TIỂU LUẬN tư TƯỞNG về CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tác PHẨM ĐƯỜNG CÁCH MỆNH của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA HIỆN NAY

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
... TRỊ DI CHÚC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Trần Thị Tân Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết giá trị tư tưởng lớn lao định hướng đắn đường cách ... GÍA TRỊ THỜI ĐẠI VỀ BẢN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ThS Trần Thị Lệ Hằng Bộ môn Đường lối cách mạng… Trong đời hoạt động Chủ ... dân chủ, văn minh Với ý nghĩa nội dung to lớn đó, xin tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học Khoa luận trị, Trường Đại học Nha Trang với chủ đề: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh việc vận dụng vào giảng...
 • 85
 • 502
 • 2

Tiểu luận tưởng hồ chí minh nghiên cứu về nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh sự vận dụng của Đảng ta trong hội nhập quốc tế hiện nay

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh nghiên cứu về nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong hội nhập quốc tế hiện nay
... giao Hồ Chí Minh vận dụng Đảng ta vào hoạt động ngoại giao Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu Mục đích: Phân tích, làm rõ nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh vận dụng Đảng ta trình hội nhập quốc ... 19 Kết luận Qua việc nghiên cứu t tởng Hồ Chí Minh ngoại giao nói chung nguyên tắc ngoại giao nói riêng, rút số h ớng vận dụng nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh vào hoạt động ngoại giao Đảng cộng ... quốc tế Nhiệm vụ: Phân tích, làm rõ nguồn gốc, trình hình thành t tởng ngoại giao Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò nguyên tắc ngoại giao Hồ Chí Minh vận dụng nguyên tắc hoạt động ngoại giao Đảng ta...
 • 21
 • 3,673
 • 11

tiểu luận cao học môn cơ sở lý luận công tác tưởng một số quan điểm của ăngghen vềluận sự vận dụng ở nước ta hiện nay

tiểu luận cao học môn cơ sở lý luận công tác tư tưởng một số quan điểm của ăngghen về lý luận và sự vận dụng ở nước ta hiện nay
... thiết, công đổi đất nước Do đó, chọn đề tài: Một số quan điểm Ăngghen luận vận dụng nước ta nay Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm luận 1.1.1 Quan điểm Mác - Ăngghen luận sản phẩm cao ... giai cấp công nhân… Đây sở luận khoa học, vũ khí tưởng cho đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân Nghiên cứu quan điểm luận Ăn-ghen vận dụng quan điểm vào thực tiễn nước nhà việc ... đấu tranh tưởng hình thành hệ tưởng: giai cấp thống trị trình bày lợi ích lợi ích xã hội, áp đặt hệ tưởng cho toàn xã hội; giai cấp cách mạng có hệ tưởng đối lập với hệ tưởng giai...
 • 34
 • 574
 • 0

khóa luận tốt nghiệp Tính nhân dân trong tưởng văn hóa hồ chí minh sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa mới việt nam hiện nay

khóa luận tốt nghiệp Tính nhân dân trong tư tưởng văn hóa hồ chí minh và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa mới việt nam hiện nay
... xây dựng văn hóa Việt Nam nay làm khóa luận tốt nghiệp 2 Tình hình nghiên cứu khóa luận Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa nói chung đặc tính nhân dân tưởng văn hóa Hồ Chí Minh ... cứu tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, chiến lược xây dựng văn hóa mới, tưởng chất văn hóa văn hóa trị, văn hóa đạo đức, văn hóa pháp luật, văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh nhìn tính nhân dân tưởng ... tưởng văn hóa Hồ Chí Minh - Đưa số giải pháp để xây dựng văn hóa Việt Nam mang đậm tính nhân dân Đối ng phạm nghiên cứu khóa luận - Đối ng nghiên cứu: Tính nhân dân tưởng văn hóa Hồ...
 • 86
 • 193
 • 0

Quan điểm quốc tế về quan hệ các nước láng giềng trong tưởng hồ chí minh sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam vào quan hệ với cộng hòa dân chủ nhân dân lào thời kỳ đổi mới ( 1986 2012)

Quan điểm quốc tế về quan hệ các nước láng giềng trong tư tưởng hồ chí minh và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam vào quan hệ với cộng hòa dân chủ nhân dân lào thời kỳ đổi mới ( 1986  2012)
... Việt Nam vận dụng quan điểm quốc tế Hồ Chí Minh vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ 1986- 1997…………………………… 51 2.2.2 Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng quan điểm quốc tế Hồ Chí Minh với Lào từ 1997-2012……………………………………………………………62 ... Hồ Chí Minh Đó nguồn tƣ liệu quý để tác giả thực đề tài: "Quan điểm quốc tế quan hệ với nƣớc láng giềng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vận dụng Đảng Cộng sản Việt Nam vào quan hệ với Cộng hoà Dân chủ Nhân ... CHƢƠNG II: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG ĐỐI NGOẠI VỚI LÀO THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1 986 -2012) ………………………………………………………44 2.1 Bối cảnh lịch sử thời kỳ đổi …………………………………………...
 • 13
 • 541
 • 0

tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.DOC

Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.DOC
... Chơng I : T tởng đoàn kết Hồ Chí Minh Chơng II: Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh xây dựng đại đoàn kết đổi phần nội dung Chơng t tởng đại đoàn kết hồ chí minh I - Vị trí vấn đề đoàn kết t lý luận hoạt ... thực tiễn cách mạng Hồ Chí Minh 1- Đại đoàn kết t tởng bật Hồ Chí Minh Trong trình nghiên cứu t tởng Hồ Chí Minh, có số ý kiến nhà nghiên cứu cho rằng: Đại đoàn kết t tởng Hồ Chí Minh Theo họ, Ngời ... -Phơng pháp đại đoàn kết Hồ Chí Minh Trong t tởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh với việc xác định mục tiêu đoàn kết; thực đúng, đầy đủ nguyên tắc đoàn kết, phải có phơng pháp tiến hành đoàn kết Có thể...
 • 32
 • 746
 • 7

tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước

Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước
... đại đoàn kết đổi PHẦNNỘIDUNG Chương TƯTƯỞNGĐẠIĐOÀNKẾTHỒCH MINH I - Vị trí vấn đ đoàn kết lý luận hoạt động thực tiễn cách mạng Hồ Chí Minh 1- Đại đoàn kết tưởng bật Hồ Chí Minh Trong trình ... tắc, phương pháp đại đoàn kết Hồ Chủ Tịch Song, hầu hết nhà nghiên cứu Hồ Chí Minh thống : : Đại đoàn kết tưởng - tưởng lớn, tưởng bật, tưởng xuyên suốt, quán Hồ Chí Minh, nhằm xây ... : tưởng Hồ Chí Minh ( lời nhấn mạnh đồng chí Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu phát biểu lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch ) Trong đ đại đoàn kết tưởng, tưởng lớn, tưởng bật, tưởng...
 • 33
 • 541
 • 3

đề tài nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn xã hội trong tưởng hồ chí minh sự vận dụng của đảng ta

đề tài nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn xã hội trong tư tưởng hồ chí minh và sự vận dụng của đảng ta
... NGHỆ THUẬT GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN XÃ HỘI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRẦN ĐẮC HIẾN (*) Nghệ thuật phân tích giải mâu thuẫn hội nét bật tưởng Hồ Chí Minh, thể ... thắng lợi Giải mâu thuẫn hội thực nghệ thuật hệ thống tưởng Hồ Chí Minh Đúng nhà nghiên cứu rõ: Nghệ thuật phân tích giải mâu thuẫn nét bật tưởng biện chứng Hồ Chí Minh (1) Trong trình ... vừa kiên quyết, dứt khoát việc giải mâu thuẫn hội Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh giải mâu thuẫn hội có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng thiết thực việc nhận thức, giải vấn đề thời kỳ...
 • 12
 • 584
 • 0

Đề tài khoa học nghiên cứu đề tài tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay

Đề tài khoa học nghiên cứu đề tài Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay
... quan điểm Hồ Chí Minh Đại đoàn kết vận dụng Đảng ta công đổi - Kết nghiên cứu đề tài làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giáo dục tưởng Hồ Chí Minh nói chung nghiên cứu giảng dạy ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu sở hình thành tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh - Những nội dung chiến lược đại đoàn kết tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí minh giai đoạn ... của Đảng trình lãnh đạo nghiệp cách mạng nước ta, mạnh dạn lựa chọn vấn đề tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh vận dụng Đảng ta công đổi nay làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở...
 • 31
 • 708
 • 3

Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tưởng Hồ Chí Minh sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay

Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay
... khang chien, phit trien kinh te ndng nghiep cung la mot nhiing dieu kien de dim bio thing Igi Trong bai "Viet Bde quyet thdng" viet nam 1949, Hd Chi Minh chi rd: "Mat tran kinh te gdm ed edng nghe, ... lien 201 minh edng ndng, edng tic khdng ehay thi boat ddng ndng nghifep, edng nghiep, se bi rdi rac" Nhd cd du lira chgn co eiu kinh te hgp ly nhu tren, nen ehiing ta da xay dung dugc nen kinh te ... ki hdi nhap kinh te qud'c te hien nay, ca eiu kinh te phii dip ling dugc thdi dai Cho nen, dinh hudng phit trien kinh te - xa hdi Dang ta da ed cbii truong phai ehuyen dich co cau kinh te theo...
 • 6
 • 171
 • 0

tưởng đạo đức hồ chí minh sự vận dụng của đảng ta trong việc xây dựng đạo đức mới cho sinh viên việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng đạo đức hồ chí minh và sự vận dụng của đảng ta trong việc xây dựng đạo đức mới cho sinh viên việt nam trong giai đoạn hiện nay
... MINH TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng đạo đức lối sống sinh viên Việt Nam 2.1.1 Những mặt tích cực đạo đức lối sống sinh viên Việt Nam 2.1.1.1 Sinh viên Việt ... tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh + Chƣơng 2: Vận dụng tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cho sinh viên Việt Nam Chƣơng NỘI DUNG TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1.1 Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề đạo ... Quán triệt tƣ tƣởng Hồ Chí Minh dạo đức, Đảng ta vận dụng sâu sắc tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức cho sinh viên Việt Nam ngày Trong giai đoạn nay, đất nƣớc vào thời kì đẩy mạnh...
 • 52
 • 267
 • 0

Nguyên tắc ứng xử ngoại giao của hồ chí minh sự vận dụng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ việt nam giai đoạn hiện nay luận văn ths chí minh học

Nguyên tắc ứng xử ngoại giao của hồ chí minh và sự vận dụng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ việt nam giai đoạn hiện nay luận văn ths hò chí minh học
... NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ NGOẠI GIAO CỦAHỒ CHÍ MINH ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Tình hình giới nƣớc tác động tới hoạt động ngoại giao bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam ... khảo luận văn bố cục gồm 02 chương: Chương 1: Những nguyên tắc ứng xử ngoại giao Hồ Chí Minh Chương 2: Vận dụng nguyên tắc ứng xử ngoại giao Hồ Chí Minh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam giai ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM ĐỨC NGHĨA NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ NGOẠI GIAO CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG VIỆC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VIỆT NAM...
 • 106
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộitư tưởng hồ chí minh và thực trạng lối sống sinh viên hiện nayđất nước ta dân tộc ta thật hạnh phúc khi có một lãnh tụ cách mạng vĩ đại một bậc đại trí đại nhân đại dũng một nhân cách lớn là chủ tịch hồ chí minhđiểm của chủ nghĩa mác lê nin chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về vai trò vị trí của công đoànđiểm của chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về vai trò vị trí chức năng của tổ chức công đoàn việt namđiểm của chủ tịch hồ chí minh và của đảng về công tác giáo dục thế hệ trẻđoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng việt nam 1921 1930từ 1921 1930 hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng việt namtiểu luận tư tưởng về đại đoàn kết dân tộctieu luan tu tuong ho chi minh ve nha nuoc do dan vi dan van dung vao nuoc ta hien naytư tưởng hồ chí mình về cách mạng giải phóng dân tộc và sự vận dụng của đảng ta hiện naytư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về đạo đức nhà báo cách mạngtìm hiểu về tư tưởng lấy dân làm gốc của chủ tịch hồ chí minhnhan thuc ve gia tri lich su va thoi dai gia tri tu tuong ve ban di chuc chu tich ho chi minhcâu 9 phân tích các luận điểm của v i lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm hai sách lược của đảng xã hội dân chủ nga trong cách mạng dân chủKế toán nợ phải trả thủ tục đi vay ngân hàng, cách phân loại và trình bày các khoản nợ trên báo cáo tài chínhKế toán tài sản cố định theo quyết định 15 và quyết định 48khảo sát, đo vẽ bình đồ khu vực một đoạn đường trong khu đô thị nam trung yên và bố trí điểm ra ngoài thực địakhủng hoảng tài chính 2007 – 2009 tại mỹkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ đại hội 6 đến đại hội 8kỹ thật truyền hình số IPTVHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTSO SÁNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPnhững lỗi thường gặp trong lắp ráp và cài đặt máy tính pcnhững tiến bộ gần đây trong kĩ thuật chế biến dầu cám gạobiện pháp cầm cố tài sảnbài báo cáo về thế chấp tài sảnnghiên cứu là xuất khẩu hồ tiêuNghiên cứu thống kê về chất lượng dịch vụ gửi xe trường đại học ngoại thương cơ sở iHợp Đồng THẾ CHẤP QSDĐngười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học ngaNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtphương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩuphương pháp quy nạp toán họcDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometer