TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 08 năm 2016

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tháng 04 năm 2015

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 04 năm 2015
... nới sinh sống - Sống làm việc theo phẩm chất đạo đức nhà giáo - Tiếp tục nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, công tác chuyên môn 2.3 Tồn khắc phục: - Cần chủ động hoạt động tập thể, thể quan tâm ... công việc cần làm, có ý thức đắn việc làm, trách nhiệm cương vị, vị trí công tác đảm nhiệm - Về công tác chuyên môn: Tôi phân công giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10C1,2,3 Trong trình làm việc không vi ... trung thực, trách nhiệm thực chức trách, nhiệm vụ giao: 3.1 Những việc làm được: - Luôn chấp hành không ngừng cố gắng công tác nhiệm vụ nhà trường, ban giám hiệu giao phó - Luôn xác định công việc...
 • 3
 • 1,207
 • 2

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... đồng chí, đồng nghiệp: - Luôn có mối quan hệ hoà nhã, mực Giữ gìn khối đại đoàn kết nội quan nơi cư trú II ĐÁNH GIÁ CHUNG Kết đạt được: Qua thời gian thực việc tu dưỡng rèn luyện, nêu gương học tập ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thân đạt kết sau: * Công tác chuyên môn: - Hoàn thành yêu cầu công tác chuyên môn nhà trường ban giám hiệu đề Những việc cần tiếp tục: - Tinh thần học tập ... môn - Thực tốt nội quy, quy chế làm việc, thực báo cáo với cấp xác, kịp thời Những tồn cần khắc phục: - Cần mạnh dạn công tác tự phê bình phê bình Mậu Duệ, ngày 28 tháng 04 năm 2015 NGƯỜI TỰ ĐÁNH...
 • 2
 • 1,323
 • 3

BAI THU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HOC TAP VA LAM THEO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

BAI THU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HOC TAP VA LAM THEO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH
... Đảng chân cách mạng Văn minh khái niệm động Về đại thể, người ta cho loài người trải qua ba giai đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp văn minh hậu công nghiệp Trong ... đẹp, nhân đạo ho n bị tiến tới văn minh – văn minh cộng sản chủ nghĩa II NHẬN THỨC VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Qua năm thực vận ... chi n đấu Kế ho ch thực phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trở thành phong trào thi đua cụ thể nhân dân đồng tình hưởng ứng làm theo -Cuộc vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ...
 • 10
 • 2,174
 • 10

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... triệt tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào ... cực vận dụng sáng tạo giải công việc, nêu gương phẩm chất, đạo đức giữ vững lập trường người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Qua đợt thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, ... Chí Minh qua chuyên đề a Kết đạt Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiên cứu, tìm tòi học tập tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta cho thật sạch, vững mạnh Luôn gương mẫu rèn...
 • 5
 • 1,519
 • 9

CHƯƠNG TRÌNH Hành động của Chi bộ thực hiện chuyên đề: tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” pot

CHƯƠNG TRÌNH Hành động của Chi bộ thực hiện chuyên đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” pot
... xây dựng chương trình hành động thực cho cán bộ, đảng viên chi đồn thể để thực chun đề tưởng gương đdạo đức Hồ Chí Minh xây dựng đảng ta thật vững mạnh đạo đức, văn minh , từ cán bộ, đảng ... nghiệp vụ Trên Chương trình hành động tập thể Chi Văn phòng HĐND&UBND huyện Chun đề: tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh đạo đức, văn minh Nơi nhận: ... đảng viên chi bộ, cán đảng viên, chi phải sức phấn đấu, học tập làm theo gương đạo đức Bác Trong đó, nâng cao nhận thức tường Hồ Chí Minh cơng tác xây dựng đảng ta vững mạnh đạo đức, văn...
 • 5
 • 1,001
 • 2

tiểu luận tốt nghiệp chính trị hành chính thực trạng giả pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

tiểu luận tốt nghiệp chính trị hành chính thực trạng và giả pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... đề lý luận chung vận động học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Mục đích - Yêu cầu - Mục đích: vận động học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Là để tiếp tục phát ... việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị khóa XI - Yêu cầu: vận động học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Việc tiếp tục tổ ... học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh yêu cầu: Việc tiếp tục tổ chức học tập tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh "bao gồm việc học tập làm theo tác phong, phong cách trang Tiểu luận tốt nghiệp...
 • 27
 • 643
 • 1

Phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ học tập làm theo tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh

Phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh
... luận chung vận động học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Mục đích - Yêu cầu - Mục đích: vận động học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Là để tiếp tục phát triển ... Những vấn đề lý luận chung vận động học tập làm theo tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh CHƯƠNG 2: Tình hình thực vận động học tập làm theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tại đảng xã Tân Hợp thời ... sau: Tình hình thực vận động học tập làm theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tiếp tục quán triệt đầy đủ văn hướng dẫn cấp thực vận động học tập làm theo tương đạo đức Hồ Chí Minh Chỉ thị số...
 • 30
 • 117
 • 1

skkn sáng kiến tích hợp “học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong môn giáo dục công dân đã được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực tại trường THCS ninh bình bạc liêu từ năm học 2014 2015

skkn   sáng kiến tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong môn giáo dục công dân đã được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực tại trường THCS ninh bình  bạc liêu từ năm học 2014  2015
... Sáng kiến Tích hợp Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” môn Giáo dục công dân áp dụng mang lại hiệu thiết thực trường THCS Ninh Bình - Bạc Liêu từ năm học 2014 - 2015 HIỆU TRƯỞNG 11 PHỤ ... bậc học THCS truyền tải nội dung tích hợp Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chương trình Bộ Giáo dục Không áp dụng môn Giáo dục công dân mà tất môn có nội dung tích hợp gương đạo ... việc giảng dạy tích hợp Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phần mở đầu cho Đĩa tư liệu giảng dạy nội dung tích hợp Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” có sử dụng số đoạn phim...
 • 13
 • 299
 • 0

Nội dung học tập làm theo tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay
... vị trí vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại (Theo Tài liệu học tập vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ) ... mạng Người gương mẫu mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" Học tập làm theo gương Người, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô giai đoạn là: - Tích cực lao động, học tập, công tác ... đức tốt đẹp ông cha, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh biện pháp quan trọng để khắc phục suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên nhân dân, làm lành mạnh đạo đức xã hội, góp phần giữ...
 • 5
 • 8,097
 • 90

Câu 3: Hãy trình bày nội dung học tập làm theo tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ?

Câu 3: Hãy trình bày nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ?
... mạng Người gương mẫu mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" Học tập làm theo gương Người, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô giai đoạn là: - Tích cực lao động, học tập, công tác ... đức tốt đẹp ông cha, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh biện pháp quan trọng để khắc phục suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên nhân dân, làm lành mạnh đạo đức xã hội, góp phần giữ ... đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại Câu 4: Hãy nêu giải pháp chủ yếu để nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh...
 • 7
 • 32,110
 • 394

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIẸN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIẸN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
... v lm theo tm gng o c H Chớ Minh" cho on viờn, niờn hc sinh T chc thi k chuyn v Bỏc H vi ch : Bỏc H vi hc sinh, Bỏc H vi s nhip giỏo dc - Cụng on t chc cỏc cuc hi tho vi ch : " Hc v lm theo tm ... c quan tham gia ( c quan ch cú mt ng khụng tham gia vỡ ang ngh ch ) Vic "lm theo" tm gng o c H Chớ Minh Ch tch H Chớ Minh l tm gng o c sỏng ngi, hi t nhng tinh hoa phm cht cao p ca dõn tc Vit ... lng giỏo dc Vic Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh iu ct yu phi hc l s dng t tng, quan im o c, phng chõm, l sng ca Bỏc vo thc tin sinh ng ca chỳng ta T tng ca o c H Chớ Minh l Cn, kim, liờm chớnh,...
 • 9
 • 6,310
 • 56

Xem thêm