TIỂU LUẬN một số tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ cơ bản TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC của hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA của nó TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAY

TIỂU LUẬN một số TƯỞNG CHÍNH TRỊ bản TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC của hồ CHÍ MINH ý NGHĨA của TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  một số tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ cơ bản TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC của hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA của nó TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAY
... I MỘT SỐ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC" CỦA HỒ CHÍ MINH Về Đảng cầm quyền xây dựng Đảng cầm quyền vững mạnh Hồ Chí Minh nói: "Đảng tổ chức để làm quan ... chống chủ nghĩa cá nhân, trao dồi đạo đức cách mạng Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" Hồ Chí Minh đời cách gần 65 năm coi tác phẩm luận tưởng đổi sớm nhất, tưởng công tác xây dựng ... Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trị, Nxb trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đề cơng giảng môn học chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trị, ...
 • 26
 • 343
 • 3

một số tưởng chính trị bản trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của HCM ý nghĩa của trong công cuộc đổi mới hiện nay

một số tư tưởng chính trị cơ bản trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc của HCM và ý nghĩa của nó trong công cuộc đổi mới hiện nay
... chua cay, mit th, cng khụng dựng phờ bỡnh "p" cỏn b ( 1) Hồ Chí Minh, "Sửa đổi lối làm việc" , Tuyển tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, tr 178 13 Phờ bỡnh phi lm cho ngi b phờ bỡnh vui v nhn sai ... chuyờn nghip ( ( 1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 283 2) Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 188 i vi H Chớ Minh, chớnh tr ... cú hi n ng, ( ( 1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 102 1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 284 - 285 n nhõn dõn Vỡ...
 • 18
 • 390
 • 2

tưởng chính trị bản của Nho giáo ảnh hưởng của đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng chính trị cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
... Việt Nam Bao đời hệ tưởng thống trị kiến trúc thượng tầng Việt Nam, Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người xã hội, trị văn hóa, sống lẽ sống, hệ tưởng phong tục tập quán Việt Nam Nho giáo trở ... trị học, luận văn sâu nghiên cứu tưởng trị Nho giáo, đồng thời làm rõ ảnh hưởng Nho giáo nghiệp đổi Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu Mục đích: Luận văn làm rõ tưởng trị Nho ... Nho học vai trò lịch sử tưởng Việt Nam + "Nho giáo phát triển Việt Nam" giáo sư Vũ Khiêu xuất năm 1997 nhìn nhận, đánh giá vai trò Nho giáo lịch sử Việt Nam số vấn đề Nho giáo nghiệp đổi Việt...
 • 8
 • 286
 • 0

tưởng chính trị bản của nho giáo ảnh hưởng của đối với đời sống chính trị xã hội ở việt nam hiện nay - tiểu luận cao học

Tư tưởng chính trị cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị  xã hội ở việt nam hiện nay - tiểu luận cao học
... gốc đời, trình phát triển tưởng trị Nho giáo - Sự du nhập Nho giáo vào Việt Nam ảnh hưởng tưởng trị Nho giáo với đời sống trị - hội nước ta - Trên sở hạn chế Nho giáo với đời sống trị ... NHẬP CỦA NHO GIÁO VÀO VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 SỰ DU NHẬP CỦA NHO GIÁO VÀO VIỆT NAM 2.1.1 Điều kiện kinh tế - trị - hội Việt Nam Nho giáo ... dung Nho học vai trò đời sống hội lịch sử tưởng Việt Nam - Trong Nho giáo Việt Nam có số viết đáng ý Trong “Vài ý kiến ảnh hưởng Nho giáo với hội Việt Nam Đào Duy Anh, tác giả cho ng...
 • 81
 • 103
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT học một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN TRIẾT học  một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH
... hiền triết Á Đông Việt Nam Trong phạm vi viết xin trình bày vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh ý nghĩa nghiên cứu tưởng triết học Hồ Chí Minh Hướng tiếp cận phương pháp luận Hồ Chí Minh Đại ... trị ưu tú ng lai…Chính nét độc đáo tạo nên đặc sắc riêng có tưởng phương pháp luận Hồ Chí Minh Vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh để tìm hiểu tưởng triết học Hồ Chí Minh Trong đời ... tưởng triết học Hồ Chí Minh bàn vấn đề người văn hoá Con người văn hoá tiêu điểm, mục tiêu cao quý toàn triết tưởng triết học Hồ Chí Minh, giá trị cốt lõi chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh...
 • 30
 • 244
 • 0

