giao an 11 HK2(14 15) doc

GIÁO ÁN 11: BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

GIÁO ÁN 11: BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
... sách đối tích cực hội nhập quốc tế? ngoại Câu 2: Việc quan hệ với Đảng có ý nghĩa nh a Đối với công dân: ? Câu 3: Tại phải phát triển đối ngoại nhân - Tin tởng chấp hành nghiêm túc sách đối ngoại ... câu hỏi: Câu 1: Trong sách đối ngoại phải tuân theo nguyên tắc nào? Câu 2: Vì phải thực nguyên tắc đó? Câu 3: Độc lập tự chủ công tác đối ngoại Phơng hớng để thực sách đối ngoại có ý nghĩa gì? ... Nguyên tắc sách đối ngoại ngoi - Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, - GV: Nêu vấn đề: Tổ chức cho HS trao đổi tìm không can thiệp vào công việc nội hiểu: Nguyên tắc sách đối ngoại -...
 • 2
 • 5,524
 • 71

giao an 11 HK2(14 15) doc

giao an 11 HK2(14 15) doc
... viên: Trần Hữu Quang gian) - Quan nim ca nh th v quy lut thi gian: Thi gian nh mt dũng chy xuụi chiu, mt i khụng bao gi tr li Nh th ly sinh mnh cỏ nhõn ngi lm thc o thi gian, ly thi gian hu hn ca ... hiu nh Nhan v cõu th t th no v nhan v cõu t ca - Trng giang gi n tng khỏi quỏt v bi th trang trng T Hỏn Vit (sụng di) - HS: Suy ngh v tr li Vn lng ang gi õm hng di rng lan to, ngõn vang lũng ... tic c t tri - Nh th khụng quan nim thi gian tun hon (thi gian liờn tc, tỏi din, lp i lp li, quan nim ly sinh mnh v tr lm thc o thi Năm học 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 11 - GV: cho hs phõn tớch...
 • 137
 • 140
 • 0

Giao an tu chon 11 (14 15) doc

Giao an tu chon 11 (14 15) doc
... bèo Thi sĩ Xuân Diệu viết: “Cái thú vị Thu điếu điệu xanh, xanh ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo, có màu xanh vàng đâm ngang thu rơi…” D Củng cố, hướng dẫn: 4’ Củng cố: Kiến ... học: Hạnh phúc tang gia Kiểm tra ngày: Tháng năm 2015 Bùi Xuân Hùng Năm học 2014-2015 TrÇn H÷u Quang Giáo án Tự chọn 11 Ngày tháng 11 năm 2015 Tu n: 13 Củng cố: HẠNH PHÚC MỘT TANG GIA Vũ Trọng ... năm 2015 Bùi Xuân Hùng Năm học 2014-2015 TrÇn H÷u Quang Giáo án Tự chọn 11 Ngày tháng 11 năm 2015 Tu n: 12 Củng cố: CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ Nguyễn Tu n A Mục tiêucần đạt: Kiến thức: Củng cố nâng cao...
 • 75
 • 158
 • 0

GIÁO ÁN 11 CB BÀI 13,14,15,16

GIÁO ÁN 11 CB BÀI 13,14,15,16
... d exactly 10.a.things b.exchanging c.being d.doing II.Grammar and vocabulary 11. It is said only 489 athletes from 11 nations took part in the first Asian Games a.took place b.participate c.happen ... III.task2 1.NaSA’s Alpolo Program was developed to meet President Kennedy’s Challenge 2.The Apollo 11 was launched on 16/7/1969 3.The portable life support system was used for controlling the oxygen...
 • 24
 • 325
 • 1

giao an 11-chuan tap III.doc

giao an 11-chuan tap III.doc
... xuôi, quán tranh nghèo ? Bức tranh chiều xuân qua ngòi vắng khách, hoa xoan tím rụng tơi bời bút Anh Thơ lên ntn? Hãy - Khổ cảnh vật sinh động nhng nét riêng tranh đó? nhẹ nhàng: cỏ non xanh biếc ... Tiếng Anh Các anh phát âm thành cá canh Một ổ phát âm thành mộ tổ Lí do: Phát âm luyến nh làm thay đổi nghĩa từ I believe in angels I believe-in angles ? Cho câu tiếng Việt * Xét ví dụ 3: tiếng Anh ... tiếng Anh Anh cho sách.(1) Tôi cho anh hai sách (2) He gave me a book.(1) I gave him two books too (2) * Phân tích: ? Nhận xét từ in đậm gạch - Anh cho sách.(1) Tôi chân có khác biệt? cho anh hai...
 • 35
 • 85
 • 0

Giáo án 11 – HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC doc

Giáo án 11 – HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC doc
... định góc hai mặt phẳng Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học :2008 2009 bao nhiêu? H4: Giả sử (P) (Q) cắt theo giao tuyến  Ta vẽ mặt phẳng (R) vuông góc + Trong (R) xét hai ... (P) Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học :2008 - 2009 * Hệ 3: (sgk) a Q Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học :2008 2009 Có mặt phẳng qua a P vuông góc với a ... 2: Định nghĩa tính chất hai mặt phẳng TG HĐ Thầy HĐ Trò H6: Thế hai +Hai mặt phẳng gọi mặt phẳng vuông giưũa chúng 90o * HĐ nhóm: Cho Định nghĩa 2: (sgk) vuông góc góc góc nhau? Nội dung ghi bảng...
 • 9
 • 999
 • 13

Giáo án 11 – HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC docx

Giáo án 11 – HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC docx
... lăng trụ vuông góc với E' D' Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học: 2007-2008 mặt đáy Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học :2007 - 2008 Hình lăng trụ + Các mặt bên ... NHAU Câu 2: Các mặt bên hình lăng trụ hình gì? Trả lời: HÌNH BÌNH HÀNH Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học: 2007-2008 Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học :2007 ... có đáy hình vuông TL: HỘP CHỮ NHẬT mặt bên Câu 5: Hình hộp có tất mặt đều hình vuông hình vuông gọi hình gì? Tổ toán - Trường THPT Vinh Lộc- Giáo án 11 Năm học: 2007-2008 Tổ toán - Trường THPT...
 • 8
 • 1,223
 • 7

GIAO AN 11 CB DA SUA HET HKII CO TIET KIEM TRA THEO MA TRAN.doc

GIAO AN 11 CB DA SUA HET HKII  CO TIET KIEM TRA THEO MA TRAN.doc
... nhân mang điện dương trung H: Đặc điểm electron, proton tâm, electron mang điện âm chuyển nơtron? động xung quanh + Hạt nhân có cấu tạo từ loại hạt proton mang điện dương nơtron không mang điện ... chn bÞ kiĨm tra Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn + KiĨm tra sÜ sè häc sinh vµ nªu yªu cÇu ®èi víi giê kiĨm tra Ho¹t ®éng ( phót): Lµm bµi kiĨm tra + lµm bµi kiĨm tra nghiªm tóc + Ghi ®Ị kiĨm tra lªn b¶ng ... phân dung dòch muối đồng với an t bằnd điện phân đồng Hiện tượng dương cực tan xảy Giới thiệu tượng dương cực tan anion tới an t kéo ion kim loại diện cực vào dung dòch Theo dõi để hiểu tượng xảy...
 • 131
 • 186
 • 0

giao an 11 HK1 (2016 2017)20 9 doc

giao an 11 HK1 (2016 2017)20 9 doc
... Hc sinh vit bi lan man - Trỡnh by kộm, cha khoa hc c bi lm tt: c mt s bi ca hs vit tt: Huy 11C, Giang 11D, Duyờn Tr bi cho HS: Tng kt: - u im - Nhc im - Tng kt im: Lp: 11C Lp: 11D Gii: SL Gii: ... tiờu chớ, quan h nht nh Bi 1: trang 21- Gi ý: a Quan h ni b ca i tng (din bin cỏc cung bc tõm trng ca Thuý Kiu): au xút, qun quanh v hon ton b tc Năm học 2016 - 2017 Giáo án Ngữ văn 11 Giáo viên: ... vic lm n v gỏnh nng gai ỡnh m b Tỳ phi m ng Qua cỏch tớnh thi gian (Quanh nm thi gian trin miờn t ngy ny sang ngy khỏc, nm ny sang nm khỏc), cỏch núi v ni v cụng vic lm n (buụn bỏn mom sụng;...
 • 185
 • 161
 • 0

giao an 11 HK2 (2016 2017) doc

giao an 11 HK2 (2016 2017) doc
... ngh v tr li Giáo viên: Trn Hu Quang Nhan v cõu th t - Trng giang gi n tng khỏi quỏt v trang trng T Hỏn Vit (sụng di) Vn lng ang gi õm hng di rng lan to, ngõn vang lũng ngi c, ỏnh lờn v p va ... c t tri - Nh th khụng quan nim thi gian tun hon (thi gian liờn tc, tỏi din, lp i lp li, qn ly sinh mnh v tr lm thc o tg - Quan nim ca nh th v quy lut thi gian: Thi gian nh mt dũng chy xuụi chiu, ... Giáo án Ngữ văn 11 - GV: cho hs phõn tớch on v cho bit khỏt vng ca tỏc gi? - HS: Suy ngh v tr li TRNG THPT TRN PH Giáo viên: Trn Hu Quang gian, ly thi gian hu hn ca i ngi o m thi gian ca v tr Núi...
 • 133
 • 160
 • 0

