BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 08 năm 2016

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tháng 04 năm 2015

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 04 năm 2015
... nới sinh sống - Sống làm việc theo phẩm chất đạo đức nhà giáo - Tiếp tục nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, công tác chuyên môn 2.3 Tồn khắc phục: - Cần chủ động hoạt động tập thể, thể quan tâm ... công việc cần làm, có ý thức đắn việc làm, trách nhiệm cương vị, vị trí công tác đảm nhiệm - Về công tác chuyên môn: Tôi phân công giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10C1,2,3 Trong trình làm việc không vi ... trung thực, trách nhiệm thực chức trách, nhiệm vụ giao: 3.1 Những việc làm được: - Luôn chấp hành không ngừng cố gắng công tác nhiệm vụ nhà trường, ban giám hiệu giao phó - Luôn xác định công việc...
 • 3
 • 1,449
 • 4

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... đồng chí, đồng nghiệp: - Luôn có mối quan hệ hoà nhã, mực Giữ gìn khối đại đoàn kết nội quan nơi cư trú II ĐÁNH GIÁ CHUNG Kết đạt được: Qua thời gian thực việc tu dưỡng rèn luyện, nêu gương học tập ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thân đạt kết sau: * Công tác chuyên môn: - Hoàn thành yêu cầu công tác chuyên môn nhà trường ban giám hiệu đề Những việc cần tiếp tục: - Tinh thần học tập ... môn - Thực tốt nội quy, quy chế làm việc, thực báo cáo với cấp xác, kịp thời Những tồn cần khắc phục: - Cần mạnh dạn công tác tự phê bình phê bình Mậu Duệ, ngày 28 tháng 04 năm 2015 NGƯỜI TỰ ĐÁNH...
 • 2
 • 1,600
 • 8

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIẸN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIẸN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
... v lm theo tm gng o c H Chớ Minh" cho on viờn, niờn hc sinh T chc thi k chuyn v Bỏc H vi ch : Bỏc H vi hc sinh, Bỏc H vi s nhip giỏo dc - Cụng on t chc cỏc cuc hi tho vi ch : " Hc v lm theo tm ... c quan tham gia ( c quan ch cú mt ng khụng tham gia vỡ ang ngh ch ) Vic "lm theo" tm gng o c H Chớ Minh Ch tch H Chớ Minh l tm gng o c sỏng ngi, hi t nhng tinh hoa phm cht cao p ca dõn tc Vit ... lng giỏo dc Vic Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh iu ct yu phi hc l s dng t tng, quan im o c, phng chõm, l sng ca Bỏc vo thc tin sinh ng ca chỳng ta T tng ca o c H Chớ Minh l Cn, kim, liờm chớnh,...
 • 9
 • 6,412
 • 56

BAI THU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HOC TAP VA LAM THEO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

BAI THU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HOC TAP VA LAM THEO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH
... Đảng chân cách mạng Văn minh khái niệm động Về đại thể, người ta cho loài người trải qua ba giai đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp văn minh hậu công nghiệp Trong ... đẹp, nhân đạo ho n bị tiến tới văn minh – văn minh cộng sản chủ nghĩa II NHẬN THỨC VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Qua năm thực vận ... chi n đấu Kế ho ch thực phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trở thành phong trào thi đua cụ thể nhân dân đồng tình hưởng ứng làm theo -Cuộc vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ...
 • 10
 • 2,250
 • 10

Báo cáo tham luận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Báo cáo tham luận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, tích cực tham gia hoạt động chuyên môn, đặc biệt công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh có khiếu Chính năm học qua đơn vị nhận phần ... tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, không để xảy tình trạng học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khen thưởng Các tổ chuyên môn tập trung đạo đổi phương pháp dạy học; dạy học sở ... mức độ vào năm 2017 theo nghị chi đề Với tiêu chuyên môn nghị quyết, cần quan tâm là: - Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học đạt tỉ lệ: 99% - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: Đạt...
 • 3
 • 908
 • 4

BAITHU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

BAITHU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH
... Đảng chân cách mạng Văn minh khái niệm động Về đại thể, người ta cho loài người trải qua ba giai đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp văn minh hậu công nghiệp Trong ... đẹp, nhân đạo ho n bị tiến tới văn minh – văn minh cộng sản chủ nghĩa II NHẬN THỨC VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Qua năm thực vận ... tẩy bệnh quan liêu Chống tham ô lãng phí, quan liêu cách mạng, dân chủ phải dựa vào lực lượng quần chúng thành công Chống tham ô lãng phí, quan liêu giúp ho n thành đầy đủ kế ho ch Cho nên phải...
 • 10
 • 3,817
 • 11

báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vân động học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
... lớp học tập, quán triệt, thống Kế hoạch thực vận động - Hàng năm nhà trờng có xây dựng chi tiết kế hoạch thực vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh có sơ kết đánh giá Sau phát động ... truyện gơng đạo đức Hồ Chí Minh nhà trờng cử cán , giáo viên tham gia đạt kết cao Kết xây dựng chuẩn mực : - Trong năm qua, Chi triển khai thực vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh ... vận động kể mẩu chuyện gơng đạo đức Bác ; Vận động cán bộ, Đảng viên học sinh treo ảnh Bác nơi làm việc, lớp học nơi trang trọng gia đình - Nhà trờng tiến hành làm bảng tuyên truyền vận động Học...
 • 5
 • 3,377
 • 22