MỘT SỐ TƯỞNG THIỀN HỌC BẢN CỦA TRẦN THÁI TÔNG

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC CƠ BẢN CỦA TRẦN THÁI TÔNG
... làm khách phong trần trôi dạt, Ngày xa quê hương muôn vạn dặm đường”(10) Điểm qua số tưởng thiền học Trần Thái Tông Khoá hư lục, thấy, tưởng ông mặt tiếp nối tưởng thiền học phái Vô Ngôn ... gũi với nhận thức người tu thiền dân chúng Đó đặc trưng tưởng thiền học Trần Thái Tông Sự hướng dẫn phương pháp tu tập thiền Xuất phát từ nguyên lý tưởng thiền học nêu từ luận thuyết Phật ... tưởng mang tính siêu hình thiền học Nhờ đó, người học đạo dễ dàng tiếp cận tới chân lý thiền học kệ súc tích mang tính yếu thiền thời Lý Cũng vậy, thiền học, qua cách diễn giải Trần Thái Tông, ...
 • 4
 • 475
 • 2

Tài liệu TIỂU LUẬN: Một số phần hành kế toán bản tại công ty công trình đường thủy pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN: Một số phần hành kế toán cơ bản tại công ty công trình đường thủy pdf
... lý kế toán phân tán tồn mối quan hệ nội dọc ngang Mô hình máy kế toán Công ty công trình đường thủy Kế toán trưởng Công ty Kế toán Tổng hợp công ty Kêt toán vật tư công ty Kế toán tiền lương công ... ty Kế toán tiền lương công ty Kế toán toán công ty Các đơn vị trực thuộc Kế toán XN Kế toán XN Kế toán XN Kế toán XN 10 Kế toán XN 12 Kế toán XN 18 Kế toán XN 22 Kế toán XN 75 Với cấu kinh doanh ... lãnh đạo công ty đưa định xác, kịp thời, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty III Một số phần hành kế toán công ty công trình đường thủy 2.3.1 Kế toán tài sản...
 • 59
 • 209
 • 0

Lòng yêu thương con người trong tưởng đạo đức hồ chí minh ý nghĩa của đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay

Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay
... trung làm rõ Lòng yêu thương người tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rút ý nghĩa lòng yêu thương người tưởng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc giáo dục đạo đức cho sinh viên phạm điều kiện Mục đích ... rõ tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Làm rõ nội dung lòng yêu thương người tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Rút ý nghĩa lòng yêu thương người tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho ... Nam, người mang phẩm chất đạo đức cao đẹp 46 CHƯƠNG Ý NGHĨA CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY...
 • 75
 • 3,293
 • 11

Báo cáo khoa học: "TÌM HIỂU TƯỞNG ĐỘC LẬP GẮN LIỀN VỚI THỐNG NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH Ý NGHĨA CỦA TƯỞNG ĐÓ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" pps

Báo cáo khoa học:
... thực tiễn lý luận Hồ Chí Minh xây dựng nên tưởng độc lập gắn liền với thống cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh quan niệm độc lập chỉnh thể biện chứng gồm độc lập cho dân tộc thuộc địa; độc lập cho ... động độc lập, tự chủ, tự cường cấp độ địa phương, hình thái cộng Thống độc lập, độc lập thống làm nên tính cách mạng triệt để, tính khoa học sâu sắc tưởng độc lập gắn liền với thống Hồ Chí Minh ... chủ nghĩa yêu nước chân kết hợp với chủ nghĩa quốc tế sáng Với quan niệm độc lập thống MLNVTKT chỉnh thể biện chứng vậy, Hồ Chí Minh đặt vấn đề độc lập quan hệ khăng khí, với thống Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 288
 • 0

tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh ý nghĩa của trong việc xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay
... Chương 2: Ý nghĩa tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc x y dựng đạo đức cho đội ngũ cán y tế Việt Nam nay, với tiết 14 Chƣơng TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ Y TẾ 1.1 ... đạo đức nghề y 42 1.3.2 Quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức cán y tế 46 Chƣơng Ý NGHĨA CỦA TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC X Y DỰNG ĐẠO ĐỨC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Y TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY ... 75 2.2.2 nghĩa tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc x y dựng đạo đức cho đội ngũ cán y tế Việt Nam 83 2.3 Nhiệm vụ đặt việc x y dựng đạo đức cho đội ngũ cán y tế Việt Nam số giải pháp...
 • 107
 • 350
 • 0

tiểu luận Một số đặc điểm tâm lý bản của giai cấp nông dân Việt Nam trong hoạt động tuyên truyền giai đoạn hiện nay

tiểu luận Một số đặc điểm tâm lý cơ bản của giai cấp nông dân Việt Nam trong hoạt động tuyên truyền giai đoạn hiện nay
... cấp thiết vấn đề em chọn đề tài : Một số đặc điểm tâm giai cấp nông dân Việt Nam hoạt động tuyên truyền giai đoạn nay Với đề tài này, em mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu rõ vai trò người nông ... CHƯƠNG I GIAI CẤP NÔNG DÂN VIậ́T NAM, CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÂM Lí GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM I Khái niệm giai cấp nông dân và vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam lịch sử Khái niệm giai ... tiêu cực tâm người nông dân, tạo nên động lực tinh thần mạnh mẽ công thực “cụng nghiệp hoá, đại hoỏ” nông nghiệp nước ta CHƯƠNG II NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CƠ BẢN CỦA GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ...
 • 26
 • 3,522
 • 15

Tiểu luận một số nội dung pháp lí bản về vấn đề tổ chức quản lí công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp

Tiểu luận một số nội dung pháp lí cơ bản về vấn đề tổ chức quản lí công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp
... định pháp luật Trên số nội dung pháp vấn đề tổ chức quản công ty cổ phần Luật doanh nghiệp Các qui định tổ chức quản công ty cổ phần với nội dung khác Luật doanh nghiệp công ty cổ - ... trọng công ty cổ phần vấn đề tổ chức quản nội công ty Luật doanh -3- nghiệp tiếp cận giải thành công Trong phạm vi viết này, xin đề cập đến số nội dung tổ chức quản công ty cổ phần theo Luật ... Về cấu máy tổ chức quản Công ty cổ phần Theo Luật doanh nghiệp, cấu tổ chức quản công ty cổ phần thiết kế theo hai mô hình khác tùy thuộc vào số lượng cổ đông công ty (Luật công ty 1990 qui...
 • 15
 • 124
 • 0

Tiểu luận triết học tưởng triết học bản của phật giáo

Tiểu luận triết học tư tưởng triết học cơ bản của phật giáo
... gọi phái Tiểu thừa (Hinayana: cỗ xe nhỏ) II Nội dung tưởng triết học Phật giáo tưởng triết học Phật giáo thể Tam tạng kinh điển Phật giáo gồm 5000 chia thành Kinh tạng - Luật tạng Luận tạng, ... điểm giáo pháp Phật giáo Có thể thấy, Phật giáo tôn giáo có nhiều triết lý sâu sắc, nhiên Phật giáo đề cập tới triết học túy, mục đích giải thoát chúng sinh khỏi nỗi khổ đời Các tưởng triết học ... kỳ cổ đại, người Ấn Độ đạt thành tựu khoa học tự nhiên Đặc biệt lĩnh vực thiên văn, toán học, y học Sự đời phát triển tưởng triết học Phật giáo Phật giáo đời vào kỷ VI TCN Người sáng lập Siddharta...
 • 10
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận một số bệnh hại chính trên cây ngôtư tưởng chính trị xã hội trong triết học tây âu thời trung cổ cận đại và ảnh hưởng của tư tưởng này đến sự hình thành quan niệm chính trị xã hội của john locketư tưởng chính trị nhật bảniet nam van dung tu tuong ho chi minh ve van de giai phong phu nu o nuoc ta hien naytiểu luận một số nguồn phóng xạ được sử dụng trong phòng thí nghiệm alpha beeta gammamột số từ vựng tiếng anh cơ bảnbiện pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực trong công tytư tưởng hồ chí minh và chủ nghĩa mác lêninmột số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệphướng dẫn một số bài tập thực hành cơ bản trong đánh giá rủi ro và truyền thông có sự tham giaxác định một số thành phần hóa học cơ bản trong lá sương sâm tươitiểu luận môn lịch sử tư tưởng chính trịtư tưởng chính trị của sinh viên hiện nayluận văn môn lịch sử tư tưởng chính trịđạo đức thể hiện trong tư tưởng chính trịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây