bài giảng học phần giáo dục hòa nhập Chương 3: THÚC ĐẨY VÀ HỔ TRỢ GD HÒA NHẬP Ở TRƯỜNG MẦM NON

bài giảng học phần giáo dục hòa nhập Chương 3: THÚC ĐẨY HỔ TRỢ GD HÒA NHẬP TRƯỜNG MẦM NON

bài giảng học phần giáo dục hòa nhập Chương 3: THÚC ĐẨY VÀ HỔ TRỢ GD HÒA NHẬP Ở TRƯỜNG MẦM NON
... môi trường học tập hòa nhập thân thiện * Vai trò * Bản chất * Mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục thân thiện 1.Tạo môi trường học tập hòa nhập thân thiện Môi trường giáo dục trường mầm non ... triển giáo dục hòa nhập * Hệ thống quản lý hành nhà nước Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập * Cơ cấu tổ chức * Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập gì? Là đơn vị HĐ với MĐ hổ trợ, ... cực vào hoạt động học tập trẻ lớp học * Bản chất: Tạo môi trường giáo dục hòa nhập thân thiện nhằm kích thích việc học tập tham gia tích cực vào hoạt động học tập trẻ lớp học 1 Tạo môi trường học...
 • 61
 • 465
 • 0

VAI TRÒ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE TRẺ TRƯỜNG MẦM NON

VAI TRÒ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
... hội Sức khỏe trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh, vệ sinh môi trường, VSATTP Sức khỏe liên quan mật thiết với phát triển trẻ Chương trình giáo dục Mầm non thể mục tiêu giáo ... sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ trường theo kế hoạch * Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: - Ngoài biện pháp qui định chương trình, đăng ký hợp đồng cam kết mua thực phẩm có địa rõ ràng - Thực ... ăn tươi, ngon đảm bảo vệ sinh cho trẻ - Chế biến qui trình, thực thực đơn trường phải đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ, - Bảo quản thức ăn nước uống cho trẻ an toàn - Thực lưu mẫu thức ăn 24...
 • 13
 • 477
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
... chung : (Xem 72, 73, Lut GD) - Nhim v v quyn hn ca ngi GV THCS : (iu 31, 32, iu l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục ... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh; ... trởng cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh, đoàn...
 • 23
 • 595
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG (Hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên THCS)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG (Hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên THCS)
... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh; ... chung : (Xem 72, 73, Lut GD) - Nhim v v quyn hn ca ngi GV THCS : (iu 31, 32, iu l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục ... Thin e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dạy học giáo dục học sinh g) Thực nhiệm...
 • 23
 • 210
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
... quan hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học, đề nghị khen thởng kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh đợc lên ... l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chơng trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm ... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh;...
 • 23
 • 270
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 3: Bố trí sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 3: Bố trí sản xuất
... Robot công nghiệp Các kiểu bố trí cổ điển  Bố trí theo dây chuyền  Bố trí theo công nghệ  Bố trí vị trí cố định Các kiểu bố trí kết hợp  Bố trí kết hợp chế tạo  Bố trí khu vực chế tạo buồng ... tạo linh hoạt Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng    Các nhân tố ảnh hưởng Dịch vụ bổ trợ Các phương pháp phân tích – Bố trí theo sản phẩm – Bố trí theo công nghệ – Bố trí theo tiêu chuẩn chi phí ... mẫu) làm điểm xuất phát cho việc tìm kiếm Điểm mẫu x* = ∑lixi/li y* = ∑liyi/li II BỐ TRÍ NỘI BỘ NHÀ XƯỞNG Mục đích nhân tố ảnh hưởng Vận chuyển nội Các kiểu bố trí cổ điển Các kiểu bố trí kết hợp...
 • 12
 • 67
 • 0

