KE HOACH DAY CN 6 VNEN 2016

ke hoach day lop 6 2 buoi

ke hoach day lop 6 2 buoi
... period Period 1: Starter Period 2: Speak Period 3: Listen Period 4: Read Period 5: Write Period 6: Sum - up & testyourself Leson 1: Started Preparing day: Teaching day : I Objectives: By the end ... the newwords and redo all the tasks - Be ready for the next part: Lesson 2: Speak Leson 2: Speak Preparing day: Teaching day : I Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to practice ... play with words/ B2 P .24 English Home work: - Learn by heart the song “the alphabet song” - Be ready for the next part: Lesson 4: Read Leson 4: read Preparing day: Teaching day : I Objectives:...
 • 16
 • 255
 • 0

Kế hoạch dạy thêm toán 8(2016 17)

Kế hoạch dạy thêm toán 8(2016 17)
... 6/5) toán, chọn ẩn số, biểu diễn đại lượng chưa biết, lập phương trình, giải phương trình, đối chiếu ĐK ẩn, Giải toán cách lập trả lời.Luyện dạng toán quan hệ số, toán thống kê, phương trình toán ... luyện tập giải toán Chương III: Phương trình cách lập phương trình dạng chuyển động, bậc ẩn suất, phần trăm, toán có nội dung hình học Giải toán cách lập pt - Kỹ năng: Rèn kỹ phân tích toán để lập ... việc tính toán hình cụ thể Củng cố lại khái niệm học Rèn luyện kỹ vẽ hình, xác định hình khai triển hình chóp PHÊ DUYỆT CỦA TỔ , NHÓM CHUYÊN MÔN Mỹ Tân, ngày tháng năm 2016 Người lập kế hoạch Phạm...
 • 7
 • 415
 • 11

kế hoạch dạy học toán 6 vnen

kế hoạch dạy học toán 6 vnen
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 10 KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen Tiết ... 33182 d) 30452-22 36 = 282 16 e) 25 .64 = 160 0 g) 537. 46= 24702 h) 375:15 = 25 i) 578:18 thương 32 dư Hoạt động luyện tập Bài C.2/tr34 Bài C.3/tr34 a) 5500-375+1182 = 63 07 b) 83 76- 2453 -69 9 = 5224 c) 1054+987-1108 ... kiến thức Bài 1a/tr 16 Bài 1b/tr 16 Hoạt động luyện tập Hoạt động Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng Bài 2/tr 16 Bài 3a/tr 16 Bài 3b/tr 16 Bài 4/tr 16 Bài 5a/tr 16 Bài 5b/tr 16 Nội dung chuẩn bị Trò...
 • 15
 • 1,400
 • 2

Kế hoạch dạy học môn T.Anh 6 mới nhất (2015-2016)

Kế hoạch dạy học môn T.Anh 6 mới nhất (2015-2016)
... Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Năm học: 2015-20 16 Môn học: Tiếng Anh Chương trình: Cơ Nâng cao Khác Học kỳ: I + II - Năm học: 2015 - 20 16 Họ tên giáo viên: Trương Thị ... Lộc Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Unit Sports and Games Unit 9: Cities of the world Năm học: 2015-20 16 21 61 Unit lesson Communication 21 62 Unit lesson skills 1: Reading and speaking 21 63 Unit ... 2: Đài, đĩa Listening and writing GV: Lê Thị Lộc Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Unit 6: Our Tet Holiday Unit 6: Our Tet Holiday Năm học: 2015-20 16 13 39 Unit Lesson 7: Looking back and project...
 • 12
 • 218
 • 0

kế hoạch dạy học môn sinh học 6,7,8 và 9 mẫu 1 năm học 2015 2016

kế hoạch dạy học môn sinh học 6,7,8 và 9 mẫu 1 năm học 2015 2016
... thức tổ tiết dạy phân chức dạy chia tiết học HK 1 2 6 10 11 10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tim mạch máu Vận chuyển máu qua hệ mạch - Vệ sinh hệ tuần ... chim bồ câu 14 14 15 15 16 16 17 18 19 17 18 19 20 20 21 22 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 31 32 33 34 35 36 37 38 39 38 39 40 41 42 43 44 40 41 42 43 ... tháng năm 2 015 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Sinh học lớp Giáo viên giảng dạy: Năm sinh: Địa chỉ: - - - Số điện thoại: Email: I Tình hình học sinh lớp: Học sinh đa số chăm ngoan chịu khó tìm tòi học...
 • 13
 • 629
 • 0

