò xây dựng môi trường văn hóa nghiệp đổi 1.1 Quan niệm môi trường văn hóa Nói tới văn hóa nói tới người, nói ... thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa nước ta nay, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 1999 nhấn mạnh vai trò việc tổ chức xây dựng đời sống văn hóa sở - bước ban đầu nghiệp xây dựng văn hóa tiên tiến,...
 • 125
 • 438
 • 1

Tiểu luận đề tài văn hóa giải trí ở thành phố hải phòng trong thời kỳ đổi mới hiện nay

Tiểu luận đề tài văn hóa giải trí ở thành phố hải phòng trong thời kỳ đổi mới hiện nay
... Phòng thời kỳ đổi 2.1.1 Sự phát triền kinh tế, văn hoá - xã hội thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi Thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi bước thay đổi theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Hiện thành phố Hải ... Thực trạng văn hoá giải trí thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển văn hoá giải trí Hải Phòng thời kỳ 2006 - 2010 Chương vai trò Văn hóa giải trí đời sống ... trạng văn hóa giải trí thành phố Hải Phòng thời gian qua - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động văn hóa giải trí Thành phố Hải Phòng năm tới ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài * Về...
 • 117
 • 81
 • 0

LUẬN VĂN: Văn hóa giải trí ở thành phố Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới hiện nay docx

LUẬN VĂN: Văn hóa giải trí ở thành phố Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới hiện nay docx
... Phòng thời kỳ đổi 2.1.1 Sự phát triền kinh tế, văn hoá - xã hội thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi Thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi bước thay đổi theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Hiện thành phố Hải ... Thực trạng văn hoá giải trí thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển văn hoá giải trí Hải Phòng thời kỳ 2006 - 2010 Chương vai trò Văn hóa giải trí đời sống ... chơi giải trí Những tồn nêu cần sớm khắc phục nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa giải trí thành phố Hải Phòng thời gian tới Việc lựa chọn nghiên cứu đề tài "Văn hóa giải trí thành phố Hải Phòng thời...
 • 122
 • 381
 • 1

LUẬN VĂN: Giao lưu quốc tế về văn hóa nghệ thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới hiện nay pptx

LUẬN VĂN: Giao lưu quốc tế về văn hóa nghệ thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới hiện nay pptx
... đa dạng thống văn hóa nghệ thuật biểu diễn giới Chương THỰC TRẠNG GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN QUA Thành phố Hồ Chí Minh thành phố trẻ, đất rộng, ... năm Văn hóa nghệ thuật Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tác giả Trần Trọng Đăng Đàn, Nxb Văn nghệ, Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, 1998 Ngoài ra, có số đăng Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ... thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Với ý nghĩa đó, tác giả luận văn chọn đề tài: Giao lưu quốc tế văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi (Qua khảo sát lĩnh vực nghệ thuật biểu...
 • 97
 • 319
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... CTQG, HN, 1996 Nguyễn Thế Nghĩa: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng chỉnh đốn Đảng, Cộng sản, số 11, tháng 6- 2001 Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ sáu (lần 2), khố ... CTQG, HN, 1996 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, NXB CTQG, HN, 2001 Lê Xn Lựu: Về tưởng Hồ Chí Minh, Cộng sản, số 10, tháng 5, 2001 Hồ Chí Minh: Tồn tập, ... lần thứ 2, NXB CTQG, HN, 1995 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Tập 5, xuất lần thứ 2, NXB CTQG, HN, 1995 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Tập 6, xuất lần thứ 2, NXB CTQG, HN, 1995 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Tập 9, xuất lần...
 • 6
 • 301
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xhcn việt nam và những phương hướng xây dựng hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện naytiểu luận xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thứcđóng góp của các nhân tố tiêu dùng đầu tư xuất nhập khẩu vào tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mớiluận văn về đề tài phát huy giá trị truyền thống của phụ nữ trà vinh trong thời kì đổi mới hiện nayluận văn văn hóa ứng xử của người hà nội trong thời kỳ đổi mới hiệnxây dựng nền quốc phòngtiểu luận xây dựng nền kinh tế thị trườngtiểu luận xây dựng mô hình phòng chống sạt lở bờ biểntiểu luận xây dựng kế hoạch kiểm toán bctctiểu luận xây dựng nền văn hóa xhcntiểu luận phân tích so sánh đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đcsvn trước và trong thời kỳ đổi mớitiểu luận xây dựng mô hình phòng chống sạt lở bờ sông cho sông tiền sông hậunền quốc phòng toàn dânnen quoc phong toan dan va an ninh nhan dandac trung nen quoc phong toan dan an ninh nhan danCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học