So sánh giá trị của các thang điểm nguy cơ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

So sánh giá trị của các phương pháp chẩn đoán không xâm hại trong bệnh sỏi đường mật chính

So sánh giá trị của các phương pháp chẩn đoán không xâm hại trong bệnh sỏi đường mật chính
... chẩn đoán vò trí sỏi đường mật gan, việc chẩn đoán hẹp đường mật gan sỏi So sánh giá trò SA, CLVT, CHTĐM việc việc phát sỏi, chẩn đoán vò trí sỏi đường mật gan, chẩn đoán hẹp đường mật gan sỏi ... kết chẩn đoán sỏi đường mật SA, CLVT, CHTĐM So sánh giá trò chẩn đoán sỏi phân thùy CHTĐM với Park Giá trò chẩn đoán hẹp đường mật CHTĐM qua nghiên cứu So sánh giá trò chẩn đoán hẹp ống mật phân ... Điều trò sỏi đường mật 91 Chương 4: BÀN LUẬN 94 4.1 Giá trò chẩn đoán sỏi đường mật SA 94 4.2 Giá trò chẩn đoán sỏi đường mật CLVT 98 4.3 Giá trò chẩn đoán sỏi đường mật CHTĐM...
 • 190
 • 151
 • 1

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ hồi PHỤC đoạn ST TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ tái tươi máu TIMTIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHỒI máu TIM cấp

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ hồi PHỤC đoạn ST TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ tái tươi máu cơ TIM và TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp
... pháp nghiên cứu: t ề ứu 2.2.1 Phương pháp đánh giá kết [19], [23], [24] Đánh giá tái tưới máu tim thành công: - Lâ sà g B â k ô g ò r u ứ g đ u gự - ECG S g ả ê ≥ Công thức tính độ h i phục ST ... pháp điều trị áp dụng nghiên cứu PCI ế ,3%, uố SH ế 7,7%, ro g ó 13 rườ g ợp (1 , % đượ p ứu vã 3.7 ối liên quan gi a tuổi, giới, thời gian từ lúc đau tới vào viện, độ killip, phương pháp điều trị, ... 648 – 62 Huỳ Vă , Lê ị Bí uậ ( 00 , Nghiên cứu biến đổi Protein C (CRP) bệnh mạch vành, Luậ ế sĩ y ọ Võ Thành Nhân (2008), Bài giảng điện tâm đ bệnh động mạch vành, rườ g Đ ọ Hồ C í 3-46 rầ â...
 • 6
 • 58
 • 1

Tìm hiểu giá trị của thang điểm MUSIC trong tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn tại viện tim mạch quốc gia việt nam

Tìm hiểu giá trị của thang điểm MUSIC trong tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn tại viện tim mạch quốc gia việt nam
... MUSIC tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam Với mục tiêu sau: Đánh giá giá trị thang điểm MUSIC tiên lượng bệnh nhân suy tim mạn Tìm hiểu mối liên quan thang điểm MUSIC ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN TÌM HIỂU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MUSIC TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TẠI VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN ... khu: Suy tim phải, suy tim trái suy tim toàn - Tình trạng tiến triển: Suy tim cấp suy tim mạn tính - Lưu lượng tim: Suy tim giảm lưu lượng suy tim tăng lưu lượng - Suy tim tăng tiền gánh suy tim...
 • 114
 • 750
 • 5

Nghiên cứu giá trị của thang điểm syntax trong tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp mạch vành qua da

Nghiên cứu giá trị của thang điểm syntax trong tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp mạch vành qua da
... Nghiờn cu giỏ tr ca thang im syntax tiờn lng bnh nhõn sau can thip mch vnh qua da ỏnh giỏ vai trũ ca cỏc yu t nguy c khỏc tiờn lng bnh nhõn sau can thip mch vnh qua da 3 Chng Tng quan ti liu 1.1 ... BN can thiệp ĐMV qua da Hồi cứu: - Hồ sơ, BA - XN, S Âm - Theo dõi Tiến cứu: - Khám LS - XN - Siêu âm - Theo dõi SYNTAX < 18 đ 18 - 26 đ 26 đ Theo dõi 12 tháng đánh giá 12 tháng sau can thiệp ... chy phớa sau ch tc + TIMI (cú thm qua nhng khụng ti mỏu): Cht cn quang i qua ch tc nhng khụng lm cn quang phn MV phớa sau ch tc + TIMI (ti mỏu mt phn): Cht cn quang i qua ch tc v lm cn quang phn...
 • 77
 • 621
 • 4

tính và so sánh giá trị của hai biểu thức

tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
... a) Tính so sánh giá trị hai biểu thức: a) Tính so sánh giá trị hai biểu thức: x = x7 x x x x 4x8=8x4 9x6=6x9 Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013 TOÁN TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN b) So sánh ... Bài 1: Đặt tính tính: b) 102426 x 410536 x 102426 x 512130 410536 X 1231608 Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013 TOÁN Tính so sánh hai giá trị biểu thức Tính so sánh hai giá trị biểu thức x x7 x ... CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN b) So sánh giá trị biểu thức a x b b x a b) So sánh giá trị biểu thức a x b b x a bảng sau :: bảng sau a b axb bxa Ta thấy giá trị a x b b x a ln ln nhau, ta viết :...
 • 15
 • 306
 • 0

nghiên cứu giá trị của thang điểm abic và glasgow trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng

nghiên cứu giá trị của thang điểm abic và glasgow trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng
... Y T TRNG I HC Y H NI BI TH LI NGHIÊN CứU GIá TRị CủA THANG ĐIểM ABIC GLASGOW TRONG TIÊN LƯợNG BệNH NHÂN XƠ GAN NặNG CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2013 T VN X gan l bnh thng gp Vit Nam cng ... Viờm gan B Viờm gan C ng nhim B v C Tng Nhn xột: S bnh nhõn T l (%) 41 3.2 Thang im ABIC bnh nhõn x gan 3.2.1 Thang im ABIC nhúm bnh nhõn nghiờn cu 3.2.1.1 .Thang im ABIC v tiờn lng Thang im ABIC ... ABIC v Glasgow tiờn lng bnh nhõn x gan nng vi mc tiờu: ỏnh giỏ s thay i ca thang im ABIC v Glasgow bnh nhõn x gan nng i chiu thang im ABIC v Glasgow vi mc x gan theo phõn loi Child- Pugh 5 CHNG...
 • 61
 • 502
 • 2

nghiên cứu giá trị của thang điểm lille và meld-na trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng

nghiên cứu giá trị của thang điểm lille và meld-na trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng
... nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu giá trị thang điểm Lille MELD-Na tiên lượng bệnh nhân gan nặng nhằm mục tiêu: Nghiên cứu thay đổi thang điểm Lille MELD-Na bệnh nhân gan nặng Đối chiếu thang ... nhiều nghiên cứu đáng giá giá trị điểm MELD –Na Lille tiên lượng bệnh nhân gan nặng Ở Việt Nam ứng dụng số MELD-Na Lille để đánh giá nguy nặng tỉ lệ tử vong bệnh nhân gan chưa nghiên cứu ... loại gan khác : gan mật , gan lách to kiểu Banti, gan tim , gan nhiễm độc thuốc, hóa chất… gan tiên lượng xấu, số bệnh nhân gan rượu sống năm chưa 50%, số bệnh nhân gan...
 • 60
 • 745
 • 7

SO SÁNH GIÁ TRỊ của PCR đa mồi với cấy KHUẨN TRONG CHẨN đoán STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, HAEMOPHILUS INFLUENZAE và MORAXELLA CATARRHALIS

SO SÁNH GIÁ TRỊ của PCR đa mồi với cấy KHUẨN TRONG CHẨN đoán STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, HAEMOPHILUS INFLUENZAE và MORAXELLA CATARRHALIS
... xuyên thấp PCR: M .catarrhalis (9,5% so với 36,5%), H .influenzae (9,5% so với 95,2%), S.pneumonie (15,9% so với 19%) [4] KếT LUậN Nghiên cứu so sánh hai phơng pháp nuôi cấy PCR đa mồi tiến hành ... nuôi cấy PCR đa mồi chẩn đoán vi khuẩn mẫu bệnh phẩm dịch hầu họng PP chẩn đoán Mầm bệnh M .catarrhalis (n,%) H .influenzae (n,%) S.pneumonie (n,%) Tổng Nuôi cấy (-) (n=121) Nuôi cấy (+) (n=46) PCR ... thấy: Phản ứng PCR với mồi universal 16s rRNA phát có mặt vi khuẩn 76/90 (84,5%) so với nuôi cấy 63/90 (70%) PCR đa mồi nuôi cấy cho kết tơng đơng tỷ lệ dơng tính (82,14 % so với 78,57%) Mặc...
 • 4
 • 104
 • 0

SO SÁNH GIÁ TRỊ của CỘNG HƯỞNG từ với PHẪU THUẬT TRONG CHẨN đoán u MÀNG não

SO SÁNH GIÁ TRỊ của CỘNG HƯỞNG từ với PHẪU THUẬT TRONG CHẨN đoán u MÀNG não
... hoàn toàn phù hợp ph u thuật Vậy đánh giá tổn thương CHT cao với độ nhạy độ đặc hi u 100% KếT LUậN Đối chi u với kết sau ph u thuật, giá trị chụp cộng hưởng từ chẩn đoán u màng não nội sọ: CHT ... c u khả chẩn đoán vị trí u màng não cộng hưởng từ đối chi u với ph u thuật 100%, đi u tương tự y văn công bố trước [1], [3], [4] Sự xác định xác vị trí tổn thương, giúp nhà ph u thuật định hướng ... u ngắn nhất, gây tổn thương So sánh xâm lấn vào mạch m u u CHT ph u thuật Bảng cho thấy phát có tổn thương mạch m u ph u thuật CHT với độ nhạy 80%, độ đặc hi u 100%, độ xác 97.2% Nhờ chuỗi xung...
 • 2
 • 82
 • 2

LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN XIX VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN XIX VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
... CỨU LÝ LUẬN GIÁ TRỊ Giá trị quy luật sản xuất trao đổi hàng hoá đâu có sản xuất trao đổi hàng hoá có tồn phát huy tác dụng giá trị Qua việc nghiên cứu luận giá trị học thuyết kinh tế qua giai ... coi cha đẻ kinh tế trị học Để tìm hiểu luận giá trị hàng hóa, ông bắt đầu nghiên cứu giá Theo ông có loại giá cả: giá tự nhiên, giá thị trường giá trị Giá tự nhiên giá vốn có, giá có trước ... cấp cách có hệ thống quan điểm, luận kinh tế làm sở cho khoa học kinh tế khác, đặc biệt môn nghiên cứu vấn đề liên quan đến kinh tế thị trường( Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, marketing,…) Trong...
 • 26
 • 2,224
 • 7

nghiên cứu giá trị của chỉ số meldna trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan child-pugh c

nghiên cứu giá trị của chỉ số meldna trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan child-pugh c
... số MELDNa để đánh giá nguy nặng tỉ lệ tử vong bệnh nhân gan chưa nghiên c u nhiều Vì vậy, tiến hành nghiên c u đề tài Nghiên c u giá trị số MELDNa tiên lượng bệnh nhân gan Child-Pugh C ... gan C - Chỉ c BN đồng nhiễm virus viêm gan B virus viêm gan C - 6,48% nguyên nhân kh c 3.2 số MELD, MELDNa tiên lượng bệnh 3.2.1 Chỉ số MELD, MELDNa nhóm bệnh nhân nghiên c u Bảng 3.9: Chỉ số ... lách to kiểu Banti, gan tim, gan nhiễm đ c thu c, hóa chất… gan c tiên lượng xấu, số bệnh nhân gan rượu sống năm chưa 50%, số bệnh nhân gan sau viêm gan virut c tới 75% tử vong...
 • 97
 • 299
 • 0

nghiên cứu giá trị thang điểm syntax lâm sàng trong tiên lượng bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp được can thiệp qua da

nghiên cứu giá trị thang điểm syntax lâm sàng trong tiên lượng bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp được can thiệp qua da
... tr ca thang im SYNTAX lõm sng tiờn lng sm (trong 30 ngy sau can thip) bnh nhõn cú hi chng ng mch vnh cp sau can thip mch vnh qua da Nhn xột mi liờn quan ca thang im SYNTAX lõm sng vi cỏc thang ... qua nhng khụng ti mỏu): Cht cn quang i qua ch tc nhng khụng lm cn quang phn MV phớa sau ch tc + TIMI (ti mỏu mt phn): Cht cn quang i qua ch tc v lm cn quang phn MV phớa xa, nhng tc dũng cn quang ... 30 ngy sau can thip ng mch vnh qua da 2.2.3 Cỏc bin c tim mch chớnh sau can thip - T vong mi nguyờn nhõn - Nhi mỏu c tim tỏi phỏt - Tai bin mch mỏu nóo - Can thip li (can thip qua da hay phu...
 • 103
 • 862
 • 4