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... RA QUA NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG: Từ nhận thức kết làm theo năm thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban đạo vận động tự rút học kinh nghiệm công tác đạo thực vận động sau: ... việc Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm 2010 năm gần đến với ngày kết thúc vận động năm Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Về nhà trường, Chi bộ, đoàn thể thực nội dung vận động ... ích tập thể, ảnh hưởng đến qua trình thực vận động VI-NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TỚI: Nhằm thực tốt vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí...
 • 10
 • 12,353
 • 121

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh thân, quan, đơn vị, Đảng, Nhà nước toàn xã hội Qua năm thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hệ thống trị toàn xã hội làm cho toàn ... Đảng, tài liệu học tập cán để tu dưỡng tư tưởng, đạo đức tác phong làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10 1 947 , ký tên XYZ ... việc làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cách mạng; tinh thần trung với nước, hiếu với dân; thực lời dạy: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; việc thực nguyên tắc đạo...
 • 7
 • 2,145
 • 11

BAITHU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH 2

BAITHU HOACH QUA 4 NAM THUC HIEN HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH 2
... Học lúc nơi) 2. 2/Nhận thức theo chuyên đề học tập làm theo từ 20 07 đến 2. 2.1 Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân: - Hồ Chí Minh khẳng ... quyền lực 2. 2.3 Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: 2. 2.3.1 Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh tiết kiệm thực hành tiết kiệm: Hồ Chí Minh nhận ... Tiết kiệm tiền của Nhà nước, nhân dân 2. 2.3 .2 Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh chống tham ô, lãng phí, quan liêu: - Với tham ô: Theo cách nói Hồ Chí Minh trộm cướp, hành động xấu xa nhất,...
 • 10
 • 1,828
 • 5

BÀI THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

BÀI THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
... thân tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh qua chuyên đề học tập Đảng năm qua Nội dung gương đạo đức Hồ Chí Minh mà thân phải thường xuyên học tập noi theo là: Thực chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung ... tốt Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt việc chuyển từ “học tập sang làm theo IV Những đề xuất, kiến nghị: Không Người viết Nguyễn Văn Thông Thu hoạch năm ... xúc nảy Thu hoạch năm học tập làm theo /nvt sinh, khả đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh đạo đức, văn minh II Kiểm điểm việc thực làm theo tư...
 • 7
 • 1,757
 • 4

Báo cáo 3 năm rưỡi 9 tháng đầu năm Thực hiện làm theo tấm gương Đạo đực Hồ Chí Minh (cực hay)

Báo cáo 3 năm rưỡi 9 tháng đầu năm Thực hiện và làm theo tấm gương Đạo đực Hồ Chí Minh (cực hay)
... dung trước Chi BCT yêu cầu đồng chí lãnh đạo cấp, ngành quán triệt thực tốt đạo Để chuẩn bị tổng kết năm thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 2/7/2010 thường trực ... Tất đồng chí cán lãnh đạo, lãnh đạo chủ chốt cấp, ngành từ TW đến địa phương phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Việc nêu gương sáng ... nêu gương sáng cán lãnh đạo chủ chốt cấp, ngành học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân tố quan trọng hàng đầu để thực vận động đạt kết tốt Việc nêu gương cán lãnh đạo phải toàn diện mặt:...
 • 8
 • 708
 • 3

Qua 4 năm thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... nguyên nhân qua việc đăng ký làm theo gương đạo đứ Hồ Chí Minh: - Hạn chế: Qua nghiên cứu học tập chuyên đề tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt qua thu hoạch đăng ký làm theo gương Bác, ... sống làm theo gương đạo đức Người việc làm quan trọng Bởi tư tưởng đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh tảng tinh thần xã hội, động lực vượt qua khó khăn thách thức Do đó, học tập làm theo gương đao đức ... Học tập làm theo gương ạo đức Hồ Chí Minh bổ sung thêm cho kiến thức nhuần nhuyễn Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại Hơn lúc hết, Bản thân phải không ngừng nâng cao việc học tập làm theo gương đạo...
 • 6
 • 320
 • 0

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... triệt tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào ... cực vận dụng sáng tạo giải công việc, nêu gương phẩm chất, đạo đức giữ vững lập trường người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Qua đợt thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, ... Chí Minh qua chuyên đề a Kết đạt Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiên cứu, tìm tòi học tập tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta cho thật sạch, vững mạnh Luôn gương mẫu rèn...
 • 5
 • 1,561
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng báo cáo kết quả kinh doanh tại việt namdiện trang báo cáobáo cáo thực trạng kế toántrạng thái hiện sinh báo cáo khoa họcthực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh trường đại học kinh tế quốc dân chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngân hàng báo cáo thực tập tốt nghiệpmẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcmẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sungmẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trườngmẫu báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sảnmẫu báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghềthực trạng công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đòan kinh tế vnbiểu mẫu báo cáo thực trạng csvcquyết định phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trườngquy định về báo cáo hiện trạng môi trườngbáo cáo thực trạng công tác thống kêĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học