thực trạng về kiểm soát nội bộ

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam
... II: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 32 iii THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.1 Thực trạng tích hợp quản trò rủi ro kiểm ... thống quản trò rủi ro doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội vấn đề quản trò rủi ro doanh nghiệp giới Việt nam - Chương 3: Đònh hướng xây dựng kiểm soát nội doanh nghiệp Việt nam dựa quản ... xli THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Báo cáo COSO năm 1992 không đưa hệ thống...
 • 117
 • 1,762
 • 11

thực trạng về kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng việt nam

thực trạng về kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng việt nam
... khâu kiểm soát thực Kiểm toán nội Tại tổng công ty xi măng chưa thành lập phận kiểm toán nội làm ảnh hưởng đáng kể tới hệ thống kiểm soát nội tổng công ty Kiểm toán nội nhân tố môI trường kiểm soát, ... lập tổng công ty xi măng Việt Nam theo định 91/TTg phủ ngày 07/03/1994 Tổng công ty xi măng Việt Nam có ban cán đảng, có HĐQT phủ xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt Kết thúc năm 1995, tổng công ty xi ... cán bộ, công nhân phạm vi tổng công ty Hướng dãn phân cấp quản lý cán từ tổng công ty đến công ty Theo dõi công tác chế độ trả lương, bảo hiểm, chế độ hưu trí công tác nhân khác Thực hiên công...
 • 11
 • 272
 • 1

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và sự cần thiết phải tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam.

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và sự cần thiết phải tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam.
... Công ty Muối Tổng Công ty 90, Tổng Công ty Muối có 15 đơn vị thành viên, việc tổ chức kế toán Tổng Công ty mà có đặc điểm riêng biệt, phù hợp với mô hình tổ chức quản lý Tổng Công ty a) Tổ chức ... So với Tổng Công ty khác nớc Tổng Công ty Muối Tổng Công ty có quy mô trung bình nhng so với tiêu chí quy mô Tổng Công ty Muối có quy mô lớn cần thiết phải thiết lập hệ thống kiểm toán nội Với ... phận kiểm toán nội Bộ phận kiểm toán nội góp phần hớng dẫn nghiệp vụ, củng cố nếp hoạt động tài kế toán hoạt động chung Tổng Công ty Theo chức kiểm toán nội bộ, phận đợc thành lập Tổng Công ty...
 • 20
 • 385
 • 0

THỰC TRẠNG về KIỂM SOÁT nội bộ vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn đầu tư và xây DỰNG

THỰC TRẠNG về KIỂM SOÁT nội bộ vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn đầu tư và xây DỰNG
... PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG I NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG Qua phần II, ta sơ lược hoạt động kiểm soát vốn tiền Công ty cổ phần ... QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG I Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng Quá trình hình thành Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng thành ... trưởng Bộ xây dựng việc chuyển doanh nghiệp Công ty vấn đầu xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung thành Công ty cổ phàn vấn đầu xây dựng Tổng số vốn điều lệ Công ty là:...
 • 81
 • 1,093
 • 13

thực trạng về kiểm soát nội bộ

thực trạng về kiểm soát nội bộ
... 2.3.3.2 Kiểm soát xử lý thông tin 49 2.1.1 Thực trạng tổ chức thực 32 2.3.3.3 Kiểm tra độc lập phân tích, soát xét lại 50 2.1.2 Các kinh nghiệm 33 2.1 Thực trạng tích hợp quản trò rủi ro kiểm soát nội ... kiểm soát nội đơn vò cấu thành năm phận Đó là: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, giám sát Bảng 1.1 Các yếu tố hệ thống kiểm soát nội ƒ Kiểm soát ... động kiểm soát có liên quan như: chiến lược, hoạt động, báo cáo tuân thủ Theo nội dung thực hoạt động kiểm soát thực đơn vò bao gồm: kiểm soát cấp cao, kiểm soát hoạt động chức năng, kiểm soát trình...
 • 59
 • 191
 • 0

Giới thiệu về Kiểm soát Nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục

Giới thiệu về Kiểm soát Nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục
... vụ - Hoạt động kiểm soát (Monitoring): trình đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, trợ giúp xem xét hệ thống kiểm soát có vận hành cách trơn chu, hiệu Mô hình Hệ thống kiểm soát nội theo ... theo COSO: dụ minh họa thủ tục kiểm soát: Phần - Kiểm soát Bán hàng Giao hàng Bán hàng, giao hàng khâu quan trọng doanh nghiệp Theo báo cáo Mekongcapital, xem xét số rủi ro xảy thủ tục nhằm ... Ban Kiểm soát Mặc dù vai trò quyền hạn Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng mức đó, có khả Ban Kiểm soát đóng vai trò kiểm toán nội miêu tả Các cấu phần Hệ thống kiểm soát nội theo...
 • 10
 • 4,425
 • 55