Bài giảng phương pháp giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

Bài giảng phương pháp giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật
... GDHN học sinh khuyết tật Tài liệu thiết bị đồ dùng dạy học hòa nhập Phương pháp dạy học học sinh khuyết tật GDHN Hướng dẫn GV tự học Mô đun TH10, TH11 GDHN, Chương trình BDTX giáo viên Tiểu học Bài ... số vấn đề chung Giáo dục hòa nhập Khái niệm Thầy/cô hiểu Thầy/cô hiểu Giáo d ục hòa nh ập ?? Giáo d ục hòa nh ập Bài Một số vấn đề chung Giáo dục hòa nhập Khái niệm "Giáo dục hoà nhập trình liên ... Là phương thức giáo dục cho học sinh Các đặc điểm cá nhân tính đa dạng học sinh chấp nhận tôn trọng Các yếu tố giáo dục điều chỉnh để thích ứng với tính đa dạng học sinh Không đánh đồng Dạy học...
 • 40
 • 1,563
 • 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:  Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA SƯ PHẠM MẦM NON Bộ môn: Văn- MTXQ HỌC PHẦN: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non học phần: 146012 1.Thông tin giảng viên dạy học phần: ... chung học phần: Tên ngành/khoá đào tạo: Cao đẳng, đại học giáo dục mầm non Khóa đào tạo: Từ năm học : 2010-2011 Tên học phần: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tuổi mầm non Số tín học tập: 02 Học ... lớp hòa nhập Các yếu tố tổ chức trường học góp phần cho thành công giáo dục hòa nhập - Tổ chức giáo dục hòa nhập số dạng tật thường gặp trẻ khuyết tật tuổi mầm non Nội dung chi tiết học phần:...
 • 25
 • 3,820
 • 6

Bài giảng Powerpoint về giáo dục hòa nhập cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non

Bài giảng Powerpoint về giáo dục hòa nhập cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non
... Khái niệm giáo dục hòa nhập Bản chất giáo dục hòa nhập Đặc điểm giáo dục hoà nhập Tính tất yếu giáo dục hoà nhập Những mặt tích cực giáo dục hoà nhập   Một số hình ảnh giáo dục hòa nhập     Khái ... CHUNG VỀ GD HÒA NHẬP NỘI DUNG CHƯƠNG GD HÒA NHẬP TRONG TRƯỜNG MN CHƯƠNG THÚC ĐẨY VÀ HỔ TRỢ GD HÒA NHẬP Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ... cực giáo dục hoà nhập (1) Giáo dục hoà nhập mô hình giáo dục trẻ khuyết tật có hiệu (2) Giáo dục hoà nhập mô hình hoàn thiện mô hình giáo dục trẻ khuyết tật Chương 2: GD HÒA NHẬP ỞTRƯỜNG MẦM NON...
 • 128
 • 756
 • 0

Bài giảng học phần tự động hóa robot hàn

Bài giảng học phần tự động hóa robot hàn
... thành phần hệ thống robot Mối quan hệ thành phần robot Hình 1 Các thành phần robot Cánh tay robot (tay máy) kết cấu khí gồm khâu liên kết với khớp động để tạo nên chuyển động robot Nguồn động ... Nam: có robot hàn hồ quang - Trờng Việt Xô: có robot hàn hồ quang - Trờng CĐSPKT Nam Định: có robot hàn hồ quang - Trờng CĐCN Hà Nội: có robot hàn hồ quang - Viện nghiên cứu khí: có robot hàn hồ ... quang - Đại học Bách Khoa Hà Nội: có robot hàn hồ quang robot thao tác nâng chuyển xếp Chơng II Cấu trúc phân loại Robot 2.1 Các phận cấu thành robot Định nghĩa : Robot thiết bị tự động làm việc...
 • 57
 • 361
 • 3

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI TIẾNG ỒN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ TIẾNG ỒN
... khí Trang 36 Bài giảng: sở cơng nghệ xử khí thải tiếng ồn Bảng 3.1: Các khí độc cần khử chất hấp thụ tương ứng Hấp thụ q trình quan trọng để xử khí thải ứng dụng nhiều cơng nghệ khác Hấp ... nhiễm vùng Trang Bài giảng: sở cơng nghệ xử khí thải tiếng ồn 1.2 Thành phần chất nhiễm khơng khí 1.2.1 Khái niệm chất nhiễm Như trình bày trên: chất thải vào khơng khí với nồng độ đủ để ảnh ... kiện δC/δu = Trang 32 Bài giảng: sở cơng nghệ xử khí thải tiếng ồn CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ, GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM VÀ BẢO VỆ KHƠNG KHÍ 3.1 Kiểm sốt việc pha lỗng vào khí nhờ phát tán Hình...
 • 88
 • 403
 • 4