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen

Kế hoạch dạy học Toán 6. Vnen
... =340+34 = 374 16.1 9=16(20-1)=320-16=304 46.9 9= 46.( 100-1)=4600-46=4554 35.98=35.(100-2)=3500-70=3430 a) x=34 Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n N¨m häc 2015 2016 Trêng THCS Lª Quý §«n To¸n Vnen KÕ ho¹ch ... ngoặc 50 §10 Quy tắc chuyển vế 51-52 §11 Ôn tập học kì I 53-54 Kiểm tra học kì I Gi¸o viªn: NguyÔn Träng H¸n KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen 102-103 Kiểm tra học kì Bài kiểm tra tiết lấy điểm cho vui mà ... To¸n Vnen Vận dụng Hoạt động Tìm tòi mở rộng KÕ ho¹ch d¹y häc hợp A thuộc tập hợp B D.E.2/tr20 s; s; đ; s; s; đ Ngµy so¹n: 23/08/2015 Ngµy d¹y: 31/08/2015 Tiết LUYỆN TẬP I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: ...
 • 15
 • 660
 • 2

kế hoạch dạy học môn số học 6 vnen

kế hoạch dạy học môn số học 6 vnen
... 7080-(1000-5 36) = 66 16 b) 5347+(23 76- 734)= 69 89 c) 28 06- (1134+950)-280=442 d) 1 36. (66 8-588)-404.25= 780 e) 1953+(17432- 56. 223): 16= 2 262 g) 60 10-(130.52 -68 890:83) = 80 Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN ... chuẩn bị 7457+4705=12 162 467 56+ 13248 =60 004 78 563 -45381= 33182 30452-22 36 = 282 16 25 .64 = 160 0 537. 46= 24702 375:15 = 25 578:18 thương 32 dư a) 5500-375+1182 = 63 07 b) 83 76- 2453 -69 9 = 5224 c) 1054+987-1108 ... 61 -62 §17 Ôn tập chương 63 Kiểm tra chương 64 §1 Mở rộng khái niệm phân số 65 -66 §2 Phân số Tính chất phân số 67 -68 §3 Rút gọn phân số 69 -70 §4 Quy đồng mẫu nhiều phân số §14 Dấu hiệu chia hết...
 • 19
 • 568
 • 1

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2

kế hoạch dạy học môn toán 6 VNEN HK2
... Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC GV: Dương Thị Hoài Thương TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Ngày dạy: 21/3/20 16 – 23/3/20 16 TIẾT 86 + 87 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng ... 3 96 18 18.22 3 96 36 36. (− 11) 3 96 C Hoạt C.1/ Trang 16 động a) Quy đồng mẫu phân số sau: − − 3.21 − 63 5.14 70 − 21 − 21 .6 − 1 26 luyện = = ; = = ; = = ; tập 16 16. 21 3 36 24 24.14 3 36 56 56. 6 ... Dương Thị Hoài Thương KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1 TOÁN 6 12 20 30 42 GV: Dương Thị Hoài Thương 12 30 60 105 20 60 140 30 105 42 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN Ngày soạn: Tiết 83: Ngày dạy: 14/3/20 16 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ...
 • 60
 • 393
 • 5

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 6 2016 CHUẨN (CHỈ VIỆC IN)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 6 2016 CHUẨN (CHỈ VIỆC IN)
... * Thuận lợi : - Học sinh có đủ SGK, SBT - Đa số học sinh biết lo lắng xác định môn Toán môn học , quan trọng - Đa số bậc phụ huynh quan tâm đến việc học tập em - Mội trường học tập, rèn luyện ... phí phục vụ cho hoạt đông dạy học môn năm học thực theo quy định dành cho môn V KẾ HOẠCH CỤ THỂ §1 Khái niệm tập hợp, phần tử §2 Tập hợp N số tự nhiên 1 Phương pháp dạy học Nêu giải vấn đề, vấn ... theo quy định Đối phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, để nâng cao chất lượng Thường xuyên gần gũi học sinh quan tâm đến học sinh yếu nhiều Kết hợp với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm,...
 • 14
 • 441
 • 0

ke hoach bai day hinh hoc vnen 2016

ke hoach bai day hinh hoc vnen 2016
... mục D, E, làm tập 1,2,3 SGK/158 Ngày soạn: 29/8 /2016 Kế hoạch học hình học GV: Đỗ Ngọc Nam Trường THCS Tân Thọ Năm học 2016- 2017 Ngày dạy :04/9 /2016 CHƯƠNG I: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG, TIA ... thẳng” Kế hoạch học hình học GV: Đỗ Ngọc Nam Trường THCS Tân Thọ Năm học 2016- 2017 Ngày soạn: 9/9 /2016 Ngày dạy :05/9 /2016 Tiết 3: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG ĐOẠN THẲNG I Mục tiêu: - Nhận biết được: ... D, E Kế hoạch học hình học 6 GV: Đỗ Ngọc Nam Trường THCS Tân Thọ Năm học 2016- 2017 Ngày soạn: 16/9 /2016 Ngày dạy :05/9 /2016 Tiết 4: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG ĐOẠN THẲNG (Tiếp) I Mục tiêu: - Nhận biết...
 • 15
 • 340
 • 2

ke hoach day hoc mon TIN học 6,8 mau moi nhat 2016

ke hoach day hoc mon TIN học 6,8 mau moi nhat 2016
... đề, dạy học theo tình huống, đàm thoại, thực hành - Tự học, hợp tác, Tự quản lý, sử dụng CNTT truyền thông -NL tính toán - NL khoa học máy tính - Thuyết trình, thảo luân, nêu vấn đề, dạy học theo ... NL khoa học máy tính Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out Ôn tập Ôn tập Kiểm tra học kì I 18 19 35 36 37 38 CNTT truyền thông - NL khoa học máy tính vấn đề, đàm thoại, thực hành HỌC KÌ II ... pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học - Tự học, hợp tác, Tự quản lý, sử dụng CNTT truyền thông -NL tính toán - NL khoa học máy tính - Thuyết trình, thảo luân, nêu vấn đề, dạy học theo tình huống, đàm...
 • 4
 • 178
 • 0