Giới thiệu về Kiểm soát Nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục kiểm soátx

Giới thiệu về Kiểm soát Nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục kiểm soátx
... thống kiểm soát nội theo COSO - Môi trường Kiểm soát (Control Environment): Tạo tảng cho cấu phần khác Hệ thống kiểm soát nội thông qua việc thiết lập sách kiểm soát công ty - Đánh rủi ro kiểm soát ... vụ - Hoạt động kiểm soát (Monitoring): trình đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, trợ giúp xem xét hệ thống kiểm soát có vận hành cách trơn chu, hiệu Mô hình Hệ thống kiểm soát nội theo ... Mekongcapital dụ minh họa thủ tục kiểm soát: Phần - Kiểm soát Bán hàng Giao hàng Bán hàng, giao hàng khâu quan trọng doanh nghiệp Theo báo cáo Mekongcapital, xem xét số rủi ro xảy thủ tục nhằm...
 • 7
 • 4,636
 • 49

Thực trạng về kiểm soát rủi ro trong cho vay Bất động sản của cácNHTM

Thực trạng về kiểm soát rủi ro trong cho vay Bất động sản của cácNHTM
... chung rủi ro, tủi ro tín dụng rủi ro cho vay bất động sản Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản NHTM đòa bàn TP HCM Chương 3: Một số giải pháp kiểm soát rủi ro cho vay bất động ... 1.4 KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN 1.4.1 NỘI DUNG Kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản kiểm soát chất lượng tín dụng tất khoản vay đầu tư vào bất động sản Như vậy, để kiểm soát rủi ... bất động sản, cho vay đầu tư xây dựng dự án nhà ở, xây dựng văn phòng cho thuê… 1.3.2.2 NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN Là phận rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay bất động sản...
 • 77
 • 251
 • 1

Nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại NH TMCP Tiên Phong

Nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại NH TMCP Tiên Phong
... chất lượng hoạt động kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH TMCP Tiên Phong 1.4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn phạm vi NH TMCP Tiên Phong, nghiên cứu kiểm soát nội hoạt động tín dụng tập trung ... thiện kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH TMCP Tiên Phong; CHƯƠNG II LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Kiể m soát nô ̣i bô ̣ với hoạt động ... trường kiểm soát, Hệ thống thông tin kế toán, thủ tục kiểm soát từ làm phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội với hoạt động tín dụng Tuy nhiên với đề tài Nghiên cứu kiểm soát nội hoạt động tín...
 • 41
 • 372
 • 4

Nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại NH TMCP Tiên Phong

Nghiên cứu về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại NH TMCP Tiên Phong
... kiểm soát nội với hoạt động tín dụng Tuy nhiên với đề tài Nghiên cứu kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong em muốn nghiên cứu kiểm soát nội hoạt động cụ thể hoạt động tín ... lượng hoạt động kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH TMCP Tiên Phong 1.4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giới hạn phạm vi NH TMCP Tiên Phong, nghiên cứu kiểm soát nội với hoạt động tín dụng ... Đề tài nghiên cứu • Chương 2: Lý luận chung Hệ thống kiểm soát nội kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH TMCP • Chương 3: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội hoạt động tín dụng NH TMCP Tiên Phong...
 • 42
 • 233
 • 0

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục kiểm soát

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tục kiểm soát
... vụ - Hoạt động kiểm soát (Monitoring): trình đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, trợ giúp xem xét hệ thống kiểm soát có vận hành cách trơn chu, hiệu Mô hình Hệ thống kiểm soát nội theo ... theo COSO: dụ minh họa thủ tục kiểm soát: Phần - Kiểm soát Bán hàng Giao hàng Bán hàng, giao hàng khâu quan trọng doanh nghiệp Theo báo cáo Mekongcapital, xem xét số rủi ro xảy thủ tục nhằm ... Ban Kiểm soát Mặc dù vai trò quyền hạn Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp không rõ ràng mức đó, có khả Ban Kiểm soát đóng vai trò kiểm toán nội miêu tả Các cấu phần Hệ thống kiểm soát nội theo...
 • 10
 • 3,081
 • 27

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ
... Ban Kiểm soát đóng vai trò kiểm toán nội miêu tả Các cấu phần Hệ thống kiểm soát nội theo COSO - Môi trường Kiểm soát (Control Environment): Tạo tảng cho cấu phần khác Hệ thống kiểm soát nội ... Hoạt động kiểm soát (Monitoring): trình đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, trợ giúp xem xét hệ thống kiểm soát có vận hành cách trơn chu, hiệu Mô hình Hệ thống kiểm soát nội theo COSO: ... qua việc thiết lập sách kiểm soát công ty - Đánh rủi ro kiểm soát (Risk Assessment): Nhận biết phân tích rủi ro liên quan đến mục tiêu kinh doanh công ty - Hoạt động kiểm soát (Control Activities):...
 • 10
 • 419
 • 2

Tài liệu Giới thiệu về kiểm soát nội bộ ! ppt

Tài liệu Giới thiệu về kiểm soát nội bộ ! ppt
... nâng cao hiệu biện pháp kiểm soát nội Vai trò kiểm toán nội Một số công ty chọn có kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội tuân thủ Kiểm toán nội không thành viên cua ... kế toán biện pháp kiểm soát nội áp dụng cho phòng kế toán Cụ thể, kiểm toán nội thường có trách nhiệm kiểm tra: • việc tuân thủ quy trình sách, vốn phần hệ thống kiểm soát nội công ty; • việc ... thống kiểm soát nội bộ; • Trách nhiệm kiểm tra giám sát phân tách rõ ràng; • Định kỳ tiến hành biện pháp kiểm tra độc lập; • Mọi giao dịch quan trọng phải ghi lại dạng văn bản; • Định kỳ phải kiểm...
 • 3
 • 444
 • 1

lý luận chung về kiểm soát nội bộ

lý luận chung về kiểm soát nội bộ
... hành, kiểm soát chia thành kiểm soát chung kiểm soát ứng dụng Kiểm soát chung Là thủ tục, sách chung tạo môi trường chung cho hoạt động kế toán Kiểm soát chung có ảnh hưởng quan trọng tới kiểm soát ... kiểm soát ứng dụng Nếu kiểm soát chung tốt hạn chế yếu kiểm soát ứng dụng Ngược lại, kiểm soát chung phải bổ sung hệ thống kiểm soát ứng dụng tốt Kiểm soát chung bao gồm kiểm soát hoạt động kế toán ... Theo mục tiêu, kiểm soát phân thành kiểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát kiểm soát sửa chữa - Kiểm soát ngăn ngừa; hệ thống kiểm soát thiết lập để ngăn ngừa sai sót gian lận 15 - Kiểm soát phát hiện:...
 • 89
 • 367
 • 1

Tổng quan về kiểm soát nội bộ pptx

Tổng quan về kiểm soát nội bộ pptx
... từ kiểm sốt nội thay kiểm sốt nội kế tốn • AICPA khơng sử dụng từ kiểm sốt kế tốn kiểm sốt quản lý • SAS 55, 4.1988 "Xem xét kiểm sốt nội kiểm tốn báo cáo tài chính" đưa ba yếu tố kiểm sốt nội ... chiến lược Kiểm sốt quản lý Kiểm sốt hoạt động Hoạt động 44 22 TRÁCH NHIỆM VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ  Hội đồng quản trị  Ủy ban kiểm tốn (Ban kiểm sốt)  Người quản lý  Kiểm tốn viên nội  Nhân viên ... giá kiểm sốt nội - Kiểm sốt nội quản lý liên quan gián tiếp đến thơng tin tài chính>> Kiểm tốn viên khơng bị buộc phải đánh giá chúng - >> u cầu cơng ty kiểm tốn giới hạn nghiên cứu kiểm sốt nội...
 • 127
 • 1,032
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về kiểm soát nội bộtài liệu về kiểm soát nội bộkinh nghiem tren the gioi ve kiem soat noi bothu tuc kiem toan ve kiem soat noi bokhái niệm về kiểm soát nội bộđịnh nghĩa về kiểm soát nội bộquy định về kiểm soát nội bộ ngân hànggiới thiệu về kiểm soát nội bộ và một số ví dụ minh hoạ về thủ tụcquy chế về kiểm soát nội bộlý luận chung về kiểm soát nội bộnghiên cứu về kiểm soát nội bộ quản trị trong kiểm toán hoạt độngnghiên cứu về kiểm soát nội bộ quản trị trong kiểm toán hoạt động tiếpnhận xét về kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại techcombank võ văn ngâncơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình tiền trong doanh nghiệpcơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt độngLịch sử hình thành và phát triển của BHXH trước 2017Tiểu sử thánh vinh sơn Phạm Hiếu LiêmVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hạiKho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Muc luc CSCNMTKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) baoquan3 Variable Types, LevelsTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ďTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ďMau don dang ki lam KLTNCroatia AD_CroatiaAD China - Act_Supp1AD Argentina - Supp4AD Argentina - Supp1AD Turkey - Implement NMETurkey AD Turkey - Supp1Thailand AD_Thailand___ActPeru AD_Peru___Act