Thẩm định dự án mở rộng hệ thống cấp nước đà nẵng giai đoạn 2012 2018

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 2

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 2
... bộ, 5, 62% v 27 ,78% tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6 /20 04 Trang 59/ 81 NPV($ mil) V i ệ 00 c 50 50 00 c ó 27 .78% = IRR IRR = 5. 62% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21 % 24 % 27 % 30% 33% 36% -0 .50 -1 .00 ... toán nh sau: Nợ TK 1 52 - Nguyên liệu, vật liệu: 100 Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ: 100 Nợ TK 156 - Hng hoá: 100 tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6 /20 04 Trang 45/ 81 Nợ TK 133 - Thuế VAT đợc khấu ... tính toán Hình cho thấy: - Doanh thu dự án cho thuê hộ dao động khoảng lớn, từ 2. 700 $/tháng đến 4.848 $/tháng; tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/6 /20 04 Trang 75/ 81 - - - Trong khoảng giá trị...
 • 39
 • 449
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI CÁC NHTMCP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI CÁC NHTMCP
... tư, khả trả nợ, rủi ro xảy để định cho vay từ chối cho vay cách đắn, đảm bảo hiệu vốn đầu tư • Tham gia góp ý cho chủ đầu tư, tạo tiền đề đảm bảo hiệu cho vay, thu nợ gốc lãi hạn, hạn chế rủi ro ... vay mục đích, đối tượng tiết kiệm vốn • Thông qua lần thẩm định giúp ngân hàng rút kinh nghiệm học bổ ích để thực thẩm định dự án sau tốt • Làm sở để xác định số tiền cho vay, thời gian cho vay, ... của vốn: Vốn thể hình thái vật chất toàn tư liệu sản xuất kết hợp với sức lao động trình sản xuất để tạo sản phẩm Do vốn nhân tố trực tiếp tác động đến kết sản xuất kinh doanh Vốn bao gồm vốn...
 • 22
 • 241
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH BA ĐÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH BA ĐÌNH
... vốn chi nhánh: Chuyển sang kinh doanh đa tổng hợp, ban lãnh đạo chi nhánh tập trung đạo thực tốt công tác tín dụng, tổ chức nghiên cứu ban hành quy trình nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, cho vay ... đạo, Ngân hàng TMCP Sài gòn Công Thương- Chi nhánh Ba Đình đạt thành công đáng kể Đến ngân hàng tạo thị phần đáng kể địa bàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng, tạo sở vững cho ngân ... nợ Đây xu hướng tốt giúp ngân hàng đa dạng hoá cấu nguồn vốn cho vay nhằm thực mục tiêu mà ngân hàng đề Thẩm định dự án vay vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Ba Đình: 2.1 Sơ lược phòng...
 • 30
 • 228
 • 0

Tài liệu Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1 ppt

Tài liệu Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1 ppt
... tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/ 6/2004 Trang 17 / 81 - Nghị định số 88 /19 99/NĐ-CP ngy 01. 9 .19 99; - Nghị định số 14 /2000/NĐ-CP ngy 05.5.2000 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 88 /19 99/NĐ-CP; - ... Nghị định số 17 /19 99/NĐ-CP; - Thông t số 12 48/2000/TT-TCĐC ngy 18 .9.2000 sửa đổi bổ sung điểm mục I Thông t 14 17 /19 99/TT-TCĐC; tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/ 6/2004 Trang 29/ 81 - Thông t liên ... tai-lieu-tham-dinh-du-an-dau-tu 1/ 6/2004 Trang 11 / 81 Bảng cân đối đến 31. 12.2000 Ti sản Ti sản lu động - Tiền - Các khoản phải thu - Hng tồn kho - TSLĐ khác Ti sản cố định - Nh xởng, thiết bị -...
 • 42
 • 328
 • 0

thẩm định dự án quán cà fe

thẩm định dự án quán cà fe
... chất lượng Menu : Món ĐVT Giá Coffee nóng Tách 18.000 Coffee đá Ly 20.000 Coffee sữa nóng Tách 22.000 I.Đồ uống Coffee sữa đá Ly 25.000 Coffee Kem Ly 30.000 Coffee Ruhm Ly 20.000 Bạc xỉu Ly 22.000 ... lượng quán coffee k phải Trung bình quận có đến 200 quán coffee lớn nhỏ ,từ coffee bệt,coffee cốc, đến quán coffee hạng sang Hiện quận 10 có nhiều quán cà phê, đối thủ gần mà phải đối mặt, họ ... tranh Coffee lĩnh vực nhiều người quan tâm đầu tư,đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, trung kinh tế với số lượng lớn dân cư số lượng quán coffee k phải Trung bình quận có đến 200 quán coffee lớn nhỏ...
 • 23
 • 322
 • 1

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
... vốn đầu người sử dụng vốn đầu chủ thể - Khái niệm 1: Đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu - Khái niệm 2: Đầu trực tiếp đầu mà ... động đầu 6) Đầu thực việc sáp nhập mua lại doanh nghiệp 7) Các hình thức đầu trực tiếp khác * Đầu thành lập tổ chức kinh tế: 1) Căn vào hình thức đầu tư, nhà đầu đầu để thành ... Nghiên cứu hội đầu Là tìm kiếm điều kiện để đầu thuận lợi, phù hợp với khả mong muốn đầu nhà đầu Khi phát hội đầu tức phát sản phẩm dịch vụ thích hợp cho đầu nhà đầu cần nghiên...
 • 211
 • 359
 • 0

rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây

rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây
... trạng công tác thẩm định dự án đầu Ngân hang Đầu va Phát triển Ha Tây 1.2.1 Số lượng và quy mô các dự án thẩm định tại Ngân hàng đầu và phát triển Hà Tây Trọng tâm hoạt ... giá rủi ro thẩm định dự án đầu tại Ngân hàng Đầu và Phát triển Hà Tây Kết cấu chuyên đề gồm ba phần: Chương I: Giới thiệu Ngân hàng công tác thẩm định dự án Ngân hàng Đầu ... Ngân hang va công tác thẩm định dự án Ngân hang Đầu va Phát triển Ha Tây 1.1 Khái quát Ngân hang Đầu va Phát triển Ha Tây 1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng Đầu...
 • 97
 • 176
 • 0

hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb), chi nhánh đà nẵng

hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb), chi nhánh đà nẵng
... đầu cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Đà Nẵng” làm mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận công tác TĐTC dự án đầu cho vay ngân hàng thương ... cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công ... đưa kết luận cho vay hay không cho vay Nếu cho vay với tổng số vốn cho vay phương thức trả nợ lãi Cho vay kèm theo điều kiện cụ thể nào, đồng thời điều chỉnh lại kế hoạch trả vốn vay ngân hàng để...
 • 26
 • 213
 • 0

bài giảng quản trị tài chính _ thẩm định dự án đầu tư

bài giảng quản trị tài chính _ thẩm định dự án đầu tư
... vốn đầu năm suốt thời gian đầu số năm bỏ vốn đầu Số tiền đầu cho doanh nghiệp phân xưởng bao gồm toàn số tiền đầu TSCĐ số tiền đầu TSLĐ Để tính số vốn bình quân đầu hàng ... hiệu chung vốn đầu thấp, đồng vốn bỏ vào đầu bò ứ đọng, chưa sinh lời Số năm bỏ vốn đầu tính từ thời điểm bắt đầu bỏ vốn thực dự án đầu kết thúc dự án Số vốn đầu bình quân hàng ... xác đònh vốn đầu năm suốt năm đầu Số vốn đầu năm xác đònh số vốn đầu luỹ kế thời điểm cuối năm trừ số khấu hao TSCĐ luỹ kế thời điểm đầu năm Ví dụ : Có hai dự án đầu ( A B) có số...
 • 38
 • 188
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện thẩm định dự án tại sở KH đt tỉnh bình định

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện thẩm định dự án tại sở KH đt tỉnh bình định
... đồng Sở KH- ĐT 28 định phê duyệt, dự án lớn 10 tỷ đồng thì Sở KH- ĐT tổ chức thẩm định sau trình cho UBND tỉnh phê duyệt Từ năm 2010 – 2013 dự án nhóm A, chủ yếu dự án nhóm B C gửi đến Sở KH- ĐT tỉnh ... Bệnh viện Đa khoa tỉnh 42 (Nhà kh m) chức kh c tương ứng với quy mô Bệnh viện Đa khoa hạng I cho kế hoạch nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện Đa khoa vùng khu vực Nam trung bộ, với mục ... đảm bảo tính kh ch quan, trung thực cho phép phân tích sâu sắc, có khoa học thực tế vấn đề chuyên môn, giúp Sở KH- ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định Tiếp nhận HSTĐ Tổ chức TĐ DAĐT Lập báo cáo...
 • 74
 • 232
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các DNVVN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Kim Liên

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các DNVVN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Kim Liên
... công tác thẩm định dự án đầu vay vốn của các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Bắc -chi nhánh Kim Liên Chương 2: Mụt số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu ... 1.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn của các DNVVN tại ngân hàng TMCP Bắc -chi nhánh Kim Liên 1.2.1 Đặc điểm dự án vay vốn DNVVN có ảnh hưởng tới công tác thẩm định ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN CỦA CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH KIM LIÊN 1.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Kim Liên 1.1.1...
 • 73
 • 109
 • 0

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng

Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng
... CẦU QUẢN TRỊ NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng hình ... cầu quản trị nội công ty để đưa ưu điểm, nhược điểm thực trạng báo cáo phục vụ cho công tác quản trị nội mà công ty lập Từ đó, tác giả tổ chức hệ thống báo cáo KTQT Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà ... thực trạng báo cáo kế toán phục vụ cho công tác quản trị nội Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng đề giải pháp để tổ chức hệ thống báo cáo KTQT Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng Bố cục đề tài Ngoài...
 • 26
 • 174
 • 1

nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
... động tín dụng bán lẻ tại một ngân hàng thương mại Đây lý chọn đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ ... TÁC THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM VÀ ... mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ...
 • 110
 • 362
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1tài liệu thẩm định dự án đầu tư phần 2trình thẩm định dự án đầu tư trong hệ thống ngân hàng công thươnghoàn thiện công tác tổ chức điều hành thẩm định dự án đầu tưthẩm định dự án đầu tư tại nthmbài tập thẩm định dự ánđặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng và yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm định dự ánmục đích và căn cứ thẩm định dự ánmục đích thẩm định dự áncăn cứ thẩm định dự ánhọa công tác thẩm định dự án cho vay tại pg bank chi nhánh hà nội dự án cho vay đầu tư xây dựng nhà xưởng văn phòng và các công trình phụ trợ của công ty cổ phần cơ khí đúc tiến đạtthẩm định dự án đầu tưtình hình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh hà nộiphương pháp thẩm định dựa trên phân tích độ nhạy của dự ánthực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư trong vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1Bảng đơn vị đo khối lượngkhoa họcBài 1. Con người cần gì để sống?Tìm số trung bình cộngPhép cộngTìm phân số của một sốPhép nhân phân sốPhép trừ phân sốThương có chữ số 0ngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 16. Ăn uống khi bị bệnhBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànBài 16. Cố hươngTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 4. Tre Việt NamTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láyTuần 4 : Thực hành Toán ( tiết 1) Buổi 2Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹTuần 5. Gà Trống và Cáo