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 4: Quản lý kỹ thuật

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 4: Quản lý kỹ thuật
... NGHĨA CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT Quản kỹ thuật thực chất tổng hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trình sản xuất Mục tiêu quản kỹ thuật xí nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm ... phát triển sản phẩm bảo đảm cho sản xuất liên tục, an toàn, đạt hiệu cao 9/12/2015 60 II NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT  Kỹ thuật sản phẩm  Kỹ thuật sản xuất Kỹ thuật máy móc thiết bị 9/12/2015 ... Kiểm tra vô dầu mỡ thiết bị Phát phân phối lượng Thay đổi lắp đặt  Các chức phụ (quản kho tàng, quản bất động sản, chống ô nhiễm tiếng ồn, ) 9/12/2015 62 III BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ Những...
 • 10
 • 186
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 Quản trị vật liệu

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 Quản trị vật liệu
... 0.05 64 5 0.10 61 5 62 0 0.10 65 0 0.09 62 5 0.08 65 5 0.09 0.11 66 0 0.10 63 0 63 5 0.10 66 5 0.05 64 0 0.10 67 0 0.03  Ví dụ tìm Qstochatic (tt) Lập bảng tương quan Mpv với Lr D f(D) F(D)=Mpv D F(D)=Mpv 61 5 ... 0.05 0.05 64 5 0 .64 62 0 0.10 0.15 65 0 0.73 62 5 0.08 0.23 65 5 0.82 63 0 0.11 0.34 66 0 f(D) 0.10 0.09 0.09 0.10 Ví dụ tìm Qstochatic (tt)  EOQ = 5270  Mpv = – QH/(DaCs) ≈ 0.905  Lr = 66 0  Thế ... I KHÁI QUÁT VỀ QTVL Mục tiêu quản trị vật liệu  Mức hợp lý  Tiếp nhận hay sản xuất vào thời điểm thích hợp I KHÁI QUÁT VỀ QTVL  Dòng dịch chuyển vật liệu Kho nhà phân phối Mua sắm Các...
 • 57
 • 97
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo
... lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo Khái niệm & mục tiêu hoạch định tiến độ kiểm soát sản xuất  Khái niệm  HĐTĐ :Lập KHSX ngắn hạn, xác định nhiệm vụ cụ thể cho toàn XN, cho phận  KSSX kiểm ... III Lập KH tiến độ sản xuất lặp lại    Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Tính toán tiêu nhập lượng / xuất lượng Đường cong kinh nghiệm Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ... lao động  Giảm thiểu thời gian nhàn rỗi  Giảm thiểu tồn kho trình sản xuất Nhiều mục tiêu hoạch định kiểm soát sản xuất, sản xuất đơn Đặc điểm ảnh hưởng đến việc lập tiến độ kiểm soát sản xuất...
 • 39
 • 193
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất
... Chương 1: CHỨC NĂNG SẢN XUẤT  Khái niệm vai trò chức sản xuất  Hệ thống sản xuất Quản trị viên sản xuất  Quyết định chiến lược mối liên hệ chiến lược sản xuất với chiến lược ... tài sản 12 III QUẢN TRỊ VIÊN SẢN XUẤT Các kỹ cần thiết:   Khả kỹ thuật Khả làm việc với người 13 III QUẢN TRỊ VIÊN SẢN XUẤT Các hoạt động quản trị viên sản xuất a Vai trò quản trị viên sản xuất: ... kho để đáp ứng nhu cầu hệ thống sản xuất:  Hệ thống sản xuất để dự trữ  Hệ thống sản xuất theo đơn hàng  Hệ thống sản xuất lắp ráp đơn hàng II HỆ THỐNG SẢN XUẤT Hệ thống SX chế tạo (tt) ...
 • 26
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch chăm sóc cá nhân trẻ chẫm phát triển trí tuệ hòa nhập ở trường mấm nonbài giảng phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcbài giang phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộctư vấn cho các cơ sở giáo dục có người khuyết tật học hòa nhập về phương pháp giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuậtbài giảng tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu họclớp 5khoa họcphần 1bài giảng lịch sử giáo dục thế giớibài giảng điện tử giáo dục công dân lớp 10bài giảng điện tử giáo dục công dân 10 bài 14bài giảng lý thuyết giáo dục thể chấtbài giảng điện tử giáo dục công dân lớp 6bài giảng điện tử giáo dục công dân 6bài giảng truyền thông giáo dục sức khỏebài giảng điện tử giáo dục công dân 9bài giảng điện tử giáo dục công dân lớp 9bài giảng lý luận giáo dụcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả