BOI DUONG HS GIOI 6

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )
... + H2 ( 2) 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 ( 3)  Theo PT ( 1) :  Bài giải  Theo PT(1, 2): nH2 = n H2SO4 = A :98 (mol) => pt : (100-A):36 + (A : 98 ) = 2,5 Giải pt ta : A = 15,8 => A% = 15,8%  Bài tóan ... (coi nước bay không đáng k ) (Đề thi tuyển vào lớp chuyên hóa 10 trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 04-0 5) Bài giải PTHH :2NaOH + FeCl2Fe(OH)2 +2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Cho m1 =100g => n ... Bài giải Cho a = 100g => m H2SO4 = A (gam) => n H2SO4 = A : 98 (mol) m H2O = 100 –A => nH2O = (100-A): 18  n H2 = (0,05.100 ): = 2,5 mol PTHH : 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 ( 1) Mg + H2SO4...
 • 7
 • 25,825
 • 707

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án
... dd Ca(OH)2 Sau phản ứng thu 10g kết tủa dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu Xác đònh CT phân tử oxit sắt (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Bài giải Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O ... Ta : mO = mO(NO) + mO(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68 Mà : mO(O2) = 5a/68 32 = 160a/68 (g) Bài giải ⇒Trong A không chứa O ⇒Vậy A hợp chất N H Gọi công thức hóa học A NxHy ⇒Ta ... y = (4a/68): (12a/68) x:y= : ⇒ A (NH3)n Mà A chứa nguyên tử N ⇒ A NH3 Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn khí CO dư qua m gam bột sắt oxit sắt nung nóng ta thu sắt khí CO2 -Nếu cho lượng sắt...
 • 5
 • 1,446
 • 39

chuyen de boi duong HS GIOI 9

chuyen de boi duong HS GIOI 9
... 0,06.44= 2,64g Bài giải Để cân thăng : m cốc X = m cốc Y ⇒18,2 = (0,06. 197 ) + mddHCl – 2,64 ⇒ m ddHCl = 9, 02 g ⇒m HCl = (9, 02.14,6):100 = 1,3g ⇒nHCl = 1,3: 36,5 = 0,036 mol < nBaCO3 ⇒ Vô lý (loại ... mol BaCO3 , cho tiếp 12g dd H2SO4 98 % vào cốc X , cân thăng Hỏi phải thêm gam dd HCl 14,6% vào cốc Y để cân thăng Biết H2O axit bay không đáng kể ( Đề thi HSG Tỉnh BĐ 01-02) Bài giải CốcX: ... Bài giải Ta có : m ddH2SO4 = v.d = 9, 8g =>n = 0,1 Áp dụng ĐLBTKL: mZ = mH2SO4 + mX – mY ⇒ mZ = 1,8g mY = mcation + m so42- = 13,6g ⇒ mcation = 13,6 – 9, 6 = 4g ⇒ mR + mcation = mX => mR =...
 • 7
 • 457
 • 6

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án
... c = 0,06 Bài tóan hỗn hợp  Bài tập :Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp E gồm hai kim lọai M (hóa trò x) M’ (hóa trò y) dd HCl (dd D) sau cô cạn dd thu 39, 6g muối khan a/ Tính thể tích khí thóat đktc ... 5,52g Gọi x , y số mol FeO , Fe2O3 hỗn hợp A Ta : x + y = 0,04 72x + 160y = 5,52 Gỉai hệ PT ta : x = 0.01 ; y = 0,03 Fe + HCl  FeCl2 + H2 0,028 0,028 Bài giải  => mFe = 0,028 56 = 1,568 ... 11,2g hh kim lọai ta thu 39, 6g hh muối => số mol Cl muối = ( 39, 6 – 11,2): 35,5 = 0,8 mol Vây số mol HCl = 0,8 mol số mol H2 thu = 0,4 mol => VH2 = 0,4.22.4 = 8 ,96 lít Bài giải  b/Lấy 22,4g hh...
 • 6
 • 547
 • 4

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp á`n

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp á`n
... 16g TN2 so với TN1 , thêm 50% Al2O3 tức thêm 8g Trong khối lượng chất rắn tăng 21 – 15 = 6g Bài giải     Vậy phải – = 2g Al2O3 tan TN2 Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 sẵn TN1 tan hết ... TN1 CuO => mCuO = 15g Trong TN2 tất 16+2=18g Al2O3 tan dd KOH Theo PT ta : số mol K2O = ½ số mol KOH tan = 18:102 (mol) Khối lượng K2O = (18:102 ) 94 = 16,59g ... ( 24x + 65y ) + 85x + 136y = 4,86 => x + y = (4,86 – 2.02) : 71 = 0,04  Bài giải  => VH2 = (x+y).22,4 = 0,04.22,4= 0, 896 lít => CM = (2x + 2y) : 0,2 = 0,4M  Gỉa sử cốc (2) Mg Zn hết , HCl...
 • 7
 • 276
 • 5

Bồi dưỡng HS giỏi toán lớp 3

Bồi dưỡng HS giỏi toán lớp 3
... + 207 x * 456 x 36 + 456 x 61 + x 456 + 456 * (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x + x12) * (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x - x12 * 2 13 x 37 + 2 13 x 39 + 23 x 2 13 + 2 13 * + x + 18 : x ... 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 * 1999 - 2000 + 2999 - 30 00 + 39 99 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 1000 Tìm X * X x + 122 + 236 = 633 * 32 0 + x X = 620 * 35 7 : X = d * X : = 1 234 d * 120 ... x + x + * ( 145 x 99 + 145) - ( 1 43 x 101 - 1 43 ) * 2006 x ( 43 x 10 - x 43 x 5) + 100 * 64 x + 18 x + x * 44 x + 18 x 10 + 20 x * x + x + x + 18 *2x5+5x7+9x3 * 15 : + 27 : + : * 99 : - 26 :...
 • 8
 • 496
 • 13

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HS GIỎI

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HS GIỎI
... n3M3 + V M + V2 M2 + V3M3 + M hh = 1 2 M hh = 1 23 (hoặc ) n1 + n2 + n3 + V1 + V2 + V3 + CHUYÊN ĐỀ : CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ Trang TÀI LIỆU HÓA HỌC LXT A ÔXIT : I Đònh nghóa : Ôxit hợp chất ... hiệu Tên gọi _ Cl Clorua =S Sunfua _ Br Bromua _ NO3 Nitrat = SO4 Sunfat = SO3 Sunfit _ HSO4 Hiđrosunfat _ HSO3 Hiđrosunfit = CO3 Cacbonat Trang Hóa trò I II I I II II I I II TÀI LIỆU HÓA HỌC _ ... 2O 2KOH + H 2SO → K 2SO + 2H 2O ; KOH + H 2SO → KHSO + H 2O Dung dòch Kiềm tác dụng với Ôxit phi kim : 2KOH + SO3 → K 2SO + H O KOH + SO3 → KHSO 4 Dung dòch Kiềm tác dụng với Muối : 2KOH + MgSO...
 • 24
 • 351
 • 4

Một số kinh nghiệm Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5

Một số kinh nghiệm Bồi dưỡng HS giỏi lớp 5
... n kinh nghiệ m : MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP ĐẠT HIỆU QUẢ Ngườ i viế t : Nguyễ n Hờ n – GV trườ n g Tiể u họ c Đoà n Trò 10 Sá n g kiế n kinh nghiệ m : MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI ... Trò Sá n g kiế n kinh nghiệ m : MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP ĐẠT HIỆU QUẢ - Phân số : phép chia số tự nhiên hay nói cách khác phân số kết (thương) phép chia số tự nhiên khác ... cách giải có hiệu nhanh Rút gọn phân số tìm phân số với phân số cho có tử số mẫu số tương ứng bé tử số mẫu số phân số mô hình sau : Cho phân số a b phân số phải tìm c d cho : Ngườ i viế t : Nguyễ...
 • 12
 • 949
 • 17

Chuyên đề: PT vô tỉ lớp 9- Bồi dưỡng hs giỏi

Chuyên đề: PT vô tỉ lớp 9- Bồi dưỡng hs giỏi
... Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức  2  3 Vậy tập nghiệm phương trình S = −   A≥  A + B ... x − 4x + =   x − 6x + = ⇔ (6)  (x − 1)(x − 3) =   (x − 1)(x − 5) = Trang Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức ⇔  x = x =   x = x = ⇔ x=1 (x = nghiệm chung) Vậy tập nghiệm ... 1)(x – 2) = (1 – x) 3x − ⇔ (x – 1)(x – + 3x − ) = ⇔ x =1   3x −2 = −x (*) Trang Bài tập Toán Chuyên đề: Phương trình có ẩn số thức Giải (*): (*) ⇔ x≤  3x − = (2 − x)2  ⇔ Vậy tập nghiệm phương...
 • 6
 • 1,648
 • 52

55 DE THI BOI DUONG HS GIOI VA LUYEN THI VAO 10

55 DE THI BOI DUONG HS GIOI VA LUYEN THI VAO 10
... tiếp tuyến AB, AC cát tuyến ADE đến đờng tròn (O) Gọi H trung điểm DE a) Chứng minh năm điểm : A, B, H, O, C nằm đờng tròn ã b) Chứng minh HA tia phân giác BHC c) DE cắt BC I Chứng minh : AB2 ... thẳng OE tiếp tuyến đờng tròn ngoại tiếp ADE d) Cho biết BC = 2R AB = HC Tính BE, EC theo R -Họ tên: SBD: Đề Thi vào lớp 10 - THPT số 07 I Trắc nghiệm Hãy chọn ... giỏc DEF cú D = 600, cỏc gúc E, F l gúc nhn ni tip ng trũn tõm O Cỏc ng cao EI, FK, I thuc DF, K thuc DE a) Tớnh s o cung EF khụng cha im D b) Chng minh EFIK ni tip c c) Chng minh tam giỏc DEF...
 • 39
 • 395
 • 0

bồi dưỡng HS giỏi

bồi dưỡng HS giỏi
... yếu để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Đòa Lí: 1) Về nội dung: -Nội dung bồi dưỡng phải dựa theo chương trình sách giáo khoa từ lớp đến lớp có nâng cao kiến thức phần học -Trong trình bồi dưỡng cần ... tác giảng dạy Việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn Đòa Lí không nằm chung Nếu phát đối tượng phù hợp để bồi dưỡng kết cao Muốn cần lưu ý vấn đề sau : 1) Để phát học sinh giỏi phải qua nhiều năm ... vấn đề tự bồi dưỡng Giáo viên: Để dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo khó kiến thức Đòa Lí vô mênh mông, phải biết tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu khác , từ tìm kiến thức cho học sinh giỏi Vì vấn...
 • 8
 • 222
 • 0

CT bồi dưỡng HS giỏi Tin học THCS

CT bồi dưỡng HS giỏi Tin học THCS
... vừa phải Thi Tin học chuyên (thi học sinh giỏi THCS tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Tin học) : Phần thi thực hành mức độ cao thi Tin học trẻ không chuyên Tài liệu tham khảo: - Sách Tin học 10, 11 ( ... - năm - Đĩa CD ROM tự học Pascal - Đĩa CD ROM giáo trình Pascal – Lê Minh Hòang - Đĩa CD ROM năm Tin học nhà trường - Tạp chí Tin học nhà trường - Tuyển tập đề thi Tin học trẻ không chuyên lần ... NXB Giáo dục - Bài tập Tin học chọn lọc - Hoàng Kiếm - NXB Giáo dục - Cấu trúc liệu – Nguyễn Trung Trực – ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh - Một số vấn đề chọn lọc môn Tin học T1, T2 – Nguyễn Xuân...
 • 4
 • 704
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng hs giỏi toán 6on boi duong hs gioi vat ly 678bài tập bồi dưỡng hs giỏi tiếng anhtai lieu boi duong hs gioi mon su truong thcstài liệu bồi dưỡng hs giỏi văn 7giáo án bồi dưỡng hs giỏi văn 7tài liệu bồi dưỡng hs giỏi vật lý 8boi duong hs gioi vat li 9chuong trinh day boi duong hs gioi van 8boi duong hs gioi van 8bồi dưỡng hs giỏi văn 9giao an boi duong hs gioi mon ngu van 7giáo án bồi dưỡng hs giỏi văn 9chuyên đề bồi dưỡng hs giỏi toán 8chuyen de boi duong hs gioi toan lop 5Bài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmtuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL Chươnggiáo án TNXH lớp 3 HK2Bài giảng đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng trong điều kiện đảng cầm quyềnBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCÔn tập tư tưởng hồ chí minhHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamSlide Quản lý công nghiệpTiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)Giáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Bài giảng địa lí việt namAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2