CHUONG 1 DONG HOC VA DONG LUC HOC

Chương 1: Động lực học chất điểm ppt

Chương 1: Động lực học chất điểm ppt
... Cương – T p 1: Cơ – Nhi t – i n v o sin 2α = = 800m g Suy ra: sin2α = 0,8 ⇒ α = 26030’ ho c α = 63030’ V y nòng súng ph i nghiêng m t góc 26030’ ho c 63030’ b n trúng tàu cư p Chương 1: 37 NG H ... quãng ng s mà ch t i m ã i th i gian t mà ch t i m dùng i h t quãng ng ó, không quan tâm n th i Chương 1: 19 NG H C CH T I M gian ngh ; i v i v n t c trung bình, ta quan tâm n v trí th i i m u cu ... Chi u: chi u chuy n ng l n: b ng o hàm c a quãng ng i v i th i gian i m t: t i i m kh o sát Chương 1: 21 NG H C CH T I M T c t c th i i lư ng vô hư ng không âm, c trưng cho m c nhanh, ch m c...
 • 26
 • 241
 • 0

Hệ thống công thức vật lý 12 - chương 1 - Động lực học vật rắn potx

Hệ thống công thức vật lý 12 - chương 1 - Động lực học vật rắn potx
... Avụgarụ: NA = 6,022 .10 23 mol -1 * n v nng lng: 1eV = 1, 6 .1 0 -1 9 J; 1MeV = 1, 6 .1 0 -1 3 J * n v lng nguyờn t (n v Cacbon): 1u = 1, 66055 .1 0-2 7kg = 9 31 MeV/c2 * in tớch nguyờn t: |e| = 1, 6 .1 0 -1 9 C * Khi lng ... m0 - m = m0 ( 1- e- l t ) Dm = 1- e- l t * Phn trm cht phúng x b phõn ró: m0 t m T = = e- l t Phn trm cht phúng x cũn li: m0 * Khi lng cht mi c to thnh sau thi gian t AN DN A m1 = A1 = ( 1- e- l ... (nu ) A1cos1 + A2 cos * Nu = 2k (x1, x2 cựng pha) AMax = A1 + A2 * Nu = (2k +1) (x1, x2 ngc pha) AMin = |A1 - A2| ` |A1 - A2| A A1 + A2 Khi bit mt dao ng thnh phn x = A1cos(t + 1) v dao...
 • 26
 • 4,680
 • 39

Chương 1: Động lực học vật rắn pps

Chương 1: Động lực học vật rắn pps
... Công thức giải nhanh vật lí 12 nâng cao L = Iω (kgm2/s) r Lưu ý: Với chất điểm mơmen động lượng L = mr2ω = mvr (r k/c từ v đến trục quay) Dạng khác phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục ... a (m/s2) Lực F Khối lượng m (N) Động lượng P = mv (kg) Động Wđ = mv (kgm/s) (J) a= ngoại lực) 11 Sự tương tự đại lượng góc đại lượng dài chuyển động quay chuyển động thẳng Iω Chuyển động quay ... trục Nếu I thay đổi I1ω1 = I2ω2 10 Động vật rắn quay quanh trục cố định Wđ = M I dL Dạng khác M = dt γ= CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ I DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ Phương trình dao động: x = Acos(ωt + ϕ) Vận tốc tức...
 • 19
 • 177
 • 0

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban - chương 1: Động lực học vật rắn pdf

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban - chương 1: Động lực học vật rắn pdf
... Tathanvodanh@gmail.com Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban Phương trình động lực học Phương trình động lực học M F  a I m dL dp Dạng khác M  Dạng khác F  dt dt Định luật bảo toàn mômen động ... Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban Phƣơng trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định M M  I  hay   I Trong đó: + M = Fd (Nm)là mômen lực trục quay (d tay đòn lực) ... thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban 23 Mail: Tathanvodanh@gmail.com Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban 24 CHƢƠNG IX VẬT LÝ HẠT NHÂN Hiện tƣợng phóng xạ * Số...
 • 26
 • 294
 • 0

Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh khi giảng dạy chương 1. Động lực học vật rắn vật lí 12 nâng cao theo phương pháp giải quyết vấn đề.

Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh khi giảng dạy chương 1. Động lực học vật rắn vật lí 12 nâng cao theo phương pháp giải quyết vấn đề.
... dưỡng phát triển lực sáng tạo cho HS giảng dạy chương Động lực học vật rắn, Vật 12 NC Vận dụng vào soạn giảng số chương I Động lực học vật rắn Vật 12NC thực nghiệm sư phạm Giả thuyết khoa học ... Trân Chương BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT 3.1 Tầm quan trọng việc bồi dưỡng, phát triển lực sáng tạo cho học sinh dạy học vật Bồi ... lực sáng tạo học sinh giảng dạy chương Động lực học vật rắn, Vật 12 NC theo tinh thần áp dụng phương pháp giải vấn đề” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp giải vấn đề,...
 • 92
 • 144
 • 0

bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học khi giảng dạy chương 1. động lực học vật rắn, vật lý 12 nc theo tinh thần áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề

bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học khi giảng dạy chương 1. động lực học vật rắn, vật lý 12 nc theo tinh thần áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề
... Nâng cao theo tinh thần áp dụng PPGQVĐ Giả thuyết khoa học Vận dụng luận dạy học đại bồi dưỡng cho HS lực tự học giảng dạy Chương Động lực học vật rắn, Vật lí 1 2NC theo tinh thần áp dụng PPGQVĐ ... HS học môn Vật lí Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động dạy học GV HS việc bồi dưỡng lực tự học giảng dạy Chương Động lực học vật rắn, Vật 12 Nâng cao theo tinh thần áp dụng phương pháp Giải vấn ...       Phương pháp: Phương pháp dạy học: Phương pháp đọc sách: Phương pháp giải vấn đề: Phương pháp mô hình: Phương pháp thực nghiệm: Phương tiện dạy học Sách giáo khoa: Trung học phổ thông:...
 • 103
 • 70
 • 0

Chương 1 động lực học chất điểm

Chương 1 động lực học chất điểm
... động chất điểm hệ toạ độ Oxyz Nếu khử tham số t phương trình (1. 3), ta được:  F( x , y, z) =   G ( x , y, z ) = (1. 4) 17 Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM (1. 4) biểu diễn tất vị trí mà chất điểm qua ... Elíp A1 A 1. 2 – TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC – Tốc độ trung bình vận tốc trung bình: Xét chất điểm M chuyển động quĩ đạo cong Giả sử thời điểm → t1, chất điểm vị trí M1 xác định vectơ vị trí r1 ; thời điểm ... đường s mà chất điểm thời gian t mà chất điểm dùng để hết quãng đường đó, không quan tâm đến thời Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 19 gian nghỉ ; vận tốc trung bình, ta quan tâm đến vị trí thời điểm đầu...
 • 10
 • 140
 • 0

CHUONG 1 DONG HOC VA DONG LUC HOC

CHUONG 1 DONG HOC VA DONG LUC HOC
... sáng Ðơn vị thiên văn Light year Ae 9, 4 61 x 10 15 1, 49 x 10 Bảng 1. 3 Ý nghĩa số độ dài Ðộ dài (m) 10 -17 10 -15 10 -10 10 -8 10 -6 10 10 11 10 16 10 22 10 26 Ý nghĩa Trình bày giới hạn thí nghiệm ... cm 10 12 Teramet Tm 10 -3 Millimet mm 10 9 Gigamet Gm 10 -6 Micromet m 10 6 Megamet Mm 10 -9 Nanomet m 10 3 Kilomet km 10 -12 Picomet pm 10 2 Hectamet hm 10 -15 Femtomet fm 10 1 Decamet dam 10 -18 ... khối lƣợng đá quí) Qui theo kg 14 ,59 0,454 10 10 1, 66057 x 10 -27 x 10 -4 Bảng 1. 5 Ý nghĩa số khối lƣợng Khối lƣợng (Kg) 10 -30 10 - 21 10 -15 10 25 10 30 10 41 10 52 Ý nghĩa Khối lƣợng electron...
 • 237
 • 229
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (CHƯƠNG I - ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (CHƯƠNG I - ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN)
... quay v i tốc độ góc ω Có độ lớn xác đònh công thức sau đây? I1 + I A ω= I1 1 + I2 ω2 B ω = I1 1 + I2 ω2 I1 + I C ω = I1 ω2 + I 1 I1 + I D ω= I1 1 I 2ω2 I1 + I 22 Momen lực tác dụng lên vật rắn ... D ω = I2 I1 I1 + I I1 + I 24 Một đĩa phẳng quay quanh trục cố định qua tâm vng góc v i mặt phẳng đĩa v i tốc độ góc khơng đ i Một i m nằm mép đĩa A khơng có gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến ... động ngư i sau quay ngược l i 18 Một bánh đà có mômen quán tính 2,5 kg.m2 quay v i tốc độ góc 8000rad/s Động quay bánh đà A 9 ,1 108 J B 11 125 J D 8 .10 7 J C 9,9 10 7 J 19 Tác dụng Mômen lực M =...
 • 2
 • 1,433
 • 82

CHƯƠNG 1 ĐỘNG học CHẤT điểm HAY KHÓ

CHƯƠNG 1 ĐỘNG học CHẤT điểm HAY và KHÓ
... Ngọc San : ĐT 016 962 219 84 Trên đường dẫn tới thành công, dấu chân kẻ lười biếng 14 ĐS: a)   7,27 .10 5 rad / s ; b)   1, 454 .10 4 rad / s ; c)   2,7 .10 6 rad / s ; d)   1, 19 .10 3 rad / s ... gốc thời gian lúc A x1 = 52t (km); x2 = 10 0 + 48t (km) B x1 = 52t (km); x2 = 10 0 – 48t (km) C x1 = - 52t (km); x2 = 10 0 – 48t (km) D x1 = 52t (km); x2 = -10 0 – 48t (km) Bài 21: Lúc 30phút hai xe ... Bài 14 Một ô tô có bán kính vành bánh xe 25cm, tốc độ dài điểm vành bánh xe 10 m/s Gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe là: ĐS: 400(m/s2) Bài 15 Một ô tô có bánh xe với bán kính 30cm; chuyển động...
 • 20
 • 1,554
 • 2

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP VỀ TỔNG HỢP LỰC PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM pdf

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP VỀ TỔNG HỢP LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM pdf
... Bài (9.1/tr30/SBT) Một chất điểm Một chất điểm đứng yên tác đứng yên tác dụng ba lực 4N, dụng ba lực, bỏ lực 5N 6N Nếu bỏ lực 6N hợp lực 6(N) hợp lực lực lại hai lực lại bao nhiêu? ... phải 6(N) Bài (9.2/tr30/SBT) Một chất điểm 102  62  82  2.6.8.cos( ) đứng yên tác dụng ba lực 6N,  cos( )      (rad )  900 8N 10N Hỏi góc hai lực 6N 8N bao nhiêu?    Bài (9.5/tr30/SBT) ... bao nhiêu?    Bài (9.5/tr30/SBT) Một vật có khối Hợp lực P  hai lực F1 F2  lượng 5kg treo ba dây Lấy cân với trọng lực P vật g=9,8m/s2 Tìm lực kéo dây AC Từ hình vẽ ta có: BC P’=P=mg=49(N)...
 • 3
 • 1,352
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lí đại cương chương 1 động học chất điểmbai tap chuong 2 dong luc hoc chat diembai tap chuong 1 dong hoc chat diemtổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương ii động lực học chất điểm vật lí 10 nâng caogiáo an on tap chuong 2 dong luc hoc chat diẻmgiải bài tập chương 2 động lực học chất điểmbài soạn bài tập chương nhiệt động lực hocbài tập chương nhiệt động lực họcbai tap chuong 2 dong luc hoc chat diem he cao dangphần 1 động lực học langevingiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdfgiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 2 động lực học chất điểm pdfnhung noi dung chinh cua chuong 1 sinh vat và moi truong sinh hoc 9noi dung chinh trong chuong 1 sinh vat va moi truong sinh hoc 9ôn tập chương 1 liên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hai111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017