Giáo án Tin học 10 .doc

Giáo án Tin học 10 .doc
... v bn n Giỏo n Tin Hc 10 Lu Phi Hong Nm Hc 2009-2 010 Bi b:S dng bng mó ASCII mó hoỏ v gii mó Cõu b1: Mó nh phõn ca xõu : VN l : 0101 0 110 0100 1 110 Tin l: 0101 0100 0 1101 001 0 1101 110 Cõu b2: ú l ... gm 10 ch s: 0,1,2, ,9.Cỏc giỏ tr ca n v ng lin sau 10 n v mi ch s ph thuc vo v trớ ca nú Vớ d: biu din 1234 = 1 .100 0 + 2 .100 + 3 .10 + -Mi n v mt hng bt k cú giỏ tr bng = 1 .103 + 2 .102 + 3 .101 ... thụng tin, cỏc dng thụng tin v mó hoỏ thụng tin MTT Bi tp: Mó hoỏ dóy ký t sau: MON :TIN HOC, LOP: 10 Chun b bi mi: H m l gỡ? Cỏch biu din thụng tin dng s nguyờn v s thc MTT Giỏo n Tin Hc 10 Lu...
 • 83
 • 6,322
 • 10

Giao an Truyen hinh so.doc

Giao an Truyen hinh so.doc
... dòng ảnh thứ Thời gian quét từ đến A trở thời gian quét dòng Thời gian quét ngợc (tơng ứng với nét đứt) hình tín hiệu nhờ có xung xoá dòng Thời gian quét từ dòng đến Z thời gian quét thuận ảnh ... chọn tín hiệu mang màu để phát ảnh đen trắng tín hiệu mang màu triệt tiêu, lại Y Ngoài ra, tín hiệu mang màu không tăng biên độ tăng độ chói ảnh, nghĩa tín hiệu mang màu không mang tin tức độ ... catot quang điện dụng cụ biến đổi quang- điện phù hợp với yêu cầu c Chiều sâu độ nét thấu kính Khoảng cách dọc theo trục quang thấu kính mà vật có ảnh nét catot quang điện dụng cụ biến đổi quang...
 • 95
 • 2,610
 • 10

ĐẶC ĐIỂM TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI.DOC

ĐẶC ĐIỂM TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI.DOC
... Jaina, Lokayata Phật giáo (Buddha) Triết học Ấn Độ có nhiều nét đặc thù tư tưởng So với triết học cổ đại khác, triết học Ấn Độ biểu triết học chịu ảnh hưởng lớn tư tưởng tôn giáo Trừ trường phái ... góc độ tâm linh tôn giáo nhằm đạt tới “giải thoát” xu hướng trội nhiều học thuyết triết học – tôn giáo Ấn Độ cổ đại Đó nét đặc thù tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại tương quan so sánh với triết học ... Bích Thảo - CH2009CNMT Tiểu luận Triết học Đặc điểm triết học Phật giáo Ấn Độ cổ đại có thống tư tưởng triết học tư tưởng tôn giáo Ngay hai trường phái: Jaina Phật giáo, tuyên bố đoạn tuyệt với...
 • 15
 • 9,304
 • 28

giáo án 11

giáo án 11
... tranh ta bạn nhóm - Gv mời đại diện nhóm tả lại bạn lớp tả học sinh không đợc nói tên để lớp đoán xem Task Task Describinh peronalities - Học sinh gấp sách Gv dùng số thủ thuật để gợi ý cho học ... trí); good-nature(tốt bụng); patient(kiên nhẫn); calm(điềm tĩnh) - GV giúp HS ôn lại câu hỏi hình dáng, tính cách, thói quen, sở thích cho HS làm việc theo nhóm đặt câu hỏi SGK Name: Whatis your ... Personalities: Whats he/she like? Chú ý:phân biệt câu hỏi What does he/she look likes(dùng để hỏi hình dáng) Whats he/she like?(câu hỏi dùng để hỏi tính cách) - GV yêu cầu HS làm theo nhóm sau gọi cặp...
 • 3
 • 240
 • 0

Xem thêm