So sánh hiệu quả của các loại hình nhóm đôi trong dạy sửa bài viết tiếng Pháp

So sánh hiệu quả của các loại hình nhóm đôi trong dạy sửa bài viết tiếng Pháp
... phương pháp giảng dạy viết phương pháp sửa viết theo nhóm Tuy nhiên, nghiên cứu không đánh giá tác động phương pháp giảng dạy kỹ viết sinh viên mà quan tâm tới hiệu loại hình nhóm đôi giảng dạy viết ... Các em sửa viết theo nhóm sau đào tạo kĩ sửa tuần cung cấp bảng câu hỏi hướng dẫn việc sửa viết Thực nghiệm tuân thủ phương pháp quy trình hóa Anderson [10] Chu trình viết sửa theo nhóm dài cách ... tính hiệu loại hình nhóm dạy học ngoại ngữ Chúng hy vọng kết nghiên cứu phần giúp giáo viên phân chia nhóm sinh viên hiệu hình thực nghiệm sửa viết 31 giúp thầy cô đổi phương pháp dạy viết...
 • 11
 • 97
 • 0

Nghiên cứu vai trò của thang điểm syntax trong tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu vai trò của thang điểm syntax trong tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua da
... Nghiờn cu vai trũ ca thang im syntax tiờn lng bnh nhõn sau can thip ng mch vnh qua da vi nhm mc tiờu: Nghiờn cu giỏ tr ca thang im SYNTAX tiờn lng bnh nhõn sau can thip mch vnh qua da So sỏnh vai trũ ... (TIMI 0-2) sau can thip Trong Bnh nhõn ú cú bnh nhõn t vong sau can thip v bnh nhõn t vong nm u Da vo TIMI ca ng mch th phm sau can thip chỳng tụi chia lm nhúm: + Nhúm cú dũng chy MV sau can thip ... chy phớa sau ch tc + TIMI (cú thm qua nhng khụng ti mỏu): Cht cn quang i qua ch tc nhng khụng lm cn quang phn MV phớa sau ch tc + TIMI (ti mỏu mt phn): Cht cn quang i qua ch tc v lm cn quang phn...
 • 101
 • 410
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sánh giá trị của il 6 và crp với bảng tiên lượng imrie và chụp cắt lớp vi tính ctsiphụ lục 01 các bước tính toán số liệu giá trị của các chỉ tiêu đánh giábài 4a tính rồi so sánh giá trị của a b x c và a x c b x cso sánh tính axit của các hợp chất hữu cơso sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơde tai so sanh tinh axit cua cac hop chat huu co chua nhom chucchinh sanh cai tri cua cac trieu dai phong kien trung quoc doi voi nhan dan ta tong thoi bac thuoc nhu the naoso sánh giá trị thặng dư tương đối và tuyệt đốinghiên cứu giá trị của thang điểm syntax trong đánh giá tiên lượng bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành qua daso sánh vị trí của luật so sánh ở các nước tbcn và các nước xhcn trước đâyso sánh giá trị dinh dưỡng của thịt gia cầmtim mot so doan van co su dung cac yeu to mieu ta va bieu cam trong cac van ban toi di hoc trong long me phan tch gia tri cua cac yeu to doso sánh giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóaso sanh gia tri nhan dao cua tac pham vo chong a phu cua to hoai va vo nhat cua kim lanso sánh giá trị lao động của adam smith với giá trị ích lới của sayCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộHCM voi CNMarx leninKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTư tưởng hồ chí minh về thanh niênĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVăn hoá mặc việt nam truyền thốngSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử5 kethua7 thiet ke huong doi tuong8 IO9 hamvaloptemplategiao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bản