Kế hoạch dạy tự chọn 6

Kế hoạch dạy tự chọn 6
... Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td - nội dung ném bóng 26 27 10 28 11 30 12 37 13 25 38 - Trò chơi: cởi ngựa tung bóng - Ôn: Bài ... Chạy đà tự ném bóng xa - Trò chơi: : Chuyền bóng tiếp sức - Ôn: Bài tập bổ trợ phát triển tay + Ngồi xổm tung bắt bóng Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td ... chạy đà tự ném bóng xa - Kiểm tra thử (lấy điểm 15 phút) nội dung thực kỹ thuật chạy đà tự ném bóng xa - Hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích chạy đà tự ném bóng xa - Trò chơi: giáo viên chọn...
 • 3
 • 539
 • 3

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6
... kí hiệu âm nhạc thơng hiệu âm nhạc thơng dụng dụng 3.Nội dung Tập đọc nhạc Đọc tên nốt -Tập đọc từ 8- 10 nhạc, cao, độ TĐN giọng trường, ghép lời ca Đơ trưởng Đơ Tập đọc nhạc kết hợp âm( Đồ-Rê-Mi- ... đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo theo nhịp phách tiết tấu lời ca - Biết sơ lược tiểu sử nghiệp âm nhạc nhạc sĩ giới thiệu -Phân biệt số nhạc cụ dân tộc phổ biến có ý thức tìm hiểu,trân trọng âm nhạc ... tốt đẹp phản ánh âm nhạc em phải biết trân trọng phát huy -Có làm điều mơn âm nhạc có giá trị việc giáo dục tư tưởng em học sinh - Bồi dưỡng tình cảm sáng,lòng u nghẹ thuật âm nhạc nhằm phát triển...
 • 11
 • 2,340
 • 22

Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt)

Ke hoach day them toán 6 (Đã duyệt)
... bit mt s l s nguyờn t - Dng toỏn tỡm s c ca s - Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng thừa số nguyên tố) - Các toán thực tế Kim tra tit - cha bi kim tra Tp hp s nguyờn th ... - Tỡm mt s bit giỏ tr mt phõn s ca nú 19 Tỡm t s ca hai s 26 - T s ca hai sụ - T s phn trm, t l xớch 20 Kim tra - cha bi kim tra 27 16 18 - Khỏi nim phõn s , phõn s bng nhau, tớnh cht c bn ca ... ng mu cỏc phõn sụ 13 Cng tr cỏc phõn s 17 14 So sỏnh phõn s 19 15 Phộp nhõn phộp chia phõn s 22 16 Hn s, s thp phõn, phn trm 23 17 Tỡm giỏ tr phõn s ca mt s cho trc 24 - Tớnh giỏ tr phõn s ca mt...
 • 4
 • 1,058
 • 39

ke hoach day hoc tin hoc 6

ke hoach day hoc tin hoc 6
... 2010-2011 Kế hoạch giảng dạy tin - HS thể cách trình bày bảng biết thay đổi độ rộng hàng cột bảng CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN 65 , 66 67 ÔN TẬP Kiểm tra cuối năm Mai ThÞ Tut 69 69 , 70 cũ, SGK, vở, bút ... GV: phòng Kế hoạch giảng dạy tin Năm học: 2010-2011 tập, đònh dạng trình bày văn bản; chèn hình ảnh vào văn Thực hành chèn hình ảnh từ tệp có sẵn vào văn 60 , 61 62 63 , 64 Mai ThÞ Tut Bài 21: TRÌNH ... VỚI TỆP TIN - HS thực hành thực - Thực thao tác với tệp tin như: - Diễn giải thao tác đổi tên tệp tin, xoá tệp tin, đổi tên, xoá, chép di chuyển tệp tin - Thực hành chép di chuyển tệp tin - Trực...
 • 17
 • 234
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch dạy toán 6 7 theo tuầnkế hoạch giảng dạy toán 6 vnenkế hoạch dạy học môn thể dục 6kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 6kế hoạch dạy học môn sinh học lớp 6kế hoạch dạy học môn sinh học 6giao an bai nha ba ngoaiskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài Lập trình mạng trên máy Pocket PCĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)GẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂNỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY“ Xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Lê Duẩn, khối 3, thị trấn Đắk Tô để họp chợ tự phát”skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8